bezár
 

Petíciók

2008. 11. 06.
Tiltakozás a korai fejlesztés tönkretétele ellen
Kedves Aláírók! A november 5-én éjjel nyilvánosságra hozott Költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete értelmében a hazai korai fejlesztéstől annyi pénzt vonnának el, hogy záros határidőn belül szétzilálódna és ellehetetlenülne. Kérjük, aláírásával vagy a bicsakne.nt@t-online.hu címre küldött levelével támogassa a tiltakozást.

Tisztelt Képviselő Úr/ Asszony!

Tisztelettel felhívom a figyelmét arra a költségvetési megszorításra, ami az általános elvonáson túl két szakszolgálati területen ötöd-hatod részére csökkentette az állami hozzájárulást.

A két terület a korai fejlesztés és a fejlesztő felkészítés. A költségvetési törvény 3. számú mellékletében, a 16. pontban a Közoktatási kiegészítő hozzájárulásoknál a 16. 2. 2. Korai fejlesztés, gondozás és a 16. 2. 3. Fejlesztő felkészítés cím alatt található ellátásokról van szó. A két szakszolgálat finanszírozása öt éve változatlan, tehát eddig is egyre nehezebben tudtuk megszervezni a rászoruló gyermekek ellátását. A korai fejlesztésre eddig 240.000 Ft/fő/év volt eddig a normatíva, a fejlesztő felkészítésre 325.000 Ft/fő/év. Ez az összeg most 228.000 Ft/fő/év és 310.000 Ft/fő/év. Ez az általános elvonás, ami minden területen megjelent. Ez sem jó hír, de az elszámolási mód megváltoztatása ezeket az összeget is ötödére-hatodára csökkenti. Az elszámolás a 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok h) pontjában került ez megfogalmazásra. Ez a szabály csak az ellátás törvényi szabályozásának fényében érthető. Ezért kénytelen vagyok az Ön türelmét kérni, hogy pontosan leírjam, miért jelent ez a mi szakszolgálati intézményeinknek katasztrófát.

Korai fejlesztés és a fejlesztő felkészítés ellátási forma igazodik a gyermek sérüléséhez és korához, ezért heti 2, 3, 4, vagy 5 óra foglalkozást írhatnak elő a 14/1994. (VI. 25.) MKM rendelet szerint a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehablitációs Bizottságok. Ezeket a foglalkozásokat megfelelő végzettségű szakemberek adhatják. Ennek rendszere tehát logikusan az volt, hogy heti egy, esetleg két alkalommal kereste fel a szülő gyermekével az intézményt, vagy a szakember a családot. Ezeket a létszámokat havonta forgalmi naplóban rögzítettük és az éves létszámot a havi átlaglétszám alapján 1.2-vel megszorozva kaphatta meg a fenntartó az ez után járó hozzájárulást 2008-ig.  Tehát, ha egy gyermek egész naptári évben heti 3 óra ellátást kapott, akkor 240. 000 x 1. 2 = 288. 000,- Ft hozzájárulásra volt jogosult a fenntartó. Nem volt jelentősége, hogy a heti 3 órát egy vagy több napon vette igénybe. Sőt az utána járó útiköltség-térítés miatt mindenkinek olcsóbb volt, ha heti egy napon történt az ellátás. A mostani számítási szabály a következő szó szerint:

h) A 16.2.2. és 16.2.3. pont szerinti hozzájárulás a 2009. naptári évben az ezen ellátásokat igénybe vevők 2008/2009. tanévi, és 2009/2010. tanévi becsült napi létszáma együttes összegének figyelembevételével számított és 185 nappal elosztott átlaglétszáma után igényelhető, függetlenül attól, hogy a feladatot milyen típusú intézményben látják el. A létszám megállapításánál az egyéni, illetve csoportos foglalkoztatáshoz kapcsolódó időkeret feltételt nem kell figyelembe venni. Az elszámolás az előbbiek szerint számított tényleges átlaglétszám alapján – 8/12-ed súllyal a 2008. évi Kvtv.-ben, 4/12-ed súllyal pedig az e törvényben meghatározott fajlagos összeg figyelembevételével – történik.

Ez azt jelenti, hogy csak azokat a napokat lehet számításba venni, amikor ténylegesen jelen van gyermek. Ha egy héten egyszer - mint eddig – akkor a lecsökkentett 228.000 Ft -tal számolva éves szinten 45.600 Ft jár a fenntartónak. Ezt kell összevetni a 2008-ig érvényes 288.000 Ft-tal! Ez a hatodrésze az eddigi normatívának! Ebből ezt a fontos szakszolgálatot nem lehet ellátni!

Felmerülhet, hogy heti több alkalomra hívjuk be a gyermeket és akkor heti 3 napot számolhatunk, de ennek az útiköltség-térítése is megháromszorozódik, és családokkal szemben is embertelen lenne. Sérült gyermeket hozni-vinni egy óra ellátásért 50-60 km-t ez nem oldható meg. Ha a szakember utazik, akkor is az útiköltség és az erre fordított idő ellehetetleníti az ellátást.

           
Néhány gondolat az ellátás tartalmáról:

A korai fejlesztésben újszülött kortól öt éves korig kap segítséget a gyermek és a család. A leghatékonyabb beavatkozási lehetőség, a fogyatékosság csökkentésében, vagy esetleg teljes felszámolásában. Ezek a gyermekek jó részt a többségi óvodákba, iskolákba járhatnak a továbbiakban. Nem kell további gyógypedagógia megsegítés vagy szegregált intézményi ellátás.

A fejlesztő felkészítést a súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók vehetik igénybe, akik így teljesítik tankötelezettségüket. Tehát náluk az ellátás megszűnése azt az egyetlen lehetőséget veszi el tőlük, amit az állapotuk még lehetővé tesz. Ezek a legszerencsétlenebb sorsú családok egy országos felmérés szerint.

Tisztelettel kérem a fenti indokok alapján Képviselő Asszonyt/ Urat, hogy a Parlamentben hívja fel a figyelmet erre a hátrányos megkülönböztetésre, és tegyen javaslatot a régi számítási mód visszaállítására.

 

Zalaegerszeg, 2008. november 5.
 

Tisztelettel:

Bicsákné Némethy Terézia, igazgató
Nyitott ház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet
Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5/a


A levél tartalmával egyetértek, a kéréshez csatlakozom (az e-mailben csatlakozók névsora):

 1. Király Róbertné Heves Megyei Szakszolgálati Központ Eger, Cifrakapu u. 28.
 2. Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet TKVSZRB Szolnok, Mária út 19.  
 3. Horváth Istvánné Szivárvány Fejlesztő Központ Nagykanizsa, Rózsa út 9.
 4. Rajkóné Kiss Ágnes Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Szekszárd, Bartina utca 21.
 5. Barják Gyöngyi Nógrád Megyei TKVSZRB Salgótarján, Ruhagyári út 9.
 6. Németh Péter Veszprém Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehablitációs Bizottság Veszprém, Kossuth út 10.
 7. BKMÖ. Tanulási Képességet Vizsgáló 1. sz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Kecskemét, Juhar u. 23.
 8. Cser Katalin gyógypedagógus, a Reménység Autista és Autisztikus Sérültekért Alapítvány titkára, Mosonmagyaróvár
 9. Pektor Gabriella tanító-gyógytestnevelő. www.pek-torna.fw.hu
 10. Herczeg Magdolna
 11. Fajdné Szoták Marianna
 12. Farkasné Szűrös Ágnes gyógypedagógus
 13. Krasznár Felicia logopédus
 14. Horváthné Lendvai Zsuzsanna
 15. Horváth László
 16. Kovács család, Debrecen
 17. Juhász Borbála
 18. Békefi Hajnalka
 19. Szabó Ildikó
 20. Muraközy Andrea igazgató,  Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon
 21. Kálmánné Tóth Mária, Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete
 22. Sipos Éva
 23. Péter-Szabóné Kakukk Márta, gyógypedagógus-logopédus
 24. Kurucz Ádám
 25. Seresné Horváth Edit
 26. Nyilasi Zsoltné
 27. Bába Hajnalka,szociális gondozó (Két fiam közül a kisebbik autista. Férjem lábát amputálták,gyermekünket pedig mindennap elhordom a 30 km-re lévő legközelebbi iskolába. Borzasztónak találom így is ,ahogy megnehezítik az ilyen családok életét!)
 28. Csupor Zsoltné gyógypedagógus
 29. Tandari Sándorné (Tisztelt Bicskeiné! Szomorúan olvastam a hírlevelet. Csatlakozni szeretnék a tiltakozók sorába, mivel gyakorló óvodadedagóguskénk így szeretném felháborodásomat kifejezni. A mindennapos óvodai munkámban integráltan is foglalkozom normál óvodai csoportban SNI-is gyermekekkel. Munkakapcsolatom az utazó gyógypedagógussal kooperatív.Nem tudom más szavakkal kifejezni, csak annyit, hogy hány bőrt akarnak még lehúzni rólunk, pedagógusokról.
 30. Majoros Alíz Edit
 31. Uherkovichné dr. Paál Mária orvos
 32. Sija Éva, óvónő (Békéscsaba)
 33. Cser Katalin gyógypedagógus, a Reménység Autista és Autisztikus Sérültekért Alapítvány titkára, Mosonmagyaróvár
 34. Sziliné Székely Bakk Zsuzsanna (Bölcsődében dolgozok. Napi munkám során olyan gyermekekkel is egyre gyakrabban találkozom, akikkel már régen szakembernek: fejlesztő- vagy gyógypedagógusnak kéne foglalkoznia. A szülők azt gondolják: a gyermekükkel minden rendben van. Az iskolában éri őket az első hatalmas pofon. "VALAMI GOND VAN A GYEREKKEL" Aztán évekig járkálhatnak egyik szakembertől a másikig, mire végre diagnózis készül, és jó esetben fejleszteni is elkezdi valaki a gyereket. Mint tudjuk, ekkor már kicsit késő. A korai fejlesztőket nem elsorvasztani,hanem fejleszteni kéne!)
 35. Mizser Sándorné
 36. Károlyi Gábor
 37. Pataki Anikó
 38. Gruttóné Czebei Magdolna (Dunaharaszti)
 39. Szabó Rita gyógypedagógus (Szivárvány Fejlesztő Központ, Nagykanizsa, Rózsa u. 9.)
 40. Szmodits Anikó ny. tanár
 41. Karátson Eszter (egy beteg kislány anyukája)
 42. Dr. Bogner Barna (Pécs)
 43. Megyesi Renáta (Budapest)
 44. Apsitos István (Tatabánya)
 45. Nagy Georgina
 46. Mátis Ildikó logopédus
 47. Sarnyai Tibor
 48. Dr. Páll Gábor
 49. Szabó Ildikó
 50. Tandari Sándorné, óvodapedagógus
 51. Vajna Zsuzsa
 52. Trifonovné Ádám Ágnes
 53. Szmodits Anikó ny. tanár
 54. Lechner Aranka intézményvezető, Arany János EGYMI és Nevelési Tanácsadó, Csorna
 55. Katula Gábor
 56. Fodor Teréz édesanya
 57. Kiss Livia
 58. Gréczi Kálmán
 59. Csupor Zsoltné gyógypedagógus
 60. Sarnyai Tibor
 61. Gyimesné Markó Etelka fejlesztő- és gyógypedagógus, pszichológus
 62. Sári Márton
 63. Luterné Horváth Zsuzsanna gyógypedagógus és mentálhigiénikus (autizmus sepcializációval)
 64. Gerecsné Rozgonyi Katalin
 65. Závori Karolina - egy "csak picit oxigénhiányos", koraszülött , de azóta nagyon is rendben lévő 5 éves kislány édesanyja.
 66. Cser Katalin gyógypedagógus, a Reménység Autista és Autisztikus Sérültekért Alapítvány titkára, Mosonmagyaróvár
 67. Sziliné Székely Bakk Zsuzsanna
 68. Horváthné Godó Mária, hivatásos nevelőszülő vagyok, a fővárosi TEGYESZ-nél dolgozom.
 69. Bárdos Adrienne, tanár
 70. Imre Réka édeasanya
 71. Nagyváradi Józsefné gyógypedagógus
 72. Simon Ernőné
 73. Korom Ágnes gyógypedagógus
 74. Oláhné Finta Krisztina
 75. Kővári Gábor Mihály
 76. Szathmári Edit
 77. Holybáné Pédl Mária
 78. Károlyi Gábor
 79. Pataki Anikó
 80. Ferincz Hajnalka Rita, egy autista kisfiú édesanyja, Nagykanizsa
 81. Csermákné Kiss Lívia
 82. Petrics Tünde
 83. Ábrahám Antal
 84. Ormándy Mónika
 85. Takács Melinda
 86. Magyar Péter
 87. Református Egyház, Mór
 88. Hajas Lilla pedagógus
 89. Pintér József
 90. Markóné Katula Zsuzsanna, Győr
 91. Stanisavljevity Andrea Jela gyógypedagógus, korai fejlesztő
 92. Nagyné Bencs Éva
 93. Ruff Ferenc szociális munkás
 94. Bujdosó Emerencia
 95. Csik hajnalka, védőnő
 96. Szabó Gabriella (Budapest)
   
