Tájékoztató a Budapesti Korai Fejlesztő Központ 2014/15-ös képzéseirőlBudapesti Korai Fejlesztő KözpontA Budapesti Korai Fejlesztő Központ diagnosztizáló és fejlesztő munkája mellett képzéseket is szervez. A képzések témái szorosan összefüggnek azokkal a hangsúlyos tevékenységeinkkel, amelyeket kiemeltnek, a Központra leginkább jellemzőnek gondolunk. Egyúttal célunk, hogy e témákhoz kapcsolódó tudástartalmakat és szemléletmódot továbbadjuk az érdeklődő és a képzésre vállalkozó szakembereknek.
2014. 09. 06. 01:00

Gyógypedagógiai tanácsadás, mint a korai intervenció szerves része  
(90 órás)  110.000 Ft/fő (részletfizetés lehetséges)
 
TERVEZETT  IDŐPONT:   
1. oktatási hét: 2014. október 1–4. (szerda-szombat)
2. oktatási hét: 2014. október 15–18. (szerda-szombat)
3. oktatási hét: 2014. november 12–15. (szerda-szombat)

 
A képzést  3. oktatási hétben tudjuk megvalósítani (3x30 órában) szerdától szombatig, általában reggel 9.00 órától délután 16.00 óráig bezárólag.
 
CÉLCSOPORT:  
0-5 éves eltérő fejlődésű kisgyermekek korai fejlesztésével foglalkozó gyakorló gyógypedagógusok és mozgásfejlesztő szakemberek (gyógypedagógus, vagy gyógytornász, terapeuta vagy konduktor).
 
Gyógypedagógiai tanári és/vagy terapeutai és/vagy gyógytornász és/vagy konduktív pedagógiai tanári diploma valamelyike szükséges a tanfolyamon való részvételhez. Vagy gyógypedagógus vagy gyógytornász, vagy konduktor szakképzettség.
 
A korai intervenciót végző gyakorló szakemberek munkájában bár hivatalosan a gyermek a kliensünk, munkánk során többet kommunikálunk a gyermek hozzátartozójával, mint vele. A gyógypedagógusi és hasonló fejlesztéssel foglalkozó képzések nem helyeznek megfelelő hangsúlyt erre a dilemmára. Ezért gondoltuk szükségesnek annak kidolgozását, hogy a gyakorlati munkában létrejövő sajátos szülő–szakember kapcsolat alakítása, támogatása tudatosabbá válhasson.

Ezen kívül fontosnak gondoltuk, hogy a szakember konkrét tudás birtokában legyen a lehetségesen felmerülő mindennapi nevelési kérdésekkel kapcsolatban. Az eddig végezett fejlesztő munka mellett – képzésünk által – tehát egy másfajta, intervenciós tevékenység épül be a szakemberek napi gyakorlatába. A nyíltan felvállalt tanácsadói szerepkör segítségével  a naponta megjelenő dilemmákat tehetjük megérthetővé, elfogadhatóvá és kezelhetővé.
 
Tanfolyamunk célja, hogy kialakulhasson egy komplex, tanácsadói attitűdöt is magában foglaló szakmai identitás.
 
 
II.   Családközpontú kora gyermekkori intervenció elmélete és gyakorlata 
(60 órás alapképzés)   80.000 Ft/fő (részletfizetés lehetséges, 2 részletben)
 
TERVEZETT IDŐPONT:
1. oktatási hét: 2014. november 4–7. (kedd-péntek) 
2. oktatási hét: 2014. november 18–21. (kedd-péntek) 

 
A képzést  2. oktatási hétben tudjuk megvalósítani (2x30 órában) keddtől péntekig általában reggel 9.00 órától délután 16.00 óráig bezárólag.
 
CÉLCSOPORT:
3-6 éves eltérő fejlődésű kisgyermekek korai fejlesztésével foglalkozó, gyakorló gyógypedagógusok, konduktorok, gyógytornászok, óvodapedagógusok, pszichológusok
 
Gyógypedagógiai tanári és/vagy gyógytornász és/vagy konduktív pedagógiai tanári és/vagy óvodapedagógusi diploma, pszichológus diploma szükséges a tanfolyamon való részvételhez.
 
