30 éve a hallássérült gyermekekért
Dubniczki Csilla interjúja Szerdahelyiné Fehér Zsuzsanna szurdopedagógussal


Szerdahelyiné Fehér Zsuzsanna szurdopedagógust – a gyerekeknek és szüleiknek csak Zsuzsi néni – sokan ismerik. Vagy a Cinkotai úti iskolából vagy az EduKidből. Derűs lényével, mosolyával elvarázsolja a gyerekeket. Óráin szinte észre sem venni, hogy éppen hallás- vagy beszédfejlesztés zajlik. Mindenkihez van egy-két kedves szava, ő az a pedagógus, aki szívvel-lélekkel végzi munkáját, árad belőle a hivatása iránti elkötelezettség és a gyermekek felé irányuló szeretet.
2014. 06. 08. 10:17

Ebben az évben éppen harminc éve annak, hogy erre az útra lépett és ezt a pályát választotta. A jubileum alkalmából beszélgettünk vele, de minden olyan témáról is szó esett, ami a szurdopedagógiával, fejlesztéssel kapcsolatos, és amelyekre eddig még a hallássérült gyermeket nevelő szülők sem kaptak választ.

Nem is gondolná az ember, hogy 30 éve van ezen a pályán...

1984-ben végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oligofrén- és szurdopedagógia szakán. 2014-ben lesz hivatásom 30 éves jubileuma. Pályafutásomat Budapesten, a Cinkotai úti Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolájában kezdtem, ahol a mai napig dolgozom főállásomban. 15 évig a szakmai módszertani munkaközösségek vezetőjeként, valamint 27 éven keresztül osztályfőnökként tevékenykedtem, és elsősorban a magyar nyelv, illetve a beszéd tanítása volt a fő területem. Néhány éve választottam az utazótanári munkakört, hogy az utolsó ballagó tanítványaimat segíthessem integrációjukban, a középiskolában. Most készülünk az érettségire.

Emellett gyakran látni az EduKidben is. Főleg nyáron. Milyen út vezetett ide?

Az EduKid-be sorsszerűen kerültem. Egy baleset hosszan tartó lábadozási időszaka után nyáron kerestem kiegészítő munkát, és álmomban sem gondoltam volna, hogy a hivatásomnak megfelelő feladatokat végezhetek majd. Fantasztikus tapasztalatokkal gazdagodom itt a hallásdiagnosztikai és fejlesztő központban. Hálás vagyok a Sorsnak, hogy szakmai látóköröm kibővül, bepillantást nyerhetek a hallássérült gyermekellátás rejtelmeibe. Nagy előny, hogy teamben dolgozhatok. Itt mélyülhettem el igazán a hallókészülékek világában és itt ismerkedhettem meg olyan hallásproblémákkal is, amelyekkel szegregált iskolai körülmények között nem találkozhattam. Ez a munka teszi teljessé a szakmai tapasztalataimat.

Sokan nem is tudják, de valójában mi a szurdopedagógus feladata?

A szurdopedagógus feladata nagyon összetett. Gondozzuk a hallássérült gyermekek hallását, beszédét, és attól függően, hogy mely intézményben és milyen munkakörben dolgozik az ember éppen, más-más lesz a hangsúlyos feladat. Az EduKid-ben kiteljesedik a szurdopedagógiai munkám, hiszen a korai gondozástól az általános iskolai korosztályon át egészen a középiskolás gyermekekig segítem a beszédfejlesztést, valamint a tanácsadást.

Hogyan, milyen úton jut el a hallássérült gyermek a szurdopedagógushoz?

Sajnos a hallássérült gyermekek jó része még a mai napig sem jut mindig időben szurdopedagógushoz. A védőnők és a szülők, illetve minden szakember – akinek a "kezébe" kerül a gyermek – felelőssége igen nagy a hallásprobléma legkorábbi felismerésében. Vagy a Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága jelöli ki a területileg illetékes utazótanárt, vagy a szülő jár utána, hol kaphat gyermeke szurdopedagógiai fejlesztést.

Mikortól javasolt a fejlesztés és mennyi ideig?

Csak a bizottság állapíthatja meg és javasolhatja a hallássérült gyermeknek a szurdopedagógiai fejlesztést egy komplex vizsgálat után. Én attól a pillanattól javaslom a fejlesztést – korai gondozást – elkezdeni, ahogy bebizonyosodott a hallásvesztés ténye, ugyanis először valójában a család felkészítése történik meg az elfogadásra és arra a hosszú útra, ami a hallássérült picire vár. Véleményem szerint a fejlesztésnek végig kell kísérni a gyermeket a tanulmányai során, hisz – például az integrált gyermekek esetében – az államilag finanszírozott fejlesztést a törvény is lehetővé teszi.

Elég-e az a fejlesztés egy hallássérült gyermeknek (integrált környezetben), amit a Szakértői Bizottság vagy a törvény előír?

