LMP: Törvénysértés fogyatékos ügyben?A hatályos jogszabályok alapján a Kormánynak megalakulása óta több alkalommal is egyeztetnie kellett volna a fogyatékos embereket képviselő szervezetekkel. Ehhez képest május óta egyetlen egyszer sem hívták össze az Országos Fogyatékosügyi Tanács ülését...
2010. 12. 13. 23:20

... holott a kormány megalakulása óta többször változott az Alkotmány, a családtámogatási rendszer, a munkaügyi szabályozás; ráadásul szeptemberben az Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége is kezdeményezte a Tanács összehívását az értelmi sérült és autista személyeket ért erőszakos cselekmények miatt.

Az Országos Fogyatékosügyi Tanács a fogyatékos emberek szervezetei és a kormányoldal képviselői által alkotott tanácsadó szerv, amely a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény 24. § (1) szerint a kormány fogyatékosüggyel kapcsolatos feladatainak ellátását segíti. Feladatai közé tarozik, hogy a fogyatékos személyekkel összefüggő döntések meghozatalában kezdeményező, javaslattevő, véleményező és koordináló tevékenységet folytasson. A Tanács ezen kívül véleményezi a fogyatékos személyeket érintő jogszabályok tervezeteit. Az ide vonatkozó kormányrendelet szerint a Tanács szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik.

Magyarországon összesen kb. 600 ezer valamilyen fokú fogyatékossággal élő ember él, a Tanács tehát a társadalom jelentős részét képviseli.

Kérdésre, miszerint a kormány miért szegi meg hónapok óta az erre vonatkozó kötelezettségét, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára nem tudott érdemi választ adni.

Az LMP felszólítja a kormányt, hogy tegyen eleget törvénybeli kötelezettségének, és végre vegye figyelembe a magyar társadalom több mint félmillió állampolgárának érdekeit.
 
Szabó Tímea országgyűlései képviselő

Kiadó: Lehet Más a Politika párt (LMP)
Forrás: OS

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05