A  családközpontú kora gyermekkori intervenció  szemléleti kereteinek és korszerű ismereteinek elsajátításával,  a tanfolyam elvégzése után a résztvevők váljanak  képessé arra, hogy saját szakterületükön kompetens módon nyújtsanak komplex, többirányú gyógypedagógiai/pedagógiai, illetve terápiás segítséget a hozzájuk forduló eltérő fejlődésű és/vagy viselkedésű gyermeket nevelő családok számára, a fejlesztés, gondozás, tanácsadás keretein belül.

Váljanak kellően tájékozottá a kora gyermekkori intervenció és annak határterületeit érintő aktuális szakirodalom terén. Az új elméleti és gyakorlati ismeretek, módszerek segítségével legyenek képesek kapcsolódni egy olyan interdiszciplináris team munkájához, melyben végzettségüknek megfelelően részt tudnak venni a korai segítségnyújtást igénylő gyermekek felismerésében, megfigyelésében, fejlesztésében, gondozásában és a szülőknek szóló tanácsadásban.
 
Továbbképzés azok számára, akik a "Családközpontú kora gyermekkori intervenció"  c. tanfolyamunkat (vagy elődjét, a 120 órás "Kora gyermekkori intervenció elmélete és gyakorlatát")  elvégezték vagy  eltérő fejlődésű és/vagy viselkedésű gyermekek korai intervenciójában, ellátásában eltöltött minimum 2 éves gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek:
 
 
II/1. SEED Fejlődési Skála mint lehetséges vizsgáló eszköz (30 órás) 50.000 Ft/fő 

TERVEZETT IDŐPONT:   
Elmélet: 2015. február 34. (kedd-szerda)
Hospitálás: 2015. február 5–27. között a megbeszélt időpontokban
 Gyakorlat 1.: 2015. március 6. (péntek) 
Gyakorlat 2.: 2015. március 27. (péntek) 

 
Az elmélet 2 x 7 órában (tehát a feltüntetett időpontokban), a 4 óra hospitálás a gyakorlatvezetőkkel egyeztetett időpontokban zajlik le a Budapesti Korai Fejlesztő Központban.

A közel 4 óra hospitálás és a komplex vizsgálati felmérés megbeszélésén való részvétel az elméleti órák után következő 3 hétben történik meg.

A gyakorlati rész pedig a hospitálások és esetmegbeszélések után  2 x 6 órában a feltüntetett időpontokban.
                 
CÉLCSOPORT:
0-4 éves korosztály fejlődési diagnosztikájával foglalkozó, és/vagy fejlesztésével foglalkozó gyakorló gyógypedagógusok, gyógytornászok, konduktorok,logopédusok, pszichológusok.   
 
Gyógypedagógus (bármely szakos), pszichológus, gyógytornász, konduktor, logopédus végzettség  valamelyike szükséges a tanfolyamon való részvételhez, vagy olyan legalább főiskolai szintű végzettség, amely 0-4 éves korú gyermekek ellátására, nevelésére, oktatására ad képesítést.

Továbbá szükséges még eltérő fejlődésű és/vagy viselkedésű gyermekek korai intervenciójában, ellátásában eltöltött minimum 2 éves gyakorlati tapasztalat és ennek igazolása.
 
A korai életkorban széles körben használt, a pszichomotoros fejlődés egyes területeire koncentráló skála.

Elsajátítását ajánljuk a 0-4 éves gyerekekkel foglakozó gyógypedagógusok és pszichológusok számára.
 
 
 
III. Fejlesztő iskola A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő iskolai oktatásának, nevelésének  tervezése, megvalósítása  
(45 óra) 60.000 Ft/fő  

 
TERVEZETT IDŐPONT:
2014. december 1–5. (hétfő-péntek) 

 
CÉLCSOPORT:
Fejlesztő iskolai osztályokat indítani kívánó, vagy már működtető intézmények pedagógus és gyógypedagógus szakemberei (pedagógus, gyógypedagógus, konduktív pedagógus, illetve gyógytornász).
   
Egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, gyógypedagógus, konduktív pedagógus, terapeuta, gyógytornász végzettség valamelyike szükséges a tanfolyamon való részvételhez.
 
A fejlesztő iskolai osztályokat működtető, vagy a jövőben indítani kívánó intézmények pedagógus és gyógypedagógus szakemberei számára azon ismeretek és képességek megszerzésének elősegítése, mely a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekekkel folytatott iskolai pedagógiai, oktatási munka szervezéséhez, tervezéséhez és gyakorlati megvalósításához szükséges. 

A hallgatóknak a gyakorlati órák során képessé kell válniuk a foglalkozások szakszerű és adekvát tervezésére.            

Célunk, hogy a résztvevő pedagógusok a konkrét, célorientált, egyénre szabott tervezés mellett megismerjék, milyen lehetőségek, módszerek és eszközök állnak rendelkezésre a fejlesztő iskolai osztályok tanulóinak csoportos foglalkoztatására, nevelésére, oktatására.
 
  
"AUTIZMUS KÉPZÉS CSOMAG"
 
IV. Autizmus alapképzés Autizmus-specifikus komplex korai intervenció – elméleti és gyakorlati alapismeretek  
(60 óra)  80.000 Ft/fő (részletfizetés lehetséges, 2 részletben)
 
 
TERVEZETT IDŐPONT:
1. oktatási hét: 2014. november  25–28. (kedd-péntek) 
2. oktatási hét: 2014. december  9–12. (kedd-péntek)
 
 
A képzést a 2. oktatási hétben tudjuk megvalósítani (2x30 órában) a fenti napokon, reggel 9.00 órától általában délután 16.30-ig bezárólag.
 
CÉLCSOPORT:
2-7 éves korosztállyal foglakozó, gyakorló óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok, szociálpedagógusok, logopédusok, konduktorok.
 
Óvodapedagógus  gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, szociálpedagógus, logopédus, konduktor végzettség  valamelyike szükséges a tanfolyamon való részvételhez.
 
Célunk, hogy olyan alapszintű elméleti és gyakorlati képzést nyújtsunk autizmussal élő gyermekeket ellátó pedagógusok számára, melyek birtokában növekszik e szakterülettel kapcsolatos kompetenciájuk. Elfogadják és ismerik az autizmussal élő gyermek eltérő, speciális szükségleteit, és képesek lesznek nevelő-fejlesztő munkájukat ennek megfelelően, és egyénre szabott módon adaptálni. 

A továbbképzéssel várhatóan tovább bővíthető a szakszerű segítséget nyújtó, befogadó pedagógiai intézmények száma, ezzel növelve az autizmussal élő gyerekek esélyét arra, hogy – folyamatos és sérülés-specifikus  ellátást kapva – egyenlő eséllyel vehessenek részt a közoktatásban, képességeiket kibontakoztathassák és mind a gyermekek, mind pedig családjaik életminősége javuljon.
 

Továbbképzések azok számára, akik a fent említett ’Autizmus alapképzést" (vagy elődjét, a 120 órás  "Pedagógusokat felkészítő oktatási program autizmussal élő óvodás gyermekek szakszerű ellátásához") vagy egy másik intézmény, szervezet autizmussal kapcsolatos "alapismereti képzését" elvégezték:
 
 IV/1.   Autizmussal élő gyermekek az óvodában integráció a gyakorlatban 
(30 óra) 45.000 FT/fő

 
TERVEZETT IDŐPONT:
2015. március 17–20. (kedd-péntek) 
                  
CÉLCSOPORT:
Óvodapedagógus  gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, szociálpedagógus, logopédus, konduktor végzettség  valamelyike szükséges a tanfolyamon való részvételhez. Vagy okleveles óvodapedagógus, okleveles gyógypedagógus, okleveles konduktor, okleveles logopédus, okleveles pszichológus, okleveles szociálpedagógus, okleveles fejlesztő pedagógus valamelyike.
 
