BA- és MA-képzések, továbbképzések és szakképzések a BárczinA "Bárczi" 2000 óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem karaként működik; az egyetlen magyar felsőoktatási intézményegység, ahol a Bologna-rendszerű többszintű képzési szerkezeten belül a gyógypedagógiai alapképzésben minden szakirány megtalálható, valamint biztosított a továbbtanulás lehetősége a gyógypedagógiai mesterképzésben illetve szakirányú továbbképzéseken egyaránt. Gyógypedagógia szakos alapképzést az ország más felsőoktatási intézményeiben is kínálnak néhány szakirányon, a gyógypedagógia teljes körét felölelő minősített oktatói és kutatói bázis koncentrációja azonban karunkon az országban egyedülálló.
2009. 01. 18. 15:09

Normal 0 21 false false false HU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar jogelődje, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola egy évszázadon keresztül az ország egyetlen gyógypedagógiai képző- és kutatóhelye volt.

A karra 2008-ban 1806 hallgató jelentkezett, ebből 639 fő – nappali tagozatra 162 fő, levelező tagozatra 477 fő – nyert felvételt. A pedagógusképzést folytató karok közül a felvételi ponthatár a Bárczin volt a legmagasabb, a "felvi rangsorban" a vizsgált szempontok többségében a kar az első vagy második helyen szerepel.


Képzések a Bárczin

Gyógypedagógia alapképzési (BA) szak

Nyolc féléves (7+1 félév), 240 kredites képzés, nappali vagy levelező tagozaton, egy választott szakirányon végezhető.

A Bárczi a gyógypedagógia valamennyi szakterületére képez szakembereket, a gyógypedagógiai szakirányok bármelyike választható:

 • Értelmileg akadályozottak pedagógiája
 • Hallássérültek pedagógiája
 • Látássérültek pedagógiája
 • Logopédia
 • Pszichopedagógia
 • Szomatopedagógia
 • Tanulásban akadályozottak pedagógiája.

Pedagógusképzésben szerzett diplomával jelentkezők – szakképzettségtől függően – 30-40 kredit értékben mentesülnek egyes alapozó tárgyak teljesítése alól, ez alapján képzési idejük rövidülhet.

Felvehető létszámok 2009-ben:

Teljes idős (nappali) képzés: 160 fő

Részidős (levelező) képzés: 370 fő

 

Gyógypedagógia mesterképzési (MA) szak

Három féléves, 90 kredites képzés, nappali vagy levelező tagozaton, egy választott szakirányon végezhető.

A mesterképzési (MA) szakra bármely szakirányon szerzett gyógypedagógia szakos (BA) alapdiplomával, vagy korábban bármely szakon, szakterületen, szakágon szerzett főiskolai szintű gyógypedagógiai tanári oklevéllel lehet jelentkezni. A mesterképzési szak szakirányai:

 • Gyógypedagógiai terápia

(2009 szeptemberétől levelező tagozaton)

(2010 szeptemberétől nappali és levelező tagozaton)

 • Fogyatékos személyek társadalmi integrációja

(2010 szeptemberétől nappali tagozaton)

Felvehető létszám 2009-ben:

Részidős (levelező) képzés: 150 fő

A Tanári mesterképzési (MA) szakon belül Gyógypedagógus tanár vagy Gyógypedagógia-tanár tanári szakképzettség szerezhető egy- vagy kétszakos tanári képzésben, 2–5 félév alatt. A két szakterületi modul a Gyógypedagógia mesterképzési (MA) szakkal párhuzamosan (keresztféléves jelentkezéssel), vagy azt követően is elvégezhető. A tanári képzést az ELTE PPK hirdeti, a gyógypedagógiai szakterületi modulok oktatását a Bárczi biztosítja.

Továbbképzések

A Gyógypedagógiai Továbbképző Központ folyamatosan bővülő képzési kínálatából a diplomával rendelkezők további, újabb szakképzettséget adó, 2-4 féléves, 60-120 kredites szakirányú továbbképzési szakok közül választhatnak:

 • Adaptált testkultúra és sport
 • Autizmus spektrumzavarok pedagógiája
 • Foglalkozási rehabilitációs szaktanácsadás
 • Gyermekjátékdráma
 • Gyógypedagógia alapképzési szak egyes szakirányai (ld. ott)
 • Gyógypedagógus szakvizsga
 • Gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáció
 • Integrációs fogadó pedagógus
 • Óvodás és kisiskolás gyermekek nyelv- és beszédfejlesztése
 • Rehabilitációs foglalkoztató terápia
 • Rehabilitációs úszásoktatás
 • Súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek gyógypedagógiája
 • Zeneterapeuta

Érettségizettek számára regisztrált (OKJ) szakképzéseket, pedagógusok számára akkreditált pedagógus-továbbképző tanfolyamokat is kínálunk.


Szakképzések érettségizetteknek (OKJ)

 • Gyógypedagógiai asszisztens
 • Hallásakusztikus képzés
 • Jelnyelvi tolmácsképzés

Akkreditált pedagógus továbbképzések

 • Sindelar-Zsoldos program 1., 2.
 • Waldorf-pedagógiai alapismeretek
 • Logopédiai diagnosztika
 • Személyiségfejlesztés zeneterápiával
 • A matematika tanulás zavarai
 • Komplex képzés a pedagógiai szakszolgálatoknál


További szolgáltatások

A felvételt nyert hallgatók a színvonalas szakmai képzésen túl idegen nyelvi és -szaknyelvi képzésben is részt vesznek, a tornaterem biztosított, a testnevelés keretében több sportág közül választhatnak. A felkészülést és kutatómunkát az ország egyedüli gyógypedagógiai szakkönyvtára segíti. Az Erasmus nemzetközi csereprogramnak köszönhetően évente átlagosan 20 hallgató folytat résztanulmányokat valamely európai partnerintézményünkben, valamint külföldi szakmai gyakorlat teljesítésére is lehetőség van. A nappali tagozatos vidéki hallgatók kollégiumi elhelyezést igényelhetnek.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A gyógypedagógiai felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezők több mint fele a közoktatás intézményeiben helyezkedik el, a nevelési, oktatási intézmények mellett a pedagógiai szakszolgálatok is kínálnak munkalehetőséget. Az integrált nevelésben részt vevő gyermekek, tanulók, hallgatók arányának növekedésével olyan szakemberek alkalmazása szükséges, akik szervező, tanácsadó, tanulást- és életvezetést segítő feladatokat látnak el. Gyógypedagógus szakembert pedagógus, terápiás, rehabilitációs munkakörökben foglalkoztatnak az egészségügy, a gyermekvédelem, a szociális ellátórendszer, a civil szervezetek és az igazságügy egyes intézményeiben is.

További információk a képzésekről és a felvételiről: www.barczi.hu (Felvételi tájékoztató); www.felveteli.elte.hu; www.felvi.hu

Elérhetőségek:

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar

1097 Budapest, Ecseri út 3. Postacím: 1476 Budapest 100, Pf. 127.

Központi telefonszám: (1) 358-5500

E-mail: gytf@barczi.elte.hu; to@barczi.elte.hu

Honlap: www.barczi.hu

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05