   
nyomtat

Aláírók listája:

ID Név / Email Megjegyzés Megjegyzés Ország Település Dátum
5353 Szilágyi Margit anya anya Magyarország Szeged 2013-05-28 14:41:46
5352 Földvári Katalin - - magyar dunakeszi 2013-03-04 16:17:44
5351 Szalai Gábor - - Magyarország Vác 2013-01-23 14:53:20
5350 Néneth Szilvia - - Magyarország Vác 2013-01-23 14:49:31
5349 Biczók Andrea - - Magyarország 2012-11-28 09:21:47
5348 Dobos Attila - - Magyarország 2012-10-25 23:01:04
5347 Szórád Zoltánné gyógypedagógus gyógypedagógus Szolnok 2012-09-05 19:25:59
5346 Ancsinné Pepó Pálma - - Magyarország 2012-05-22 04:52:16
5345 Luzsi Timea - - Magyar Budapest 2012-03-30 06:35:16
5344 Gréczi Judit - - Magyarország Székesfehérvár 2012-02-19 01:12:26
5343 Géczy Zoltán - - Nógrád megye 2012-02-17 11:08:26
5342 Bogya Erzsébet - - H 2012-01-11 11:44:18
5341 Herczku Nóra - - Magyarország Budapest 2011-06-09 21:23:50
5340 Simonné Hollósi Daniella - - Magyarország Budapest 2011-06-09 21:15:59
5339 Simon Tibor - - Magyarország Budapest 2011-06-09 21:15:09
5338 Gombos Kata - - Magyarország Debrecen 2011-06-06 19:12:35
5337 Rehák Eszter - - 2011-05-08 15:16:26
5336 Szabó Lilla Szükség van korai fejlesztésre!!! Szükség van korai fejlesztésre!!! Magyarország Kaposvár 2011-04-13 19:22:23
5335 Stingl Emőke - - 2011-03-05 14:48:18
5334 Ádám László ez maximálisan felháboritó ez maximálisan felháboritó Magyarország csörög 2011-03-01 19:30:08
5333 Imre Zoltán - - Budapest 2011-02-16 12:55:21
5332 Szabo péter http://www.matroz.waplap.hu http://www.matroz.waplap.hu Magyar Budapest 2011-02-07 09:18:37
5331 Szabo péter Sérült17eves fiu vagyok barátokat keresek Sérült17eves fiu vagyok barátokat keresek Magyar Miskolc 2011-02-07 09:17:00
5330 Veszeliné Janicsek Éva - - Hungary Budapest 2011-01-30 13:42:59
5329 Zsombori Barbara - - Magyarország Pécs 2011-01-21 14:39:25
5328 Mester Tibor - - Magyarország Pécs 2011-01-21 14:38:48
5327 Schmidt Gabriella Ez felháborító! Van fogalma a jogalkotónak... Ez felháborító! Van fogalma a jogalkotónak a sérült csöppségekről? Nem úgy tűnik! Magyarország Békéscsaba 2011-01-14 17:22:15
5326 Bodor Nikolett leendő gyógypedagógus leendő gyógypedagógus Magyarország Veszprém 2010-10-25 21:04:27
5325 Beke Gábor Akinek ez kérdés, annak nincs szíve! Akinek ez kérdés, annak nincs szíve! Magyar Környe 2010-10-11 06:57:07
5324 Fischer Lászlóné - - 2010-08-28 21:25:00
5323 Tóth Edina - - Magyarország Gyula 2010-06-03 23:43:25
5322 ujháziné bajor zsuzsanna - - magyar baja 2010-05-14 21:58:39
5321 Papp Antalné - - Magyarország Bátmonostor 2010-05-14 20:56:34
5320 Oszterek Ágnes - - Pécs 2010-05-11 20:18:14
5319 dr.Hortoványi András - - Magyarország Budapest. 2010-02-16 20:19:58
5318 Somló Zita - - 2010-02-15 21:56:08
5317 Kálovits Antalné több évtizedes munkám alatt tapasztaltam a... több évtizedes munkám alatt tapasztaltam a korai fejlesztés szükségességét magyar budapest 2010-02-03 06:43:04
5316 Fehérné Kovács Zsuzsann - - Magyarország település 2010-01-13 08:47:42
5315 Maka Mónika - - Magyarország Gyömrő 2010-01-08 22:39:37
5314 Kovács Henrietta - - Salgótarján 2010-01-02 17:00:44
5313 Oszlányi Marianne - - Budapest 2009-12-10 17:37:57
5312 Várhegyi Gábor - - Magyarország Császártöltés 2009-12-03 12:16:57
5311 Szabó Andrea pszichopedagógus - - Budapest 2009-11-12 17:44:31
5310 MÁRTONNÉ TŐZSÉR ERIKA - - TISZAGYENDA 2009-11-10 18:41:34
5309 Flaskár Ildikó - - Magyarország Győr 2009-11-05 00:31:21
5308 Hajdu Ágnes www.adhd-magyarorszag.com... www.adhd-magyarorszag.com Viselkedésterápiával foglalkozom (hiperaktív, autista gyermekek) Magyarország Herceghalom 2009-11-03 12:56:43
5307 Fülöp Nikolett gyógypedagógus hallgató gyógypedagógus hallgató Magyarország Kiskunhalas 2009-10-20 08:46:51
5306 Ladányi Zoltán - - Magyarország Debrecen 2009-10-12 16:43:44
5305 Kiss Anett - - Magyarország Debrecen 2009-10-12 16:43:18
5304 Csanády Ágota - - Magyarország Budapest 2009-09-29 13:37:55
5303 Kisné Marx Beáta - - 2009-09-27 17:59:42
5302 Dr.Nyáguly István - - Magyarország Tiszavasvári 2009-09-27 16:41:10
5301 Palaics Mária Éva Rehab. nővérként dolgoztam, látványos... Rehab. nővérként dolgoztam, látványos eredményeink voltak!!! Magyarország Tiszavasvári 2009-09-27 16:39:53
5300 Horváthné Ligeti Kinga gyógypedagógus gyógypedagógus 2009-09-25 18:51:22
5299 Czene Éva - - Magyarország Nyergesújfalu 2009-09-25 08:09:47
5298 Máthé Borbála - - 2009-09-22 09:49:06
5297 Jankóné Aranyosi Erika logopédus - - Magyarország Mosonmagyaróvár 2009-09-21 20:27:11
5296 Belegrainé Szüts Erika - - Magyarország Mór 2009-09-21 11:01:13
5295 Nagy Lajosné - - Magyarország Mór 2009-09-21 11:00:32
5294 Nevelési Tanácsadó - - Magyarország Mór 2009-09-21 10:58:40
5293 Gulyás Erika - - Magyarország Baracs 2009-09-21 08:20:28
5292 Szottfriedné Joó Adrienn gyógypedagógus - - Vác 2009-09-20 23:01:51
5291 Szalayné Szalai Ildikó - - Magyarország Rum 2009-09-20 18:30:06
5290 Debreceniné Kárpáti Andrea - - Magyarország Paks 2009-09-19 19:46:13
5289 Krausz Téda - - Magyarország Budapest 2009-09-19 09:39:27
5288 Csomor Mária - - 2009-09-19 09:23:49
5287 Dr.Nyirádiné Tőkey Zsuzsánna - - 2009-09-19 08:25:10
5286 Takács Orsolya Réka magyartanár vagyok, egy olyan iskolában, ahol... magyartanár vagyok, egy olyan iskolában, ahol nagyon sok az SNI-s tanuló 2009-09-19 07:01:15
5285 Feket-Szabó Viola gyógypedagógus gyógypedagógus Magyarország Budapest 2009-09-18 07:23:45
5284 Sárkányné Vida Erzsébet EGYMI EGYMI Kiskőrös 2009-09-17 18:38:05
5283 Dr. Ujhelyi Jánosné Azzal a reménységgel írom alá a petíciót,... Azzal a reménységgel írom alá a petíciót, hogy a közös akarat meghozza gyümölcsét! Magyarország Pécs 2009-08-25 04:13:34
5282 Buzás ferencné - - Magyarország Zalaegerszeg 2009-08-16 08:56:31
5281 Fribiczer Éva - - Tatabánya 2009-08-06 16:36:08
5280 Illyés Szilvia - - Magyar Hajdúböszörmény 2009-08-01 19:21:12
5279 O. Szabó Rita szülőként és pedagógusként szülőként és pedagógusként Magyarország Budapest 2009-07-25 21:30:41
5278 Kóródi Györgyi - - Magyarország Szentes 2009-07-10 17:29:16
5277 Várhegyi Gábor - - Magyarország Császártöltés 2009-07-07 20:58:00
5276 Doszpod Annamária - - Pécs 2009-06-29 18:09:55
5275 Bognár Eszter - - Magyarország Pécs 2009-06-27 13:00:31
5274 Szücs Barbara - - Budapest 2009-06-26 18:10:08
5273 Gulyás Györgyné - - Magyarország Budapest 2009-06-26 12:03:50
5272 Kovács Mónika egészséges gyermeket szeretne mindenki, és... egészséges gyermeket szeretne mindenki, és ha valami másképp alakul, hordja élete végéig a szülő a keresztet! Kitartás talán ez a kulcs szó:-( Magyarország Győr 2009-06-18 13:13:14
5271 Szatori Balázs - - 2009-06-05 22:15:56
5270 nwgpgfht maoicikj http://vhrmnmwk.com gevrbxqh elncmiod... maoicikj http://vhrmnmwk.com gevrbxqh elncmiod <a href="http://mgghaonb.com">tdkocfkg</a> [URL=http://bxcyiccu.com]tycemqvh[/URL] brsehltv idtvoxso 2009-05-21 02:19:33
5269 vlgsfehh [URL=http://qyzkabta.com]pigztxpr[/URL]... [URL=http://qyzkabta.com]pigztxpr[/URL] <a href="http://esvqymyl.com">oqaojytj</a> swbhfwgd http://jzkuvfzw.com whuqvcyx zvbqgyrr zcotgdem ajfjnynl 2009-05-21 02:18:20
5268 wmqiptzj <a... <a href="http://fvwdrzcz.com">fjffhnni</a> yhtlyxdu http://yryhhdow.com kwifvrkj vxoxqczz [URL=http://odvbflaz.com]pujzafdz[/URL] pyrjcudy gfhqpgal 2009-05-21 02:17:12
5267 ykrutura [URL=http://mqwvrjdb.com]ihnylhqz[/URL]... [URL=http://mqwvrjdb.com]ihnylhqz[/URL] qohcyvil http://vrfedois.com ylcplfqo asxfknwp <a href="http://udufnymi.com">xdicrjtd</a> hdwggnpd mjhzeozy 2009-05-21 02:16:45
5266 dmjndrvc [URL=http://whvfihvm.com]satdugkq[/URL]... [URL=http://whvfihvm.com]satdugkq[/URL] <a href="http://vuriqcgi.com">ktsutooh</a> ybrvwptn http://bawzltpa.com gfoiikgp yeqqidod suzdsndh jcsssowd 2009-05-21 02:16:19
