prae.hu

 

Horváth György
Sámán lányateljes méretű kép letöltése

Technika : akril-vászon
Méret : 80 x 110Kritika

Áfra János
2010. 06. 27. 11:53

Kedves György!
 
Tágabb kontextusból indulok. Először is szeretném jelezni, hogy érdekesnek találom a képeit. Úgy általában azokat, amelyeken az organikus, olykor gyökérszerű, máskor szinte kozmogónikus hatást keltő felülethalmazok találkoznak össze a konstruktivista formakultúrával. Különleges ez a párosítás, ám ez sokaknak furcsának tűnhet, hiszen olyan eltérő megoldások kapcsolódnak egybe, amelyek alapvetően eltérő alapról közelítenek a képalkotás fogalmához: (1.) az organikus térformálás fenntartja azt a látszatot, hogy lehetséges a valóság leképzése, és arra ösztönöz, hogy az ember a megélt élettér és a (rousseaui) természet tapasztalata felől közelítsen a mű valóságához, (2.) ugyanakkor a mimézis felőli olvasást lehetetleníti el, és ezzel a képalkotás fogalmának értékszemléletét is más megvilágításba helyezi – az organikus környezetünkből teljesen hiányzó – szabályos síkformák megjelenése.
 
De jó lenne pontosabb dolgokat is tudni a képekről… A technika, a méret feltüntetése minden esetben indokolt, hiszen ezek az adatok fontos kapaszkodót nyújthatnak az értelmezőnek. Kontextuálisan hasonló szerepe van az évszámnak is, a kirajzolódó kronológia alapján válhat világossá, hogy merre is tart egy formanyelv, mik azok az elemek, amik eltűnnek, vagy háttérbe szorulnak, és melyek azok, amelyek épp felerősödnek, vagy hosszabb kihagyás után ismét visszatérnek. Most még csak futólag jegyzem meg, hogy a Sámán lánya talán nem a legszerencsésebb irány.
 
Meg kell jegyeznem, hogy a címadásait nem igazán tartom szerencsésnek. Ezek sokat elvesznek a munkák értékéből, hiszen lebutítják a művészeti produktumokat, amelyek egyébként túlmutatnak a "banalitás" és a "giccs" fogalmán. Az Angyali üdvözlet, a Cudar idő, a Felkelő NAP!, a Jelen, Múlt, Jövő nem csak közhelyes, és kiüresedett szókapcsolatok, de még patetikusak is, egyszerűen nem értem, hogy lehet ezeket a képeket ilyen címekkel "megsérteni". Ezzel az értelmezőnek azt jelzi, hogy (1.) nem értékeli eléggé amit csinál, mert nem tiszteli meg azzal, hogy valami újszerű távlatot nyisson a cím által, inkább beskatulyázza, és ezzel lebutítja a munkát; (2.) vagy azt, hogy a világot akarja megváltani, és ezeket a képeket alkalmasnak érzi arra, hogy innovatívan megújítsák ezeket a fogalmakat, ez azonban naivitás, ami a kép értelmezését is egy pejoratívabb síkra tereli.
 
A címadás szempontjából talán a RASDI a legjobb, valószínűleg arról a varázsló pogány papról van szó, aki részt vett a fölkelésben, amelyet 1061-ben a magyarok pogány korintézményeinek helyreállítása érdekében indítottak. Azonban I. Béla király elfogatta a varázslót, akit annyira éheztetett, hogy az végül saját húsát rágta. Az arc keleties vonásai, sőt, kifejezetten sámánisztikus attribútumai mind azt jelzik, hogy erről a történelmi alakról van szó. Az agancsba torkolló, sejtelmes "sámánkorona", a hajba szőtt tollak, a révületről árulkodó, áthangolt arc érdekes perspektívákat nyit, az előzmények ismeretében világosnak látszik, hogy a témaválasztás nem esetleges, hanem tudatos problémafelvetésről van szó, amely a magyarság (Magyar - "Mag Úr") feltételezett őshitének kérdésére kérdez rá talán a Papp Gábor és Szántai Lajos által képviselt irányvonal felől.
 
A Sámán lánya című kép hasonló elven épül fel, a kompozíció részévé emel egy mimetikus képelemet, az arcot, amely szintén megváltozott tudatállapotról árulkodik, azonban ez utóbbi kép anatómiailag jóval esetlenebb. A RASDI átgondoltságát, összetettségét és eredetiségét hiányolom ebből a képből. Az arcon feltűnő motívumszerű minták, a szem elé lógó vörös hajtincsek, a hiteltelen mimika kicsit eljellegteleníti az alakot, és erőltetetté teszi a kép (cím által) egyébként is nyilvánvaló témáját. Az organikus és a síkgeometrikus hatású képelemeket egymás mellé rendelő képalkotás véleményem szerint járhatóbb útnak tűnik!
 
Áfra JánosKommentek:
Sámán lánya
nyomtatásnyomtatható változat
cikk ajánlásakötelező ajánlása
szólj hozzászólj hozzá!
Megosztásmegosztás  Megosztás
írok a szerzőnekírok a szerzőnek

feltöltés ideje: 2009. 08. 03. 17:15
keletkezés ideje: 2009. 08. 03.

_

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05