Új fejezet a hazai gyógypedagógusképzésbenELTE BGGYKA Bárczi képzésfejlesztési tevékenységének keretében az elmúlt idõszakban nagyszabású fejlesztõmunka zajlott. A viták kereszttüzében álló BOLOGNA-folyamat részeként 2009. szeptemberében indul el levelezõ tagozaton az MA szintű GYÓGYPEDAGÓGIA szak gyógypedagógiai terápia szakirányon.
2009. 09. 12. 15:31

A háromféléves képzésre – sikeres felvételi vizsgát követõen – 95 hallgató nyert felvételt és kezdi meg tanulmányait, tovább építve a fõiskolai, ill. BA szintű gyógypedagógusképzésben szerzett ismereteit.

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Egyetemi Képzési Munkacsoportja a Kar szervezeti egységeinek közremûködésével hosszú elõkészítõ munka után, a korábbi egyetemi szintû GYÓGYPEDAGÓGIA szak programjának, oktatási tapasztalatainak és a képzési rendszer jogszabályi hátterének figyelembevételével dolgozta ki az MA szintű képzés nappali és levelezõ tagozatos programját, amelynek egyik eleme a most induló képzési forma. Ezt követi majd 2010-ben a társadalmi integrációs szakirány (szakirányfelelõs: Zászkaliczky Péter fõiskolai tanár) és a tanárképzés rendszerébe illesztett gyógypedagógus tanári és gyógypedagógia tanári modulok (modulfelelõs: Papp Gabriella fõiskolai tanár).

A gyógypedagógiai terápia szakirány a hallgatókat a terápiás munka általános és specifikus ismereteire készíti fel, az egyéni ill. kiscsoportos gyógypedagógia fejlesztõmunka professzionális alapismereteit biztosítja, s egyben az átalakuló közoktatás gyakorlatában a gyógypedagógiai tevékenység folytatására újabb, az eddigieknél magasabb képzési szintű lehetõséget kínál. A szakirány és a modulok ismeretanyagának sikeres alkalmazását a hallgatói véleményeknek, a munkaerõpiaci feltételeknek, s nem utolsósorban a végzettséghez és szakképzettséghez igazodó jogszabályi környezetnek a figyelembevételével lehet majd értékelni.

Az MA szinten szerzett diploma – az egyetemi képzésben tanulmányaikat befejezett hallgatókhoz hasonlóan – egyben megnyitja az utat a doktori iskola "interdiszciplináris gyógypedagógiai alprogram" felé, amely az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola programjának részeként ugyancsak ez év õszétõl indul el, elõsegítve a gyógypedagógia tudományos fejlõdését.

Gereben Ferencné PhD fõiskolai tanár,
a gyógypedagógiai terápia szakirány képzési felelõse gyopszi@barczi.elte.hu

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05