Dr. Maria Bruckmüller születésnapjáraMaria BruckmüllerNagy hatással volt szakmai gondolkodásomra az a tanulmány, amely a ’80-as évek közepén kötelező olvasmány volt az oligofrénpedagógia szakon tanuló gyógypedagógus-hallgatóknak: "A fogyatékosok korai kiválasztása". Radványi Katalin születésnapi köszöntése.
2011. 07. 01. 10:00

Nagy hatással volt szakmai gondolkodásomra az a tanulmány, amely a ’80-as évek közepén kötelező olvasmány volt az oligofrénpedagógia szakon tanuló gyógypedagógus-hallgatóknak: "A fogyatékosok korai kiválasztása". Csak később lett számomra nyilvánvaló, hogy az 1971-es konferenciaelőadást Illyés Sándor fordította magyarra, mint ahogy Maria Bruckmüller több más tanulmányát is abból az időből. A tanulmány első olvasásakor belém hasító "jé, hát persze" érzésre még ma is emlékszem. További érdeklődésem, tanulmányaim, kutatásaim és publikációim nagy részében így, hosszú idő elteltével is ráismerek arra az indíttatásra, amit ma más keretek között, kimunkált elméleteket citálva de ugyanazt a lényeget megragadva vizsgálunk: a család, főként a szülők szerepét az eltérő fejlődésű gyermek nevelésében, a szülőkkel történő foglalkozás szükségességét, ami felé valószínűleg második, pszichológusi diplomája vezette.

Nagy megtiszteltetésnek éreztem, amikor néhány év múlva személyesen is megismerhettem a szerzőt. Akkor már tudatosan figyeltem szakmai munkáját. Tudtam, hogy az osztrák Lebenshilfe megalapítója, tudtam, hogy rendkívüli hatékonysággal szervezi a szülőszövetség munkáját és érdekérvényesítését. Addigra már többször találkoztam "nagy emberek" távolságtartó magatartásával, így különösen kellemesen érintett Maria nyíltsága, érdeklődése a magyar gyógypedagógia, ezen belül is főként az értelmi fogyatékos emberek helyzete iránt. Könnyű vele németül beszélgetni: szinte kitalálja az ember gondolatait, nekem is tanácsokat, új szempontokat adott.

Remélem, munkásságát nem szükséges senkinek méltatnom, azért néhány, kifejezetten magyar vonatkozású tevékenységét feltétlenül ki kell emelnem: többször járt a Bárczin előadásokat tartani (és remélem, még többször eljön a jövőben is), volt úgy, hogy "átugrott" Bécsből, megtartotta az előadását és már utazott is vissza. A főiskola fennállásának 100 éves ünnepségén már a felnőttek, időskorúak ellátásáról tartott előadást. Ebben a témakörben több publikációja magyar nyelven is megtalálható. A Lányiné Engelmayer Ágnes szerkesztésében a Soros Alapítvány lakóotthon-projektje keretében megjelent "Kiscsoportos lakóotthonok" című kötetben több tanulmánya is benne van, amelyek közül kiemelném: "Az én biográfiám: Segítsünk emlékezéssel; Az intézetben élő értelmileg akadályozott emberek élettörténetének feldolgozása" című munkáját, amely közel tíz év múlva sem veszített aktualitásából.

A Kézenfogva Alapítvány, először Göncz Árpádné elnöksége alatt felismerve Maria Bruckmüller szakmai jelentőségét több projektben is felkérte őt együttműködésre. Ilyen volt az időskorú emberek kísérése, segítése, amely során a szociális területen dolgozó (a felnőtt értelmileg akadályozott emberek ellátása ide tartozik) szakemberek számára nemcsak továbbképzéseket szerveztek, hanem lehetővé tették, hogy ausztriai helyszíneken a gyakorlattal is megismerkedjenek. A képzés során elhangzott előadások kötetben is megjelentek a projekt nevével azonos címmel az Akadémiai Kiadó gondozásában 2006-ban.

Különös jelentőséggel bír szakmai pályafutásom során, hogy 2007-ben Hannoverben közösen tarthattam vele egy fél napos workshopot a szervezők felkérésére (Anders Alternde Menschen mit geistiger Behinderung in Europa Fachtagung im Rahmen des Europäischen Jahres der Chancengleichheit am 11./12. Oktober 2007. im Hannover Congress Centrum). Egész biztosan neki köszönhetem, hogy különböző helyszíneken és területeken betekintést kaphattam az osztrák és német Lebenshilfe munkájába, mivel több alkalommal felkértek, így lehetőségem volt megbeszéléseiken, projektmunkálataikban részt venni, ami a hatékony civil működés bejáratott formáiba segített bepillantani.

Maria Bruckmüller hazájában ma is nagy tiszteletnek és elismertségnek örvend. 2005-ben az osztrák Parlamentben tarthatott előadást, amely ugyancsak olvasható magyarul (Előadások az Ért. Ak. Klubban, szerk.: Radványi K. ELTE BGGypK. 2009).

Kötődését és segítőkészségét a magyar gyógypedagógiával kapcsolatosan mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az ezredfordulón magas színvonalú munkája elismeréséért hazájában kitüntetést kapott. Ő az ezzel járó összeget teljes egészében felajánlotta arra a célra, hogy Budapesten az ELTE Gyógypedagógiai Karán ajánló bibliográfia jelenhessen meg az értelmileg akadályozottak segítőinek (Könczei Gy.–Radványi K.: Gyógypedagógia – határok nélkül).

Több intézményt Magyarországon személyesen is meglátogatott, hogy tapasztalataival,tanácsaival, elméleti megközelítéseivel segítse az ott dolgozók munkáját.

Mielőtt a sok múlt idejű megfogalmazás rossz érzést keltene bennünk: nagy örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy születésnapi köszöntésén Bécsben a napokban személyesen is részt vehettem, egyben képviselve azokat, akik ismerik, tisztelik és szeretik. A köszöntésen részt vett Professzor Weber is, aki az Universität Wien tanszékvezető pszichológia-professzora, és akinek Maria Bruckmüller a Lebenshilfe vezetését átadta.

Akik eddig még nem ismerkedtek meg munkásságával, azoknak javasolhatom, hogy a Bárczi könyvtárában keressék meg Maria Bruckmüller tanulmányait, és amennyiben ígérete szerint tavasszal újra eljön hozzánk előadást tartani, minél többen ragadják meg ezt a kínálkozó alkalmat.

Köszöntünk Maria, további sok örömöt és sikert a munkádban, Isten éltessen még sokáig, mindannyiunk és a szakma örömére!

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05