Elsősorban ezzel a képzéssel egy gyakorlatorientált képzést szeretnénk nyújtani autizmussal élő gyermekeket ellátó szakemberek számára, melyek birtokában elméleti ismereteiket a gyakorlatban minél jobban kamatoztathatják.

A továbbképzéssel várhatóan növekszik a szakemberek kompetenciája, s ez által képesek lesznek egyénre szabott, autizmus-specifikus segítséget nyújtani a gyermekek és családjaik számára. A képzésben hangsúlyt kap a családok számára történő tanácsadás, az otthoni, mindennapi élet segítése, kísérése és támogatása is.
 
 
IV/2. Az autizmus specifikus komplex korai intervenció gyakorlata
(30 óra) 45.000 Ft/fő

 
TERVEZETT IDŐPONT:
2015. április 1417. (kedd-péntek) 
 
CÉLCSOPORT:
Óvodapedagógus  gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, szociálpedagógus, logopédus, konduktor végzettség  valamelyike szükséges a tanfolyamon való részvételhez. Vagy okleveles óvodapedagógus, okleveles gyógypedagógus, okleveles konduktor, okleveles logopédus, okleveles pszichológus, okleveles szociálpedagógus, okleveles fejlesztő pedagógus valamelyike.
 
Elsősorban ez egy gyakorlatorientált továbbképzés, mely által a szakemberek bővebb ismereteket szereznek az autizmussal élő gyermekek kommunikációjának sajátosságairól, nehézségeiről, a kommunikáció problémáinak hátterében álló okairól.

A képzés célja továbbá, hogy a hallgatók képessé váljanak a kommunikációs készségek pedagógiai felmérésére és részletes gyakorlati ötleteket kapjanak a kommunikáció fejlesztésének tervezésére,az egyénre szabott kommunikáció tanítására.
 
 
IV/3Autizmussal élő gyermekek kommunikációjának támogatása. Alternatív és augmentatív  kommunikáció  
(30 óra) 45.000 Ft/fő
 
TERVEZETT IDŐPONT:
2015. május 12–15. (kedd-péntek) 
 
CÉLCSOPORT:
Óvodapedagógus  gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, szociálpedagógus, logopédus, konduktor végzettség  valamelyike szükséges a tanfolyamon való részvételhez. Vagy okleveles óvodapedagógus, okleveles gyógypedagógus, okleveles konduktor, okleveles logopédus,  okleveles pszichológus, okleveles szociálpedagógus, okleveles fejlesztő pedagógus valamelyike.
 
Óvodában dolgozó szakemberek tudását bővítjük, mellyel célunk, hogy felkészültté váljanak autizmussal élő kisgyermekek nevelésére átlagos fejlődésű kortárscsoportban a számukra szükséges egyénre szabott autizmus-specifikus megsegítést biztosítva, a szűkebb és tágabb környezettel való együttműködésben.

A továbbképzéssel várhatóan tovább bővíthető az autizmussal élő gyermekeket integráló óvodák száma, ahol megfelelő sérülés-specifikus ellátást biztosítanak a gyerekeknek és családjaiknak
 
 
 V.  Inklúzív nevelés kisgyermekkorban
(30 óra) 45.000 Ft/fő
 
 TERVEZETT IDŐPONT:
2015. március 10–13.  (kedd-péntek) 
 
CÉLCSOPORT
A fejlesztő iskolai osztályok 3-7 éves korosztállyal foglalkozó gyakorló óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok, szociálpedagógusok.
 
3-7 éves korosztállyal foglalkozó pedagógus diploma vagy óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, szociálpedagógus szakképzettség valamelyike szükséges a tanfolyamon való részvételhez.
 
