A Budapesti Korai Fejlesztő Központ képzései (2016/2017-es tanév)Az alábbiakban olvasható a Budapesti Korai Fejlesztő Központ tanfolyamainak, képzéseinek rövid ismertetője, időpontjai. A képzésekhez tartozó jelentkezési lapokat a honlapunkon lehet megtalálni és letölteni: www.koraifejleszto.hu
2016. 06. 26. 20:00

Fontosabb tudnivalók a képzésekről:
 • A tanfolyamok az Emberi Erőforrások Minisztériuma által engedélyezett és az Oktatási Hivatala által akkreditált pedagógus továbbképzési programok.
 • A képzések kijelölt időpontjai tervezett időpontok, bizonyos esetekben módosulhatnak.
 • A tanfolyamokra hivatalosan a kitöltött jelentkezési lappal és a jelentkező végzettségét igazoló oklevél (diplomáik) másolatának beküldésével lehet.
 • A képzésekhez tartozó jelentkezési lapokat a honlapunkon lehet megtalálni és letölteni: www.koraifejleszto.hu
 • A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadják el.

I. Családközpontú kora gyermekkori intervenció elmélete és gyakorlata
(60 órás alapképzés)
80.000 Ft/fő – Részletfizetés lehetséges, 2 részletben.

TERVEZETT IDŐPONT 
1. oktatási hét: 2016. október 4-7. (keddpéntek)
2. oktatási hét: 2016. október 18-21. (keddpéntek)
Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 19-ig

A képzést 2. oktatási hétben tudjuk megvalósítani (2x30 órában) keddtől péntekig általában reggel 9.00 órától délután 16.00 óráig bezárólag.

CÉLCSOPORT: 3-6 éves eltérő fejlõdésű kisgyermekek korai fejlesztésével foglalkozó, gyakorló gyógypedagógusok, konduktorok, gyógytornászok, óvodapedagógusok, pszichológusok.

A családközpontú kora gyermekkori intervenció szemléleti kereteinek és korszerû ismereteinek elsajátításával, a tanfolyam elvégzése után a résztvevők váljanak képessé arra, hogy saját szakterületükön kompetens módon nyújtsanak komplex, többirányú gyógypedagógiai/pedagógiai, illetve terápiás segítséget a hozzájuk forduló eltérő fejlődésű és/vagy viselkedésű gyermeket nevelő családok számára, a fejlesztés, gondozás, tanácsadás keretein belül. Váljanak kellően tájékozottá a kora gyermekkori intervenció és annak határterületeit érintõ aktuális szakirodalom terén. Az új elméleti és gyakorlati ismeretek, módszerek segítségével legyenek képesek kapcsolódni egy olyan interdiszciplináris team munkájához, melyben végzettségüknek megfelelően részt tudnak venni a korai segítségnyújtást igénylő gyermekek felismerésében, megfigyelésében, fejlesztésében, gondozásában és a szülõknek szóló tanácsadásban.

"AUTIZMUS KÉPZÉS CSOMAG"

II. Autizmus alapképzés Autizmus-specifikus komplex korai intervenció elméleti és gyakorlati alapismeretek
(60 óra) 80.000 Ft/fő  Részletfizetés lehetséges 2 részletben

TERVEZETT IDŐPONT:
1. oktatási hét: 2016. október 25-28. (keddpéntek)
2. oktatási hét: 2016. november 8-11./ 16. (kedd–péntek/szerda)
Jelentkezési határidő: 2016. október 10-ig

A képzést 2. oktatási hétben tudjuk megvalósítani (2x30 órában) a fenti napokon, reggel 9.00 órától általában délután 16.30-ig bezárólag.

CÉLCSOPORT: 2-7 éves korosztállyal foglakozó, gyakorló óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, fejlesztõ pedagógusok, pszichológusok, pszichológusok, szociálpedagógusok, logopédusok, konduktorok.

