Bemutatkozik a Fogyatékosügyi Kommunikációs IntézetFogyatékosügyi Kommunikációs IntézetA Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet 2009. december 3-án (Fogyatékos Emberek Nemzetközi Világnapja) jött létre társadalmi célú üzleti vállalkozásként két fogyatékos szakember munkája eredményeként. Céljuk a fogyatékos emberek és szervezeteik kommunikációjának fejlesztése, valamint gazdasági társaságok és intézmények esélyegyenlőségi törekvéseinek segítése.
2011. 10. 21. 08:41

1. Általános ismertetés

A Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet 2009. december 3-án (Fogyatékos Emberek Nemzetközi Világnapja) jött létre társadalmi célú üzleti vállalkozásként két fogyatékos szakember munkája eredményeként.

Munkánk során azt tapasztaltuk/tapasztaljuk, hogy fogyatékos társainknak óriási nehézséget okoz számos kommunikációs kérdés megválaszolása (megjelenés, viselkedés, szó- és írásbeli megnyilvánulás stb.), számukra kedvezőtlen és sokszor mások számára is kellemetlen helyzetek felismerése, értékelése, javítása. Ezzel együtt a fogyatékosokat segítő, támogató, foglalkoztató szervezetek jókora többsége küzd szervezetkommunikációs gonddal (arculattervezés, reprezentáció, szervezetépítés, vezetői magatartás, kommunikáció stb.). Másrészről a cégek társadalmi felelősségvállalása (CSR) ugyan érinti a fogyatékosságügyet, azonban a gyakorlatban csak néhányan tesznek ténylegesen az ügy érdekében.

1.1. Célkitűzés és szakterület

Célunkat egy mondatban így fogalmazhatjuk meg: fogyatékos emberek és szervezeteik kommunikációjának fejlesztése, valamint gazdasági társaságok és intézmények esélyegyenlőségi törekvéseinek segítése.

Célunkat az alábbi szakterületeken igyekszünk megvalósítani:
 • személyközi (interperszonális) kommunikáció
 • szervezeti kommunikáció
 • infokommunikációs, audiovizuális akadálymentesítés.
1.2. Elkötelezettség

A Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet közhasznú nonprofit gazdasági társaság (kft.) cégformában működik; és kiemelt figyelmet fordít a sokszor hátrányos helyzetű fogyatékos emberekre és segítésükre. Erre való tekintettel az Intézet tanácsadói óradíjából a fogyatékos személyeknek 70%, míg a fogyatékosokat segítő szervezeteknek 50% állandó kedvezményt biztosít. Emellett Értéksziget webáruházunkban minden olyan terméket és szolgáltatást megtalálhatnak az érdeklődők, amelyek a szóbeli, írásbeli, vizuális és elektronikus kommunikációt segíti.

Az Intézet jövőjét, a tervezhető folyamatokat, valamint a mindennapi munkát és feladatokat illetően elkötelezettek vagyunk szűkebb és tágabb környezetünk védelmében, munkatársaink tudásának folyamatos fejlesztésében. Ez azt jelenti, hogy odafigyelünk beszerzéseink, kiadványaink,  használati tárgyaink és megvalósítandó elképzeléseink környezetbarát jellegére, és a különböző szakmai konferenciákon, előadásokon való részvételt szorgalmazzuk.

Meg vagyunk róla győződve, hogy célunkat csak keresztyéni gondolkodással és cselekvéssel, folyamatos ismeretszerzéssel és fejlődéssel érhetjük el.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal akkreditált foglalkoztatóvá nyilvánította Intézetünket.

2. Tevékenységünk

A Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet alapvetően tanácsadó cég. A cél elérése érdekében négy szolgáltatási tevékenységi kört határoztunk meg és egy értékesítési területet.

2.1. Szolgáltatási tevékenységünk

2.1.1. Fogyatékos emberek kommunikációjának fejlesztése

A fogyatékosság jelenleg akadályozza az embereket abban, hogy mindennapjaikban egészséges embertársaikhoz hasonlóan egyéni döntéseket hozhassanak, és maguk irányítsák életüket. A fogyatékosok számára terheket jelent a többségi és domináns ép környezetben való élet. Kommunikációs problémák alakulnak ki a fogyatékossággal élő embereknek az épekkel való kapcsolatában. Amikor tudatosan odafigyelünk beszédünkre, magatartásunkra, öltözködésünkre, viselkedésünkre és minden egyéb megnyilvánulásunkra, kommunikációs képességeink erőteljesen javulnak. A fogyatékosságból adódó kommunikációs hátrányokat igyekszik Intézetünk különböző eszközök segítségével fejleszteni.

