Gyógypedagógiai Szemle Online – arculat, statisztikák, tervek

Pál Dániel Levente

Gyógypedagógiai Szemle Alább olvasható a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének készített féléves jelentés egyszerüsített, rövidített változata, mely röviden és statisztikai adatokkal megerősítve bemutatja a Gyógypedagógiai Szemle Online eddigi történetét, a laparculat bővülését, az olvasószám emelkedését, illetve röviden kitér a jövőre, a tervekre is. 
2011. 07. 02. 18:00

Lapprofil és laparculat
 
A Gyógypedagógiai Szemle Online (indulás: 2008. január) arculata, az online megjelenés profilja öt, folyamatosan épített és fejlesztett (mind tartalmi, mind kódolási) részegységből áll:
 1. Digitalizált Gyógypedagógiai Szemle (a nyomtatott szakfolyóirat elektronikus megjelenése): A nyomtatott Gyógypedagógiai Szemle anyagai pdf és digitalizált változatban egyaránt felkerülnek, ill. a főbb tanulmányok angol szinopszisa és kulcsszavai is –, hiszen az elektronikus kiadás elérhető külföldről is, és fontosnak tartjuk, hogy magyar (nyelven publikáló) szerzőink kutatásai, esetleírásai, munkája és eredményei bekerülhessenek a nemzetközi/globális szakmai vérkeringésbe.
 2. Aktualitások, hírek, felhívások, konferenciák: a GyoSze Online már minden jelentősebb hazai szakmai szervezettel, oktatási intézménnyel és egyesüléssel rendszeres kapcsolatot tart, híreiket, anyagaikat rendszeresen közli, illetve szemlézi.
 3. Petíciók: A GyoSze Online teret biztosít sajtóanyagoknak, tiltakozásoknak, ezeket felületén megjeleníti, ill. aktív kommunikációs csatornáin ezekről a lehető legszélesebb olvasóközönséget tájékoztatja. Országos szintű problémák esetén komplex médiakampányt indítunk, mely minden esetben (eddig: SNI 2008 és 2009, ill. CI 2011) egy, a megfelelő gyógypedagógiai szakértőkkel közösen kidolgozott kommunikációs stratégia szerint valósul meg. (A PRAE.HU Informatikai és Kommunikációs Kft. munkatársai ezekben az esetekben a stratégia-kidolgozás és -megvalósítás mellett folyamatosan konzultálnak a gyógypedagógiai szakmai szervezet(ek) megbízott képviselőjével, egészen a kampány sikeréig.)
 4. Blog-motor: A prae.hu portál elektronikus infrastruktúrájának fejlesztését követi a rendszerszinten társlapként kezelt GyoSze Online – ezeket a beépített fejlesztéseket automatikusan átvezetjük a GyoSze Online-ra is. Eddig két intézményhez kapcsolódó, gyakran frissített gyógypedagógiai (intézményhez köthető) blog indult rendszerünkben. (A fejlesztés 2008 novembere óta érhető el.)
 5. Fórum-motor: A portál-rendszer elektronikus infrastruktúrájának részeként a GyoSze Online külön fórumokkal rendelkezik, melyek rendszeres felhasználói frissítése színesebbé és sokrétűbbé teszi az olvasók tájékoztatását.
Újdonságok, új szolgáltatások
 
2010-ben elindítottuk a "Tanulmányok" című rovatot, melyben idegen nyelvű tanulmányokat publikálunk. A rovat elsődleges célja a Gyógypedagógiai Szemle nemzetközi, globális rangjának és ismertségének elmélyítése, másodlagos célja a nyomtatott folyóiratból – terjedelmi okok miatt – kiszoruló minőségi tanulmányok (főleg PhD-hallgatók írásai) publikálása. Eddig érkezett tanulmány az Egyesült Államokból (Indiana Wesleyan University), Japánból (Sagami Női Egyetem BTK) és Iránból (megjelenés előtt) is.
 
2011 májusa óta – az ingyenessé vált MTI hírszolgáltatásnak köszönhetően – a Gyógypedagógiai Szemle Online MTI Hírfelhasználó lett. A hivatalosan megjelenő híreket és sajtóközleményeket így első kézből, az MTI hírcsatornáját napi rendszerességgel szemlézve tudjuk publikálni – ezzel is szélesítve a megjelenő cikkek tematikus szórását.
 