Célunk, hogy olyan alapszintű elméleti és gyakorlati képzést nyújtsunk autizmussal élő gyermekeket ellátó pedagógusok számára, melyek birtokában növekszik e szakterülettel kapcsolatos kompetenciájuk. Elfogadják és ismerik az autizmussal élő gyermek eltérő, speciális szükségleteit, és képesek lesznek nevelő-fejlesztő munkájukat ennek megfelelően, és egyénre szabott módon adaptálni. A továbbképzéssel várhatóan tovább bővíthető a szakszerű segítséget nyújtó, befogadó pedagógiai intézmények száma, ezzel növelve az autizmussal élő gyerekek esélyét arra, hogy – folyamatos és sérülés-specifikus ellátást kapva – egyenlő eséllyel vehessenek részt a közoktatásban, képességeiket kibontakoztathassák és mind a gyermekek, mind pedig családjaik életminősége javuljon.

Továbbképzések azok számára, akik a fent részletezett ’Autizmus alapképzést" (vagy elődjét, a 120 órás "Pedagógusokat felkészítő oktatási program autizmussal élő óvodás gyermekek szakszerű ellátásához") vagy egy másik intézmény, szervezet autizmussal kapcsolatos "alapismereti képzését" elvégezték minimum 30 tanóra keretében:

II/1. Az autizmus specifikus komplex korai intervenció gyakorlata
(30 óra) 50.000 Ft/fő

TERVEZETT IDŐPONT:
2016. november 22-23-24-25./30. (kedd–péntek/szerda)
Jelentkezési határidõ: 2016. november 7-ig

CÉLCSOPORT: 2-7 éves korosztállyal foglakozó gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, gyakorló óvodapedagógusok, pszichológusok, konduktorok

Elsősorban ez egy gyakorlatorientált továbbképzés, mely által a szakemberek bővebb ismereteket szereznek az autizmussal élő gyermekek kommunikációjának sajátosságairól, nehézségeiről, a kommunikáció problémáinak hátterében álló okairól. A képzés célja továbbá, hogy a hallgatók képessé váljanak a kommunikációs készségek pedagógiai felmérésére és részletes gyakorlati ötleteket kapjanak a kommunikáció fejlesztésének tervezésére,az egyénre szabott kommunikáció tanítására.

II/2. Autizmussal élő gyermekek az óvodában integráció a gyakorlatban
(30 óra) 50.000 FT/fő

TERVEZETT IDŐPONT:
2016. december 6-7-8-9./14. (kedd–péntek/szerda)
Jelentkezési határidő: 2016. november 21-ig

CÉLCSOPORT: 3-7 éves korosztállyal foglalkozó gyakorló óvodapedógusok, gyógypedagógusok, fejlesztõ pedagógusok, pszichológusok, konduktorok.

Elsősorban ezzel a képzéssel egy gyakorlatorientált képzést szeretnénk nyújtani autizmussal élő gyermekeket ellátó szakemberek számára, melyek birtokában elméleti ismereteiket a gyakorlatban minél jobban kamatoztathatják. A továbbképzéssel várhatóan növekszik a szakemberek kompetenciája, és ez által képesek lesznek egyénre szabott, autizmus-specifikus segítséget nyújtani a gyermekek és családjaik számára. A képzésben hangsúlyt kap a családok számára történő tanácsadás, az otthoni, mindennapi élet segítése, kísérése és támogatása is.

III. Utazótanári program elmélete és gyakorlata gyógypedagógusok számára az eltérő fejlődésmenetű gyermekek otthoni fejlesztéséhez a Portage-modell alapján
(30 óra) 60.000 Ft (kihelyezett képzésként 70.000 Ft)

TERVEZETT IDŐPONT: 2016. november 15-16-17-18. (kedd–péntek)
Jelentkezési határidő: 2016. november 1-ig

CÉLCSOPORT: A kora gyermekkori intervenció, fejlesztés területén utazótanárként foglalkoztatott szakemberek, gyógypedagógusok

