Autizmus spektrumzavar kutatás is nyert az az MTA szakmódszertani pályázatánTöbbek között egy autizmus spektrumzavar (ASD) kutatás is nyert a Magyar Tudományos Akadémia szakmódszertani kutatócsoportok alapítására és működtetésük támogatására meghirdetett pályázatán.
2016. 06. 26. 10:19

"A Magyar Tudományos Akadémiának nem célja az oktatáspolitikába beleszólni, de az oktatás tartalmi kérdéseivel foglalkoznia kell" – mondta Lovász László, az Akadémia elnöke a szakmódszertani kutatócsoportok alapítására és működtetésük támogatására meghirdetett pályázat ünnepélyes eredményhirdetésén, az MTA Székházában. A program keretében az oktatás szakmódszertani kérdéseire tudományosan megalapozott válaszokat adnak a kutatók, akik az általuk kidolgozott elméletet aktív pedagógusok közreműködésével a gyakorlatban is kipróbálják.

Az Akadémia négy éven keresztül olyan kutatásokat támogat, amelyek komplex tanítási módszereket alapoznak meg. A pályázati keret összege évente 200 millió forint.

A programban résztvevő tudományos műhelyek vállalják az eredményes megvalósításhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtését, a szükséges feladatok felmérését és ezek alapján a szakmai fejlesztés koncepciójának kidolgozását – segédletek megírását, az újonnan kidolgozott, illetve továbbfejlesztett szakmódszertani program kísérleti helyeken történő bevezetését, valamint a gyakorlati megvalósítás hatékonyságának és eredményességének vizsgálatát. A nyerteseknek olyan munkacsoportot kell létrehozniuk, amelybe a közoktatásban tanító, gyakorló pedagógust is bevonnak.

"Kutatók és gyakorló tanárok tehát egyenrangú partnerei lesznek egymásnak" – mondta Patkós András akadémikus, a Szakmódszertani Programtanács vezetője. A célok között említette a magyar szakemberek jelenlétének megerősítését a szakmódszertan nemzetközi tudományos fórumain, valamint a szakmódszertani kutatás elismertségének javítását a hazai kutatótársadalomban, így az MTA köztestületében is.

Győri Miklós, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetének igazgatója kutatási programjának középpontjában az autizmus spektrumzavarral (ASD) élő gyermekeket és családjukat támogató, bizonyítékokon alapuló technikák kidolgozása áll. A kutató egyebek mellett a célirányos, személyre szabott és szakszerű ellátási formák, elsősorban az intézményes nevelés keretein belüli működési jellemzők megismerésére, valamint az erre épülő, többirányú befogadást támogató eljárás kidolgozására törekszik.

A hír forrása és valamennyi nyertes pályázati projekt az MTA HONLAPJÁN OLVASHATÓ EL

A leadkép forrása: MTA sajtó (flickr)

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05