Reinhilde Stöppler: Bevezetés az értelmileg akadályozottak pedagógiájába
Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung. Ernst Reinhardt Verlag, München, Basel, 2014. ISBN 978-3-8252-4135-3


A közelmúltban megjelent 220 oldalas könyv szerzője a németországi Giessenben működő Justus Liebig Egyetem Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszékének professzora. A kötetben átfogó és részletes képet ad ennek a szakterületnek a pedagógiai, anatómiai, pszichológiai és szociológiai vonatkozásairól, kitekintve az érintett személyek valamennyi életszakaszára. Csányi Yvonne recenziója
2015. 03. 10. 10:22

A szerző fontosnak találja már a bevezetőben megemlíteni, hogy a Németországban 2009-ben ratifikált ENSZ-egyezmény a fogyatékos személyek jogegyenlőségéről fontos mérföldkő ezen a szakterületen is az inklúzióhoz vezető hosszú úton.

Az első fejezetben az értelmi akadályozottság fogalmát járja körül Stöppler, kiemelve az idesoroltak heterogenitását, valamint a definíciók sokrétűségét (pl. deficitekre, képességekre, szükségletekre, beilleszkedésre történő irányultság, vagy orvosi, pszichológiai, szociológiai, pedagógiai szempontú kategóriák).

A következő fejezet az értelmi akadályozottság etiológiájába vezet be, csoportosítva kromoszóma-rendellenességek, anyagcserezavarok és külső faktorok (a születést megelőző, az avval összefüggő, ill. a születést követő okok) szerint. Olvashatunk a korszerű szűrési lehetőségekről is.

A harmadik fejezet áttekinti az ismert, gyakori szindrómákat, kiemelve az 1980-as évek előtt a képzésből teljesen kizárt halmozott fogyatékosokat, és fejlesztésük területeit.

Egy újabb fejezetben fejti ki a szerző az értelmileg akadályozottak pedagógiájával kapcsolatos irányzatokat. Rövid történeti áttekintést ad Kommenszkitől napjainkig, kitérve a szegregáció, a normalizáció, ill. az inklúzió elvére is.

A következő négy fejezetben részletezi a szerző az értelmileg akadályozottak életének különböző szakaszait, a hangsúlyt a teendőkre helyezve.

Az ötödik fejezet a korai fejlesztéssel foglalkozik, ezen belül annak idegélettani jelentőségével, céljaival, területeivel, a korai diagnózistól kiindulva, továbbá elveivel (pl. komplex jelleg, családközpontúság), különböző terápiás lehetőségeivel (Ayres, Kiphard stb.).

A hatodik fejezet témája az iskolai nevelés. A szerző kifejti a szegregált fejlesztőiskola (Förderschule) céljait, ill. az integrációs, inklúziós lehetőségeket.

A következő fejezet középpontjában a munkavállalás áll. Ilyen témákkal találkozunk: iskolai előkészítés, szakképzés, védő munkahelyek, támogatási lehetőségek, akadályok, a bevonás kilátásai.

A nyolcadik. fejezet az időskorú, értelmileg akadályozott személyekről szól, érintve az olyan kérdéseket, mint a demográfiai változások, az idősek részvételi területei, az egészség, a képzés, a szabadidő, a lakás, a szociális kapcsolatok és a mobilitás.

A leghosszabb fejezet az utolsó, amelyben a szerző az értelmileg akadályozott személyeknek a társadalom életében való részvételi feltételei közül elsősorban a képzést emeli ki, továbbá az aktuális helyzetet és az akadályokat taglalja. A részvétel a terület legfőbb elve, célja. A főbb témakörökbe sorolja az egészséget, a mobilitást, a lakhatási lehetőségeket, a szabadidő eltöltését és a szexuális életet.

Sűrűn találunk példákat a jó gyakorlatra, amely példák az azonos jogok érvényesítését és az inklúzió felé való haladást célozzák meg. A társadalmi részvétel kulcsaként hangsúlyozza Stöppler a képzést és a fejlesztést, melyek hiányosságaiból fakad a kizárás, az elszigetelődés.

A könyvet a legfontosabb érintett fogalmak meghatározását, kifejtését tartalmazó jegyzék, valamint részletes bibliográfia zárja.

Miután a kötetet elsősorban felsőoktatási jegyzetnek szánja a szerző, de persze pedagógusoknak, más szakembereknek is, a szerkesztés megfelel ennek a célnak. Az egységek, bekezdések egyszavas megjelöléseit találjuk a margókon, továbbá mindenhol grafikailag is megjelölve a meghatározásokat és a rájuk vonatkozó legfontosabb 2-5 szakirodalmi címet. Valamennyi fejezet végén összefoglaló kérdéseket találunk.

Az értelmi fogyatékosok szakterülete iránt érdeklődő hazai gyógypedagógusoknak, szakembereknek, hallgatóknak feltétlenül ajánlható ez a minden vonatkozásban részletes, alapos összefoglalónak tekinthető munka, miután mai korunknak megfelelő, korszerű szemlélet tükröződik valamennyi fejezetében.

A könyv megtalálható az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának könyvtárában. 

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05