2.1.2. Fogyatékosügyi szervezetek szervezetkommunikációs fejlesztése

Hazánkban közel félezer szervezet tevékenykedik a fogyatékos emberekért. E szervezetek fejlettségi mutatói nagy aránytalanságot mutatnak. Egy szűk elit rétege a szektornak birtokában van minden olyan korszerű tudáselemnek, amely révén képessé vált az érdekérvényesítésre, annak kifejezésére, a feladatok ellátásához szükséges források megszerzésére. Azonban a fogyatékosügyi szervezetek túlnyomó többsége számos téren hátrányban van, humán és technikai infrastruktúra mutatói között is különbségek látszanak. Intézetünk e szervezetek hatékonyságához, érdekérvényesítéséhez nélkülözhetetlen, a szervezetek számára ágazati specifikációtól függetlenül igénybe vehető szervezeti fejlesztést igyekszik előre mozdítani. Közvetlen célunk a formalizált fogyatékosügyi szervezetek komplex szervezeti fejlesztése, megerősítése, működésének stabilizálása. Meggyőződésünk, hogy a kommunikációs és kapcsolattartási hibákon javítani lehet, amennyiben az érintett szervezetek megosztják egymással tudásukat, erősségüket, gyengeségüket, hibáikat és jó ötleteiket egyaránt. Ennek érdekében szorgalmazzuk, hogy az egy fogyatékossági területen tevékenykedő szervezeteket egy asztalhoz ültessük, képessé tegyük őket erejük egyesítésére, hatékonyságnövelésre, erőteljes kommunikációra. Ennek elősegítésére olyan aktív kommunikációs háló építését végezzük, melynek részét képezik a szervezetek és az általuk képviselt, segített fogyatékos emberek.

2.1.3. Gazdasági társaságok esélyegyenlőségi törekvéseinek segítése


A vállalatok a gazdasági és társadalmi fejlődés hajtóerejét jelentik. Ha tevékenységük során egyes szociális és környezeti szempontot jobban figyelembe vesznek, értéket adnak vállalkozásukhoz. Azt tapasztaljuk, hogy a cégek társadalmi felelősségvállalása (CSR) ugyan érinti a fogyatékosságügyet, azonban a gyakorlatban csak néhányan tesznek ténylegesen az ügy érdekében.

A társadalmi felelősségvállalás érzékelése és célzott alkalmazása a hazai cégek számára egyáltalán nem magától értetődő. Ezen kíván változtatni Intézetünk, amikor olyan vállalkozásokkal keresi az együttműködést, akik többet kívánnak tenni cégük társadalmi felelősségvállalásán belül a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének megvalósítása érdekében. A társadalmi felelősséget vállaló cégeknél az esélyegyenlőség biztosítása alapvető fontosságú. Ennek előmozdításához arra van szükség, hogy a szervezetek vezetői személyes kapcsolatba kerüljenek az eddig diszkrimináció sújtotta munkavállalói rétegekkel, és megbizonyosodjanak munkavégző képességükről, munkahelyi beilleszkedésük lehetőségéről. Elengedhetetlen a vezetők, munkatársak a fogyatékosügy iránti érzékenysége és érzékennyé tétele, elkötelezettsége. Az esélyegyenlőtlenséget nagymértékben szolgálja a fogyatékosokról való ismeretek hiánya, a fizikai és infokommunikációs akadályok megléte a vállalaton belül.

2.1.4. Társadalmi szemléletformálás a fogyatékosok befogadása érdekében

Magyarországon általános az a szemlélet és gyakorlat, hogy a fogyatékossággal élő embereket a társadalom teherként, plusz feladatként kezeli, és értékteremtő képességeiket nem vagy nagyon kismértékben veszi figyelembe.

Intézetünk elkötelezett a fogyatékos emberek társadalmi beilleszkedésének megkönnyítésében, az ép társadalommal történő kölcsönös megértés elmélyítésében. Ennek elsődleges eszköze a fogyatékosok életének a többségi társadalommal történő megismertetése. Folyamatosan kutatjuk azokat a lehetőségeket, feltételeket és eszközöket, amelyek a fogyatékos emberek számára a vakságból, hallásból, mozgásból, értelmi sérülésből és autizmusból eredő hátrányok leküzdését, a társadalomba való minél teljesebb integrálódásukat szolgálja. Szeretnénk az "épek" és "fogyatékosok" közötti távolságot csökkenteni, továbbá az egymás iránti nyitottságot és elfogadást elősegíteni. A társadalom egészét szólítjuk meg, hiszen mindenki érintett: a segítséggel élő emberek a társadalom részeként, közöttünk élnek. Ez a hozzáállás lehetőséget ad az egymás problémáival való azonosulásra, egy toleránsabb társadalom kialakítására. A kialakult negatív képpel szemben mi azt kívánjuk megmutatni, hogy ezek az emberek kisebb vagy nagyobb segítséggel magukért és másokért is tenni képes, hasznos tagjai a társadalomnak.