Elméleti és gyakorlati továbbképzést nyújtunk kisgyermekeket nevelő pedagógusoknak, akik normál közösségben dolgoznak és e képzés által lesznek képesek sérült gyerekek fogadására és fejlesztésre. Célunk, hogy a pedagógusok a differenciált pedagógiai munkájuk révén képesek legyenek az inkluzív pedagógiai szemléletre, a differenciált gyakorlatra, amely által a gyerekközösségbe járó minden gyerek saját szükségletének megfelelő bánásmódban részesül. A képzésben résztvevők az érintett gyerekek családjait is legyenek képesek gondozni  az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának megfelelően úgy, hogy az ő beilleszkedésük is megvalósuljon többségi szülőkörbe.

Cél, hogy segíteni tudjanak a szülőknek abban, hogy az egyes problémákkal milyen segítő szervezetekhez fordulhatnak, akár az integrációt, akár a speciális nevelést biztosítva gyermeküknek.
 
 
 
 
VI. Utazótanári program elmélete és gyakorlata gyógypedagógusok számára az eltérő fejlődésmenetű gyermekek otthoni  fejlesztéséhez a Portage-modell alapján
(30 óra)  60.000 Ft/fő   
(kihelyezett képzésként 70.000 Ft/fő)  

 
TERVEZETT IDŐPONT: 
2015. március 24–27. (kedd-péntek) 
 
CÉLCSOPORT

A kora gyermekkori intervenció, fejlesztés területén utazótanárként foglalkoztatott szakemberek, gyógypedagógusok.
                          
Gyógypedagógiai végzettség szükséges a tanfolyamon való részvételhez.
 
A Budapesti Korai Fejlesztő Központ által Angliából adaptált Portage-modell ismereteinek és tapasztalatainak átadása, melyet a kora gyermekkori intervenció területén dolgozó, a családokhoz kijáró utazótanárok (gyógypedagógusok) a mindennapi munkájuk során gyakorlati segítségként használhatnak.

A tanfolyam időtartama alatt elsőként rövid elméleti bevezetést tartunk az angliai alapmodellről és annak a korai intervenció szemléletébe illesztéséről. Ezt követően a hallgatók részletes gyakorlatiútmutatót kapnak az eszköz használatához a fejlődés valamennyi területét érintően.

Az ismeretek elsajátítását segítjük azzal is, hogy a Központ dolgozói által már kipróbált modell tapasztalatait esetbemutatásokkal demonstráljuk, valamint a résztvevőknek lehetőségük nyílik saját élményű feldolgozással elmélyíteni tudásukat.

A modell tapasztalataink szerint a gyakorlati munkában jól használható eszköz az utazó gyógypedagógus és a család számára is.
 


 
 
A képzéseinkre általánosan érvényesek:
  • Az adott képzések csak akkor indíthatók el, ha a jelentkezők száma eléri az előírt minimális létszámot.
  • A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk el.
  • A képzési díj megegyezés szerint részletben is kifizethető egyes képzéseink esetében.
  • Az intézményünk és képzéseink a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által akkreditáltak.
  • Intézmény-akkreditációs lajstromszámunk:  AL-2935
  • A képzéseink a NEFMI Oktatási Hivatala által akkreditált pedagógus továbbképzési programok 
  • A tanfolyamok a pedagógus továbbképzés területén kredit pontokat adnak (ahány órás egy adott képzés, annyi pontot jelent egyben).
  • A tanfolyamok jelentős része a 1146 Budapest, Csantavér köz 9-11. cím alatt található épületünkben bonyolódnak le.
  • Szállást és étkezést sajnos nem áll módunkban biztosítani.
Reméljük képzéseink  felkeltették  szakmai érdeklődését és várjuk jelentkezését.

Tanfolyamainkról  a  www.koraifejleszto.hu honlapunkon is érdeklődhet, ahonnan a képzésekre való  jelentkezési lapokat is letöltheti.
 
Jelentkezését a Budapesti Korai Fejlesztő Központ oktatásszervezőjénél, Lehoczki Gézánál teheti meg az oktatas.korai@koraifejleszto.hu e-mail címen vagy a +36/1 363 02 70 telefon és faxszámon.
 
A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk el.  
 

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05