Fészekhagyók – a Williams Szindróma Társaság projektjeA Fészekhagyó Program a Williams Szindróma Társaság projektjeként, a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósul meg, 2014 októberétől 2016 márciusáig. Tevékenységével részben az értelmi sérült fiatalok önálló életvitelét kívánja előkészíteni és támogatni, részben pedig rendezvényszervezésre tanítani a résztvevőket, konkrét rendezvények közös szervezése alapján.
2015. 03. 16. 07:59

20 értelmi sérült fiatal vesz részt közvetlenül a programban, 4 önkéntes és 2 gyógypedagógus szakember közvetlenül támogatja a program megvalósulását. A projektnek része még egy 20 órás zárt csoportos szülőtréning annak érdekében, hogy a szülők könnyebben el tudják engedni gyermekeiket, és hogy ők is támogatni tudják önállósodásukat. A program során tréningalkalmakon kommunikációt, rendezvényszervezést, mindennapi élettel kapcsolatos feladatokat, valamint a jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos tudnivalókat sajátítanak el a részt vevő fiatalok. A tréning anyagából szakmai kézikönyv is készül, ami más intézményeknek, szervezeteknek, kezdeményezéseknek is lehetővé teszi a program tapasztalatainak alkalmazását és adaptálását.

A program része még egy Facebook oldal, ahol a projekttel kapcsolatos aktuális bejegyzések mellett otthon megoldandó feladatokat kapnak a résztvevők, hogy egyrészt ne csak a program kontextusában foglalkozzanak az önállósággal, másrészt pedig hogy vidéki tagjaink is, illetve bárki bekapcsolódhasson a projektbe. Ezen az oldalon maguk a résztvevők is osztanak meg képeket arról, hogy hogyan valósítják meg a kitűzött feladatokat.

Fontos, hogy az értelmi sérült fiatalok a nekik szóló rendezvények szervezésében maguk is részt tudjanak venni, hiszen saját igényeiket, érdeklődésüket ők maguk ismerik leginkább, illetve a világ színesebbé tétele szempontjából is előnyös lehet, ha a nem mindennapi gondolkodású értelmi sérült fiatalok nem mindennapi programokat szervezhetnek, kilépve ezzel a konvenciók gyakran unalmas, egyhangú világából.

2014 októbere óta több konferencián is részt vett a csapat kisebb-nagyobb szervezői tevékenységgel. A projekt első saját rendezvénye 2015. január 3-án, egy újévi buli keretében történt meg. Ennek szervezésében, előkészítésében, lebonyolításában nagy mértékben részt vettek a Fészekhagyó programon résztvevő fiatalok. A tervezés során a fiatalok választották a helyszínt, készítették el a meghívót, döntötték el, hogy milyen ételeket készítsen a csoport, mi legyen a buli programja, mettől meddig tartson, kiket hívjunk meg, milyen zene szóljon, milyen legyen a helyszín dekorációja (amit a téli szünetben ők maguk készítettek el otthon).

Az esemény sikeresen lezajlott, a rendezvényszervező fiatalok elkészítették a hidegtálakat, kidíszítették a helyszínt, fogadták a vendégeket, volt köztük ceremóniamester és az esemény végén segítettek az elpakolásban, a helyszín rendbetételében. Ez és más további megtörtént, gyakorlati példák alapján sajátítják majd el a tréning során a Fészekhagyó Programban részt vevő fiatalok a rendezvényszervezés elméleti alapjait. Minden elméleti elemhez megtörtént, gyakorlati példát tudunk majd kapcsolni.

Ez az esemény egy folyamat része volt, mely folyamat sok tanulsággal, lelkesedéssel folytatódik tovább, újabb tapasztalatokat gyűjtve az értelmi sérült emberek igényeiről, valamint módszereikről, hogy hogyan tehetik a világot színesebbé, meglepetésekkel telivé, az egyhangúság megelőzésére.

A Magyar Williams Szindróma Társaság neve, tevékenysége, céljai

A társaságot 1999 elején érintett szülők alapították, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) és támogató szakemberek segítségével. A társaság célja az országban nagyrészt ellátatlan Williams-szindrómás gyermekek, fiatalok és családjaik teljes körű megsegítése, érdekeik képviselete, védelme, és szolgálata, társadalomba történő integrációjának elősegítése. Szeretnénk, hogy a számukra potenciálisan legmagasabb elérhető szinten élhessenek, hogy társadalmilag elfogadottá és önálló életvitelre képessé váljanak és így beilleszkedhessenek a társadalomba.

Hasonlóképpen célunk a Társaság tagjainak egymást ismerő és segítő közösségekké való szervezése, folyamatos tájékoztatásuk, összejövetelek és tapasztalatcserék szervezése, a kellő információk közreadása. A szükséges komplex orvosi, gyógypedagógiai, mozgásfejlesztési háttér létrehozása, a Williams-szindrómával kapcsolatos kutatások támogatása, együttműködve a külföldön vagy Magyarországon e téren működő szervezetekkel. E céljainkat szolgálja például a széles körű segítségnyújtás a halmozottan sérült gyermekek fejlesztésével, a szülők és szakemberek informálásával, a gyógypedagógia, a mozgásfejlesztés, a speciális nyelvoktatás valamint a zeneterápia és zeneoktatás területén, elősegítve a későbbi önállóbb életvitelt, a gyermekek integrációját és a családok lelki egészségét. Tevékenységünk az egész ország, sőt a környező országok magyarlakta területeire is kiterjed. A társaság a Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége (RIROSZ) és az Európai WS Szövetség alapító tagja.

Bővebb tájékoztatást igény szerint küldünk, de számos információ megtalálható:

Heiszer Katalin, a program szakmai vezetője
Boncz Beáta, a program szakmai vezetője
Pogányné Bojtor Zsuzsanna, a Magyar Williams Szindróma Társaság elnöke, a program megvalósításáért felelős személy

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05