Óriáscsiga és sok virág a Damjanich utcábanA Csináljuk Együtt és a Színes Város Projekt a kerületi önkormányzat, a Kemikál Zrt. és magánszemélyek támogatásával megújította a Damjanich utcai intézmények (ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ, az ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ és az ELTE Damjanich utcai Kollégium) közös belső udvarának tűzfalát. Alább olvasható Prof. Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora és Rosta Katalin november 16-án elhangzott beszéde, megtekinthető egy videó a festésről, valamint az eseményről megjelent összes hír.
2011. 11. 22. 20:00

Prof. Dr. Mezey Barna, az ELTE rektorának köszöntője a Damjanich utcai gyakorló intézmények jubileuma alkalmából rendezett ünnepségen

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Igazgató Asszonyok, Hölgyeim és Uraim!

A Damjanich utca többemeletes bérházai közé ékelődött belső udvarban állva a szemlélőt még néhány héttel ezelőtt is a teret határoló felületek évtizedek terhét cipelő szürkeségének, a szomszédos épületek magasba kúszó, egyhangúságot árasztó, málló tűzfalainak komor látványa fogadta. Ezt a hangulatot az üde zöld foltokként betelepített növényzet szigetei is csak némileg tudták oldani.

De voltak, akik nemhogy ekkor, de már sokkal korábban is színes festékekről álmodtak. Képzeletük segítségével meg tudták ragadni a fal széltében és hosszában meghatározott kétdimenziós valóságában rejlő lehetőséget, azt, hogy az eddig a teret bezáró síkokat azok színessé varázsolásával miképpen és hogyan lehet a tér élménybeli megnyitására késztetni.

Itt azonban még nem állhattak, és nem is álltak meg. A körvonalazódó, s egyre inkább konkrét tervvé összeálló ötletek és álmok megvalósítása érdekében energiát és fáradságot nem kímélve, lépésről-lépésre, apránként, sokak tevékenységét összehangolva, sokak erejét egyesítve teremtették meg azokat a feltételeket, amelyek a terv életre keltéséhez szükségesek voltak. A többek között az Erzsébetvárosi Önkormányzat, a Színes Város Mozgalom, s az Eötvös Loránd Tudományegyetem összefogásával és együttműködésével megvalósult projekt alapjául vitathatatlanul a kezdeményezők és a szervezők lelkesedése és eltökéltsége szolgált.

A most elkészült színes fal pedig érezhetően alakítja, formálja, megszépíti a teret: annak ellenére, hogy sem a fal, sem az udvar magassága, hossza, szélessége nem változott  a munka nyomán a tér mégis átlényegült, s eddig rejtőzködő arcát mutathatja meg.

Mindez a fejlődés és átalakulás azonban kevéssé meglepő azok számára, akik nap mint nap ettől megmérhetetlenül és összehasonlíthatatlanul bonyolultabb feladattal: gyermekek nevelésével, oktatásával, készségeik, képességeik kibontakoztatásának elősegítésével vannak hivatva foglalkozni. Ők azok, akik tudják, hogy miképpen lehet a lehetőségek maximális kihasználásával a gyermekekben rejlő adottságok, képességek fejlesztésével és kibontakoztatásával csodákat tenni, s a gyermekekkel és szüleikkel kiépített bizalomra, a velük való együttműködésre építve jobbá és élhetőbbé tenni a világot.

És mivel mindezt tudják, természetszerűleg érzik annak jelentőségét, hogy az életkoruknál és helyzetüknél fogva egyaránt nagy segítséget, megértést, beleérzést igénylő gyermekekkel eredményesen foglalkozni csak a feladatot elhivatottan vállalva, a munkát hivatásul tudva lehet.

S aki itt gyakorolja hivatását, a tanítás másféle élményét is megélheti. Gyakorlóintézmények munkatársaiként a jövő pedagógusai számára is átadhatják felhalmozott értékes tapasztalataikat, megfigyeléseiket, módszereiket, ezzel is segítve a pálya legelején lévő kollégákat első nehézségeik leküzdésében. Az ekképpen szerzett ismeret- és élményanyag, a már jártasságot szerzett kollégák tapasztalatainak megismerése olyan útravalót ad a leendő pedagógusoknak a pálya kezdetén, amely nemcsak a hivatás magas szintű műveléséhez jelent alapot, de olyan erőt is ad, amely a később minden bizonnyal felbukkanó problémák megoldásában is segítséget jelent.

