Gépi beszélődetektálás magyar nyelvű spontán társalgásokban
Szerző: Beke András. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015.
Rosta Katalin

A Beszéd • Kutatás • Alkalmazás sorozat most megjelent ötödik kötete bevezeti az olvasót abba a folyamatba, hogyan alakult ki és működik a magyar nyelvű spontán társalgásokra első ízben alkalmazott beszélődetektáló – azaz a két vagy több személy között folyó (nemegyszer nyelvészeti és metanyelvi információkat tartalmazó) társalgás kialakulását, folyamatát és a társalgásban részt vevő személyek szerepváltását leíró, modelláló – rendszer.
2016. 03. 02. 15:40

A kötetben bemutatott kutatás célja, hogy a nyelvészeti (elsősorban fonetikai, pragmatikai) és a műszaki tudományok ismeretrendszerére támaszkodva mutassa be és írja le a magyar nyelvű spontán társalgásokban a beszélőváltásokat az akusztikai információk alapján. Vagyis a kutatás megoldást keres arra a kérdésre, hogy "mikor ki beszél?". Beke András munkája során igen jelentős, mintegy 55 órányi hanganyag, 100 hárombeszélős társalgás feldolgozására vállalkozott.

A könyv tíz fejezetből áll. A bevezető első fejezet leírást közöl az automatikus beszélődetektálásról. A második fejezet megismertet a beszélődetektáló általános felépítésével, valamint áttekintést ad beszélődetektálásban használt algoritmusokról. A 3. fejezetben a kutatás céljainak és hipotézisének ismertetésére kerül sor. A 4. fejezetben a kísérleti személyeket és módszert ismerjük meg. Az 5. fejezet bemutatja a beszélődetektálást a társalgásokban, míg a 6. fejezetben a kísérletek és eredmények leírását olvashatjuk. A 7. fejezet általános következtetései segítenek megérteni, hogy a beszélődetektálás fontos szerepet játszik a társalgások elemzésében. Majd a 8. fejezet általános összefoglalásában közölt eredmények közelebb vihetik az olvasót az ember-ember kommunikáció megértéséhez, modellezéséhez, amely továbbmutat a mesterséges intelligencia, az ember-gép kommunikációja felé (9. fejezet). A 10. fejezetben a téma iránt érdeklődők igen széles szakirodalmi kitekintést kapnak.

A beszélődetektálásnak igen fontos szerepe lehet a napjainkban egyre növekvő adatmennyiség automatikus feldolgozásában.

A Gépi beszélődetektálás magyar nyelvű spontán társalgásokban című könyvet ajánljuk a téma szakértői mellett a nyelvészet és fonetika, a beszédtechnológia, a mérnöki tudományok iránt érdeklődőknek, valamint a beszédtudománnyal foglalkozó egyetemistáknak, kutatóknak.

A könyv megvásárolható személyesen vagy webshopon keresztül az Eötvös-pontokban.

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05