Sajnos a heti 2 óra egyéni fejlesztés az integráltan tanulók esetében nagyon kevés, legtöbbször nem elég. A speciális iskolába járók ellátása más, hiszen ők egész nap szakember kollégáim segítségét élvezhetik. A törvény és a szakértői bizottság is meghatározza a fejlesztés területeit az egyén számára: szókincsbővítés, szövegértelmezés, a nyelvhasználat fejlesztése, a kiejtés karbantartása és a hallásnevelés az elsődleges szurdopedagógiai feladat.

A probléma az, hogy mindezek mellett a többségi iskolákban szükség van a tantárgyi megsegítésre és egyéb beilleszkedést segítő munkára is, de ez nem szerepel a törvényi háttérben. Az elmélet és a gyakorlat ellentmondásban vannak. A heti 2 óra fejlesztés nem elég.

Milyen kötelezettségei vannak egy szurdopedagógusnak?

Kötelezettsége elsősorban a fejlesztés korrekt kézbentartása és minden, amit a gyógypedagógiai eskünkkor megfogadtunk A szurdopedagógus munkája csak akkor lesz eredményes, ha a szülővel egy hullámhosszon vagyunk. Egységes követelményrendszerrel és szoros együttműködéssel tudjuk a legtöbbet kihozni a gyermekből.

Hogyan segíti, segítheti a szurdopedagógus a hallásvizsgálatot? Hogyan segíti az audiológus, hallásakusztikus munkáját?

Már említettem, hogy a csapatmunka nagyon fontos. Senki sem ért mindenhez és nem is vállalhatja fel egyedül egyik szakember sem azt a nagy felelősséget, hogy például egy első találkozásnál kimondja a hallássérülés tényét. Szükség van a fülészorvos, a gyermekaudiológus, a hallásakusztikus, a gyógypedagógus összehangolt munkájára, mindenki a saját meglátásait tudja a konzultációba beletenni. A gyermekkel kapcsolatosan minden döntést közösen kell meghozni.

Mi az a szurdopedagógusi napló? Van-e ilyen a gyakorlatban is?

A szurdopedagógus, mint minden más fejlesztő pedagógus számára nagyon hasznos az egyéni fejlesztési tervre épülő úgynevezett füzet, hiszen láthatom benne, hogy az előző alkalommal meddig jutottunk el, a szülő is láthatja, hol tartunk, esetleg hol akadtunk el. Ez a füzet sajnos sokszor hiányos, a szülő és gyermek többször elfelejti magával hozni, így nincs folyamatosság és értelmét veszti, főleg, ha bizonyos részfeladatokat otthon nem is végeznek el. Az együttműködés és a megbízhatóság alap az eredmények produkálásához.

Óvodában szükség van-e a szurdopedagógiai fejlesztés mellett logopédiai fejlesztésre vagy nincs?

Véleményem szerint a jó szurdopedagógus szurdologopédiai munkát is tud végezni, hiszen ez is dolga. Úgy tapasztalom, hogy jobb, ha egy kézben van a gyermek. Persze, ha nincs a közelben szurdopedagógus, akkor természetesen a logopédus nagy segítség.

Ha elmarad a korai fejlesztés, később ez mit okoz a beszédfejlődésben?

A korai gondozás-fejlesztés sajnos pótolhatatlan. Tudományos kutatások bizonyítják, hogy súlyos hallásvesztés következtében az akusztikus élmények által stimulált fejlődési folyamatok elmaradnak, funkciókiesések bizonyos kor után már nem pótolhatók. Így például a súlyos hallássérülten felnövő gyermek agyának fontos részei kihasználatlanok maradhatnak – az idegsejtek kapcsolódási helyeinek 70-75%-a genetikusan programozott, de a többi megfelelő ingerkínálatra alakul ki.

Mi áll a késői beszédfejlődés hátterében? Az időben fel nem ismert hallásprobléma milyen gondokat okozhat a beszédfejlődésben, magatartásban, tanulásban?

A késői beszédfejlődés hátterében sok tényező szerepelhet. Ha fel nem ismert hallásvesztés van a háttérben, akkor az előbb említettek szerint sok minden nem pótolható. Mivel az ember művelődésének legfőbb eszköze a beszédhallásra alapozott kommunikáció, így természetesen sérül a kommunikáció. A gyermek nem tudja kifejezni magát, agresszívvé válhat, hisz nincs eszköz a birtokában, amivel megértesse magát. Egyes esetekben teljesen bezárkózhat a saját kis világába. A tanulásban eredménytelenség kíséri megfelelő szókincs és grammatika hiányában. Nem tudja kifejezni magát megfelelően sem szóban, sem írásban, és a szöveg megértése is nehézséget okoz számára. Minél választékosabb egy ember beszéde, annál magasabb szintű gondolkodási szintre tud eljutni, mely visszahat a beszéd további választékosságára. Ez egy körfolyamat. És akkor még nem is beszéltünk a magyar nyelv gondolkodásra ható fantasztikus struktúrájáról.

A tanév végével nyáron leáll a szurdopedagógiai fejlesztés. Kell-e nyáron fejleszteni a gyermeket külön, vagy elég, amit év közben megtanult?