5265 uuyxlkfd <a... <a href="http://oufflxal.com">vrydqdfa</a> [URL=http://ralndnzv.com]kciicxga[/URL] oxglzrzb http://ytiqwozx.com qhvqmlyr vkujosix anxvrjiz lyfxuodc 2009-05-21 02:15:30
5264 asmmdmvr <a... <a href="http://togcdkql.com">rbudtrrf</a> [URL=http://gjqvugxf.com]gxhkbncn[/URL] bhfuvawn http://pwadbjre.com fvploeoj ravgcgje rmpzqmrc ygoxroex 2009-05-21 02:15:01
5263 uogohiev <a... <a href="http://imicjmhm.com">nnfcjcaz</a> ngnenhyx http://gmxinvnl.com zrhhujys dejrfmbq [URL=http://bcuwxkjd.com]trgvlxww[/URL] ojwfdbjj rjwwfsmg 2009-05-21 02:14:38
5262 ztlsjllq [URL=http://dedrffwk.com]oyzvntee[/URL]... [URL=http://dedrffwk.com]oyzvntee[/URL] <a href="http://xmqwffos.com">mecjktjk</a> kaofhukr http://ihnokdgg.com sallazlg qfigftes xxzfukjo axadfvaa 2009-05-21 02:14:03
5261 rmaklmxm [URL=http://slqgkllt.com]fgpodxof[/URL]... [URL=http://slqgkllt.com]fgpodxof[/URL] pnsawrby http://xefytocw.com nkfjpaai dpxijczx <a href="http://koicoyqd.com">uakbmixm</a> jtszgbde lfehdyte 2009-05-21 02:12:56
5260 bcc <a... <a href="http://horoscopes.jpastrology.co.uk/about_astrology.asp?id=181&triamcinolone">bcc</a> jumbogroup traitress <a href="http://horoscopes.jpastrology.co.uk/about_astrology.asp?id=171">extrafocal</a> bi USA El Paso 2009-05-20 19:36:16
5259 alderfly <a... <a href="http://horoscopes.jpastrology.co.uk/about_astrology.asp?id=174">alderfly</a> fluormetry hyponitric <a href="http://www.hotelelgreco.gr/CategoryView.asp?langid=en&CategoryID=228">eurobin</a> meteoro USA San Antonio 2009-05-20 19:36:09
5258 neurocomputer <a... <a href="http://horoscopes.jpastrology.co.uk/about_astrology.asp?id=178&esgic">neurocomputer</a> rackmount myxoglobulosis <a href="http://horoscopes.jpastrology.co.uk/about_astrology.asp?id=173">burlap</a> USA Los Angeles 2009-05-20 19:36:04
5257 chekable <a... <a href="http://www.hotelelgreco.gr/CategoryView.asp?langid=en&CategoryID=228">chekable</a> monomagnesium notebook <a href="http://horoscopes.jpastrology.co.uk/about_astrology.asp?id=174">beudantite</a> twe USA San Jose 2009-05-20 19:35:58
5256 windsifter <a... <a href="http://horoscopes.jpastrology.co.uk/about_astrology.asp?id=181&triamcinolone">windsifter</a> fuzzily vignette <a href="http://horoscopes.jpastrology.co.uk/about_astrology.asp?id=171">dollar</a> cla USA Seattle 2009-05-20 19:35:45
5255 triamcinolone <a... <a href="http://horoscopes.jpastrology.co.uk/about_astrology.asp?id=181&triamcinolone">triamcinolone</a> sentimentalist acetyldophamine <a href="http://horoscopes.jpastrology.co.uk/about_astrology.asp?id=174">ten USA New York 2009-05-20 19:35:39
5254 triamcinolone bounder adiposalgia <a... <a href="http://horoscopes.jpastrology.co.uk/about_astrology.asp?id=181&triamcinolone">triamcinolone bounder adiposalgia</a> exchanged modernism <a href="http://horoscopes.jpastrology.co.uk/about_astrology.asp?id=174&quo USA Boston 2009-05-20 19:35:28
5253 vicodin online <a... <a href="http://www.hotelelgreco.gr/CategoryView.asp?langid=en&CategoryID=228">vicodin online</a> communings hepatoradiography <a href="http://horoscopes.jpastrology.co.uk/about_astrology.asp?id=181&triamcinolone&quo USA San Francisco 2009-05-20 19:35:15
5252 cheap fioricet <a... <a href="http://www.chinatown.com.au/eng/article.asp?masterid=74&articleid=1579&cheap-fioricet">cheap fioricet</a> forgeability servilely <a href="http://www.hotelelgreco.gr/CategoryView.asp?langid=en&CategoryID= USA Charlotte 2009-05-20 19:35:09
5251 esgic <a... <a href="http://horoscopes.jpastrology.co.uk/about_astrology.asp?id=178&esgic">esgic</a> rehabilitative response <a href="http://horoscopes.jpastrology.co.uk/about_astrology.asp?id=173">buy propecia</a> dom USA Austin 2009-05-20 19:35:04
5250 prilosec solicit prelacy <a... <a href="http://www.nphic.org/news/release_detail.asp?id=152&prilosec">prilosec solicit prelacy</a> frankincense rimer <a href="http://horoscopes.jpastrology.co.uk/about_astrology.asp?id=162">omeprazole</a> USA San Antonio 2009-05-20 15:55:12
5249 wodenbxm [URL=http://vdtqwwhn.com]lnsozadv[/URL]... [URL=http://vdtqwwhn.com]lnsozadv[/URL] <a href="http://heavskhx.com">lwkimxqt</a> xjijihpk http://hibwfccx.com ncgcznvz xmjessyl bwcuqeny tpaevuot 2009-05-18 06:49:09
5248 Pócsayné Józsa Edit (3 gyermekes anyuka) - - 2009-05-10 19:32:05
5247 Fábián Bence - - Budapest 2009-05-09 17:11:55
5246 Szabó Jánosné egy halmozottan sérült kislány édesanyja egy halmozottan sérült kislány édesanyja Magyar Eger 2009-05-07 23:02:10
5245 Albitz Emese - - Magyar Pomáz 2009-05-05 21:59:13
5244 Kozma Csilla nagy szukseg van ra,es meg igy is keves az... nagy szukseg van ra,es meg igy is keves az ingyenesen igenybeveheto lehetosegek szama! Magyarorszag Budapest 2009-05-05 13:34:11
5243 Véghelyi Balázs - - Magyarország Százhalombatta 2009-04-29 10:36:34
5242 Duláné Papp Éva - - Magyarország Kölcse 2009-04-28 12:06:54
5241 Polgár László torkom szorul...:( torkom szorul...:( Magyar Vác 2009-04-16 00:27:07
5240 berkes pálné - - magyar csongrád 2009-03-31 16:28:34
5239 ifnjom 3Up0Az <a... 3Up0Az <a href="http://zngliaplypfk.com/">zngliaplypfk</a>, [url=http://heusnzustmcm.com/]heusnzustmcm[/url], [link=http://ifcuaiefagvi.com/]ifcuaiefagvi[/link], http://yuhuteqqhmjf.com/ IvOlMKTDRb zakxwm 2009-03-31 12:58:29
5238 Mucsi Imre Zoltánné - - Magyarország Hódmezővásárhely 2009-03-22 19:05:37
5237 Szikszai Eszter - - 2009-03-09 19:25:04
5236 Dudásné Poltz Erika - - Magyarország Kétpó 2009-03-05 10:31:32
5235 Gutay Julianna édesanya Magam is részképességhiányos vagyok,... Magam is részképességhiányos vagyok, nagyothalló fiamat és két egészséges lányt neveltem fel. Magyarország Budapest 2009-03-04 12:29:08
5234 Kovácsné Pamli Rita hallássérült hallássérült 2009-02-28 21:12:53
5233 Mátray Adrienn gyógypedagógus gyógypedagógus Esztergom 2009-02-28 18:48:48
5232 Dr. Székelyhidi László - - 2009-02-21 04:42:29
5231 Vincze Erna Viktória - - 2009-02-20 19:17:41
5230 Varga Zsolt Ha Tőlm ezt a lehetőséget anno 25 éve... Ha Tőlm ezt a lehetőséget anno 25 éve elvették volna ma beszélni sem tudnék!!! Nem szabad, hagyni, hogy a pici gyerekektől elvegyék!! Magyarország Abszurdisztán Bácsalmás 2009-02-16 16:27:01
5229 Magyar Istvánné gyógypedagógus gyógypedagógus 2009-02-08 10:31:55
5228 Pócsné Szalai Zsuzsanna - - Magyarország Hernád 2009-02-03 11:34:15
5227 Varga Mariann - - Magyar Szentlőrinc 2009-02-02 15:08:55
5226 Pumb György - - Budapest 2009-01-30 22:27:40
5225 Szabó Enikő - - Magyarország Budapest 2009-01-30 22:25:41
5224 Tomolikné Samu Timea - - Magyarország Kerepes 2009-01-30 10:37:55
5223 Balogh Éva - - 2009-01-28 15:36:58
5222 Jakab Árpád - - Magyarország Budapest 2009-01-25 18:01:44
5221 Fodor Anita - - Magyarország Tatabánya 2009-01-24 17:17:09
5220 Kókainé Horváth Andrea - - Magyar Vecsés 2009-01-23 21:49:59
5219 Fejti Pálné - - Magyarország Füzérkomlós 2009-01-22 14:02:04
5218 Viola Péter - - Magyar Göd 2009-01-20 11:58:50
5217 Gálné Végh Edit - - Marcali 2009-01-19 09:50:33
5216 Tóth Ágnes gyógypedagógus gyógypedagógus Magyarország Apaj 2009-01-18 11:47:33
5215 Endrédi Terézia gyógypedagógus - - 2009-01-18 06:34:29
5214 Korda Bernadett - - Magyarország Budapest 2009-01-16 21:42:55
5213 Szabó István - - Hollandia Landgraaf 2009-01-13 20:32:54
5212 Göröcs Mária Kislányom minden különösebb előzetes ok... Kislányom minden különösebb előzetes ok és jel nélkül, 25 hetesen jött a világra. Jelenleg 3 hetes, egy súlyos agyvérzés és 1 NEC fertőzés után. Kitől várhatunk az ebből eredő problémákban segítséget, ha ezt is ellehetetlenítik?? Egy nem vagyonos anyuka Magyarország Budapest 2009-01-13 18:01:06
5211 Szentirmay Csilla - - Magyarország Budapest 2009-01-12 21:00:00
