Idegennyelvi és kétnyelvű fejlesztés gyermekkorban – Megjelent a Gyemeknevelés legfrissebb száma!A kéttannyelvi, valamint koraiidegennyelv-oktatás elméleti és módszertani kérdései méltán tartanak széles körű érdeklődésre számot nem csak a nyelvoktatással foglalkozó pedagógusok, hanem a szülők körében is. Mindannyiunknak, laikusoknak és szakembereknek egyaránt vannak nézeteink a korai idegennyelv-tanulással kapcsolatban, azonban ezek a nézetek sokszor nem megalapozottak. – Ezekkel a témákkal foglalkozik a nemrégen megjelent Gyermeknevelés című online tudományos folyóirat legfrisebb száma.
2016. 02. 14. 19:22

Kedves Olvasó!

A kéttannyelvi, valamint koraiidegennyelv-oktatás elméleti és módszertani kérdései méltán tartanak széles körű érdeklődésre számot nem csak a nyelvoktatással foglalkozó pedagógusok, hanem a szülők körében is. Mindannyiunknak, laikusoknak és szakembereknek egyaránt vannak nézeteink a korai idegennyelv-tanulással kapcsolatban, azonban ezek a nézetek sokszor nem megalapozottak. Ezért tartom örvendetesnek a témával foglalkozó tematikus számunk megjelenését, amelybe a koraiidennyelvi- és kéttannyelvioktatás-kutató szakemberek és gyakorló pedagógusok írásait válogatták a szám vendégszerkesztői: Márkus Éva és Trentinné Benkő Éva. A folyóiratszám technikai szerkesztője most is M. Pintér Tibor volt, aki – lévén maga is – nyelvész és nyelvoktató, a tanulmányok szakmai lektoraként is közreműködött. Munkájuk eredményét meleg szívvel ajánlom az olvasók figyelmébe.
Jó olvasást kíván a főszerkesztő!

Budapest, 2016. február 05.

F. Lassú Zsuzsa
 


TARTALOM
(a lapszám valamennyi cikke IDE KATTINTVA érhető el ingyenesen)
 • Előszó
TANULMÁNYOK
 • Janet Enever: What can we expect of an early start to foreign language learning in Europe today?
 • Patricia Nauwerck: Didaktik und Methodik des frühen Fremdsprachenlernens im Kindergarten
 • György MikonyaVergleich einer österreichischen und einer Fibel aus der "ehemaligen DDR“
 • Arianna Kitzinger: Language Educational Observations in a Multicultural Kindergarten    
 • Szaszkó Rita – Jezsik Kata: A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára
MŰHELY
 • Horváth Mónika – Erdélyi Nóra: Manó-világ Kétnyelvű Óvodai Program alkalmazása a magyar óvodapedagógia keretein belül    
 • Hierholcz Tünde – Molnár Andrea: Dióhéjban a Montessori-pedagógiáról a korai kétnyelvű nevelés tükrében    
 • Bozzayné Káli Tünde: Egy gyermek – két nyelv. One child, two languages. A Százszorszép Óvoda 
 • Morvai Edit: Jókedvvel németül. Tanártovábbképzés és tananyagfejlesztés a budapesti Goethe Intézetben, különös tekintettel a kisgyermekkori nyelvoktatás területére    
 • Szepesi Judit: A multikulturalitásra, interkulturalitásra nevelés megjelenése az angolórákon 1–6. osztályig    
 • Nagy Katalin Gabriella: A szóbeliség fontossága és ennek lehetőségei az alsó tagozat bevezető szakaszának nyelvtanításában    
 • Sárvári Tünde: A drámapedagógia alkalmazási lehetőségei a korai idegen nyelvi fejlesztésben    
 • Görcsné Muzsai Viktória: Tartalomalapú nyelvtanulás és -oktatás a korai szakaszban: innovatív tananyagok és -eszközök, tanulásszervezési formák és módok    
 • Márkus Éva: Milyen szerepet játszanak a nyelvjárások a német 
 • nemzetiségi oktatásban?    
 • Trentinné Benkő Éva: Pedagógusnézetek megismerésének lehetőségei a kétnyelvi pedagógusképzés és továbbképzés kontextusában    
 • Bereczkiné Záluszki Anna: Művészeti nevelés és hagyományápolás a tótkomlósi szlovák nemzetiségi óvodában    
 • Árva Valéria: Milyen angolra van szüksége egy tanítónak a kétnyelvű osztályban? – Nyelvi fejlesztés az angol-magyar kétnyelvű tanítói specializációs programon.    
HATÁRTALAN
 • Endrődy-Nagy Orsolya: Korai nyelvoktatási módszerek Japánban és Magyarországon    
 • Kovács Judit: Vendégtanár voltam Szlovákiában    
 • Karmacsi Zoltán: Az etnikailag heterogén családok nyelvi szocializációja a tannyelvválasztás tekintetében    
SZEMLE
 • P. Márkus Katalin: Miért hasznosak a gyerekszótárak?
 • Manzné Jäger Mónika recenziója > Márkus Éva – Trentinné Benkő Éva (2014, szerk.) A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata: Konferenciaelőadások és háttértanulmányok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
KÖZLEMÉNYEK

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05