A nyári témahét: "Indiántábor"
Csillebérci Ifjúsági és Szabadidő Központ, 2010. május 10-14.


Indiántábor
2010. 05. 29. 10:23

A témahét tartalma: Víz, Tűz, Levegő, Föld komplex fejlesztési tématervek integrációja

Időkeret: naponta: 9:00 - 16:00

A témahét célja:
 • A hagyományos tanulási környezet kiterjesztése az óvodán kívüli környezetre.
 • A modulok (Víz, Tűz, Levegő, Föld) feldolgozása során szerzett ismeretek és tapasztalatok integrálása.
 • A tágabb természeti környezetben történő élményszerzés és tapasztalatgyűjtés játékosan.
 • Környezettudatos magatartás kialakítása közös élmények átélésével.
Indiántábor

A témahét feladata, kompetencia fejlesztés


Személyes kompetencia fejlesztése:
 • kíváncsiság, öntevékenységi vágy felkeltése
 • az azonosulás, a beleélés képességének fejlesztése
 • önmegismerés-önismeret fejlesztése
 • igényesség (rend, harmónia, pontosság) kialakítása
 • művészi kifejezés, alkotási vágy motivációja
 • a manipulációs készség és kézügyesség fejlesztése
 • mozgáskoordináció fejlesztés
 • szemfixáció, szem-kéz koordináció kialakítása
Kognitív kompetencia fejlesztése:
 • holisztikus szemlélet kialakítása
 • kommunikáció, anyanyelv fejlesztése
 • ok-okozati összefüggések felfedeztetése
 • tanulásra való motiváció
 • emlékezet (memória) fejlesztése
 • reprodukciós képesség fejlesztése
 • vizuális megfigyelőkészség és rendszerező gondolkodás fejlesztése
 • téri tájékozódás fejlesztés
Szociális kompetencia fejlesztése:
 • az együttműködés, a kooperatív készség fejlesztése,
 • empátiafejlesztés
 • értékelés és önértékelés képességének kialakítása, véleménynyilvánítás
 • alkalmazkodás a különböző munkaformákhoz
Munkaformák:
 • frontális munka pl.: sátorkészítés, tűzrakás
 • differenciáló csoportmunka (tagozatonként) pl.: nyílkészítés, pókhálószövés
 • kooperatív csoportmunka pl.: madárhajtogatás, aszfaltrajz
 • egyéni munka pl.: indián név- és jelválasztás
Indiántábor

Előkészítés


1. Tervezés, a tevékenységek tartalmának összeállítása, feladatok megbeszélése
2. A tábor helyszínének bejárása, az elképzelt tevékenységek helyigényének felmérése
3. A tervek napokra történő lebontása
4. A foglalkozások vezetésében közreműködő zoo-pedagógus megkeresése, programok egyeztetése
5. Autóbusz megrendelése, étkezés megrendelés
6. Gyűjtőmunka a családok bevonásával
 • színes madártollak gyűjtése az indián fejdíszhez
 • facsemete beszerzése, faültetés kellékeinek beszerzése
 • kézműves kellékek összeállítása
 • indiánsátor építéséhez szükséges eszközök összegyűjtése
 • műalkotások gyűjtése
 • indiánok életéről szóló képeskönyvek gyűjtése
 • arcfestékek megvásárlása
7. Szervezési feladatok:
 • a szükséges eszközök elszállítása a táborba a szülők bevonásával
 • a tábori foglalkozások helyszíneinek kijelölése
 • a gyermekvasúttal történő kirándulás megszervezése
Indiántábor
 
A programok lebonyolítása

1. NAP – TÁBORÉPÍTÉS

Tevékenységek:
1. Érkezés a táborba, kipakolás, reggelizés, a környezet megismerése
2. Ráhangolódás a tábori életre: az indiánokról gyűjtött képek nézegetése
3. Csoportok összeállítása a különböző tevékenységekhez egyéni választás alapján
 • faágak gyűjtése
 • nyomkeresés az erdőben
 • lepedők festése tenyérnyomattal
4. Sátrak felépítése
5. Ebéd
6. Pihenés a sátrakban, az indiánok életéről gyűjtött képekből tablókészítés
7. "Névadó ünnepség"- indián nevek és jelek választása
8. Visszautazás az óvodába
Indiántábor