5210 Mészáros Mária A korai fejlesztésnek köszönhetem, hogy a... A korai fejlesztésnek köszönhetem, hogy a Down-szindrómás gyermekem a speciális téli olimpia résztvevője lehet. Magyarország Budapest 2009-01-12 09:54:39
5209 Netz Károlyné - - 2009-01-09 16:13:50
5208 Bogyó Tímea gyógypedagógus gyógypedagógus Magyarország Petőháza 2009-01-08 22:18:41
5207 Bárczi Róza gyógypedagógus, koraifejlesztő gyógypedagógus, koraifejlesztő Magyar Budapest 2009-01-07 20:32:55
5206 Szabo Gabriella gyogypedagogus gyogypedagogus 2009-01-06 20:17:09
5205 Forián-Szabó Anna - - Magyarország Budapest 2009-01-06 15:42:10
5204 dr. Markia Balázs - - 2009-01-05 17:29:29
5203 Földesiné Czövek Klára - - Budapest 2009-01-05 16:36:12
5202 Gácsi Veronika gyógypedagógus - - Magyarország Kecskemét 2009-01-05 11:27:27
5201 Pék Jánosné - - budapest 2009-01-04 23:32:11
5200 Erdélyi Zita - - 2009-01-04 11:34:48
5199 Pécsi Sándorné - - Magyarország Győr 2009-01-04 07:32:37
5198 Kaltenecker Anikó - - Magyarország Cserháthaláp 2009-01-03 21:50:17
5197 Hajtmanszki Zoltán, Balogh Rudolf díjas fotóművész A korai fejlesztés nem csak gyógypedagógiai... A korai fejlesztés nem csak gyógypedagógiai céllal, de szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében is bevált, fontos, az erre szánt összegek a társadalom működésében sokszorosan térülnek vissza. Ezt a rendszert fejleszeteni kell! Magyarország Budapest 2009-01-01 13:55:13
5196 Horváthné Szedmák Edit - - Magyar Kaposvár 2009-01-01 02:45:34
5195 Ráczné Klock Andrea - - Magyarország Mór 2008-12-31 19:49:15
5194 Tóthné szivós Anna szociális munkás Felháborító, hogy Magyarországon a... Felháborító, hogy Magyarországon a gyermekek ellátása egyre háttérbe szorul. Magyarország Bátaszék 2008-12-29 23:39:15
5193 Kolonics Zsuzsanna pedagógus pedagógus Magyarország 2008-12-29 21:11:20
5192 Szilágyi Lajosné - - Szákszend 2008-12-29 20:15:15
5191 Lőrincz Dénesné dr. ny. óvodásokkal dolgozó pszichológus ny. óvodásokkal dolgozó pszichológus Budapest 2008-12-29 16:14:08
5190 Hegedüs Istvánné Tenni kell ellene! Tenni kell ellene! Magyarország Budapest 2008-12-29 11:31:45
5189 Kássáné Nagy Tünde Felháborító a pénzt midég onnan veszik el... Felháborító a pénzt midég onnan veszik el ahova éppen adni kéne ! 2008-12-28 21:15:44
5188 Döbrössy János, dr. - - 2008-12-25 16:29:10
5187 Samai Richárd - - 2008-12-22 12:05:16
5186 Juhászné Mária - - Magyarország 2008-12-21 19:11:45
5185 Csillag Katalin - - Magyarország Püspökladány 2008-12-20 12:28:12
5184 Bohos Nóra - - Magyarország Debrecen 2008-12-19 13:52:49
5183 Tóth Eszter - - Magyarország Budapest 2008-12-19 06:13:42
5182 Steinerné Jakkel Irén - - Balatonboglár 2008-12-18 22:51:01
5181 Bodai Ida - - Magyarország Dabas 2008-12-18 19:25:31
5180 Gomzi Edvin - - Magyarország Budapest 2008-12-18 14:31:40
5179 Gomziné Toldi Takács Szilvia - - Magyarország Budapest 2008-12-18 14:30:25
5178 Egerszegi Anita - - Magyarország Celldömölk 2008-12-17 15:30:20
5177 Serdeán Csilla - - Magyar Balatonfüred 2008-12-15 19:12:04
5176 Varga Sándorné - - Magyarország Algyő 2008-12-15 13:41:59
5175 Pampuk Edina - - Magyar Gyöngyös 2008-12-14 19:21:19
5174 Sebe Eszter - - Magyar Budapest 2008-12-14 16:31:24
5173 Sándorné Banai Eszter - - Magyarország Pápa-Tapolcafő 2008-12-13 14:50:47
5172 Ivánka István - - 2008-12-13 11:07:30
5171 Tohainé Jova Valéria - - Miskolc 2008-12-13 09:28:15
5170 Lakatos Ildikó csatlakozom szívből az elöttem szólókhoz csatlakozom szívből az elöttem szólókhoz Magyarország Budapest 2008-12-13 08:20:15
5169 Tóth Tamás - - Magyarország Budapest 2008-12-12 14:50:09
5168 Somogyiné Trombitás Csilla - - Magyarország Celldömölk 2008-12-12 14:17:38
5167 Laczkó Ildikó - - Magyarország Fót 2008-12-12 08:29:17
5166 Dravecz Franciska - - 2008-12-12 03:14:43
5165 Horváthné Bauer Erzsébet - - Fót 2008-12-11 16:29:37
5164 Kaiserné S.Márta - - Mór 2008-12-11 12:04:44
5163 Iványiné K. Anikó - - Mór 2008-12-11 12:02:38
5162 Kérgs Tünde - - 2008-12-10 21:39:31
5161 Tamás József - - Magyarország Magyarbánhegyes 2008-12-10 18:59:21
5160 Tamásné Pántya Hajnalka - - Magyarország Magyarbánhegyes 2008-12-10 18:56:36
5159 Kácsor Ferencné - - Magyarország Mosonmagyaróvár 2008-12-10 18:36:42
5158 Balogh Zsófia - - 2008-12-10 13:39:12
5157 Bódis Ildikó - - 2008-12-10 12:42:07
5156 Szathmári Edit - - Magyarország Hódmezővásárhely 2008-12-10 11:20:19
5155 Bozi János - - Magyarország Budapest 2008-12-10 10:03:24
5154 Benczur Istvánné - - Magyarország Nagyszénás 2008-12-10 05:41:59
5153 Piros Gabriella Katalin tényleg kellene egy emberségesebb megoldást... tényleg kellene egy emberségesebb megoldást találni ezeknek a beteg gyermekeknek. Magyarország Tolna 2008-12-09 23:04:21
5152 Benes Gábor - - Miskolc 2008-12-08 22:43:07
5151 Dr.Zsisku Enikő - - Magyarország Miskolc 2008-12-08 22:41:47
5150 Major Gabriella - - Budapest 2008-12-08 22:40:17
5149 Hornyák Anikó - - Kazincbarcika 2008-12-08 22:38:51
5148 Hornyák Istvánné - - Magyarország Rudabánya 2008-12-08 22:37:45
5147 Kovács József - - Magyarország Budakeszi 2008-12-08 22:36:19
5146 Bakó Károlyné - - Magyarország Csenger 2008-12-08 22:34:31
5145 Szilágyi Éva - - Magyarország Miskolc 2008-12-08 22:33:12
5144 Csorba Jánosné - - Magyarország Kazincbarcika 2008-12-08 22:31:51
5143 Szarka Andrásné - - Debrecen 2008-12-08 22:27:19
5142 Juhász Józsefné - - Miskolc 2008-12-08 22:25:55
5141 Horváthné Zentai Sarolta - - Budapest 2008-12-08 22:24:20
5140 Tanyi Judit - - Szikszó 2008-12-08 22:22:51
5139 Csehi Nóra - - Miskolc 2008-12-08 22:21:39
5138 Fajta Istvánné - - Magyarország 2008-12-08 22:19:56
5137 Kiss Gábor - - Magyarország 2008-12-08 20:12:14
5136 Csányiné Bakos Erzsébet - - Magyarország Földeák 2008-12-08 18:08:35
5135 Scheffer Mária - - Magyarország Zalaegerszeg 2008-12-08 17:35:32
5134 Fonódiné Vidovics Katalin Együtt sikerülhet megmenteni a korai... Együtt sikerülhet megmenteni a korai fejlesztést. Sokak egyetlen lehetőségét vennék el. Magyarország Zalaegerszeg 2008-12-08 17:29:30
5133 Szabados Judit - - Magyarország Mosonmagyaróvár 2008-12-08 13:32:18
5132 Hámori Annamária - - 2008-12-08 08:34:53
5131 Kálecz Orsolya - - Magyarország Budapest 2008-12-07 22:09:48
5130 Ónodi Annamária - - Győr 2008-12-07 20:39:20
5129 Kaposi Melinda védőnő védőnő Magyar Tata 2008-12-07 20:34:22
5128 Sike Ágota mentálhigienes asszisztens - - Tata 2008-12-07 18:17:01
5127 Farkasné Molnár Anna védőnő védőnő Magyarország Kaposszerdahely 2008-12-07 18:13:19
5126 Harcsa Péterné - - Magyar Tata 2008-12-07 17:16:59
5125 Szabó Béláné védőnő - - Magyarország Kecskemét 2008-12-07 17:14:45
5124 Csősz Katalin védőnő védőnő Magyar Budapest 2008-12-07 17:05:33
5123 Szatmári Julianna - - Magyarország Csárdaszállás 2008-12-07 15:11:04
5122 Szőke Éva - - Magyarország Kunszentmiklós 2008-12-06 21:43:08
5121 Becseiné Kiss Ágnes - - Magyarország Hódmezővásárhely 2008-12-06 21:19:44
5120 Katona Lászlóné Óvodapedagógus Óvodapedagógus Magyar Budapest 2008-12-06 19:28:09
5119 Marton Sándorné - - Magyarország Gyöngyös 2008-12-06 19:02:52
5118 Szöllősi Vágó Csaba - - Magyarország Celldömölk 2008-12-06 18:49:03
5117 Győrvári Pálné Semmit nem szabad elvonni a rászoruló... Semmit nem szabad elvonni a rászoruló gyermekektől! Magyarország Alsónémedi 2008-12-06 17:48:32
5116 Katalin Samu - - Ausztrália Melbourne 2008-12-06 16:10:51
5115 Pőcze Sándorné - - Magyarország Celldömölk 2008-12-06 16:09:33
5114 Pőcze Lilla - - Magyarország Celldömölk 2008-12-06 16:07:39
5113 Ladányiné Kovács Györgyi - - 2008-12-06 15:37:03
5112 Perge krisztina Nemzetközi Pető Intézet,konduktor Nemzetközi Pető Intézet,konduktor Magyarország Budapest 2008-12-06 09:24:10
5111 Felföldi Lászlóné - - 2008-12-05 21:35:26
5110 Tóth-Győrvári Erzsébet - - 2008-12-05 20:00:06