A továbbképzés a családokhoz látogató gyógypedagógusok számára könnyen átlátható rendszerbe foglalt, nemzetközi és hazai tapasztalatokon alapuló program elsajátítását nyújtja. A Portage-modell ismereteinek és tapasztalatainak átadása, melyet a kora gyermekkori intervenció területén dolgozó, a családokhoz kijáró utazótanárok (gyógypedagógusok) a mindennapi munkájuk során gyakorlati segítségként használhatnak. A tanfolyam időtartama alatt elsőként rövid elméleti bevezetést tartunk az angliai alapmodellről és annak a korai intervenció szemléletébe illesztéséről. Ezt követően a hallgatók részletes gyakorlati útmutatót kapnak az eszköz használatához a fejlődés valamennyi területét érintően. Az ismeretek elsajátítását segítjük azzal is, hogy a Központ dolgozói által már kipróbált modell tapasztalatait esetbemutatásokkal demonstráljuk, valamint a résztvevőknek lehetőségük nyílik saját élményű feldolgozással elmélyíteni tudásukat. A modell tapasztalataink szerint a gyakorlati munkában jól használható eszköz az utazó gyógypedagógus és a család számára is.

IV. SEED Fejlődési Skála, mint lehetséges vizsgáló eszköz
(30 órás) 50.000 Ft/fő

Továbbképzés azok számára, akik a "Családközpontú kora gyermekkori intervenció" c. tanfolyamunkat (vagy elődjét, a 120 órás "Kora gyermekkori intervenció elmélete és gyakorlatát") elvégezték vagy eltérõ fejlődésű és/vagy viselkedésű gyermekek korai intervenciójában, ellátásában eltöltött minimum 2 éves gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek:

TERVEZETT IDŐPONT:
Elmélet 2017. február 13-14. (hétfőkedd)
Hospitálás 2017. február 15. – március 10. (megbeszélt időpontokban)
Gyakorlat 1. 2017. március 14. (péntek)
Gyakorlat 2. 2017. április 7. (péntek)
Jelentkezési határidő: 2017. január 30-ig

Az elmélet 2 x 7 órában (tehát a feltüntetett időpontokban), a 4 óra hospitálás a gyakorlatvezetőkkel egyeztetett időpontokban zajlik le a Budapesti Korai Fejlesztő Központban. A közel 4 óra hospitálás és a komplex vizsgálati felmérés megbeszélésén való részvétel az elméleti órák után következõ 3 hétben történik meg. A gyakorlati rész pedig a hospitálások és esetmegbeszélések után 2 x 6 órában a feltüntetett idõpontokban.

CÉLCSOPORT: 0-4 éves korosztály fejlődési diagnosztikájával foglalkozó, és/vagy fejlesztésével foglalkozó gyakorló gyógypedagógusok, gyógytornászok, konduktorok logopédusok, pszichológusok.

Gyógypedagógus (bármely szakos), pszichológus, gyógytornász, konduktor, logopédus végzettség valamelyike szükséges a tanfolyamon való részvételhez, vagy olyan legalább főiskolai szintű végzettség, amely 0-4 éves korú gyermekek ellátására, nevelésére, oktatására ad képesítést. Továbbá szükséges még eltérő fejlődésű és/vagy viselkedésű gyermekek korai intervenciójában, ellátásában eltöltött minimum 2 éves gyakorlati tapasztalat és ennek igazolása.

A korai életkorban széles körben használt, a pszichomotoros fejlõdés egyes területeire koncentráló skála. Elsajátítását ajánljuk a 0-4 éves gyerekekkel foglakozó gyógypedagógusok és pszichológusok számára.


V. JóLenni, etetési és evészavarok komplex korai terápiájának elméleti és gyakorlati alapjai
(30 órás) 60.000 Ft/fő

TERVEZETT IDŐPONT: 2017. március 7-8-9-10. (kedd–péntek)
Jelentkezési határidő: 2017. február 13-ig

CÉLCSOPORT: Megkésett, eltérõ fejlődésmenetű, illetve fogyatékos gyermekeket vizsgáló, illetve ellátó intézményekben dolgozó szakemberek, kiemelten a 0-5 éves kisgyermekek korai diagnosztikájával és fejlesztésével foglalkozó gyakorló gyógypedagógusok, mozgásfejlesztõ szakemberek (gyógytornász, konduktor, szomatopedagóus) és a pedagógiai munkát segítő szakemberek (gyermekorvos, gyermek szakorvosok, pszichológus), óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, illetve még gyermekápolók, deitetikusok, védõnõk.