Kommunikáció
 • Facebook-csoport: A Gyógypedagógiai Szemle 2010 áprilisa óta fenn van a Facebook közösségi oldalon, melyen folyamatosan megjelennek a publikált aktualitások, hírek (stb.), illetve a más médiumokban megjelent, a gyógypedagógia bármely területét érintő információk, hírek stb. A hírlevéllel egy időben, azonos tartalommal a Facebook-csoport tagjainak is küldünk speciális hírlevelet. A csoportnak jelenleg 519 tagja van.
 • Hírlevél: Havonta két alkalommal küldünk hírlevelet, melybe az előző hírlevél kiküldése után megjelent fontosabb anyagainkat szerkesztjük. Digitális lapszám megjelenése esetén külön, a megjelenést középpontba állító hírlevelet küldünk. Külön kérés, illetve petíció esetén külön hírlevelet küldünk. A GyoSze Online hírlevelére eddig 965 fő iratkozott fel.
 • Médiakapcsolatok (első szint): Körülbelül két tucat szakmai és nem szakmai lappal tartjuk a kapcsolatot, mely vagy kölcsönös és folyamatos szemlézésben és átlinkelésben vagy a RSS-hírcsatorna, ill. ’hírdoboz’ befűzésében és megjelenésében valósul meg.
 • Médiakapcsolatok (második szint): Speciális kapcsolatot tartunk az összes hazai sajtótermékkel (országos és regionális napilapok, hetilapok, hírportálok, szélesen értelmezett szakmai oldalak) és médiummal (TV-k, rádiók), melyeket a megjelenített komplex médiakampányok során értesítünk.
 • Twitter (tervezett): A "csipogó csatorna" elindítását a 2011/2-es lapszám elektronikus publikálása után indítjuk el.
Statisztikák, eredményesség
 
A Gyógypedagógiai Szemle Online olvasottsága (2011. január – június)
 • Egyedi látogató (24 óránként egy IP-cím): 254.474 – azaz 42.412 fő/hó
 • Olvasószám emelkedés előző évhez képest: kb. 160%
 2010. január – december
 • Egyedi látogató (24 óránként egy IP-cím): 314.451 – azaz 26.204 fő/hó
 • Olvasószám emelkedés előző évhez képest: kb. 180-190%
2009. január – december
 • Egyedi látogató (24 óránként egy IP-cím): 173.294 – azaz 14.441 fő/hó
 • Olvasószám emelkedés előző évhez képest: kb. 280-300%
 2008. január – december
 • Egyedi látogató (24 óránként egy IP-cím): nincs pontos adat más statisztikai analizáló technika miatt, becslés: kb. 60 ezer / év
Digitalizált folyóirat olvasószáma (kiszűrve a fentebbi szummából):
 • 2011/1: 2186  egyedi látogató (április 30. óta)
 • 2010-es évfolyam átlag olvasószáma: 3.367 egyedi olvasó / lapszám
 • 2009-es évfolyam átlag olvasószáma: 4.814 egyedi olvasó / lapszám
 • 2008-as évfolyam átlag olvasószáma: 22.028 egyedi olvasó / lapszám
 • 2007-es évfolyam átlag olvasószáma: 7.867 egyedi olvasó / lapszám (utólag feltöltött!)
 • 2006-os évfolyam átlag olvasószáma: 2.739 egyedi olvasó / lapszám (csak tartalomjegyzék!)
 • 2005-ös évfolyam átlag olvasószáma: 1.924 egyedi olvasó / lapszám (csak tartalomjegyzék!)
 • 2004-es évfolyam átlag olvasószáma: 1.037 egyedi olvasó / lapszám (csak tartalomjegyzék!)
 
A prae.hu portálrendszerben futó gyógypedagógiai témájú (főleg intézményi) blogok:
 • felkarolo.prae.hu (indulás: 2008.11.10): átlagosan 125 látogató naponta
 • dami.prae.hu (indulás: 2009.02.10): átlagosan 143 látogató naponta
Statisztikák – "Mi van a számok mögött?"
 
A Gyógypedagógiai Szemle Online-t 2010-hez képest havi kb. 5.000 olvasóval többen olvassák.
 
A digitalizált Gyógypedagógiai Szemléről elmondható, hogy egy megjelenő lapszám az első negyedévben (következő lapszám megjelenéséig) kb. 2-4.000 olvasót vonz, amely olvasószám növekedési grafikonja az év nagy részében lassú egyenletességgel (főleg keresőmotorok, hyperlinkek), a főiskolai/egyetemi vizsgaidőszakok környékén ugrásszerűen megemelkedik.
 
A petíciók sikeressége során működésbe hozott komplex médiakampány egy rövid időszakban hoz jelentős mennyiségű új olvasót (a kampány lefutása után keletkező plusz olvasószám a keresőmotoroknak és a számos más oldalon elhelyezett hyperlinknek köszönhető), melyek egyrészt növelik a Gyógypedagógiai Szemle társadalmi ismertségét, bizonyos vonatkozásokban szakmai elismertségét, másrészt ennek köszönhetően is egyenletes fokozatossággal szélesedik az olvasók rétege, ill. ennek a GyoSze különböző rovataiban megjelenő arányszáma.
 
Összességében kijelenthető, hogy az elmúlt években a tartalmilag és technikailag folyamatos fejlesztett Gyógypedagógiai Szemle Online egy izgalmas és sokrétű arculattal rendelkező, sikeres és eredményes szakfolyóirat, mely egy művészeti portállal való fúziójának köszönhetően meg tudja szólítani a nyitott, de nem szakmai olvasóközönséget is, ill. a maga területén – összehasonlítva a hasonló profilú (szak)folyóiratokkal – világviszonylatban is egyedülálló kezdeményezésnek nevezhető.
 
 
Budapest, 2011. július 2.

Pál Dániel Levente

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05