A Bárczi oktatóinak sikere az Autism Europe nemzetközi kongresszusánAz Autism Europe 10. nemzetközi kongresszusát 2013. szeptember 26. és 28. között rendezték Budapesten, amelyen 73 országból több mint 1200 fogyatékosügyi kutató és szakember, valamint tapasztalati szakértő vett részt.

2013. 10. 11. 15:21

A nemzetközi szervezet először rendezte Kelet-Közép-Európában a kongresszust, amelyet háromévente tartanak meg – a szakmai eszmecserén túl – figyelemfelkeltő céllal. "Ma már nem övezi semmiféle misztikus köd az autizmust. Sok kész válasza van már a világnak, de vannak az autizmussal kapcsolatos megoldatlan kérdések is. Ez a kongresszus alkalmat ad arra, hogy áttekintsük az autizmus múltját, hogyan alakultak ki az európai ellátások, de bepillanthassunk a jövőbe is, megismerjük azokat az IT-technológiákat, amik ma még talán úttörőek az autizmus esetében, ugyanakkor hamarosan a mindennapok gyakorlatává fognak válni" – fogalmazott köszöntőjében Szilvásy Zsuzsanna, az Autism Europe elnöke.

Budapesten kiemelkedő egyéniségek tartottak beszámolót új kutatási eredményeikről; így a Yale Egyetem, a londoni King’s College, a stockholmi Karolinska Institute, a Pittsburghi Egyetem, és a brit Birminghami Egyetem kutatói. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának munkatársai kilenc prezentációt tartottak, vagy szerepeltek a prezentáció szerzői közt. Stefanik Krisztina, a Bárczi tudományos és nemzetközi dékánhelyettese keynote (kiemelt) előadást tartott; ugyancsak keynote előadó volt Győri Miklós, a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet vezetője is. Győri Miklós mellett szimpózium-előadást tartott Várnagy Zsombor és Havasi Ágnes.

Tartalmi szempontból az ELTE BGGYK csoportja 4 fókuszt jelenített meg:

  • pszichológiai alapkutatások az autizmus spektrum zavarok természetének mélyebb megértése érdekében;
  • evidencia alapú gyakorlatok az autizmussal élő személyek támogatásában és oktatásában;
  • evidencia-alapú innovatív digitális technológiák az autizmussal élő személyek támogatásában és oktatásában;
  • az evidencia-alapú gyakorlatok megjelenítése az autizmus-szakemberek képzésében a felsőoktatásban.

Örömmel számolunk be arról, hogy az ELTE BGGYK oktatói által tartott prezentációk jelentős nemzetközi visszhangot keltettek. Így konkrét kutatási és képzési együttműködésekre irányuló javaslatokat kaptunk – csak a legfontosabbakat említve – a brit Lincoln Egyetem, a Moszkvai Egyetem, a kialakítás alatt álló francia Limoges-i regionális autizmus-képzési egyetemi központ, illetve a brit Sheffield-i Egyetem felől. Különösen nagy érdeklődés mutatkozott az Európában egyedülálló módon az ELTE BGGYK-n tavaly elindult, Autizmus spektrum pedagógiája szakirányos képzési program szerkezete, működése és tapasztalati iránt, amely a gyógypedagógus BA képzés részeként működik.

Forrás: barczi.elte.hu

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05