Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzési szak indulIntegrált szülő-csecsemő konzultáció (Hédervári-Heller–Németh)" szakirányú továbbképzési szak indul 2015-től. A képzés célja a koragyermekkori egészséges fejlődéssel, illetve a klasszikus regulációs problémákkal kapcsolatos ismeretek átadása, megszilárdítása, és kezelési lehetőségek szupervízióval történő gyakorlása a kisgyermekekkel és családjaikkal foglalkozó szakemberek számára.
2014. 12. 12. 11:02

A képzést indító felsőoktatási intézmény neve, címe:
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Gyógypedagógiai Továbbképző Központ
Tel: 3515501
www.barczi.elte.hu

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens

Képzési idő és az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 4 félév (120 kredit) 

Képzési forma: levelező képzés

A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Társadalomtudományok

A felvétel feltételei:
Legalább BA szintű diploma (főiskolai vagy egyetemi végzettség) a következő képzési területeken: Gyógypedagógia, Bölcsészettudományok,Társadalomtudományok, Orvostudományok
Szakmák szerinti megjelölésben:
gyógypedagógus, pszichológus, pedagógus, orvos, gyógytornász, bölcsődei gondozó, védőnő,szociális munkás, gyermek- és családjogi szakértő 

A képzés létrehozói
 • Prof. Dr. Hédervári-Heller Éva, gyermek és ifjúsági analitikus, Potsdam Fachhochschule
 • Dr. Németh Tünde, gyermekgyógyász, pszichoterapeuta, Országos Gyermekegészségügyi Intézet
További oktatók
 • Danis Ildikó, Ph.D., fejlődéspszichológus, integrált szülő-csecsemő konzulens
 • Góczán-Szabó Ildikó, gyógypedagógus-pszichológus, integrált szülő-csecsemő konzulens
 • Koller Éva, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta
 • Prónay Beáta, gyógypedagógus-pszichológus, integrált szülő-csecsemő konzulens
A képzés célja:
 1. A koragyermekkori egészséges fejlődéssel, illetve a klasszikus regulációs problémákkal kapcsolatos ismeretek átadása, megszilárdítása, és kezelési lehetőségek szupervízióval történő gyakorlása a kisgyermekekkel és családjaikkal foglalkozó szakemberek számára.
 2. A képzésben résztvevő hallgatók ismereteinek és kompetenciáinak megfelelően új szakma kialakítása és elterjedése Magyarországon: a szülő-csecsemő konzultációs / terápiás tevékenységet folytató prevenciós és intervenciós munkakörök társadalmi elismertetése és támogatása (egészségügyi finanszírozás kérdésének megoldása), a lakosság számára megbízható és preferált segítő hálózat kialakítása.

Kompetenciák:
A program elvégzésével a hallgatók a következő kompetenciákkal rendelkeznek:
 • Rendelkeznek a csecsemő és kisgyermekkora vonatkozó komplex egészségügyi, pszichológiai, pedagógiai, valamint aktuális családszociológiai kérdések ismeretével.
 • Az interdiszciplináris képzés – orvos, pszichológus, pedagógus, gyógypedagógus, gyógytornász, szociális munkás, gyermekjogi szakemberek – az elméleti képzés mellett új minőséget hoz létre a gyakorlati tapasztalatok megosztása által, így a hallgatók képessé válnak interdiszciplináris megoldások gyakorlati alkalmazására.
 • Korszerű ismeretek birtokába kerülnek a csecsemő- és kisgyermekkor testi és lelki fejlődésének sajátosságairól, a kötődési kapcsolatok minőségéről kisgyermek és felnőtt korban, a szülővé válás folyamatáról, a párkapcsolat problematikájáról.
 • Képesek lesznek a koragyermekkori regulációs zavarok – viselkedési zavarok időbeni felismerésére, erre a területre kidolgozott, speciális interjú készítésére, diagnózis és differenciál diagnózis felállítására, krízisintervencióra, intervenciók speciális alkalmazására, dokumentáció készítésére.

További információ a honlapon: www.barczi.elte.hu

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05