bezár
 

Portfóliók

Szakmai életrajz

Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
 

SZEMÉLYI ADATOK

 

 

Név: Ladányi-Turóczy Csilla

Születési idő: 1971. október 28.

Családi állapota: férjezett, két gyermek anyja

Állampolgársága: magyar

E-mail: ladanyituroczi.csilla@chello.hu


ISKOLAI VÉGZETTSÉG

 

 

1986/90

érettségi

Patrona Hungariae Gimnázium (Budapest)

1992/97

egyetemi diploma

Portugál szakos bölcsész előadó, (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar - ELTE BTK)

1991/2000

egyetemi diploma

Latin szakos bölcsész előadó (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar - ELTE BTK)

1997/2000

doktori tanulmányok

Romanisztika doktori program, középkori és reneszánsz neolatin irodalom (ELTE BTK Romanisztika Programján) (Doktori szigorlat: 2001-ben, jeles eredménnyel)

2003

doktori disszertáció

Tűz és víz között – gender és szerkezet Bernardim Ribeiro „Menina e Moça” című regényében

2005

irodalomtudományi PhD

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar (summa cum laude eredménnyel)

 

 

TANFOLYAMOK / VIZSGÁK / ÖSZTÖNDÍJAK

 

 

1990

Középfokú állami nyelvvizsgák németből, latinból és oroszból

1991

Középfokú német nyelvvizsga – kleines deutsche Sprachdiplom (kiállító: az Innsbruck-i Egyetem Bölcsészkara)

1993

Nyári egyetemi diploma portugál nyelvből (kiállító: a Portói Egyetem Bölcsészkara: FLUP)

1995

TEMPUS kutatási ösztöndíj (FLUP 5 hónap)

1995

Informatika tanfolyam és diploma (MS-DOS, Windows 95, FLUP)

1997/2000

PhD-ösztöndíj az ELTE BTK Romanisztika Doktori Programján

1999

A Camões Intézet kutatási ösztöndíja (FLUP, 4 hónap)

1999

Nyári egyetemi diploma galego nyelvből (kiállító: a Santiago de Compostela-i Galego Nyelvintézet)

1999/2000

A Camões Intézet kutatási ösztöndíja (FLUP, 5 hónap)

2000/01

A Camões Intézet műfordítói ösztöndíja (Vieira-program, FLUP, 7 hónap)

2001

A Gulbenkian Alapítvány posztgraduális kutatói ösztöndíja (FLUP, 5 hónap)

2001/02

A Budapesti Európa Intézet posztgraduális kutatói ösztöndíja (15 hónap)

2002

A Nemzetközi Tudományos és Technikai Együttműködési Intézet posztgraduális kutatói ösztöndíja, Lisszabon (1 hónap)

2006/2007

Részvétel az abzwien.akademie Gender mainstreaming. A kompetencia stratégiává fejlesztése című, vezetőknek és a gender mainstreamingért felelős személyeknek kidolgozott tanfolyamán (70 óra)

 

 

NYELVISMERET

 

Anyanyelv: magyar

Anyanyelvi szinten beszélt nyelv: német, portugál

Középfokon beszélt nyelv: angol, spanyol

Mérsékelt fokon beszélt nyelv: galego

Olvasási készség: latin, francia, olasz

 

 

SZAKMAI TAPASZTALAT

 

1990/91

Német-magyar tolmácsolás és fordítás a Jó Pásztor Nővérek Innsbruck-i Rendházában

1992/93

Német nyelv tanítása a budapesti, VI. ker.-i Nagy László Gimnáziumban (9., 10., 11. oszt.)

1996/97

Latin és német nyelv tanítása Portugáliában, a portói és Pôvoa de Varzim-i „Der gute Schüler“ nevű nyelviskolában

1993/2007

Műfordítás (nyelvek: portugál, latin, német, középfelnémet, spanyol, galego, provanszál, francia, középangol)

1995/2007

Portugál-magyar, portugál-német, magyar-német tolmácsolás, szakfordítás. lektorálás (jogi, ipari, kereskedelmi, zsurnaliszikai, politikai, teológiai, muzeológiai szövegek)

-- Referenciamunkák:

Magyar Televízió, az Amorim & Irmãos, a Mota & Co., a Jó Pásztor Nővérek Rendje, portugál bíróságok (Ílhavo és Vila Nova de Gaia), a Magyar Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a brazil Nemzeti Vasművek Társaság, az ICEP (Portugál Külkereskedelmi Hivatal), játékgyártó és –forgalmazó cégek (NovoParts, Bilhares Carrinho, Imply), a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Vám- és Pénzügyőrség, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége, az International Labour Organization (ILO), illetve az osztrák BAB GmbH (vállalkozási tanácsadó cég) számára.

