KÖNYVAJÁNLÓ: A nemzetközi és hazai fogyatékospolitika 21. századi körképe
Laki Ildikó (szerk.). L'Harmattan, Budapest, 2013. Ára: 2.200 Ft


Az új évezred progresszív fogyatékosügyi politikája a fogyatékossággal élő emberek helyzetét már elsősorban nem egészségügyi, rehabilitációs vagy szociálpolitikai kérdésnek tekinti, hanem az emberi jogok közé emeli be ezeket a jogokat. Nem elég az állampolgári jogok deklarálása és a negatív diszkrimináció megnyilvánulásai, illetve társadalmi mechanizmusai elleni küzdelem, hanem a pozitív cselekvés, pozitív diszkriminációs eszközök is szükségesek a társadalmi kirekesztés és a fogyatékossággal élő emberek társadalmi hátrányainak mérsékléséhez. 
2014. 03. 29. 13:51

A hazai statisztikai adatokat vizsgálva (2001: 577 036 fő) és (2011: 456 638 fő) látható, hogy a 2011. évi népszámlálás szerint több mint százezerrel kevesebb fogyatékossággal élő jelenik meg, mint az előző népszámlálás idején. Ebből arra következtethetünk, hogy csökkenő tendenciát mutat a fogyatékossággal élő emberek csoportja. Ez természetesen a valóságban nem releváns. A korábbi népszámlálásokkal ellentétben az önbevallás mellett új kategória jelent meg, a tartós betegségben szenvedők csoportja, mely az adatok értelmezését más aspektusba helyezi. A helyzeten azonban mit sem változtat, hiszen a Világ Egészségügyi Felmérésének adatai szerint nagyjából 785 millió ember (15,6%) a 15 éves és az a fölötti népesség tagjai közül fogyatékos, míg a Betegségek Megterhelő Hatásáról készült vizsgáló felmérés szerint e szám körülbelül 975 millióra tehető (19,4%). Ebből a populációból a Világ Egészségügyi Felmérés becslései szerint 110 millió ember (2,2%) küzd nagyon komoly funkcionális-életviteli problémákkal, míg a Betegségek Megterhelő Hatásáról készült felmérés szerint nagyjából 190 millió ember (3,8%) rendelkezik "súlyos fogyatékossággal" (WHO, 2011).

A fogyatékossággal élő embereket a magyar társadalomban az egyik leghátrányosabb helyzetű csoportnak tekinthetjük. Az érintettek kedvezőtlen egészségi állapota mellett a társadalmi körülményeikben is számos nehézséggel küzdenek, melyek egyfelől jelentősen befolyásolják a mindennapi életüket, másfelől a társadalom által elfogadott normákhoz való igazodást. A kérdés ez esetben az, vajon miként lehet mindezen változtatni, milyen eszközöket használhatunk azokra az integrációs stratégiákra, amelyek ezt a helyzetet, illetve ellentétet feloldják.

A jelen kötet a fogyatékospolitika 21. századi változásait kívánja előtérbe állítani a benne szereplő tanulmányokkal, tartalmakkal. A szerzők különböző oldalról közelítik meg a fogyatékosügyet, van, aki az elméletekre, a társadalmi konstrukció elvére épít, ebből a szempontból erősíti vagy gyengíti a társadalom normarendszerének kritikáját, és vannak olyanok, akik a jogszabályok, a bürokratikus elvek oldaláról vizsgálják és fogalmazzák meg kérdéseiket, s adják meg a lehetséges válaszokat. A könyv egésze a magyar társadalom 21. századi értékrendszerének változásaira kíván fókuszálni, azokat a tényeket hangsúlyozva, melyek a fogyatékosügyben megjelennek, elhanyagolódnak vagy időközben közömbössé válnak.

A kiadvánnyal összefüggő szerkesztői véleményt pedig leginkább az alábbi idézettel tudom összefoglalni:

"Ne várj, a legjobb alkalom soha nem fog elérkezni. Kezdj hozzá ott, ahol éppen most vagy, és használj bármilyen eszközt, ami csak a kezedbe kerül, hiszen a legjobb szerszámokat útközben úgyis meg fogod találni." (Napoleon Hill)

Bízunk abban, hogy sikerült olyan szakmai kiadványt készíteni, mely nemcsak a szakembereknek, hanem a téma iránt érdeklődőknek is tud hasznos élményt nyújtani.
 
Budapest, 2013. október
Laki Ildikó

 

A könyv tartalomjegyzéke
  • Bevezetés
  • Kiss Viktor: A teljesség politikája: fogyatékosdiskurzusok és a normalitás ideológiái Magyarországon
  • Komlós Péter: A fogyatékossággal élő személyek szavazati jogának korlátozása a választójogi (és ahhoz kapcsolódó más) jogszabályok tükrében Magyarországon
  • Könczei György – HerNádi Ilona: A nevezetes térkép és a helyünk rajta. A fogyatékosságtudomány "domborzata és vizei"
  • Hegedűs Valéria: A megváltozott munkaképesség megjelenése az Európai Unióban, a jogi szabályok tükrében
  • Laki Ildikó – Tóth László: Életkeretek meghatározása a jogszabályok által

A könyvet Laki Ildikó szerkesztette

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05