5109 Buza Tibor - - Magyarország Budapest 2008-12-05 17:51:51
5108 Juhasz Janos - - Magyarorszag Aszod 2008-12-04 22:19:29
5107 Süle Katalin - - Szabadkígyós 2008-12-04 20:30:31
5106 Harkó Erzsébet - - Gyöngyös 2008-12-04 19:41:55
5105 Árvai Anita - - Magyarország Gyöngyös 2008-12-04 19:25:11
5104 Kiss Tímea - - Magyarország Budapest 2008-12-04 18:45:46
5103 Joó Veronika - - Magyar Celldömölk 2008-12-04 18:30:35
5102 Árpás-Erdődi Marianna - - Győr 2008-12-04 15:21:16
5101 podmaniczky beáta - - dánia 2008-12-04 14:28:42
5100 Nagyné Varga Katalin Friss diplomás gyógypedagógus és egy 10... Friss diplomás gyógypedagógus és egy 10 éves sérült kisfiú anyukája. Magyar Budapest 2008-12-04 12:35:25
5099 Szilvásy Eszter - - Magyarország Budapest 2008-12-04 11:49:52
5098 Pályi Melinda - - Magyar Érd 2008-12-04 08:24:48
5097 PAP SZILVIA - - MAGYARORSZÁG TÖRÖKBÁLINT 2008-12-04 07:46:06
5096 Horváth Erzsébet - - Magyarország Székesfehérvár 2008-12-04 07:06:53
5095 László Gellért - - Magyarország Székesfehérvár 2008-12-04 07:06:09
5094 László Béla - - Magyarország Székesfehérvár 2008-12-04 07:05:33
5093 Kis Gábor - - 2008-12-03 22:34:02
5092 Kurai Edina - - Magyar Szeged 2008-12-03 20:49:16
5091 Dara Henrietta - - Magyar Nagyatád 2008-12-03 20:33:18
5090 Szóka Gyuláné Miért kell mindent tönkre tenni ami jó? Miért kell mindent tönkre tenni ami jó? Magyar Pápa 2008-12-03 20:19:13
5089 Lipcsei Ilona - - Magyarország Bag 2008-12-03 19:05:56
5088 Laszlo Zita - - Magyarorszag Budapest 2008-12-03 17:18:47
5087 Malmosi Péter - - Magyarország Budapest 2008-12-03 16:24:54
5086 Máténé Homoki Tünde - - Magyarország Hódmezővásárhely 2008-12-03 15:22:48
5085 Nagy Szilvia A korai fejlesztő intézmények inkább még... A korai fejlesztő intézmények inkább még több támogatást érdemelnének, hogy több sérült gyereket tudjanak ellátni, nem pedig azt, hogy a támogatásokat csökkentsék! Megoldhatatlan bizonyos esetekben a többszöri utazás!!! Magyarország Budapest 2008-12-03 11:23:43
5084 Balogh Tibor - - Magyar Mór 2008-12-03 09:54:19
5083 Dr. Kővári Zoltán - - magyar Nagykovácsi 2008-12-03 09:28:48
5082 Malmosiné László Krisztina - - Budapest 2008-12-03 08:27:36
5081 Kalmár Katalin pszihopedagógus Ez elképesztő felelőtlenség! Ez elképesztő felelőtlenség! Magyar Balatonfüred 2008-12-03 08:23:26
5080 Halász Ildikó - - 2008-12-03 06:43:31
5079 Barlai Zsófia Milyen szülő az, amelyik a gyermekei... Milyen szülő az, amelyik a gyermekei jövőjén spórol? Milyen ország az, amelyik a gyermekei jövőjén spórol? Magyarország Győr 2008-12-02 23:05:58
5078 Tarkó Zsolt - - Magyarország Cegléd 2008-12-02 20:51:41
5077 Juhász Sándorné - - Magyarország Budapest 2008-12-02 20:35:03
5076 Gönczi Szabolcs - - Magyarország Budapest 2008-12-02 20:22:38
5075 Gönczi Mirtill - - Magyarország Budapest 2008-12-02 20:21:00
5074 Erzsebet Kaplonyi - - Usa Hollywood 2008-12-02 19:45:33
5073 Kubicsekné Kálmán Edit - - Magyarország Sopron 2008-12-02 18:56:25
5072 Vasadiné Bánovics Adrienn - - Magyarország Érd 2008-12-02 18:56:16
5071 Schmidt Péter - - Magyarország Dunaújváros 2008-12-02 18:05:35
5070 Martosi Józsefné támogatom a tiltakozást támogatom a tiltakozást Magyarország Tószeg 2008-12-02 17:54:07
5069 Pópé Józsefné Tiltakozás Tiltakozás Magyar Majs 2008-12-02 17:28:23
5068 Sebők Nikoletta - - Magyarország Derekegyház 2008-12-02 17:18:18
5067 Kránitz Eszter - - Magyarország Sopron 2008-12-02 17:00:15
5066 Kerekes Balázs - - Magyar Budapest 2008-12-02 16:29:59
5065 Hörcher Katalin - - Magyarország Budapest 2008-12-02 16:22:57
5064 Lenner Renáta - - Magyarország 2008-12-02 15:55:39
5063 Lukács Nóra - - Budapest 2008-12-02 15:01:52
5062 Zavatszkiné Anita - - 2008-12-02 14:48:22
5061 Szilágyiné Balog Szilvia sajnos igy is töredék a támogatás ami egy... sajnos igy is töredék a támogatás ami egy fogyatékos gyermek ellátásához szükséges! Magyarország Százhalombatta 2008-12-02 14:13:14
5060 Füzesi Eszter Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Magyarország Nagyatád 2008-12-02 13:43:50
5059 Kovács Mónika - - Magyarország Nyíregyháza 2008-12-02 13:31:33
5058 Kissné Ménes Beáta egy "down-os" anyuka egy "down-os" anyuka Magyarország Felsőörs 2008-12-02 13:31:02
5057 Martonné Mák Emőke - - Magyarország Vésztő 2008-12-02 13:26:12
5056 Kiss Árpád egy "down-os" apuka egy "down-os" apuka Magyarország Felsőörs 2008-12-02 13:23:33
5055 Kovácsné Tóth Klára - - Magyar Miskolc 2008-12-02 13:14:43
5054 Kanizsainé Kohári Krisztina szociális munkás - - 2008-12-02 13:13:17
5053 Harák Ernő Jánosné Felháborítónak találom,gyermekemtől a 8... Felháborítónak találom,gyermekemtől a 8 ft-os közgyógytámogatást levették 3 ft-ra. röhely hogy ennyi segítségre futja az államnak. Magyarország Budapest 2008-12-02 12:32:38
5052 Gáspár Andrea - - Magyarország Nagyatád 2008-12-02 11:28:28
5051 Sipos Alexandra - - 2008-12-02 10:47:44
5050 Makkáné Antal Kinga - - Magyarország Rákóczifalva 2008-12-02 10:38:19
5049 Balogh Gergely - - Magyarország Mór 2008-12-02 10:00:38
5048 Pál Szilvia - - Magyarország Budapest 2008-12-02 09:52:29
5047 Pópé József - - Magyar Majs 2008-12-02 09:43:27
5046 Kerekesné György Zsófia - - Magyarország Budapest 2008-12-02 09:24:19
5045 Veres Gyöngyi - - Magyarország Túrkeve 2008-12-02 09:24:13
5044 Horváth M.Gyöngyi drukkolok drukkolok Magyar Kaszó 2008-12-02 09:06:59
5043 Eremiás Zsuzsa - - Budapest 2008-12-02 09:05:11
5042 Pokol Andrea felháborító, így is nagyon sok a... felháborító, így is nagyon sok a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, miért kell a számukat tovább növelni Magyarország Budajenő 2008-12-02 08:25:47
5041 Arany Tamás - - Magyarország Mór 2008-12-02 07:53:35
5040 Pivók krisztina - - Dorog 2008-12-02 07:31:48
5039 Kossa Gabriella - - magyar székesfehérvár 2008-12-02 06:23:27
5038 Dudás László - - Magyarország Érd 2008-12-02 06:01:44
5037 szanto elizabeth - - 2008-12-02 03:28:57
5036 antal valeria - - 2008-12-02 03:28:10
5035 vadasz krisztian - - 2008-12-02 03:27:25
5034 bako tibor - - 2008-12-02 03:26:21
5033 jankovics zsolt - - 2008-12-02 03:25:40
5032 szilagyi aniko - - 2008-12-02 03:25:03
5031 szerencsi reka - - 2008-12-02 03:24:01
5030 szencsi erika - - 2008-12-02 03:23:15
5029 szanto tamas - - 2008-12-02 03:21:15
5028 szanto szabina - - 2008-12-02 03:20:24
5027 szanto renato - - 2008-12-02 03:19:25
5026 szanto bettina - - 2008-12-02 03:18:29
5025 saigo gabriella - - 2008-12-02 03:17:46
5024 talany peter - - 2008-12-02 03:16:52
5023 kaluser maria - - 2008-12-02 03:15:42
5022 kovari zoltan - - 2008-12-02 03:14:46
5021 horvath kinga - - 2008-12-02 03:13:54
5020 kecskes zoltan - - 2008-12-02 03:13:04
5019 szanto jozsef - - 2008-12-02 03:12:30
5018 pozsgai helga - - 2008-12-02 03:11:39
5017 horvath gyongyi - - 2008-12-02 03:11:06
5016 gyula balla - - 2008-12-02 03:10:27
5015 garai zoltan - - 2008-12-02 03:09:57
5014 oroszi gabriella - - 2008-12-02 03:09:24
5013 szilagyi erika - - 2008-12-02 03:08:46
5012 szanto erzsebet - - 2008-12-02 03:08:07
5011 bognar elvira - - 2008-12-02 03:07:33
5010 bejte peter - - 2008-12-02 03:06:52
5009 veszpremi beata - - 2008-12-02 03:06:11
5008 balla erzsebet tiltakozom tiltakozom magyarorszag szombathely 2008-12-02 02:58:26
5007 Dr Magas Lászlóné - - Magyarország Sopron 2008-12-01 22:02:27
5006 Zsebők Anikó - - Magyarország Bokod 2008-12-01 21:45:55
5005 Kalmár Katalin - - Budapest 2008-12-01 21:38:57
5004 Veres Anikó óvodapedagógus óvodapedagógus 2008-12-01 21:16:23
5003 Balogh-Kubicsek Móni - - Magyarország Budapest 2008-12-01 21:01:08
5002 Majtánné Farkas Andrea - - Magyarország Budapest 2008-12-01 20:38:32
5001 Gönczi Imre SOK SIKERT! SOK SIKERT! Magyarország Budapest 2008-12-01 19:13:07
