prae.hu

 

Kiripolszky Károly
.bezene letöltéseKritika

Danczi Csaba László
2007. 09. 27. 00:43

Izgalmas elektronikus zörejekkel indul a zene, amelyre ráépül egy először disszonáns, zörejszerű (space) szintetizátor hangzás, ami hirtelen harmonikussá válik (két akkord váltakozása).

Ahogy a zene harmonikussá válik, az először izgalmas ritmika egyszerű bumm-bumm negyedekké egyszerűsödik (a zene a bonyolulttól az egyszerű felé épitkezik).

A francia nyelvű szöveggel egyidőben megjelenik egy zaj, ami épp a pontos szinkron miatt a mikrofon alapzajának hat.

A szöveg dikciója egyszerre túlzottan szinpadias és amatőr: két fiatal férfihang váltakozik, később egy fiatal nő hangját is hallani - egyetlen közbevetés erejéig.

Az egyszerű négynegyedes ritmus és a két akkordból álló szintetizátorharmónia itt-ott bonyolódik, ám ezzel együtt is gépiesen szabályos. A zene végül összetevőire bomlik, s a kezdő elektronikus zörejekkel végződik.

Világos, hogy a szövegen van a hangsúly: csak azért nem szégyelem hiányos francia nyelvtudásomat, mivel egy magyar nyelvű web-oldalon, magyar "előadó" zenéjére készültem.

Az, hogy a szöveget nem értem pontosan, még nem kellene, hogy akadályozzon a műélvezetben, igy azonban feltűnik a nem professzionális dikció: nem véletlen, hogy prózai szöveget általában szinészek mondanak.

Elsősorban a zene átgondolatlan épitkezése zavar: rendkivül izgalmas kezdés után túl egyszerű (bár egy ponton újra drámai erővel), aztán újra izgalmas hangzással végződik. Egyszerre tudatos épitkezés és átgondolatlan szerkezet: ahogy a dikció is egyszerre stilizált és amatőr.

Mindenezek ellenére biztos vagyok benne, hogy átgondoltabb szerkesztéssel, különösen pedig a gépies pontossággal ismétlődő ritmusképletek kerülésével rendkivül izgalmas (minimál)zenéket hallhatunk még Kiripolszky Károlytól.Kommentek:
.be
nyomtatásnyomtatható változat
cikk ajánlásakötelező ajánlása
szólj hozzászólj hozzá!
Megosztásmegosztás  Megosztás
írok a szerzőnekírok a szerzőnek

feltöltés ideje: 2007. 08. 31. 14:26
keletkezés ideje: 2007. 07. 19.

_

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05