A harmincéves jubileum ünnepe valójában a gyakorlóintézményekben dolgozó munkatársaink ünnepe, s lehetőséget ad arra, hogy most köszönetet mondjunk nekik elhivatott, áldozatos munkájukért.Rosta Katalin 2011. november 16-án, az átadó ünnepségen elhangzott beszéde


Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Minden kedves Vendégünk, kedves Hallgatók, Szülők, és Gyerekek!

Először is tisztelettel köszöntöm Egyetemünk és Karunk, valamint a Kerület jelen lévő Képviselőit: Prof. Dr. Mezey Barna rektor urat, Vattamány Zsolt polgármester urat, Dr. Seifert Tibor urat, a hallgatói ügyek rektori főbiztosát, a polgármester úr munkatársait, és Szikszai Zsolt alpolgármester urat, Karunk, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar dékánját, Dr. Szabó Ákosné asszonyt, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar dékánját, Prof. Dr. Oláh Atilla urat.

Köszönteném a Kar volt főigazgatóit, Gordosné dr. Szabó Annát és Dr. Mesterházi Zsuzsát, a gyakorló intézmények nyugalmazott igazgatóját, Mezeyné dr. Isépy Máriát, valamint Illyés Máriát, intézményeink-alapító főigazgatójának lányát.

Külön szeretném köszönteni a környezetünk megszépítésében aktív szerepet vállaló Színes Város Mozgalom képviselőit, Megyeri Andrást és Flór Pétert, akiknek az eddig kihasználatlanul árválkodó tűzfal festését köszönhetjük, de nem szeretnék megfeledkezni Gazdasági Hivatalunkról sem, amely sokat segített abban, hogy ezek a munkálatok sikeresen végbemenjenek.

Azért gyűltünk most össze ezen a helyen, ezen a deres reggelen, hogy megemlékezzünk a valamikori főigazgatónk, Illyés Gyuláné által megálmodott intézmény megalapításának harmincadik évfordulójáról. Ezt az intézményt, amely óvodának, iskolának, kollégiumnak és egyetemi tanszékeknek s ilyenképpen különböző korosztályoknak – óvodásoknak, iskolásoknak, kollégistáknak és oktatóknak – ad otthont, az első pillanattól fogva természetes, éltető közegünknek tekintettük, s arra törekedtünk, hogy megőrizzük alapítójának szellemiségét. Ennek jegyében az elmúlt évek, évtizedek alatt legfőbb célunk az volt, hogy az elmélet és a gyakorlat korszerű egységét megteremtsük. Oktató, nevelő és fejlesztő munkánkkal egy időben azonban arra is figyeltünk, hogy munkánkhoz otthonos, esztétikus környezetet teremtsünk, így került sor az eddig csupaszon meredező tűzfal kicsinosítására. Az ötletet egy komor, ködös reggelen valahol a Moszkva tér környékén felparázsló színek adták, s ebből kiindulva álmodtuk meg, hosszú megbeszélések során, rokonszenvektől és ellenérzésektől kísérve azt a falfestményt, amelyet most láthatnak, s amelyen most, ünnepségünk során végezzük majd el a végső simításokat.

Nagy örömünkre szolgált, hogy ötletünket anyaintézményünk, az ELTE, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és a kerület Önkormányzata rögtön felkarolta és támogatta, Seifert Tibor főigazgató úr a tevékenységet koordinálta így a munkára felkért Színes Város Mozgalom csapata rövid idő alatt megálmodhatta és megfesthette ezt a "színes, virágos kertet".

Nagyon köszönjük mindenkinek a támogatást, amellyel hozzájárult ahhoz, hogy alapításunk 30. évfordulójáról méltón megemlékezhessünk, és felkérném Egyetemünk Rektorát, Mezey Barna professzor urat, valamint a nekünk otthont adó kerület Önkormányzatának vezetőjét, Vattamány Zsolt polgármester urat, hogy egy-egy ecsetvonással avassák fel és adják át a mi kis "színes, virágos kertünket", a csigával.

Köszönöm, hogy meghallgattak.Fotók (illusztrációnk is innen származik):
Hírek:

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05