1997

Latin nyelv oktatása a budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumban (5., 9. 10. oszt. - helyettesítés)

2000

Modern galego irodalommal kapcsolatos szeminárium előadója ELTE BTK, Portugál Tanszék

2002/08

A Prae irodalmi folyóirat régi irodalom szekciójának társszerkesztője

2001/02

A Budapesti Európa Intézet ösztöndíjasaként konferencia-előkészítés, idegen nyelvű levelezés (angolul és németül)

2002/05

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete Judaisztikai Kutatócsoportjának tudományos segédmunkatársa, téma: a magyar zsidóság kronológiája

2004/05

Michael Silbernek, a jeruzsálemi Héber Egyetem tanárának megbízásából Diego d’Aguilar családja inkvizíciós anyagainak feldolgozása (portugál és spanyol nyelvből)

2005/07

Vendégtanítás az ELTE BTK Portugál Tanszékén (Portugál reneszánsz irodalom)

2005

Vendégtanítás az ELTE BTK Összehasonlító Irodalomtudomány Tanszékén (Converso, spanyol és portugál 15-16. századi irodalom)

2005/09

Programkoordinátor az OFA Foglalkoztatást Elősegítő KHT-nál (konferenciák, továbbképzések, tanulmányutak szervezése, nemzetközi levelezés angolul és németül)

2006

Bizottsági tagság Peremiczky Szilvia (ELTE BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Összehasonlító Irodalomtudományi Program) doktori szigorlatán (A disszertáció témája: Jeruzsálem a zsidó irodalomban)

2006

Vendégtanítás a Károly Gáspár Református Egyetem Világirodalom Tanszékén (Műfordítás szeminárium)

2007

Vendégtanítás az ELTE BTK Portugál Tanszékén (Középkori portugál irodalom)

 

 

KUTATÁSI TERÜLET

 

- A magyar zsidóság története – 3 éves kutatás a magyar zsidóság kronológiájának összeállításához

- Középkori és reneszánsz irodalom (latin, provanszál, portugál, spanyol)

- A 15-16-17. századi szefárd és converso irodalom és történelem, inkvizíciótörténet

- Gender studies: középkor, romantika, 20. század (elsősorban német, portugál és dél-amerikai irodalom)

 

 

ELŐADÁS, KONFERENCIARÉSZVÉTEL

 

2001. május 17.

Az ELTE BTK Romanisztika Doktori Iskolájának 2000/2001-es tanév tavaszi féléve előadássorozatának keretein belül: Fájdalomesztétika Bernardim Riberio: A sóvárgás könyve c. művében

2002. február 28.

ELTE BTK Romanisztika Doktori Iskolájának 2001/2002-es tanév tavaszi féléve előadássorozatának részeként: Keretbe foglalva: két 16. századi novela amatória

2002. április 16.

Camões Intézet, Budapest: A novela sentimental ibérica – três versões portuguesas [Az ibériai szentimentális regény – három portugál változat] – előadás portugál nyelven

2002. május 15.

Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem BTK: Pécsi spanyol költészeti konferencia: Gil Vicente e Hungria – traduções e alusões [Gil Vicente és Magyarország – fordítások és vonatkozások] – előadás portugál nyelven

2002. október 18.

Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola (Győr) konferenciája, szekció: Hungarológia és Kultúratudomány, előadás címe: A műfordítás aktuális problémái – a sestina

2002. október 28.

Az ELTE BTK Portugál Nyelv és Irodalom Tanszéke fennállásának 25. évfordulója alkalmából rendezett konferencia, előadás címe: Traduzindo Gil Vicente [Gil Vicente fordítása közben] – előadás portugál nyelven

2002. november 23.

A BKÁE konferenciája: Nő és férfi, férfi és nő az ezredfordulón, előadás címe: Laura Esquivel: egy új-régi nő(ön)tudat – konyhaművészet és feminista futurizmus

2003. február 17.

Az ELTE Romanisztikai Doktori Klubban, előadás címe: Gender a 15-16. századi szentimentális regényekben

2003. május 31.

Central European University (CEU), a Mediterranean Studies Association konferenciája, előadás címe: Animais e plantas nos romances sentimentais dos séculos XV e XVI [Állatok és növények a 15-16. századi szentimentális regényekben] – előadás portugál nyelven

2003. július 15.

József Attila Tudományegyetem (Szeged) The iconography of gender, Renaissance & renaissances c. konferenciája, előadás címe: The Iconograhpy of loneliness in 15th and 16th century Iberian sentimental novels – előadás angol nyelven

2003. október 28.

A BKÁE konferenciája: Erőszak és társadalmi nem, előadás címe: A szimbolikus erőszak formái az ibériai profeminista szentimentális regényekben

2003. november 7.

A szegedi Zsidó Hitközség és Hispanisztikai Intézet konferenciája: Zsidóság az ibér világban, előadás címe: Túlélési stratégiák – portugál conversók

2003. november 8.

Eötvös Collegium, Bollók János emlékkonferencia, előadás címe: Ovidiusi örökség a középkori szerelmi levelezésben

2004. május 27.

