Gyógypedagógiai Szemle – éves összefoglaló (2012)

Rosta KatalinPál Dániel Levente

Alább olvasható a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének készített összefoglaló, mely részletesen és statisztikai adatokkal megerősítve bemutatja a lap 2012-es évének történéseit, a laparculat bővülését, az olvasószám alakulását és összetételét, illetve röviden kitér a jövőre, a tervekre is.
2013. 02. 28. 19:45

A nyomtatott Gyógypedagógiai Szemle

A 2012-es évben négy lapszám jelent meg, a második szám jubileumi kötet volt, 80 helyett 120 oldalon. A kialakított gyakorlatnak megfelelően a 3. szám tematikus szám volt, az értelmi fogyatékossággal foglalkozott (vendégszerkesztő: Gönczi Rita).

A 2012-es évben az Eredeti közlemények rovatban 23 publikációt jelentettünk meg, ebből 9 tanulmányt az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar oktatói, valamint doktori iskolásai készítettek. A 9 publikáció közül 4 egy szerzős, 2 több szerzős, 3 kutatási együttműködés keretében készült (ELTE Bárczi – ELTE PPK – ELTE TÓK). A publikálók között jelen vannak az MTA kutatóintézeteinek munkatársai (Nyelvtudományi Intézet, Idegtudományi Intézet), az ELTE PPK és Kognitív Pszichológiai Intézet munkatársai, a Semmelweis Egyetem, az SZTE, a PTE, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatócsoportjai és doktori iskolásai. A szerzők között külföldi egyetemek képviseletében is megjelentek tanulmányírók (Cambridge).

Ebben a rovatban a gyakorlati műhelyek is mutattak be innovációkat (EGYMI, Nevelési Tanácsadó).

A Gyakorlat műhelyéből rovatban 7 tanulmány került megjelentetésre. Bemutattunk külföldön alkalmazott jó gyakorlatokat és hazai műhelymunkákat a mozgáskorlátozottak, a halmozottan sérültek és az értelmi fogyatékosok területéről, az óvodától az iskoláig.

A Figyelő rovatban a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete tevékenységéről számoltunk be, ill. lehetőséget adtunk egy "Bárczis" hallgatónak, hogy az Erasmus-képzés keretében Portugáliában szerzett tapasztalatait megossza az olvasókkal.

A Könyvismertetés, újdonságok rovatban a magyar nyelvű szakirodalmi ismertetés mellett (7) helyt adtunk külföldi szakirodalom bemutatásának (2) és egy fogyatékossággal foglalkozó szépirodalmi mű ismertetésének is.

A lap töredék oldalain fizetett és szakmai hirdetéseknek jelentek meg.

A 2012-es évben a megjelenést a Nemzeti Együttműködési Alap és a Humano Modo Alapítvány támogatta.

A 2012-es évben a Gyógypedagógiai Szemle a Magyar Tudományos Művek Tára által minősített szakfolyóirat lett.

A lapot a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének tagjai a gyakorlatnak megfelelően külön térítés nélkül kapták meg.2013. február 27.
Rosta Katalin
 
 

 
Gyógypedagógiai Szemle Online

Lapprofil és laparculat

Az idén januárban 5 éves Gyógypedagógiai Szemle Online (indulás: 2008. január) arculata, az online megjelenés profilja öt, folyamatosan épített és fejlesztett (mind tartalmi, mind kódolási) részegységből áll:
  1. Digitalizált Gyógypedagógiai Szemle (a nyomtatott szakfolyóirat elektronikus megjelenése): A nyomtatott lap anyagai pdf és digitalizált változatban egyaránt felkerülnek, ill. a főbb tanulmányok angol szinopszisa és kulcsszavai is – az elektronikus kiadás elérhető külföldről is, és fontosnak tartjuk, hogy magyar (nyelven publikáló) szerzőink kutatásai, esetleírásai, munkája és eredményei bekerülhessenek a nemzetközi/globális szakmai vérkeringésbe. A digitalizált archívum könnyen kereshető, a különböző keresőmotorok segítségével "tértől és időtől függetlenül" kapcsólódik a szakemberek, hallgatók és érdeklődők hálózataiba.
  2. Aktualitások, hírek, felhívások, konferenciák: a GyoSze Online minden jelentősebb szakmai szervezettel, intézménnyel és egyesüléssel rendszeres kapcsolatot tart, híreiket, anyagaikat rendszeresen szemlézi és közli. ÚJDONSÁG: 2012-ben tudatosan elkezdtük építeni könyvkiadókkal való kapcsolatainkat, rendszeresen közlünk könyvajánlókat, híreket a friss megjelenésekről/bemutatókról, illetve a prae.hu portál gyerekrovatával közreműködve recenziókat, kritikákat és interjúkat is – elsősorban a lehető legszélesebb szakmai közönség érdeklődésére számot tartó kiadványokról, illetve mesekönyvekről, gyerekkönyvekről és gyógypedagógiai vonatkozású kérdésekkel is foglalkozó szépirodalmi alkotásokról. (Pl. 2012 (CI): Péterke hallani fogmesekönyv és blog a PRAE.HU kiadóval közösen; 2013-ban, hamarosan (autizmus): Egy képzeletbeli barát naplója – szakmai recenzió és játék – a Kolibri Kiadóval közösen stb.)
  3. Petíciók: A Gyógypedagógiai Szemle Online teret biztosít sajtóanyagoknak, tiltakozásoknak, ezeket felületén megjeleníti, ill. aktív kommunikációs csatornáin ezekről a lehető legszélesebb olvasóközönséget tájékoztatja. Országos szintű problémák esetén komplex médiakampányt indítunk, mely minden esetben (eddig: SNI 2008 és 2009, ill. CI 2011) egy, a megfelelő gyógypedagógiai szakértőkkel közösen kidolgozott kommunikációs stratégia szerint valósul meg. (A PRAE.HU Informatikai és Kommunikációs Kft. munkatársai ezekben az esetekben a stratégia-kidolgozás és -megvalósítás mellett folyamatosan konzultálnak a gyógypedagógiai szakmai szervezet megbízott képviselőjével, egészen a kampány sikeréig.)
  4. Blog-motor: A prae.hu portál elektronikus infrastruktúrájának fejlesztését követi a rendszerszinten társlapként kezelt GyoSze Online – ezeket a beépített fejlesztéseket automatikusan (külön fejlesztési díj megállapítását mellőzve) átvezetjük a GyoSze Online-ra is. Eddig két intézményhez kapcsolódó (ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ: felkarolo.blog.hu és ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény: dami.blog.hu) és 2012-től több más, gyógypedagógiai témájú, gyakran frissített blog (pl.: Péterke hallani fog) indult rendszerünkben. (A fejlesztés 2008 novembere óta érhető el.)
  5. Fórum-motor: A portál-rendszer elektronikus infrastruktúrájának részeként a GyoSze Online külön fórumokkal rendelkezik, melyek rendszeres felhasználói frissítése színesebbé és sokrétűbbé teszi az olvasók tájékoztatását. ÚJDONSÁG: 2012-től kezdve a fórumok folyamatos fenntartása mellett tudatosan elkezdtük építeni és a legváltozatosabb típusú tartalmakkal tájékoztatni Facebook-közönségünket is: csoportunknak jelenleg több önkéntes szerkesztője és 1192 tagja van (ld. később).
2010-ben elindítottuk a Tanulmányok című rovatot, melyben idegen nyelvű tanulmányokat publikálunk. A rovat elsődleges célja a Gyógypedagógiai Szemle nemzetközi, globális rangjának és ismertségének elmélyítése, másodlagos célja a nyomtatott folyóiratból – terjedelmi okok miatt – kiszoruló minőségi tanulmányok (főleg PhD-hallgatók írásai) publikálása. ÚJDONSÁG: A rovat 2012-es "hallgatása" után 2013-ban újra elindul, már elfogadott tanulmányokkal bővül.

2011 májusa óta – az ingyenessé vált MTI hírszolgáltatásnak köszönhetően – a Gyógypedagógiai Szemle Online MTI Hírfelhasználó lett. A hivatalosan megjelenő híreket és sajtóközleményeket így első kézből, az MTI hírcsatornáját napi rendszerességgel szemlézve tudjuk publikálni – ezzel is szélesítve a megjelenő cikkek tematikus szórását.

Kommunikáció

Facebook-csoport: A Gyógypedagógiai Szemle 2010 áprilisa óta fenn van a Facebook közösségi oldalon, melyen folyamatosan megjelennek a publikált aktualitások, hírek (stb.), illetve a más médiumokban megjelent, a gyógypedagógia bármely területét érintő információk, hírek stb. A Facebook átalakítása miatt 2012-ben új csoportot hoztunk létre a Facebook fejlesztésének köszönhetően új lehetőségekkel, tartalombővüléssel és pontos olvasói statisztikákkal. A csoportnak jelenleg több önkéntes szerkesztője és 1192 tagja van.

A Gyógypedagógiai Szemle a Facebookon: a csoport tagjainak nem-életkor szerinti megoszlása, valamint országok, városok és beállított nyelvek szerinti szórása. (Forrás: a Facebook-csoport saját statisztikája.)
A képre kattintva megjelenik nagyobb méretben.

Hírlevél: Havonta két alkalommal küldünk hírlevelet, melybe az előző hírlevél kiküldése után megjelent fontosabb anyagainkat szerkesztjük. Digitális lapszám megjelenése esetén külön, a megjelenést középpontba állító hírlevelet küldünk. Külön kérés, illetve petíció esetén külön hírlevelet küldünk. A Gyógypedagógiai Szemle hírlevelére eddig 1201 fő iratkozott fel.

Médiakapcsolatok (első szint): Körülbelül két tucat szakmai és nem szakmai lappal tartjuk a kapcsolatot, mely vagy kölcsönös és folyamatos szemlézésben és átlinkelésben vagy a RSS-hírcsatorna, ill. ’hírdoboz’ befűzésében és megjelenésében valósul meg.

Médiakapcsolatok (második szint): Speciális kapcsolatot tartunk az összes hazai sajtótermékkel (országos és regionális napilapok, hetilapok, hírportálok, szélesen értelmezett szakmai oldalak) és médiummal (TV-k, rádiók), melyeket a megjelenített komplex médiakampányok során értesítünk.

Statisztikák, eredményesség (online)

A képre kattintva megjelenik nagyobb méretben.

A Gyógypedagógiai Szemle Online havi olvasottsága 2011-ben (narancssárga) és 2012-ben (kék). (Forrás: Google Analytics)
A képre kattintva megjelenik nagyobb méretben.

Digitalizált folyóirat-évfolyamok átlagolt olvasószáma évfolyamonkéntStatisztikák – "Mi van a számok mögött?"

A Gyógypedagógiai Szemle Online-t – a petíciók miatt oldalra érkezők nélkül – 2011-hez képest 2012-ben havi több mint 9.000 olvasóval többen követték (+29,83%).

A digitalizált Gyógypedagógiai Szemléről elmondható, hogy egy megjelenő lapszám az első negyedévben (következő lapszám megjelenéséig) kb. 2-4.000 olvasót vonz, amely olvasószám növekedési grafikonja az év nagy részében lassú egyenletességgel (főleg keresőmotorok, hyperlinkek), a főiskolai/egyetemi vizsgaidőszakok környékén ugrásszerűen megemelkedik. Ennek köszönhetően a korábbi évfolyamok olvasószáma is nő – akár évente évfolyamonként ezernél is több olvasóval.

A petíciók sikeressége során működésbe hozott komplex médiakampány egy rövid időszakban hoz jelentős mennyiségű új olvasót (a kampány lefutása után keletkező plusz olvasószám a keresőmotoroknak és a számos más oldalon elhelyezett hyperlinknek köszönhető), melyek egyrészt növelik a Gyógypedagógiai Szemle társadalmi ismertségét, bizonyos vonatkozásokban szakmai elismertségét, másrészt ennek köszönhetően is egyenletes fokozatossággal szélesedik az olvasók rétege, ill. ennek a GyoSze különböző rovataiban megjelenő arányszáma.

Összességében kijelenthető, hogy az elmúlt években a tartalmilag és technikailag folyamatos fejlesztett Gyógypedagógiai Szemle Online egy izgalmas és sokrétű arculattal rendelkező, sikeres és eredményes szakfolyóirat, mely egy művészeti portállal való fúziójának köszönhetően meg tudja szólítani a nyitott, de nem szakmai olvasóközönséget is, ill. a maga területén – összehasonlítva a hasonló profilú folyóiratokkal – világviszonylatban is egyedülálló kezdeményezésnek nevezhető.


Budapest, 2013. február 27.
 
Pál Dániel Levente

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05