Elhunyt dr. Buday JózsefBuday JózsefMély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Buday József főiskolai tanár, a biológia tudomány kandidátusa, karunk oktatója, a Gyógypedagógiai Kórtani Tanszék volt vezetője, 2011. június 2-án, életének 70. évében elhunyt.
2011. 06. 10. 14:16

Buday József tanár úr tiszteletére

Dr. Buday József kollégánk 1974-től dolgozott a Kar jogelőd intézményei, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, majd a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyógypedagógiai Kórtani Tanszékén.

Gyógypedagógiai tanári diplomát 1964-ben, egyetemi oklevelet a Kossuth Lajos Tudományegyetem biológiai-kémiai szakán 1974-ben kapott. Egyetemi doktori címet humánbiológiai témában, az értelmi fogyatékosságok témakörében szerzett. A biológiai tudomány kandidátusa fokozatot 1988-ban nyerte el. Munkásságát 1981-ben Kiváló Munkáért kitüntetéssel jutalmazták. 1989-ben kapott főiskolai tanári kinevezést, majd tanszékvezetői megbízást, amelyet 2007-ig látott el.
Buday József
A tanár úr négy évtizeden keresztül oktatta a funkcionális anatómia, a kórtan, az értelmi fogyatékosságok kórtana, a fejlődéstan és a humánbiológia tantárgyakat. Az újabb tudományos eredmények oktatásba történő bevonásával folyamatosan korszerűsítette a tananyagokat, különös tekintettel a humángenetikai vonatkozásokra. Részt vett a korábbi főiskolai képzésben, valamint a Bologna rendszerű alapképzésben és mesterképzésben egyaránt. A nyolcvanas évek elejétől aktívan közreműködött a Főiskola nemzetközi és hazai intézményközi kapcsolatokra épülő kutatási koncepcióinak és terveinek kidolgozásában.

Kiemelkedő tevékenységet végzett a hallgatók tudományos kutatás iránti érdeklődésének irányításában. A Tudományos Diákköri Tanács elnökeként minden évben több hallgatót készített fel, számos tanítványa országos díjat, elismerést nyert. A tudományos diákköri munkát támogató tevékenységéért, kiemelkedő témavezetői és tudományszervezői munkájáért Mestertanár kitüntetésben részesült 1999-ben.

Tudományos kutatómunkája során longitudinális növekedési vizsgálatokat folytatott értelmi fogyatékos gyermekek körében. Más humánbiológiai kérdések is foglalkoztatták: a genetikai tényezők az értelmi fogyatékosság aetiológiájában, az értelmi fogyatékosságok dermatoglypha-jellemzői, az értelmi fogyatékos emberek testi fejlődése és testalkata, a serdülés és érés jegyei fogyatékos leánygyermekek körében. Jelentős tudományos eredményeket ért el a Down szindróma kutatásában. Széles körű hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokat és együttműködéseket épített ki, számos fontos konferencián tartott előadást Magyarországon és külföldön egyaránt.

Kutatási eredményeit közel 130 publikációban tette közzé. Aktív szakmai közéleti tevékenységét bizonyítja, hogy több hazai és nemzetközi tudományos bizottságnak, társaságnak, szakosztálynak, szakbizottságnak tagja, elnöke vagy vezetőségi tagja volt; (MAGYE elnökségi tag, a MAGYE Gyógypedagógiai Iskolaegészségügyi Szakosztályának elnöke, a Gyógypedagógiai Szemle szerkesztőbizottsági tagja, az MBT Pediátriai Antropológiai Szakosztály elnökségi tagja, az MTA Pedagógiai Bizottsága Gyógypedagógiai Albizottságának tagja, az MTA Antropológiai Bizottságának tagja; az European Anthropological Association (magyar tagozat) és a Medical Aspects of Mental Handicapped (Amsterdam) tagja). Buday tanár úr 1999-ben Széchenyi-ösztöndíjat nyert.

A felsőoktatásban végzett közel négy évtizedes oktatói és tudományos munkájáért — az Eötvös Loránd Tudományegyetem javaslatára — Dr. Buday József 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetésben részesült.

Köszönjük a Tanár Úrnak a magas színvonalú oktatói és tudományos tevékenységét, tanszékvezetői munkáját és a hallgatók tudományos pálya iránti orientációjának elősegítését, irányítását.

Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük!

Budapest, 2011. június 3.
Szabó Ákosné
dékán

A kép és a szöveg forrása: http://www.barczi.hu/

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05