 

Barcelonai Egyetem, a Mediterranean Studies Association konferenciája, előadás címe: Nomes e anagramas nas novelas amatórias [Nevek és anagrammák a novela amatória műfajában] – előadás portugál nyelven

2005. május 6.

ELTE BTK Galego Program, nemzetközi konferencia, előadás címe: Tradução de cantigas medievais – vários tipos de linguagem [Középkori dalok fordítása – a nyelvhasználat különböző típusai] – előadás portugál nyelven

Ugyanitt: fiatal műfordítók kerekasztal-beszélgetésének vezetése

2005. december 17.

Palimpszeszt Kulturális Alapítvány, Műcsarnok, „A fantasztikus irodalom és a mese” című tematikus számhoz kapcsolódó kerekasztalbeszélgetés szervezője és egyik moderátora

2006. február 13-14.

Bécs, OECD LEED Forum on Partnerships and Local Governance (Partnerségek és Önkormányzatok) – a projektvásáron való részvétel

2006. május 12-13.

Temesvári Műszaki Egyetem, a “METOIM – MEasure TO Improve „Hogyan fejlődhetnek az európai szakszervezetek és vállalatok jobban az önértékelés segítségével” című, Leonardo da Vinci program által támogatott nemzetközi együttműködés 4. találkozóján való részvétel, a tesztelési fázis magyar tapasztalatainak bemutatása (angolul)

2006. szeptember 14.

Az OFA Kht. szervezésében: METOIM disszeminációs konferencia, Hotel Benczúr, Budapest, előadás a METOIM program történetéről illetve a honlapról

2006. szeptember 22.

IAL Toscana, Viareggio, a METOIM együttműködés 5. találkozóján való részvétel, a disszeminációs fázis magyar tapasztalatainak bemutatása (angolul)

2006. november 17.

A Nemzetközi Artúr Társaság (International Arthurian Society) magyarországi csoportjának Halász Katalin emlékkonferenciája, a konferencia szervezése és moderálása.

Saját előadás címe: A hölgy trónfosztása. A női test tagadása a Demanda do Santo Graal-ban

2006. november 17.

A Halászkirálynő irodalmi est szervezése és moderálása (Eckermann kávézó, Budapest)

2006. november 18.

Az Artúr és Trisztán magyarul című műfordítói kerekasztal szervezése és moderálása (Műcsarnok, Budapest)

2008. május 22.

 

Az ELTE BTK Portugál Tanszéke fennállásának 30. évfordulója alkalmából szervezett nemzetközi konferencia, ELTE BTK, előadás címe: Cabeças perdidas – Representações do feminino na Demanda do Santo Graal [Elveszett fejek – A nőiség reprezentációi a Demanda do Santo Graal-ban] előadás portugál nyelven

2008. május 30.

VII. Coloquio Internacional de Estudos Hispanicos, Instituto Cervantes, Budapest: Experiencias nuevas en la traducción literaria: la poesía gallego-portuguesa en Hungría [Új tapasztalatok a műfordításban: a galego-portugál költészet Magyarországon] – előadás spanyol nyelven

 

 

TAGSÁG HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZERVEZETEKBEN

 

 

1996/09

A PALIMPSZESZT Kulturális Alapítvány kuratóriumának tagja, pályázati referense, kiadói részlegének szerkesztője, az ibér irodalmi szekció felelőse, on-line folyóiratának felelős szerkesztője

2003/09

A Mediterranean Studies Association (Mediterrán Tanulmányok Társasága) tagja

2004/09

Az International Arthurian Society (Nemzetközi Arthúr Társaság) tagja, 2004-től a Társaság évkönyve (Bibliographical Bulletin) magyar bibliográfiájának egyik összeállítója

 

 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

 

1997

A Budapesten akkreditált latin-amerikai külképviseletek fődíja egy a Manuel Bandeira brazil költő életművével kapcsolatos filológiai tanulmányért

1997/2009

Cikkek és tanulmányok, kritikák magyar, brazil és szlovákiai irodalmi és társadalmi folyóiratokban

1998/99

Galego nyelvi tanfolyam (ELTE BTK, Portugál Tanszék)

2000

B kategóriájú jogosítvány

2001/09

Könyvfordítás (három önálló fordításkötet), -szerkesztés és lektorálás (részletek a publikációs listában)

2004/09

 

Saját versek és próza publikálása (Holmi, Ezredvég, Napút, Parnasszus, Látó, Életünk, Spanyolnátha, Prae, Új Forrás)

2006

Saját verseskötet publikálása: Sárkánynyelv (Palimpszeszt)

 

Saját meseregény publikálása: Sünkő (Napkút)

2008

Fehér Klára elismerő oklevél a Sárkánynyelv című kötetért

 

 

            Aktualizáció: 2009. február

 

 nyomtat


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés