Módosítja a parlament a fogyatékosságügyi törvényt2013. április 12-én T/10476. számon benyújtotta a Parlamentnek a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításának tervét az emberi erőforrások minisztere. A 8 oldalas dokumentumban a módosítási javaslatok 11. §-ban jelennek meg, az indoklás az 5. oldalon kezdődik. (Horváth Péter írása a Fogyatékosság-tudomány című oldalon.)
2013. 04. 19. 10:40

A "fogyatékos személy" általános definíciója a javaslat szerint az ENSZ Egyezménnyel majdnem azonos lehet, de az Egyezmény ratifikálásakor elkövetett fordítási hibákat korrigálják. A legfontosabb változás, hogy a fogyatékosság mint gyűjtőfogalom a jövőben magában foglalja majd a pszichoszociális fogyatékossággal élő személyeket is. Ezzel a jogalkotó egy hosszú ideje várt bővítés felé mozdul el. Ezt a követelményt egyébként az ENSZ Egyezmény védésekor is megfogalmazta a Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága az "ajánlások" 10-14. pontjaiban, amely követelmény teljesítésére a magyar kormányzati delegáció Genfben ígéretet is tett.

Az egyenlő esélyű hozzáférés (akadálymentesítés) ütemezését eddig törvény szabályozta. Láthattuk, hogy a törvényesen előírt határidők betartása minden időben komoly gondot okozott. A jogalkotó most arra tesz javaslatot, hogy a határidőket a jövőben ne az Országgyűlés határozza meg törvényben, hanem az részben országgyűlési határozat, részben a kormány határozata formájában jelenjen meg. A határozat valójában nem jogszabály, hanem jogi eszköz. Így a határidő be nem tartásának a jövőben gyakorlatilag nem nagyon lesz (lehet) következménye; még annyi sem, hogy a határidő közeledtével az Országházban vita folyhasson róla. Megszűnik a fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezetek azon lehetősége, hogy ezen törvény alapján, a határidők elmulasztására épülő pereket indíthassanak a bíróságokon. Emlékezetes, hogy 2004-ben a MEOSZ éppen a törvényben rögzített határidők miatt tudott próbapereket indítani, aminek az eredményeként módosult a fogyatékos személyek jogairól szóló törvény, komoly forrás került megtervezésre az EU-s programokban az akadálymentesítés támogatására úgy célzottan, mint horizontálisan más beruházási programok részeként; megindult a szakemberek képzése; pontosításra kerültek az egyenlő esélyű hozzáférés követelményei és a kötelezettek felfigyeltek a feladatukra.

A foglalkoztatással összefüggő szabályozási javaslat nem vesz el semmit a korábbiaktól és nem is ad hozzá. A célja nem más, mint az időközben megváltozott fogalmak helyesbítése.

A fogyatékossági támogatás összege a szabályozási javaslat alapján 2013. június 1-től kb. ezer forinttal emelkedik havonta, és összegszerűen kerül be a szabályozásba. Törvényes előírásra kerül (itt is) a támogatás összegének évenkénti emelése olyan mértékben, amilyen mértékben a nyugellátások emelésére egyébként sor kerül. Az öregségi nyugdíj minimumát 2008. január 1-je óta nem emelték.

Az Országos Fogyatékosügyi Programmal foglalkozó szakasz - szöveg-pontosítások és más szabályozási javaslatokkal összefüggő koherencia megteremtésén túl - megszünteti a Kormány azon kötelezettségét, hogy a Program végrehajtásáról kétévente beszámoljon és azt is, hogy az Országgyűlés négyévente új Programot alkosson. Ezzel megszűnik a törvényes garancia a Program időszakonként felülvizsgálatára, illetve a beszámolásra. Kétségtelen, hogy 1998 óta voltak gondok ezen kormányzati feladat végrehajtásával. A megoldás mégsem a garancia megszűnése kellene, hogy legyen, hanem a megfelelő szakértelemmel rendelkező és szükséges mértékű erőforrások biztosítása.

Figyelemre méltók a hatályon kívül helyező szabályok: megszűnik az Országos Fogyatékosügyi Tanács, azaz a Kormány és a fogyatékos személyek közötti párbeszéd fóruma. Ez volt az 1998-as törvény egyik sarokköve. Az indoklás szerint az Országos Fogyatékosügyi Tanácsról a jövőben kormány-határozat fog rendelkezni, bár ilyen határozat megalkotására törvény nem fogja kényszeríteni.

Az előterjesztő az előterjesztésben beszámol arról, hogy a javaslat megalkotásában érdekvédelmi és szakmai szervezetek is részt vettek, és a javaslat az ő egyetértésükkel került az Országgyűlés elé.

Összefoglalva tehát: társadalmi támogatással, a fogyatékos személyek képviselőinek egyetértésével (?)
  • megszűnik a társadalmi párbeszédnek, a fogyatékos személyek életét segítő program-alkotási és beszámolási kötelezettségnek, az akadálymentesítés határidejének a törvényes garanciája;
  • miközben emelkedik az egyes fogyatékossági támogatásban részesülő emberek támogatása havonta kb. ezer forinttal;
  • illetve eleget tesz a Kormány az ENSZ Egyezmény védésekor tett azon ígéretének, hogy a fogyatékos személyek definícióját kibővíti a pszichoszociális fogyatékossággal élő személyekkel.
Forrás: Fogyatékosság-tudomány (DS) / Horváth Péter

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05