Borbély Sjoukje: A szülők és mi
Szakmai és személyes összegzés a korai intervenció alapvető kérdéseiről és kommunikációs dilemmáiról. Budapesti Korai Fejlesztő Központ, 2012.


Elsősorban a korai fejlesztés területén tevékenykedő szakembereknek íródott ez a könyv, tehát gyógypedagógusok, gyógytornászok, mozgásterapeuták (stb.) számára, akik munkájuk során szoros, közvetlen kapcsolatban állnak sérült gyermeket nevelő családokkal. (Pongrácz Kornélia recenziója)
2014. 02. 23. 15:23

A korai intervenció a szerző olvasatában többet jelent a szűken értelmezett korai fejlesztésnél, hiszen nem kizárólag egy sajátos nevelési igényű gyermek terápiája áll a foglalkozások fókuszában, hanem a szülőkkel együttműködve, egymás tapasztalataira építve történik a valamilyen okból eltérő fejlődésmenetű gyermekek fejlesztése.

Ahhoz, hogy ez az ún. terápiás háromszög eredményes legyen mindhárom fél (szakember, szülő, gyermek) számára, nemcsak felismerni, hanem megérteni is szükséges a szakemberek és a szülők között fennállható kommunikációs nehézségeket.

A szerző hosszasan fejti ki az anyaságról és a speciális anyaságról alkotott nézeteit. Stern, a híres amerikai pszichiáter és pszichoanalitikus nézetei alapján értelmezi az anyaságot mint "sajátos pszichés állapotot", majd Jet Isarin holland filozófus és "érintett" szülő gondolatai mentén világít rá a "más" gyermek szüleinek érzelmi problémáira, a szülők és sérült gyermekük kapcsolatának minőségére. Isarin disszertációjából Borbély az alábbi szülői választ idézi, amely híven tükrözi a szülőkben lejátszódó érzelmi bizonytalanságot, kettősséget: "Ha engem megkérdeztek volna, hogy »kellett volna-e lélegeztetni őt?«, azt mondtam volna, hogy »Nem, nem kellett volna«. Ha azonban azt kérdezed, »Akkor jobb lenne, ha nem lenne?«, akkor már nem tudok mit mondani, nem tudom a választ. Belátom, hogy a két válasz nem összeegyeztethető."

A "Hogyan bánunk, illetve bánjunk a saját és a szülők érzelmeivel?", a "Ki vagyok én?" kérdésekre nem könnyű válaszolni, hiszen ezt erősen befolyásolja környezetünk, másokkal való kapcsolatunk. Amikor korai fejlesztő szakemberként új gyermek szüleivel találkozunk, szem előtt kell tartanunk és el kell fogadnunk, hogy a traumafeldolgozás e kezdeti időszakában a szülők részéről az erős, negatív érzelmek teljesen természetes reakciók.

Az utolsó egységben a szerző a tranzakcióanalízis atyja, Eric Berne játszmaelmélete alapján veszi górcső alá a szakember és szülő kapcsolatában megnyilvánuló játszmákat, és lehetséges megoldási módokat kínál a felmerülő kommunikációs problémákra.

Borbély hangsúlyozza a pedagógiai tanácsadás fontosságát, amely során a szakember segítséget nyújt a szülőknek gyermekükkel kapcsolatos konkrét nevelési dilemmákban, nehézségekben, de nem tartozhat kompetenciájába a szülők egyéni problémáinak megvitatása, kezelése.

Összegezve az eddig leírtakat, Borbély Sjoukje könyve nagy segítségére lehet minden olyan fejlesztő szakembernek, aki szeretné jobban megérteni a tapasztalt szülői viselkedés mozgatórugóit és kiegyensúlyozottabb együttműködés kialakításán fáradozik.

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05