Reproduktív egészségpszichológia (könyvbemutató)Jelen tanulmánykötet tágabb nézőpontból, a pszichológiai és a társas-környezeti tényezők függvényében tekint a reprodukciós egészség kérdésére. A tanulmánykötetet ajánljuk pszichológusoknak, mentálhigiénés szakembereknek, szülész-nőgyógyász szakorvosoknak, védőnőknek, valamint minden egészségügyi szakembernek, aki munkája során találkozik a reprodukció kérdéseivel. 
2015. 04. 03. 10:21

Időpont: 2015. április 16. (csütörtök) 16:30 – 18:00
Helyszín: az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar aulája (1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.)

További infó a facebookon: 
https://www.facebook.com/events/1455653228058522/A könyvet és a sorozatot bemutatják:

Prof. Dr. Czeizel Endre orvos-genetikus, az orvostudományok akadémiai doktora, címzetes egyetemi tanár

Demetrovics Zsolt PhD pszichológus, addiktológus, az ELTE PPK dékánja

Urbán Róbert PhD egészségpszichológus, tanszékvezető egyetemi docens (ELTE)

Pápay Nikolett PhD pszichológus (KGRE), a kötet szerkesztője

Rigó Adrien PhD egészségpszichológus, egyetemi adjunktus (ELTE), a kötet szerkesztője

A beszélgetést vezeti: Pál Dániel Levente, az ELTE Eötvös Kiadó főszerkesztője


Reproduktív egészségpszichológia

Jelen tanulmánykötet tágabb nézőpontból, a pszichológiai és a társas-környezeti tényezők függvényében tekint a reprodukciós egészség kérdésére. Megközelítésünk nem azonosítható a hagyományos szülészet-nőgyógyászati pszichológia nézőpontjával, amely sokszor a biológiai folyamatok peremterületére helyezte a lélektani történéseket; megkíséreljük inkább szorosabb interakcióban értelmezni a biológiai és a pszichoszociális vonatkozások közötti összefüggéseket. Elsőként a természetes életciklus köré szerveződő pszichoszociális jelenségeket és problémákat, betegségeket tárgyaljuk, majd a termékenységi problémák pszichoszociális vonatkozásai és terápiás lehetőségei lesznek a vizsgálat tárgyai. A harmadik, utolsó egység pedig a férfiak reprodukciós egészségének főbb aspektusait elemzi. Tanulmánykötetünket ajánljuk pszichológusoknak, mentálhigiénés szakembereknek, szülész-nőgyógyász szakorvosoknak, védőnőknek, valamint minden egészségügyi szakembernek, aki munkája során találkozik a reprodukció kérdéseivel. Hasznos lehet továbbá mindazoknak, akik érintettek az itt tárgyalt problémákban, vagy átfogó ismeretekre van szükségük a felvázolt témákban.

További részletek:
http://eotvospontok.hu/reproduktiv-egeszsegpszichologia


Az egészségpszichológia elmélete és alkalmazása l-ll.

Az egészségpszichológia az elmúlt években látványos módon vált a pszichológia új, önálló kutatási, tudományos és alkalmazási területévé. Részben a klinikai pszichológiából, de részben az orvostudományból és az orvosi pszichológiából táplálkozva alakította ki kutatási paradigmáit, módszereit, eszközeit. Jelen kötetek bevezetőként szolgálnak egy hosszabb könyvfolyamhoz, amelyben a gyakorló és a kutató szakemberek számára gyors áttekintést nyújtunk az egészségpszichológia egyes kérdéseiből.
http://eotvospontok.hu/az-egeszsegpszichologia-elmelete-es-alkalmazasa-l-ll

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05