Ez a tanfolyamunk az egészségügyi szakdolgozók számára szabadon választható elméleti továbbképzés is egyben.

A képzést azon szakemberek részére szervezzük, akik megkésett, eltérő fejlődésmenetű, illetve fogyatékos gyermekeket vizsgáló, illetve ellátó intézményekben dolgoznak, és kiemelten a 0-5 éves korú kisgyermekek korai diagnosztikájával és fejlesztésével foglalkoznak az érintett családok partner szintű bevonásával. A program célja, hogy a különféle problémákkal született, megkésett fejlõdésû, fogyatékos kisgyermekek étkezési zavarainak területén átadjuk azt a diagnosztikai és ellátási ajánlását regionális teamek számára, melyet az egészségügyi és oktatási ágazat szakembereinek szoros együttműködésben, azonos szemléletbeli alapokra helyezve alakítottunk ki. A képzés anyagának feldolgozása változatos formában történik, előadások, gyakorlatok, megfigyelés, esetismertetések, filmrészletek bemutatása és elemzése, irányított, célzott beszélgetések, interaktív előadások és önálló feladatvégzés segítségével.

VI. Inklúzív nevelés kisgyermekkorban
(30 óra) 50.000 Ft/fő

TERVEZETT IDŐPONT: 2017. április 25-26-27-28. (kedd–péntek) Jelentkezési határidő: 2017. április 3-ig

CÉLCSOPORT: A fejlesztő iskolai osztályok 3-7 éves korosztállyal foglalkozó gyakorló óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok, szociálpedagógusok.

Elméleti és gyakorlati továbbképzést nyújtunk kisgyermekeket nevelő pedagógusoknak, akik normál közösségben dolgoznak és e képzés által lesznek képesek sérült gyerekek fogadására és fejlesztésre. Célunk, hogy a pedagógusok a differenciált pedagógiai munkájuk révén képesek legyenek az inkluzív pedagógiai szemléletre, a differenciált gyakorlatra, amely által a gyerekközösségbe járó minden gyerek saját szükségletének megfelelő bánásmódban részesül. A képzésben résztvevők az érintett gyerekek családjait is legyenek képesek gondozni úgy, hogy az ő beilleszkedésük is megvalósuljon többségi szülõkörbe. Cél, hogy segíteni tudjanak a szülőknek abban, hogy az egyes problémákkal milyen segítő szervezetekhez fordulhatnak, akár az integrációt, akár a speciális nevelést biztosítva gyermeküknek.


A képzéseikre általánosan érvényesek
 • Az adott képzések csak akkor indíthatók el, ha a jelentkezõk száma eléri az elõírt minimális létszámokat
 • A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk el.
 • A képzési díj megegyezés szerint részletben is kifizethetõ egyes képzéseink esetében.
 • A képzéseink az Emberi Erőforrások Minisztériuma által engedélyezett és az Oktatási Hivatala által akkreditált pedagógus továbbképzési programok.
 • Tanfolyamaink sikeres elvégzése annyi tanórai foglalkozás jelent a pedagógus-továbbképzés terén, ahány órás volt az adott tanfolyam. A 277/1997. (XII. 22.) számú Kormányrendelet szerint 5. §15 (1) A hétévenkénti továbbképzés egy vagy több továbbképzés keretében legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az elõírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg.
 • Az intézményünk és képzéseink a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által akkreditáltak Intézmény-akkreditációs lajstromszámunk: AL-2935
 • A tanfolyamok jelentős része a 1146 Budapest, Csantavér köz 9-11. cím alatt található épületünkben bonyolódnak le.
 • Szállást és étkezést sajnos nem áll módunkban biztosítani.
Reméljük képzéseink felkeltették szakmai érdeklődését, érdeklõdésüket.

Tanfolyamainkról a www.koraifejleszto.hu honlapunkon is érdeklődhet, ahonnan a képzésekre való jelentkezési lapok is letölthetőek.

Jelentkezését a Budapesti Korai Fejlesztő Központ oktatásszervezőjénél, Lehoczki Gézánál teheti meg az oktatas.korai@koraifejleszto.hu e-mail címen, vagy a +36/1 363 02 70-es telefon és faxszámon. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk el.

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05