Lehet, hogy az ismeretek, a tárgyi tudás elsajátítása esetén jót tesz a nyári szünet. Sőt, talán jobban "összeérnek" a tanultak egy pihenő időszak hatására, de hallássérültek esetében biztosan állíthatom, hogy a beszéd kárára válik a több hónapos kihagyás. Csak az a szülő tudja karban tartani a beszédet, aki egész évben aktív volt és folyamatosan részt vett ebben a munkában. Ez sajnos kevés szülőnél tapasztalható, persze vannak kivételek, ott látható is a szép eredmény.

A hallássérült gyermekek szülei gyakran panaszolják hogy nyáron nem lehet szurdopedagógust találni, magánúton is csak nehezen. Hol érhetők el a szurdopedagógusok? Van-e ilyen adatbázis?

Nem tudok semmilyen adatbázisról, ahol elérhető lenne szurdopedagógus. Az iskolai keretek közt dolgozók általában megérdemelt pihenőidejüket töltik nyáron, érthető módon. Nagyon nehéz a gyermekekkel történő foglalkozás, és megemelkedett az intézményben ellátott feladatkörök száma és ideje is. Talán csak a megszállottak érhetők el a nyári időszakban.

Az EduKidben évek óta minden nyáron van fejlesztés. Itt nem áll meg az élet. Most nyáron is lesz? Milyen napokon? Mikortól? Milyen áron?

Az EduKid Hallásdiagnosztikai és Fejlesztő Központban lehetőség van a nyári fejlesztésre is. Most készül az igényfelmérés. Heti két nap, valószínűleg szerdán és csütörtökön lesz fejlesztés. Lehetőség van bérletszerűen, előre 10 alkalom kedvezményes kifizetésére. Az óradíj 4000 forint, de bérlettel akár 3000 forintra is csökkenteni lehet. Egészségpénztári elszámolhatóság is lehetséges.

A szülő mivel segítheti gyermeke fejlődését nyáron? Sokan kérdezik, hogy milyen gyakorlatokkal, feladatokkal segíthetik gyermekük hallásfejlesztését? Mire figyeljenek? Milyen tanácsokkal lehet ellátni a szülőt?

Nagyon sokat tud segíteni a szülő, és nem csak nyáron. Elsődleges a megfelelő és ellenőrzött hallókészülék használatának megkövetelése. A helyes beszédminta nyújtása, a hibás beszéd kijavítása és megismételtetése. Beszélgessen sokat a család a hallássérült gyermekkel még akkor is, ha a szülő is hallássérült. Ha ezeket következetesen betartja és alkalmazza a szülő és persze az egész család, akkor ez természetessé válik a gyermek számára. Nagyon látszik a szülő-gyermek kapcsolatán, hogy mennyire fogadta el "vezető"-nek a saját szüleit.

Hogyan látod ennek a szakmának a jövőjét? Főleg a hallókészülék-ellátás terén?

Különválasztanám a szurdopedagógiát a hallókészülék-ellátástól. "Ízig-vérig" szurdopedagógus egyre kevesebb van. Valahogy eltűnik az odaadás és az alázat a fiatalokból. A tapasztalatot nem adják könnyen. Évek kitartó munkájának eredménye. Szurdósnak születni kell, bocsánat, elhivatottság kell hozzá.

A hallókészülékek jövője véleményem szerint igen reményteli. Azt tapasztalom, hogy egyre nagyobb tudású készülékek kerülnek piacra. Jó lenne, ha a készülékek kihordási ideje rövidülne, mert a technika fejlődésével hamarabb lehetőség lenne egy minőségi lépésre egy-egy személy esetében.

Mi ennek a szakmának a szépsége, nehézsége eddigi tapasztalatai alapján? Lehet ezt hosszú távon szívvel-lélekkel végezni? Hiszen mindig mosolyog...

Nekem úgy telnek el a napjaim, mint egy sóhajtás. Annyira élvezem minden pillanatát, hogy észre sem veszem, hogy este lett. Néha úgy érzem, hogy én csak eszköz, egy közvetítő vagyok a Mindenható kezében. Ő teszi rajtam keresztül a dolgát. Minden ember a saját feladatát teljesíti itt a Földön. Ki akadályt, sérülést, vállal fel, ki pedig a segítést. Jól kell, a lehető legjobban teljesítenünk. Nagyon szeretem a hivatásomat, tudom szívvel lélekkel csinálni. Ha elfáradok, valahonnan másnapra tele leszek hittel és energiával.

Kivételes szaktekintélyektől tanulhattam. Mind a tanáraim, mind azok a "nagy öregek", akiket kezdő szurdopedagógusként az iskolában figyelhettem, lebilincselő szenvedéllyel foglalkoztak a hallássérültekkel. Példájuk egy életen át elkísér a munkámban.

Köszönöm a beszélgetést! A jubileum alkalmából a pályán további szép sikereket és sok-sok gyermekmosolyt kívánunk.

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05