5000 Butiné Bolla Tünde - - Magyarország Mezőlak 2008-12-01 19:09:30
4999 Palotásné Selmeci Zita Bársonyszékből könnyű dönteni. Bársonyszékből könnyű dönteni. Magyar Zalaapáti 2008-12-01 18:06:12
4998 Szebeni Dóra - - Budapest 2008-12-01 15:55:42
4997 Göncziné Kovács Tünde egy 4 éves autista kisfiú édesanyja egy 4 éves autista kisfiú édesanyja Magyarország Budapest 2008-12-01 13:07:21
4996 Majbó Adrienn - - Magyarország 2008-12-01 11:20:38
4995 Sárkány Hajnalka Egy 5 éves autista kisfiú anyukája aki a... Egy 5 éves autista kisfiú anyukája aki a korai fejlesztést nagyon fontosnak tartja,mivel a kisfiamnál most kezd beérni ennek az erdménye. Magyarország Dunaújváros 2008-12-01 10:00:22
4994 Cselényi Jenőné - - Magyarország Páka 2008-11-30 21:31:09
4993 Fodor Lászlóné Egyedül nevelem 10 éves gyermekem, nem tudom... Egyedül nevelem 10 éves gyermekem, nem tudom megfizetni heti 3-4 alkalommal a különórákat - minimálbérből -!!! Magyarország JNK Szolnok megye 2008-11-30 20:09:06
4992 Wolf Szilvia A korai fejlesztésre egyre nagyobb szükség van A korai fejlesztésre egyre nagyobb szükség van Magyarország Székesfehérvár 2008-11-30 19:53:05
4991 Kukorelliné Etl Erika Nyugdíjas tanár, dislexiás, disgráfiás... Nyugdíjas tanár, dislexiás, disgráfiás unokámat 6 éven át magam fejlesztettem, szakemberektől tanultam a hogyant. Magyarország Győr 2008-11-30 19:30:59
4990 Sárfi Edina - - Magyarország Budapest 2008-11-30 18:28:21
4989 Farkas Gusztávné - - Magyarország Budapest 2008-11-30 16:17:52
4988 Bakos Róbertné - - Magyar Sajóörös 2008-11-30 14:44:01
4987 Szabóné Kozma Eszter - - Magyarország Mende 2008-11-29 23:49:31
4986 Jakucs Gabriella - - Magyar Budapest 2008-11-29 19:28:25
4985 Tóthné Hilbert Ágota gyógypedagógus gyógypedagógus Magyar Komárom 2008-11-29 18:03:30
4984 Reiser Imréné - - Esztergom-Kertváros 2008-11-29 17:14:47
4983 Karczáné Földvári Éva - - Magyarország Budapest 2008-11-29 09:54:21
4982 Tolnai Judit - - Budapest 2008-11-29 06:25:01
4981 Adorjánné Csiki Gabriella - - Magyarország Szentes 2008-11-28 20:10:55
4980 Gedei Anikó gyógypedagógus, gyógyúszó oktató gyógypedagógus, gyógyúszó oktató Magyarország Százhalombatta 2008-11-28 18:01:22
4979 Kolop Tünde - - Magyarország Öcsöd 2008-11-28 14:42:47
4978 Bollókné Lovas Laura - - Magyarország Budapest 2008-11-28 13:37:55
4977 Bartosné Tóth Katalin - - Magyarország Dunakeszi 2008-11-28 12:18:29
4976 Baráti Ottóné - - Magyarország Andornaktálya 2008-11-28 09:19:06
4975 Szekeres Anita - - Magyarország Kéty 2008-11-28 08:57:52
4974 Zrupkó Ferencné - - Magyarország Jászboldogháza 2008-11-28 06:21:21
4973 Erhardt Gyula - - 2008-11-28 03:16:00
4972 Hizó Imre - - Magyarország Budapest 2008-11-27 22:28:45
4971 Hizóné Varga Adrienn - - Magyarország Budapest 2008-11-27 22:25:57
4970 Markóné Horváth Veronika - - Pécs 2008-11-27 20:44:07
4969 Badics Margit - - Magyarország Türje 2008-11-27 20:43:45
4968 Háberle Ibolya - - Magyarország Budapest 2008-11-27 19:44:52
4967 Balássy Hajnalka - - 2008-11-27 19:27:29
4966 Tóthné Méder Edit - - 2008-11-27 18:08:02
4965 Pozsonyi Rita - - Magyarország Bugapest 2008-11-27 15:51:39
4964 Nagy Sára A GYEREKEK A JÖVŐ!!!!! A GYEREKEK A JÖVŐ!!!!! Magyarország Mór 2008-11-27 15:39:32
4963 Jángli Krisztina - - M.o Üllő 2008-11-27 14:37:56
4962 Márki Ferenc - - magyar Biatorbágy 2008-11-27 13:23:58
4961 Gyarmati Andrea - - Magyarország Budapest 2008-11-27 11:37:35
4960 Kovács Zsuzsanna - - Magyarország Drávaszabolcs 2008-11-27 10:47:43
4959 Jakab Istvánné - - Magyarország 2008-11-27 10:10:00
4958 Ribiánszky József Biztosan kevés a pénz, mert ha a derék... Biztosan kevés a pénz, mert ha a derék döntéshozók részesülhettek volna a korai fejlesztés áldásaiban, nem itt tartana az országunk. 2008-11-27 09:05:07
4957 Gáll Márton - - Magyarország Budapest 2008-11-27 09:00:41
4956 Rőder Tamásné - - Magyarország Budapest 2008-11-26 21:19:49
4955 Csécsi Barnabás Sándor főigazgató,Benedek Elek Óvoda,Általános Iskola,Spec. Szakiskola és EGYMI és az intézmény 102 dolgozója és az intézmény 102 dolgozója Magyar Budapest 2008-11-26 20:37:32
4954 Dr Tihanyiné Földesi Gyöngyi és családja - - Magyarország Zalaszentgrót 2008-11-26 19:58:04
4953 Józsa Gyöngyi - - Magyarország Budapest 2008-11-26 19:47:54
4952 Zsirka-Klein Katalin - - Magyarország Budapest 2008-11-26 19:34:16
4951 Márton Katalin - - Magyarország Győr 2008-11-26 17:57:01
4950 Rácz Valéria - - Magyarország Budapest 2008-11-26 16:45:15
4949 Murányi József - - 2008-11-26 14:41:59
4948 verbőssy lászlóné - - Magyarország Érd 2008-11-26 14:17:41
4947 Stupekné Darányi Ildikó - - Magyarország Gödöllő 2008-11-26 14:02:32
4946 Koller Annamária - - Magyarország Budapest 2008-11-26 13:38:20
4945 Vargha Miklós Péter - - Magyarország Tát 2008-11-26 13:36:51
4944 Bereczky Andrea - - Magyarország Budapest 2008-11-26 12:18:14
4943 Gieszer Richard - - Magyarország Budapest 2008-11-26 12:10:01
4942 Marton Erika - - Magyarország Budapest 2008-11-26 11:46:25
4941 Machová Romana - - Szlovákia Komárno 2008-11-26 11:28:42
4940 Vikárné Dávid Ildikó Szülőként is érintett voltam, most is sokat... Szülőként is érintett voltam, most is sokat köszönhetek a fejlesztő pedagógusoknak. Magyarország Zalabér 2008-11-26 09:58:56
4939 Czimre Judit - - Magyarorszá Budapest 2008-11-26 09:31:33
4938 Mantuano Erika - - 2008-11-26 09:23:36
4937 Szerencsi Edina - - Magyarország Tatabánya 2008-11-26 09:14:38
4936 R.Baranyi Etelka Korai fejl. gyógyped. Támogatom a petíciót!! Támogatom a petíciót!! Magyarország Budapest 2008-11-26 07:51:33
4935 Drobecz Katalin - - Budapest 2008-11-26 06:03:19
4934 Homor László Egyetértek a petició tartalmával! Egyetértek a petició tartalmával! Magyar Heréd 2008-11-26 01:52:40
4933 Medgyessy László - - Magyarország Budapest 2008-11-25 22:21:22
4932 Kovács Árpádné - - Magyarország Dunapataj 2008-11-25 22:10:01
4931 Gazdag Károlyné, pedagógus - - 2008-11-25 22:02:17
4930 Ország Józsefné - - Magyarország Nagyszentjános 2008-11-25 21:23:10
4929 Fülöpné Dorcsi Rita - - magyar Győr 2008-11-25 19:58:44
4928 Mánássy Márta - - Magyar Isaszeg 2008-11-25 19:10:32
4927 Zoller Melinda magyar nyelv és irodalom tanárnő magyar nyelv és irodalom tanárnő Magyarország Budapest 2008-11-25 18:50:39
4926 Bogdán Marianna tanítónő tanítónő Magyarország Zalalegerszeg 2008-11-25 18:46:24
4925 Tóth Emese - - 2008-11-25 17:57:15
4924 Kránitz Péterné - - Mosonmagyaróvár 2008-11-25 17:40:48
4923 Kovács Zsuzsanna - - Budapest 2008-11-25 17:04:06
4922 Kutas Emőke - - Magyarország Dombóvár 2008-11-25 14:13:37
4921 Papházy Éva - - Magyarország Budapest 2008-11-25 14:07:42
4920 Kolovics Anna egy diskalculiás 19 éves egy diskalculiás 19 éves Magyarország Balatonlelle 2008-11-25 13:56:22
4919 Fazekasné Vincze Henrietta - - Magyarország Eger 2008-11-25 12:10:21
4918 Antal Zsigmondné - - Magyar Tuzsér 2008-11-25 11:49:03
4917 Sándor Éva - - Magyarország Budapest 2008-11-25 11:36:51
4916 Báthory Péter József - - Magyarország Budapest 2008-11-25 08:23:35
4915 Jakab Melinda - - Magyarország Rákoskeresztúr 2008-11-25 06:47:11
4914 Petykó Péter - - Magyarország Gödöllő 2008-11-25 06:22:56
4913 Mátyásiné Kiss Ágnes MPANNI MPANNI Budapest 2008-11-25 05:40:33
4912 Kurucz Imréné - - Magyarország Kiskunfélegyháza 2008-11-25 00:23:51
4911 Prokai Judit Remélem, sikerrel járunk! Remélem, sikerrel járunk! Magyarország Salgótarján 2008-11-24 23:59:26
4910 Kükedi Margit pedagógus pedagógus Magyarország Budapest 2008-11-24 23:01:18
4909 Fetzerné Nácsa Ágnes - - Magyar (Szekszárd) 2008-11-24 22:57:35
4908 Homoródi Zoltán A politikusok saját,elszámolási... A politikusok saját,elszámolási kötelezettség alá nem tartózó millióikról mondjanak le!! És ne a gyerekektől vegyék el. H Bp. 2008-11-24 22:51:26