2.2. Értékesítési tevékenységünk

Az Értéksziget webáruházat a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet hozta létre. A webáruház olyan termékeket tartalmaz, amelyeket (többnyire) megváltozott munkaképességű embereket alkalmazó cégek állítanak elő vagy termékeiket leginkább fogyatékos embereknek készítik.

Az Értéksziget webáruház a fogyatékos emberek mindennapos kommunikációját kívánja erősíteni termékeivel. Ami a kommunikációt segíti, fejleszti, az nálunk megtalálható legyen az írásbeli, szóbeli, vizuális, audio, elektronikus kommunikációt segítő bármilyen termék.

A webáruházban megtalálható termékek egy részét kizárólag fogyatékos emberek állítják elő. Az értelmi fogyatékosok, mozgás-, látás- és hallássérültek által előállított, egyedi koncepciójú különleges termékek magas minőséget képviselnek, kézzel készülnek (handmade), és többnyire környezetbarát alapanyagokat tartalmaznak.
 • Tapintható üdvözlőlapok: Braille-üdvözlőlapok minden alkalomra, amelyeket fogyatékos emberek készítenek.
 • Információs jelek: fogyatékosságra utaló piktogramok, jelvények.
 • Láthatóságot növelő termékek: vezetősávok, biztonsági és fényviszszaverő szalagok.
 • Olvasást segítő eszközök: olvasótévék, e-nagyítók, matricák.
 • Billentyűzetek: speciális billentyűzetek fogyatékos embereknek.
 • Telefonkészülékek: fogyatékosokat segítő telefonok.
3. Referenciák

Tevékenységünk sokrétű. Eddigi munkáink közül néhányat ismertetünk.
 • Művészetek Palotája – Intézetünk fizikai, de leginkább infokommunikációs akadálymentesítésben (vizuális jelek, jelzések elhelyezése, térbeli tájékozódás stb.) nyújtott szakmai segítséget.
 • Erste Bank – A bank ügyfélhívó- és ügyfélirányító rendszerének akadálymentesítéséhez Intézetünket kérték föl.
 • Kereszténydemokrata Néppárt – A párt weblapjának akadálymentesítését Intézetünk tanácsai alapján fejlesztik.
 • Magyar Szállodaszövetség – Szakmai tanácsadást és ajánlást nyújtottunk a szállodai minősítő rendszer komplex akadálymentesítésére vonatkozó részéhez az elmélettől a gyakorlati tudnivalókig.
 • MALÉV Zrt. – A cég honlapján tartalomfejlesztést végeztünk annak érdekében, hogy a fogyatékos utasok és a légitársaság munkatársai megfelelő információhoz jussanak.
 • Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet – Az orvosi kommunikációban nyújtunk szakmai tanácsot annak érdekében, hogy az orvostanhallgatók felkészültebbek legyenek a fogyatékos betegekkel való kommunikációban.
 • Pahola és Pahola Kft. – Információs anyagot állítottunk össze a fogyatékos emberek segítéséről a cég élelmiszer üzleteiben, pékségében és vendéglőjében dolgozó munkatársak részére.
 • Labrador Bt. – Szakmai segítséget nyújtottunk a látássérülteknek segédeszközöket forgalmazó cégnek info-kommunikációs akadálymentesítésben.
 • Matolcsy Miklósné Alapítvány – Intézetünk nyújtott segítséget az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának átdolgozásához, a weblap fejlesztéséhez és arculatának kialakításához.
 • Szedicomp Kft. – Háttérinformációk, gyakorlati tudnivalók elsősorban látássérültekről annak érdekében, hogy a cég szoftvereinek fejlesztései az info-akadálymentesítés irányában haladjanak.
 • Számos magánszemélynek nyújtottunk még segítséget önéletrajz megírásában, személyközi kommunikáció fejlesztésében.

FKI Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely és levelezési cím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 19/B.
Telefon: +36 1 769-0581
Fax: +36 70 900-2141
E-mail: intezet@fokom.hu
Web: www.fokom.hu ÉS www.erteksziget.hu
 

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05