prae.hu

 

Impresszum

Præ irodalmi folyóirat
Megjelenik évente négyszer
http://www.prae.hu

Alapító-főszerkesztő: Balogh Endre (endre@prae.hu)
Főszerkesztő-helyettes: Pál Dániel Levente (paldaniel@gmail.com)

Szerkesztők:
Barta András (fapuska@prae.hu)
H. Nagy Péter (h.nagyp@gmail.com)
L. Varga Péter (kultikus@gmail.com)
Pollágh Péter (pproka@freemail.hu)
Sopotnik Zoltán (sopotnikzoltan@gmail.com) 

A Középkor-reneszánsz-kora újkor rovat szerkesztői:
Bánki Éva, Hammerstein Judit, Horváth Viktor, Ladányi-Turóczi Csilla, Peremiczky Szilvia, Sashegyi Gábor, Végh Dániel

A szerkesztőség levélcíme: 1024 Budapest, Fillér u. 11/b, mfszt/2.
Telefon: (20) 310 25 40
Hirdetésfelvétel: 31 562 31 vagy (20) 310 25 40

Kiadja a Palimpszeszt Kulturális Alapítvány
Felelős kiadó: a kuratórium elnöke
Levélcím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/c 

Borító-design: WhoIsNot

Layout és nyomdai előkészítés: Székelyhidi Zsolt (szekelyhidi@prae.hu)

Nyomdai munkálatok: Robinco Kft.
Web: PRAE.HU Kft.

Korábbi szerkesztőink:
Máté Adél (vers és próza)
Ruttkay Veron (vers és próza)
Vaskó Péter (középkor-reneszánsz-kora újkor)
Kő Boldizsár (kép)
Köves Gergely, Vécsei Márton, Molnár Zsolt (borító)
Fodor János (web) 

ISSN 1585-5112

A beküldött kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

Támogatók:
Nemzeti Kulturális Alap

NKA


Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05