4907 Lőrik József - - Magyarország Felsőpetény 2008-11-24 22:50:17
4906 Szekeres Zsuzsanna - - Magyarország Budapest 2008-11-24 22:37:27
4905 Maczkó-Horváth Melinda - - Magyarország Gödöllő 2008-11-24 22:26:54
4904 Szemánné Ortó Ildikó - - 2008-11-24 22:11:13
4903 Kenéz Petra - - Magyarország Budapest 2008-11-24 22:07:56
4902 Herendi Anna - - Magyarország Esztergom 2008-11-24 21:39:09
4901 Lehőcz Márta Luca - - hungary Bp. 2008-11-24 21:31:20
4900 Antalné Császi Erika - - Magyarország Hajdúszoboszló 2008-11-24 21:25:38
4899 szabonejulika - - magyarország hajdúnánás 2008-11-24 21:01:09
4898 Szigati-Pál Hajnalka - - Magyarország Budapest 2008-11-24 20:52:17
4897 Stachó Gabriella - - Magyarország Sajószentpéter 2008-11-24 20:49:33
4896 Nickné Ágfalvi Beatrix - - Budapest 2008-11-24 20:30:24
4895 Szabóné Novák Mária - - Mgyarország Csongrád 2008-11-24 20:28:42
4894 Egresi Andrásné Denhardt Gyöngyi - - Magyarország Mosonmagyaróvár 2008-11-24 19:32:21
4893 Reichart Edit - - Magyarország Budapest XVII, 2008-11-24 19:04:26
4892 TURIET Lilian - - Magyarország Budapest 2008-11-24 18:02:51
4891 Takács Hajnalka - - Magyarország Boba 2008-11-24 17:37:12
4890 Illés Tímea - - 2008-11-24 17:10:19
4889 Simon Péter - - 2008-11-24 16:46:26
4888 Bíró Zsolt - - Bp. 2008-11-24 15:50:14
4887 Fujt Ildikó - - Magyarország Budapest 2008-11-24 15:49:29
4886 Hegyiné Dúzs Tünde édesanya édesanya Magyarország Budapest 2008-11-24 15:31:41
4885 szilágyi Istvánné ALEMANY ERZSÉBET SEGÍTŐHÁZ LAKÓOTTHON ALEMANY ERZSÉBET SEGÍTŐHÁZ LAKÓOTTHON MAGYAR ISASZEG 2008-11-24 15:17:52
4884 Nagyné Kardos Éva, Debrecen - - Magyarország Debrecen 2008-11-24 15:03:21
4883 Balogh János Szégyen, hogy mindig az amúgy is elesettekre,... Szégyen, hogy mindig az amúgy is elesettekre, a védekezni legkevésbé képesekre sújtanak le. Akkor is, ha gazdsági téren teszik. Magyarország Budapest 2008-11-24 15:01:53
4882 Hegyvári-Horváth Ágnes - - Magyarország Budakalász 2008-11-24 13:30:55
4881 Padányi Klára - - 2008-11-24 13:28:15
4880 György Ildikó - - Magyarország Budapest 2008-11-24 13:20:10
4879 Kalmár Judit - - Budapest 2008-11-24 13:15:09
4878 Sápiné Duzs Ildikó gyógypedagógus, korai fejl. koordinátor gyógypedagógus, korai fejl. koordinátor Magyarország Isaszeg 2008-11-24 13:02:46
4877 Büchler Zsuzsanna - - Magyarország Budapest 2008-11-24 13:00:44
4876 Balázs F. Regina - - Budapest 2008-11-24 12:17:57
4875 Benczédi Ferencné - - Magyarország Pest megye 2008-11-24 12:08:03
4874 Dobos - Kupi Tímea - - 2008-11-24 12:06:12
4873 Fejérpataky Rita - - Magyarország budapest 2008-11-24 11:57:24
4872 Gáll Marianna - - Magyarország Budapest 2008-11-24 11:12:11
4871 Kálmán János dr. - - Magyarország Budapest 2008-11-24 11:07:26
4870 Danyi Ferenc - - Magyar Budapest 2008-11-24 10:59:31
4869 F.Demeter Erika szülő szülő Magyarország Keszthely 2008-11-24 10:52:15
4868 Munkácsiné Hankó Tímea - - Magyar Budapest 2008-11-24 10:19:21
4867 Kátai Judit - - Magyarország Csongrád 2008-11-24 09:54:09
4866 Sulyokné Iványi Emese - - Magyarország Budapest 2008-11-24 09:04:06
4865 Fritzsche Mona pszichológus pszichológus Magyarroszág Budapest 2008-11-24 08:02:18
4864 Varga Zita - - magyar Budapest 2008-11-23 23:39:52
4863 Dienes Beáta - - Budapest 2008-11-23 22:23:18
4862 Szőnyiné Gábor Mária - - magyar Monor 2008-11-23 22:13:29
4861 Mondrákné Márk Bernadett - - 2008-11-23 22:00:32
4860 czako nora - - united kingdom guildford 2008-11-23 21:57:57
4859 Csathó Csabáné - - Magyarország Eger 2008-11-23 21:36:19
4858 Szepesi Tamás - - Magyarország Budapest 2008-11-23 21:13:06
4857 Majoros Róbertné - - Magyarország Nagyréde 2008-11-23 21:12:13
4856 Tanásziné Erős Erika - - 2008-11-23 20:16:09
4855 Martonné Mészáros Marianna gyógypedagógus gyógypedagógus Magyarország 2008-11-23 20:10:29
4854 Török Róbertné - - Magyarország Mosonmagyaróvár 2008-11-23 18:19:37
4853 Klosz Norbert - - Magyarország Pilisvörösvár 2008-11-23 18:04:25
4852 Boros Péter - - Magyar Kalocsa 2008-11-23 17:51:21
4851 Molnár Ágnes gyógypedagógusként teljes mértékben... gyógypedagógusként teljes mértékben átérzem ezt a problémát az összes többivel együtt, mellyel a gyógypedagógiát akarják módszeresen tönkretenni. Magyar Kalocsa 2008-11-23 17:48:32
4850 Forgách Anna pszichológus pszichológus Budapest 2008-11-23 16:36:36
4849 Szikra Istvánné - - Magyarország Hatvan 2008-11-23 16:30:46
4848 Orincsai István - - Magyar Kiszombor 2008-11-23 16:23:56
4847 Batizi Sándor - - Magyar Budapest 2008-11-23 16:20:56
4846 Nagy József - - Magyar Budapest 2008-11-23 15:54:18
4845 Kiss Júlia - - Magyarország Mosonmagyaróvár 2008-11-23 15:20:20
4844 Gász Gábor Jánosné - - Magyarország Fadd 2008-11-23 15:14:21
4843 Horváthné Vörös Mónika - - Magyarország Zalaegerszeg 2008-11-23 14:21:24
4842 Benedek Szilvia - - Magyar Orosháza 2008-11-23 13:35:42
4841 Dr.Nagy László - - Magyar Budapest 2008-11-23 12:59:14
4840 Mihályffy László - - Magyar Budapest 2008-11-23 12:28:48
4839 Klosz Norbertné - - Magyarország Pilisvörösvár 2008-11-23 12:15:27
4838 Zolna Melinda pszichológus hallgató - - 2008-11-23 12:01:31
4837 Dupszkiné Boros Katalin - - Magyarország Budapest 2008-11-23 11:40:12
4836 Forgó Edit - - Magyarország Csongrád 2008-11-23 11:31:55
4835 Hardon Diána nyolcgyermekes család tagja nyolcgyermekes család tagja 2008-11-23 11:30:06
4834 váczi tünde - - Magyarország Békés 2008-11-23 10:51:37
4833 Halmosyné Juhasz Anikó - - Magyar Kemence 2008-11-23 10:47:54
4832 Dénesné Lassu Andrea - - 2008-11-23 10:23:11
4831 Szendi H. Edit - - Magyarország 2008-11-23 09:42:25
4830 Benedek Adrián Tiltakozom Tiltakozom Magyarország Érd 2008-11-23 08:41:30
4829 Lukács Rita - - Magyarország Budapest 2008-11-23 08:37:28
4828 Toth Jozsefné Tiltakozom Tiltakozom Magyarország Dunatetétlen 2008-11-23 08:35:07
4827 Bobál Róbertné Az intézményem is éppen a korai fejlesztés... Az intézményem is éppen a korai fejlesztés jogának megszerzéséért küzd. Nagykőrös 2008-11-23 08:27:10
4826 Gombos Katalin - - Magyarország Budapest 2008-11-22 23:29:25
4825 Rákóczi Natália - - Magyarország Harka 2008-11-22 23:04:18
4824 Palesits Krisztina - - Magyarország Albertirsa 2008-11-22 22:50:18
4823 Palesits Katalin - - Magyarország Albertirsa 2008-11-22 22:49:19
4822 Palesits Zsoltné - - Magyarország Albertirsa 2008-11-22 22:48:21
4821 Palesits Zsolt - - Magyarország Albertirsa 2008-11-22 22:45:58
4820 Czapár Andrea - - 2008-11-22 22:17:31
4819 Dr. Gulyás András - - 2008-11-22 22:04:12
4818 Horváth Anikó - - Magyar Szeged 2008-11-22 21:17:22
4817 Szabó Jánosné tiltakozom a változtatások ellen tiltakozom a változtatások ellen Magyarország Budapest 2008-11-22 21:14:08
4816 Bajusz Tímea - - Magyarország Budapest 2008-11-22 21:11:34
4815 TÓTH GÁBOR - - 2008-11-22 20:56:50
4814 Kutasi Éva Csilla - - 2008-11-22 20:24:38
4813 Jankó Katalin gyógypedagógus - - Magyar Gödöllő 2008-11-22 20:06:26
4812 Tóth Edina - - Magyarország Budapest 2008-11-22 19:52:45
4811 Nagy Endréné sz.Szalai Erzsébet koraszülött fiam sokat köszönhet akorai... koraszülött fiam sokat köszönhet akorai fejlesztésnek Magyarország Pilisvörösvár 2008-11-22 19:28:08
4810 Romsics Zoltan - - Magyarorszag Fajsz 2008-11-22 19:26:10
4809 Kiss Manyi - - 2008-11-22 19:08:21
4808 SZALAINÉ NAGY MÓNIKA - - MAGYARORSZÁG Mátészalka 2008-11-22 19:07:02
4807 Nagy Mária gyógypedagógus - - 2008-11-22 19:04:26
4806 Háda Edit - - Magyarország 2008-11-22 18:59:42
4805 Tömöry Áron - - Magyarország Budapest 2008-11-22 18:58:22
4804 Borda Mihály - - Budakeszi 2008-11-22 18:53:33
4803 fejér andrásné - - debrecen 2008-11-22 18:51:21
4802 Eredics Edina gyógypedagógus - - 2008-11-22 18:38:25
4801 Hidvégi Nándor - - Isaszeg 2008-11-22 18:34:39
4800 Gerendás Hajnalka - - Isaszeg 2008-11-22 18:32:21
