Hiánypótló könyv pedagógusok számára a portfólió összeállításáhozA kötelezővé tett pedagógus portfólió összeállításához kevés segítséget kaptak az érintettek, a pályázat kitöltéséhez szükséges alapvető elméleti és gyakorlati irodalom szinte nem létezik. Ebben a helyzetben szeretne segíteni a pedagógusoknak az ELTE Eötvös Kiadó friss kiadványával, mely logikus felépítésével, érthető nyelvével és sok gyakorlati példájával nélkülözhetetlen lehet a pályázat kitöltéséhez, illetve a reflektív pedagógia megértéséhez és alkalmazásához.
2014. 03. 13. 13:59

A magyar közoktatás átalakításának – sokat vitatott – része, hogy minden pedagógus összeállítson magáról egy portfóliót, amelynek gyakorlatilag minden kötelező dokumentumához reflexióra, reflektív elemekre van szükség – vagyis annak a gondolkodásnak a bemutatására, amely pedagógiai tevékenységük tudatos szempontok mentén történő elemzéséről ad számot. A reflektív pedagógia ilyen széles körben és értelmezésben eddig kimaradt a magyar közoktatás résztvevőinek mindennapjaiból, a tanárok rutintalanok a mindennapi pedagógiai gyakorlat reflektív elemzésében, munkájuk minőségének értékelő bemutatásában.

Sokan – legyenek akár pályakezdők, akár pár évvel a nyugdíj előtt álló pedagógusok – kétségekkel és rémülettel látták, hogy az eddigi gyakorlattól és tapasztalatoktól eltérő módon és formában szükséges számot adniuk életpályájukról és munkájukról. A reflektív pedagógiai gondolkodás annyira új szemlélettel és fogalmakkal közelít az eredményes pedagógiai tevékenységhez, a pedagógiai munka minőségéhez, hogy (széles körű) bevezetéséhez segítségre, mankókra, kidolgozott háttérre (elmélet) és példákra (gyakorlat) van szükség.

Ehhez kíván minél több segítséget nyújtani az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara és az ELTE Eötvös Kiadó által közösen indított új sorozat első kötete, Szivák Judit "Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok" című könyve.

Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok
(a könyv fülszövege)


A pedagógusok személyes és folyamatos szakmai fejlődésének támogatásáról sokan, sokféleképpen gondolkodnak. Ez a könyv arról szól, ahogyan én gondolkodom erről és igyekszik mindazoknak szólni, akik, bármilyen nézőpontot is képviselnek, felelősséget éreznek a szakma és az egyes pedagógus fejlődése iránt.

Munkám célja nem az eredményes pedagógiai gyakorlat leírása, hanem egy olyan eszköz használatának bemutatása, amely a tanulást, a fejlődést hatékonyan támogatja. A reflektív elméletek és gyakorlatok a reflektív gondolkodás és gyakorlat kialakításához kívánnak hozzájárulni. Egy olyan gondolkodáshoz és gyakorlathoz, amely folyamatosan és tudatos szempontok mentén elemzi, értékeli a pedagógiai helyzetek hatásrendszerét és szereplőinek kölcsönhatásait, azzal a meggyőződéssel, hogy elháríthatatlan felelősségünk van a helyzetek jobb megoldásainak keresésében.

Egy könyv legjobb használatát mindig az olvasó fogja saját igényei, céljai alapján felfedezni maga számára, mégis fontosnak vélem felhívni a figyelmet az olvasottak adaptív használatára és a feladatok, gyakorlatok, mint reflektív helyzetek kialakításának, kezelésének felelősségére. A könyvben szereplő feladatokat birtokba kell venni! Érdemes kipróbálni, alkotó módon alakítani azokat, figyelni az alkalmazás sikereit és nehézségeit, majd a tanulságok alapján újraalkotni a tanulási helyzeteket. Végezetül arra bíztatom az olvasót, hogy bátran vitatkozzon a szerzővel és folyamatosan kérdezzen önmagától.

A könyv szerzője

Szivák Judit magyar szakos középiskolai tanár, az ELTE PPK oktatója. Másfél évtizede foglalkozik a pedagógusok gondolkodásának kutatásával, ennek kapcsán a reflektív gondolkodás szerepének, jelentőségének és fejlesztésének vizsgálatával – a téma első hazai monográfiájának szerzője (A reflektív gondolkodás fejlesztése). A reflektív gondolkodás, a reflektív írás fejlesztésének gyakorlati szakértőjeként évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik a tanárképzésben, a tanártovábbképzésben, a kezdő és tapasztalt pedagógusok támogatásában.

A könyv megrendelhető az ELTE Eötvös Kiadó webshopjában, ill. megvásárolható az Eötvös-pontokban:
http://eotvospontok.hu/reflektiv-elmeletek-reflektiv-gyakorlatok

További információ: info@eotvoskiado.hu

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05