Új szakmai folyóirat indult útjára: LogopédiaA Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége által kiadott, most útjára induló Logopédia című folyóirat évente kétszer fog megjelenni, elektronikus formátumban.
2016. 11. 21. 06:56

A Logopédia című folyóirat legfontosabb céljai:
 • tájékoztatni a hazai logopédusokat az itthon folyó logopédiai kutatásokról,
 • megismertetni a társtudományok logopédiát is érintő eredményeit,
 • közölni a logopédiai gyakorlatban bevált új módszereket,
 • teret adni a logopédusoknak az őket foglalkoztató kérdések kifejtéséhez,
 • ismertetni a szakmát érintő újabb könyveket, kiadványokat, jogszabályokat,
 • publikálási lehetőséget adni a hazai egyetemek hallgatóinak.
A szerkesztők várják egyetemi oktatók, gyakorló logopédusok, logopédiaszakos hallgatók és azok írásait, akik a fenti célokkal egyetértenek, és hozzá kívánnak járulni a logopédiai tevékenység fejlődéséhez.

Kiadja a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület (MLSZSZ), székhely: 1046 Budapest, Berzsenyi tér 11/E.

Felelős kiadó: Fehérné Kovács Zsuzsanna, az MLSZSZ elnöke

Főszerkesztő: Lőrik József
Főszerkesztő-helyettes: Kas Bence

Tagok: Imre Angéla, Mészáros Andrea, Mészáros Éva, Pintye Mária, Sebestyénné Tar Éva, Tóthné Aszalai Anett, Ványi Ágnes

A szerkesztőbizottság e-mail címe:
logopediaszerkesztoseg@mlszsz.hu

Tipográfia, tördelés: Girasek Károly
Címlapgrafika: †Zoltán Gábor

I. évfolyam 1. szám – 2016. november

Tartalom
 • Lajos Péter: A végzett logopédusoktól elvárható kompetenciák egy európai kutatás tükrében
 • Zakariás Lilla, Kas Bence: Zavar a beszéd tervezésében: a szerzett beszédapraxia etiológiai, diagnosztikai és terápiás vonatkozásairól
 • Zakariás Lilla, Őrley Zita: A Beszédtéma c. munkafüzet hatásai afáziában: egy többszörös esettanulmány eredményei
 • Molnárné Bogáth Réka, Plavecz Dóra: "A macska megfogja az egeret?" Esettanulmány egy dadogó gyermek szemszögéből
Szemle
 • Lőrik József: A magyar helyesírás szabályai. Tizenkettedik kiadás
 • Szöllősi Izabella: Kas Bence (szerk.): "Szavad ne feledd!" Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére
 • Mészáros Éva: Broca és Wernicke halott, avagy a nyelv neurobiológiájának klasszikus modellje felett eljárt az idő
 • Tar Éva: Praxis Sprache és Forschung Sprache
 • Lőrik József: Az alapvető jogok biztosának jelentése

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05