2. NAP – ROVARLESEN


Tevékenységek:
1. Érkezés a táborba, reggelizés
2. Erdőjárás, tevékenykedtető tapasztalatszerzés:
 • az aljnövényzet élővilágának megfigyelése, a tapasztalatok verbalizálása
 • gyűjtőmunka: bogarak, rovarok, pókok, csigák
3. Pókháló készítése: finommotorika fejlesztése egyéni és mikrocsoportos formában
4. Ebéd
5. Pihenés
6. Tűzrakás – tűztánc: a levegő és a tűz kölcsönhatásának megtapasztaltatása, kreatív mozgásra késztetés, érzelmi azonosulás a zenével, tánccal. A társas együttlét és együttmozgás élménye, az érzelmi intelligencia fejlesztése
7. Visszautazás az óvodába
Indiántábor

3. NAP – MADÁRLESEN


Tevékenységek:
1. Érkezés a táborba, reggelizés
2. Madárlesen, séta az erdőben, a vizuális megfigyelőképesség fejlesztése. Madarak megfigyelése, az erdőben található madáreleségek felkutatása
3. Kézügyesség fejlesztés, madárka hajtogatása, egyszerűbb és nehezebb technikával tagozatonként.
4. Madarak röptetése, szem-kéz koordináció fejlesztés, beleélési képesség fejlesztése (Vivaldi: Négy évszak című művének "Tavasz" tételére)
5. Ebéd
6. Pihenés
7. Madarak: aszfaltrajz – emlékezet, képzelet fejlesztése, alkotóvágy felkeltése
8. Indiánfejdísz készítése madártollakból – kreativitás, finommotorika fejlesztése egyéni és mikrocsoportos formában
9. Arcfestés egyéni minta választás alapján, együttes élményszerzés
10. Visszautazás az óvodába
Indiántábor
Indiántábor

4. NAP – VADÁSZAT, HALÁSZAT


Tevékenységek:
1. Érkezés a táborba, reggelizés
2. Utazás a Gyermekvasúttal Hűvösvölgybe, a szél megtapasztalása, a levegő mozgásának érzékelése
3. "Hogyan vadásztak az indiánok?" – drámajáték a hűvösvölgyi Nagyréten (kommunikációs készség fejlesztése, empátia fejlesztése, nagymozgások fejlesztése mozgásutánzással)
4. Nyílvesszők készítése, kézügyesség fejlesztés, finommotorika fejlesztése egyéni és mikrocsoportos formában
5. Ebéd
6. Pihenés
7. Vadászat, szemfixáció és szem-kéz koordináció fejlesztés:
 • falra (csomagolópapír) rajzolt állat képére célba dobás nyílvesszővel, labdával
 • halászat (vízzel teli gumimedencéből halak kifogása)
8. Visszautazás az óvodába
Indiántábor
Indiántábor

5. NAP – FAÜLTETÉS


Tevékenységek:
1. Érkezés a táborba, reggelizés
2. Séta az erdőben, érzékszervi tapasztalatszerzés. A különböző magasságú fák összehasonlítása, törzsük vastagságának összemérése (hányan tudjuk átölelni?), levelek méretének megfigyelése, az erdő illata.
3. "A mi erdőnk"- festés nagyméretű csomagolópapírra függőleges felületen, emlékezet és képzelet fejlesztése, saját élmény alapján, finommotorika és a téri orientáció fejlesztése
4. Ebéd
5. Pihenés
6. Együttes élmény, csemetefa elültetése a tábor területén, szerialitás fejlesztése, a munkafolyamat megfigyelése. A föld és víz fontossága a növények életében:
 • helyének megkeresése
 • gödör ásása
 • beültetés
 • locsolás
7. Összepakolás, búcsú a tábortól, érzelmi lezárás.
8. Visszautazás az óvodába
Indiántábor

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05