Miért szeretjük a Memory Hotelt? (I)

Urbán Bálint

UB Csütörtökön jelent meg a FISZ és a Jelenkor világirodalmi sorozatának második kötete, a portugál João Tordo Memory Hotel című regénye. Szubjektív értékelőnk első részében a fordító, Urbán Bálint mondja el, miért szerette a regényt. 
2015. 11. 20. 00:41

A görög mitológiában elsősorban a Dionüszosz-kultusz gravitációs terében jelenik meg a leghangsúlyosabban a σπαραγμός (szparagmosz) fogalma, mely a hős (rituális) szétszaggattatását, darabokra tépését jelenti. A szó a dezintegráció legtestibb, legkonkrétabb, legmetonimikusabb, valamint legmetaforikusabb, legallegorikusabb tartományát egyaránt jelöli. João Tordo Memory Hotel című regényében a saját történetét közreadó elbeszélő több ízben is a totális testi-lelki széthullás, szétszaggatottság állapotába kerül, hogy aztán új identitását elnyerve eljusson a legsötétebb, legorfikusabb misztérium, az írás határára. "We destroy ourselves to rise again" – énekelte valamikor a kétezres évek elején az EuroNirvana névvel megbélyegzett, saját megkésettsége érzetétől melankolikus grungezenekar, a Bush énekese, Gavin Rossdale. Noha Tordo könyvének semmi köze a grunge-hoz és az önmagukat rituálisan szétszaggató, szétszaggattató melankolikus heroinhősökhöz, a zene, a zenei szubkultúrák és a darabokra hulló test kérdése elkerülhetetlenül beíródik a New York és San Francisco között kibontakozó, egyszerre tágas és szorongató regénytérbe. Úgy gondolom, hogy ennek tükrében a fordítás tapasztalatát is a σπαραγμός-fogalom felől érdemes megközelíteni, hiszen a fordító munkája során a szöveg radikális Másikjával való találkozás egyfajta szétszakadás-, illetve dezintegrációélmény formájában is lecsapódhat. Walter Benjamin javasolja valahol, hogy az értelmezőnek szét kell törnie értelmezése tárgyán. A fordítónak pedig szét kell törnie a fordított szövegen, darabokra kell tépnie, szét kell szórnia saját magát ahhoz, hogy a lehető legnagyobb alázattal tudjon tárgyához viszonyulni, és hogy utána önmagát összerakva a Másikból, újjá tudjon születni a fordításban, a fordított szövegben. Ha, amint azt Bolaño írja, az írás nem más, mint önként vállalt alázat, a fordítás ennek az önként vállalt alázatnak, vagy mártíriumnak egyszerre radikálisabb és egyszerre enyhébb változata, melynek feltétele a szétszaggattatás és a darabokból való újjászületés: a legszebb, legveszélyesebb σπαραγμός.

borító


 

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05