Levélváltás a közoktatásért felelős helyettes államtitkárralMAGYEAlább olvasható teljes terjedelmében a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkárnak címzett levele, mely a a készségfejlesztő speciális szakiskolai képzéssel kapcsolatos javaslatokat foglalja össze, illetve Gloviczki Zoltán válaszlevele.
2012. 11. 21. 10:59

Feladó: Kajáry Ildikó
Küldve: 2012. november 6. 12:59
Címzett: Gloviczki Zoltán Dr.
Tárgy: Készségfejlesztő szakiskolai képzésTisztelt Államtitkár Úr!

Mai személyes megbeszélésünknek megfelelően mellékelten küldjük a kiegészített javaslatainkat a készségfejlesztő speciális szakiskolai képzéssel kapcsolatban.

Kérjük, hogy a megbeszéltek szerint, a számunkra megnyugtató törvényi és rendeleti szabályozást magyarázó összefoglalását az alábbi témaköröket érintve szíveskedjen konferenciánk közönsége számára levélben összeállítani (mellékeljük még a szakmai nap programját és előadóinak nevét, hogy tájékozódhasson, milyen témákat érintünk részletesen):
  • a mellékletben összefoglalt szakiskolai javaslatokra adott válaszok,
  • a többcélú gyógypedagógiai intézmények működése (egyben tartása), különös tekintettel a szakszolgálatokra, az EGYMIK-re és a különleges gyermekotthonokra a jövőben,
  • az intézményvezetők munkáltatói jogkörének alakulása és szabályozása,
  • képesítési feltételek szabályozásának alakulása a fenntartóváltással,
  • általános iskola első évfolyamának a szakértői bizottság által javasolt, két tanév alatt történő elvégzésének lehetősége az új KNT-ben.
Megtisztelő válaszát konferenciánk valamennyi résztvevője nevében előre is köszönjük.
 
Köszönettel és tisztelettel:
Borsfai László és Kajáry IldikóFeladó: Gloviczki Zoltán Dr.
Dátum: 2012. november 15. 22:44
Tárgy: RE: Készségfejlesztő szakiskolai képzés
Címzett: Kajáry Ildikó


Tisztelt Konferencia!

Engedjék meg, hogy kényszerű távollétemben is szívből üdvözöljem Önöket, jó munkát kívánva úgy a mai napra, mint - bizonyos vagyok benne - a következő hónapokra, évekre is.

Mint az ország sok pedagógusát, nyilván Önöket is elsősorban az állami feladatátvétel és ennek esetleges következményei foglalkoztatják ezekben a pillanatokban. Had erősítsem meg mindazokat az ígéreteinket, s immár jogszabályban is maholnap megjelenő tényeket, melyekre nyugalmuk alapozódhat.

Valamennyi, a jogszabályok szerint 2013-tól állami nevelési feladatot ellátó intézmény a jelenlegi kondíciókkal, a jelenlegi teljes foglalkoztatotti körrel (beleértve iskolatitkárokat, óraadókat, s valamennyi munkatársukat), a jelenlegi vezetőséggel, a jelenlegi illetményekkel, a jelenlegi feladatellátási hellyel - nem sorolom, tehát változatlan munkakörülmények mellett kerül át állami irányítás alá.

Külön kell megjegyeznem, hogy a feladatok átvételéről szóló készülő törvény külön kitér a főszabály alóli kivételként arra, hogy EGYMI-k, többcélú gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai intézmények, gyermekotthonok nem kerülnek szétválasztásra, ezeknél egy-egy óvodás csoport vagy más, eredetileg nem állami fenntartásba utalt intézményegység is együtt maradhat a többivel.

A szakszolgálatok átszervezése sem egyik napról a másikra történik, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak négy hónapja lesz arra (a fenti biztosítékok megtartása mellett), hogy a rendszert az új rendelet szellemében újra strukturálja.

A nevelési-oktatási intézmények életét szakmai szempontból nem érinti változás a tanév közben. Általában rendszerszintű változás lesz azonban az egyes állami fenntartású intézmények önálló gazdálkodási jogkörének megszűnése, és ezzel az intézményvezetők egyes munkáltatói jogainak megszűnése is. A napi munkát a tényleges intézményi életet azonban továbbra is teljes jogkörrel ők irányítják.

Jogos kérdést válthat ki a nem megfelelő végzettséggel alkalmazott kollégák kezelése. A törvény módosításai igen nagy szabadságot adnak a megfelelő végzettség pótlólagos megszerzésére, tíz évvel a nyugdíj korhatár előtt pedig már elengedésére is.

Már nem konkrétan az átadás-átvétel problémaköre, de had tájékoztassam Önöket arról is, hogy a készségfejlesztő speciális szakiskolák jövőbeni működése, elsősorban tantervi szabályozása kérdésében tárcánk messzemenőleg támogatja annak a szigorú szakképzési keretek közüli kiemelését.

Remélem, a közeli napok, hetek egyre tisztább képet nyújtanak a közép-hosszú távú jövő alakulásáról, s egyben egyre megnyugtatóbbat is.

Ebben a reményben köszöntöm önöket a legnagyobb megbecsüléssel és szakmai tisztelettel:
 
Dr. Gloviczki Zoltán
közoktatásért felelős helyettes államtitkár

Forrás: magye-1972.hu


Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05