Testnevelés – Mozgásfejlesztés – Mozgásterápia
ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Lenner Julianna

GyőztesekIskolánkban, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben kiemelt figyelmet kap a testnevelés. Feladatunk a tehetséggondozás, másrészt pedig a gyengébb mozgáskészséggel rendelkező tanulók fejlesztése a testnevelés órákon, úszásórákon, délutáni mozgásterápián, sportkörön, valamint gyógytestnevelés órákon. (fotógaléria!)
2009. 05. 20. 13:59

Iskolánkban kiemelt figyelmet kap a testnevelés. Feladatunk a tehetséggondozás, másrészt pedig a gyengébb mozgáskészséggel rendelkező tanulók fejlesztése a testnevelésórákon, úszásórákon, délutáni mozgásterápián, sportkörön, valamint gyógytestnevelés órákon. Fontos, hogy a gyermekek életre szólóan megszeressék a mozgást, és segítsük őket abban, hogy megtapasztalják a mozgás örömét. Rendszeresen mérjük a gyermekek aerob-, és erő-állóképességét, mely évről-évre jól megmutatja, hogy egy gyermek önmagához képest mennyit fejlődött, illetve számunkra képet ad a fejlesztendő területekről.

A jó mozgáskészséggel rendelkező és tehetséges gyermekek számára biztosítjuk a helyi versenyeken való részvételt. Az elmúlt években, az országos atlétikaversenyeken több számban értünk el dobogós helyezést.

Piaget (svájci pszichológus) óta közismert, hogy a mozgás és az értelmi fejlődés egymással szorosan összefügg. A mozgás nagymértékben segíti az észlelést, tapasztalatszerzést, alapját képezi a magasabb gondolkodási funkciónak, valamint a beszédnek is egyik feltétele, ezért a mozgásnak kiemelt szerepe van a gyermek fejlődésében. A mozgásfejlődés a finommozgás, a megismerés és a tanulás alapja.

Mozgásvizsgálatok azt mutatják, hogy azoknál a gyermekeknél, akiknek a szenzomotoros teljesítménye 75-100% között mozog, arányosan kevesebb a részképesség-, kognitív és IQ-probléma.

Nagy hangsúlyt fektetünk testnevelésórákon a mozgásfejlesztésre, mivel igen sok gyermek alacsony szintű mozgáskoordinációval, éretlen egyensúlyérzékkel, finommozgás ügyetlenségével, rövid ideig tartó, könnyen elterelhető figyelemmel, testséma és térbeli tájékozottság hiányos ismeretével rendelkezik. A mozgáskoordináció kialakulása óvodás kortól 10 éves korig tart, így ez a legkedvezőbb időszak a fejlesztésre. Az Alapozó Terápia mozgáselemeit használjuk, valamint igen széles skálában rendelkezünk fejlesztő eszközökkel, melyek színessé, érdekessé és hatékonnyá teszik a testnevelésórákat.

15/1
kattints a képre!


Az Alapozó Terápia olyan, a gyermek természetes fejlődéstani vonalát követő, idegrendszer-fejlesztő motoszenzoros terápia, amely az agyban nemcsak a mozgásos, hanem az anyanyelvi működésért felelős területekre is hat, így a logopédiai osztályokban nagyon hatékonynak bizonyult, valamint minden anyanyelvi készséghiányos gyermek esetében. A terápia során a gyermekeknél újraindítjuk az emberi fejlődéstani mozgássorozatot, mintegy még egyszer "belökve" az agy fejlődésbeli lehetőségét, és a gyereket a terápia során igen magas fokú mozgásügyességig juttatjuk el. Ezzel a mozgásfejlesztési gyakorlatsorral hatunk az emberi agyban a beszéd működéséért (olvasás, írás) felelős területekre is. A terápia során a mozgásalapot kiegészítjük fejlesztőpedagógiai módszerekkel (idő, tér, emlékezet, hallás- és beszédészlelés-fejlesztés, stb.) ezzel tesszük teljessé.

Terápiánk egyik legfőbb célja a mozgáskoordináció fejlesztése, a mozgáskoordináció célja pedig az automatizmus, mely szorosan összefügg az anyanyelvi problémákkal. Meixner Ildikó szerint nem megy a gyermekeknek az automatikusság.

Kiknek jó az Alapozó Terápia?

  • anyanyelvi készséghiányos gyerekeknek
  • organikus eredetű hiperaktív, figyelemzavaros gyerekeknek
  • SNI gyerekeknek
  • fejlődésben elmaradt, iskolaéretlen óvodás gyerekeknek

A gyermek mozgása, a jól koordinált mozgás, a figyelem, az önfegyelem, továbbá a kognitív és intellektuális funkciók az idegrendszer struktúráiban lezajló folyamatok tükörképe. Így, bármely mozgásban eltérő működésnek oka lehet, az agykéreg alatti struktúrák szabályozási éretlensége és a szenzomotoros integrációs működés hiányossága. Ezért speciális motoros vizsgálatot végzünk, melynek során feltérképezzük a nagymozgásokat, mozgáskoordinációt, rugalmasságot, egyensúlyérzéket, dominanciát, finommotorikát, szem-kéz koordinációt, és a mozgások kivitelezéséből fogunk választ kapni az előbb felsorolt területek működéséről.
 

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05