Elhunyt Vassné dr. Kovács Emőke
Nagykőrös, 1933. március 6. – Budapest, 2014. június 9.


Mély megrendüléssel adjuk közzé, hogy ellhunyt Vassné dr. Kovács Emőke PhD (Nagykőrös, 1933. március 6. – Budapest, 2014. június 9.), az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fonetikai és Logopédiai Tanszék nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanára.
2014. 06. 11. 19:09

Vassné dr. Kovács Emőke 1954-ben szerzett gyógypedagógiai diplomát a jogelőd Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán.

Az 1954-55-ös tanévtől Gyulán a Gyógypedagógiai Nevelőintézetben gyógypedagógus, majd 1955-től 57-ig a Siketek Országos Tanintézetében Vácott tanított.1957-58 között Budapesten a Nagyothallók Általános Iskolájában dolgozott gyógypedagógiai tanárként, majd 1958-tól 1963-ig az ország egyetlen Budapesten székelő Beszédjavító Intézetének logopédusa lett.

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán 1963-tól nyugdíjba vonulásáig dolgozott, ahol azonnal oktatói feladatokat kapott, előbb a Gyógypedagógiai, majd a Fonetikai és Logopédiai Tanszéken, amelynek 1987-től 1998-ig tanszékvezető főiskolai tanára is volt.

Nevéhez fűződik, többek között, az 1992-ben bevezetett reform gyógypedagógus-képzésben annak a logopédus terapeuta szaknak (LOTE) a kidolgozása, amely csak logopédus tanári szakkal volt párosítható (LOTA), ezzel egyedülálló módon a teljes életkori spektrumra képeződtek ki az interdiszciplináris szemléletű logopédus szakemberek. Kigondolója volt az oly sikeres "Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus" szakirányú továbbképzésnek is.

Kandidátusi fokozatát 1986-ban nyerte el a prágai Károly Egyetemen Experimental Phonetic Research of Oral Sigmatisms című dolgozatával.

Adaptálta a diszlexia megelőzésére szolgáló Inizan - tesztet, amely nemcsak a logopédusképzés részévé vált, hanem a logopédiai diagnosztikai gyakorlatba is beépült.

Dr. Rehák Gizella orthodontus kandidátussal a fogrendellenességek és az artikulációs zavarok összefüggését térképezte fel, míg Kassai Ilona (DSc) nyelvésszel a szóanalízis és a verbális emlékezet vizsgálatára alakított ki gyors szűrőtesztet.

Részt vett a a pöszeség korrekciójában, valamint a hallássérültek beszédének kialakításában alkalmazható vizuális oktató és gyakorló rendszer a "Beszédkorrektor" kifejlesztésében (MTA Békésy György Beszédakusztikai Laboratórium, témavezető dr. Vicsi Klára).

Több mint 70 publikációja jelent meg, amely betekintést enged ebbe a gazdag, interdiszciplinaris tudományos tevékenységbe. A Hadarás és a Nyelvlökéses nyelés című jegyzetei nélkülözhetetlen tankönyveivé váltak hazánk a logopédusképzéseinek.

A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság alapítója tagja volt (MFFLT- 1964), szemléletével, szaktudásával, a különféle tudományok művelőivel fenntartott kiváló szakmai kapcsolataival a logopédia XX. századi interdiszciplináris fejlődéséhez, a multidiszciplináris kutatások elindulásához járult hozzá.

A Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület 2008-ban örökös elnökévé választotta.

Tagja volt a Magyar Pszichológiai Társaság Gyógypedagógiai Szekciójának, a Nyelvtudományi Társaságnak, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Logopédiai szekciójának és a Magyar Olvasás Társaságnak (HUNRA) is. Rendszeres adott elő a MAGYE, az MFFLT hazai konferenciáin. Előadásait az IALP International Association of Logopedics and Phoniatrics, (Bécs, Koppenhága, Interlaken, Hannover), az EASE (Helsinki), a NESA (Bp.), az IRA (Edinburg), a HUNRA (Bp.) kongresszusain is hllhatták.

Szakmai tanulmányúton járt Angliában, Dániában, az Észak-amerikai Egyesült Államokban, Finnországban, Svédországban. Az MTA Anyanyelvi Albizottságában egy akadémiai ciklusban munkálkodott.

Vendégelőadóként az Universität Wien és a finnországi Oulu Egyetemen tartott logopédiai előadásokat. 2011-ben megjelent "A hadarás" című könyve átdolgozott kiadása.

Halála napjáig "A nyelvlökéses nyelés" című tankönyvének javított változatán dolgozott.

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05