Foniátria és társtudományok (recenzió)
Szerk.: Hirschberg Jenő – Hacki Tamás – Mészáros Krisztina. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013.


A Foniátria és társtudományok c. kétkötetes mű szerkesztői, amint a kötet címéből is kiderül, nagy hangsúlyt fektettek a terület interdiszciplináris mivoltának hangsúlyozására. A 27 szerző közreműködésével készült kiadvány átfogó ismereteket nyújt a beszéd és a nyelv létrehozásával és feldolgozásával kapcsolatban, bemutatja ezen funkciók zavarait, valamint a kóros működések diagnosztikáját és terápiáját, és kitekintést nyújt több társszakma, például a nyelvészet, a bioinformatika, a genetika és az onkológia felé. (Víg Julianna recenziója)
2015. 05. 31. 09:52

Bár a kommunikáció valamilyen formájára az élővilág minden tagja – sőt, számos gép is – képes, a beszéd képessége egyedül az emberi faj jellemzője. Számos szervrendszer koevolúciója tette lehetővé: a légzőrendszer, az emésztőtraktus kezdeti szakasza, a hallórendszer és az ezek működését szabályozó, valamint a nyelvi funkciókra specializálódott agyterületek egyedi tulajdonságai mind szükségesek a beszéd és a beszédre épülő írott nyelv használatához. Értelemszerűen bármelyik felsorolt struktúra működészavara a beszéd, a hangképzés vagy a tágabb értelemben vett nyelvhasználat zavarához vezet. Ebből következik, hogy a foniátria, az emberi kommunikáció kórfolyamataival foglalkozó tudományterület rendkívül szerteágazó: neurobiológiai és orvostudományi ismereteken kívül akusztikai, nyelvészeti, pszichológiai és gyógypedagógiai ismereteket is integrál. Szerteágazó az alkalmazási területeit tekintve is: logopédusok és fül-orr-gégészek számára legalább olyan fontos tudományág, mint a hangképző tanárok, a beszédet hivatásosan használók vagy a diszlexiával foglalkozó szakemberek számára.

A Foniátria és társtudományok című kétkötetes mű szerkesztői, amint a kötet címéből is kiderül, nagy hangsúlyt fektettek a terület interdiszciplináris mivoltának hangsúlyozására. A 27 szerző közreműködésével készült kiadvány átfogó ismereteket nyújt a beszéd és a nyelv létrehozásával és feldolgozásával kapcsolatban, bemutatja ezen funkciók zavarait, valamint a kóros működések diagnosztikáját és terápiáját, és kitekintést nyújt több társszakma, például a nyelvészet, a bioinformatika, a genetika és az onkológia felé. A kézikönyv kifejezetten magyar vonatkozású, a nemzetközi szakirodalomban nem fellelhető ismereteket is tartalmaz, különös tekintettel a magyar nyelv hangtani és grammatikai sajátosságait tárgyaló "Nyelv és beszéd" fejezetre.

A két kötetet számos ábra és jó minőségű színes fotó illusztrálja, az anatómiai és szövettani ábráktól kezdve a vizsgálóberendezések fotóin át a gégeendoszkópiával, stroboszkópos eljárással készült felvételekig. A kézikönyv közérthető és egységes nyelvezetének, jól áttekinthető szerkezetének és korszerű ismeretanyagának köszönhetően foniátriával foglalkozó kutatók, klinikusok, oktatók és hallgatók számára egyaránt hasznos olvasmány lehet.
 
Víg Julianna
 
A kötetek megvásárolhatók a Krasznár és fiai könyvesboltban.

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05