4799 Kerekes Andrea - - 2008-11-22 18:27:34
4798 Kerbel Tamás Mi látássérüktek vagyunk. Felháborító!!!... Mi látássérüktek vagyunk. Felháborító!!! A debreceni gyengénlátók iskoláját is kicsinálták már, így az egész országban egyetlen iskola működik csak a gyengénlátó gyermekek számára. Gyalázat, hogy egy magángyűjtemény fontosabb, mint gyermekeink jövője. Magyarország 2008-11-22 18:17:48
4797 Varga Attiláné - - Abda 2008-11-22 18:00:58
4796 Kovács Ildikó - - Magyar Székesfehérvár 2008-11-22 17:51:29
4795 Várdai Zoltán - - 2008-11-22 17:43:17
4794 Békési Márta - - 2008-11-22 17:42:26
4793 Bártfai Katalin gyógypedagógus gyógypedagógus Magyarország 2008-11-22 17:40:52
4792 Fejér Judit - - Magyar Gyömrő 2008-11-22 17:36:15
4791 Gagyi Erzsébet egy háromgyermekes anyuka egy háromgyermekes anyuka Magyarország Budapest 2008-11-22 17:05:10
4790 Orbánné J J mint pedagógus,mint édesanya,mint ember... mint pedagógus,mint édesanya,mint ember felháborítónak tartom ezt is Magyarország Pomáz 2008-11-22 17:00:41
4789 Vizler Márk - - 2008-11-22 16:56:08
4788 Goldoványi Krisztina - - 2008-11-22 16:55:41
4787 Bárdiné Szűts Hedvig - - Magyarország Halászi 2008-11-22 16:53:58
4786 Hegyi Klára - - 2008-11-22 16:36:50
4785 Tömöry Miklósné - - Magyar Budapest 2008-11-22 15:26:53
4784 Merkné Kira Zsuzsa - - Magyarország Pilisvörösvár 2008-11-22 15:16:35
4783 Vida Ágnes - - Magyarország Budapest 2008-11-22 14:36:58
4782 Harangozó Gyuláné Még belegondolni is iszonyat,hogy mi vár a... Még belegondolni is iszonyat,hogy mi vár a gyerekeinkre. Teljes kilátástalanság! Nem lesz tudásuk, nem lesz állásuk, nem lesz ÉLETÜK. Tragédia! Magyarország Csongrád 2008-11-22 13:54:32
4781 Vilmos Andrea - - Magyarország 2008-11-22 12:01:44
4780 Szabó Imre - - Magyarország Hajúböszörmény 2008-11-22 11:20:24
4779 Török Lászlőné - - Magyar Sopron 2008-11-22 11:17:04
4778 Barabás Janka - - Magyarország Eger 2008-11-22 11:06:05
4777 Trungel Anna Gyógypedagógus hallgató Gyógypedagógus hallgató Magyarország Alsózsolca 2008-11-22 10:57:08
4776 Adamecz Krisztina Szégyen az országra,hogy ilyen miatt... Szégyen az országra,hogy ilyen miatt petíciót kell benyújtani! Magyarország Budapest 2008-11-22 10:41:17
4775 Lovik Anikó - - Magyarország Budapest 2008-11-22 10:25:47
4774 Mendrey Lászlóné - - 2008-11-22 10:07:49
4773 Boldog Gabriella - - Magyarország Budapest 2008-11-22 09:43:04
4772 Páldiné Seregi Zsuzsanna - - Magyarország Csolnok 2008-11-22 09:40:31
4771 Steszkó Istvánné tanító, nyelv-és beszédfejlesztő - - Magyarország Petneháza 2008-11-22 09:30:22
4770 Ispán Árpád ...nem biztos, hogy a Te családod a... ...nem biztos, hogy a Te családod a kiválasztot, gyermeked, unokád is kerülhet ilyen élethelyzetbe... Magyarország Dunaújváros 2008-11-22 09:26:23
4769 Janoschek Tiborné - - Magyarország Csolnok 2008-11-22 09:24:11
4768 Szöllősy Judit - - Magyarország Sződ 2008-11-22 09:22:36
4767 KAJDACSYNÉ BERÉNYI GABRIELLA Egy szülő,akinek gyermeke 2 éves kora óta... Egy szülő,akinek gyermeke 2 éves kora óta rendszeresen fejlesztésre jár.Most 8 éves kitűnően tanul a terápia eredményeként!! MAGYARORSZÁG DUNAFÖLDVÁR 2008-11-22 07:55:18
4766 Dr.Lamp Gabriella gyermekgyógyász.Lányom gyógytornász.Az ő... gyermekgyógyász.Lányom gyógytornász.Az ő áldozatos munkáján keresztül is értékelem ezt a neéz,de csodálatos munkát Magyarország Budapest 2008-11-22 07:52:16
4765 tóth györgyné minden gyermekektől elvont pénz bün és nem... minden gyermekektől elvont pénz bün és nem pótolható.nem elfogadható Magyarország Miskolc 2008-11-22 07:44:01
4764 Pintérné Joó Éva - - 2008-11-22 07:23:59
4763 Szirmai Anna - - Magyarország Budapest 2008-11-22 07:12:16
4762 Karnauf Attila - - Magyarország Budapest 2008-11-22 01:55:16
4761 Hankó Péter - - Magyarország Gyöngyös 2008-11-21 23:22:36
4760 Heszné Déghy Zsuzsanna - - Magyarország Máza 2008-11-21 23:22:10
4759 Karanyicz Antalné Mindent tönkre tesznek Mindent tönkre tesznek Eger 2008-11-21 23:04:23
4758 Zatkalik-Peresztegi Virág - - Magyarország Veszprém 2008-11-21 22:54:08
4757 Horváth Bea - - Magyarország Budapest 2008-11-21 22:47:49
4756 Gaál Szilvia - - Magyar Budaörs 2008-11-21 22:45:00
4755 Detrich Noémi - - Magyarország Debrecen 2008-11-21 22:43:52
4754 Fenyvesi Melinda - - 2008-11-21 22:30:52
4753 Millavári Judit - - Magyarország Budapest 2008-11-21 21:40:51
4752 Lőcsei Orsolya - - Magyarország Budapest 2008-11-21 21:22:46
4751 Szilágyiné Bodnár Andrea - - Hajdúszoboszló 2008-11-21 21:04:40
4750 Lovas Erika - - Budapest 2008-11-21 20:55:04
4749 Erdős Irén - - 2008-11-21 20:53:27
4748 Székely Réka - - Budapest 2008-11-21 20:46:43
4747 Kovács Zoltán Csabáné - - Magyarország Szigetszentmiklós 2008-11-21 20:39:10
4746 KovacsHilda - - 2008-11-21 20:25:58
4745 Szántó Ferenc szégyen szégyen Magyarország Budapest 2008-11-21 20:25:18
4744 Hantiné Fazekas Tímea - - Magyarország Bp. 2008-11-21 20:19:33
4743 Hanti Endre - - 2008-11-21 20:18:29
4742 Batta Gábor - - hu Csepel 2008-11-21 19:44:33
4741 Cs. Nagy Klára - - Magyarország Budapest 2008-11-21 18:49:05
4740 Nagyné Koncz Mariann szakember szakember Nábrád (Szabolcs- Szatmár - Bereg megye ) 2008-11-21 18:33:05
4739 Áder Anna - - Magyarország Fonyód 2008-11-21 18:25:48
4738 Szabó Klára - - Magyarország Budapest 2008-11-21 18:18:59
4737 Szombauerné Bukovinszky Mária - - Magyarország Pilisborosjenő 2008-11-21 17:55:08
4736 Drácz Zsuzsanna - - Győr 2008-11-21 17:46:21
4735 Tömöryné Sári Virág - - Budapest 2008-11-21 17:39:34
4734 Karnaufné Horváth Edit Egyetértek a petíció tartalmával Egyetértek a petíció tartalmával Magyarország Budapest 2008-11-21 17:10:49
4733 Poós Judit - - 2008-11-21 17:04:13
4732 Jacsó József - - Magyarország Mezőkövesd 2008-11-21 17:04:09
4731 Tömöry Pál - - 2008-11-21 16:58:19
4730 Mándliné Pataky Bernadett - - Magyarország Szombathely 2008-11-21 16:58:16
4729 Horvathné Varga Valéria - - Magyar Szombathely 2008-11-21 16:54:44
4728 Csótiné Frank Ágnes - - Magyarország Zákányszék 2008-11-21 16:13:21
4727 Tarcsai Johanna - - Magyarország Budapest 2008-11-21 16:11:10
4726 Tarcsai Gergely Sodródunk a Taigetosz felé! Beteg az a... Sodródunk a Taigetosz felé! Beteg az a társadalom, amely kitaszítja a gyengét és a sérültet! Magyarország Budapest 2008-11-21 16:08:32
4725 Tarcsai Emőke gyógypedagógus gyógypedagógus Magyarország Budapest 2008-11-21 15:45:08
4724 Szőke Katalin - - Magyarország Kerepes 2008-11-21 15:41:51
4723 Mátrainé Horváth Klára - - Magyarország Pécs 2008-11-21 15:00:40
4722 Vucseticsné Hajdú Tünde Szégyen,hogy mindig a legrászorultabb... Szégyen,hogy mindig a legrászorultabb embereket -gyerekeket rövidítik meg;mintha nem lenne épp elég teher amúgy is egy sérült gyereket nevelő család vállán!!! Magyarország Galgahévíz 2008-11-21 14:59:05
4721 Buksa Istvánné - - 2008-11-21 14:49:36
4720 Lehotay-Kéry Eszter - - Magyarország Budapest 2008-11-21 14:47:39
4719 Barabás Teodóra - - Magyarország Eger 2008-11-21 14:43:31
4718 Snieder Katalin - - 2008-11-21 14:36:52
4717 Besenyei-Micsinai Krisztina Nagyon sajnálom hogy ide Magyarországra... Nagyon sajnálom hogy ide Magyarországra születtem és a családom!!!!!!!!!!! Magyarország Cegléd 2008-11-21 14:29:25
4716 Fészek Egyesület - - Magyar Érd 2008-11-21 14:18:03
4715 Jónás Krisztiánné - - Magyar Csepreg 2008-11-21 14:09:55
4714 Raufné Kuti Beáta - - Magyar Előszállás 2008-11-21 13:41:00
4713 Dömölki Marianna - - Budapest 2008-11-21 13:24:59
4712 Csapóné d. Hajnalka - - Magyarország Győrújbarát 2008-11-21 13:20:58
4711 Papp-Pálfi Mária Komádiban élünk,Debrecentől... Komádiban élünk,Debrecentől 70.km-re.Természetes,hogy aláirom,a kisfiam 5.éves lesz autistaés Berettyoujfaluba jár egy alapitvány álltal létrehozott speciális csoportban,aminek fennmaradása igyis kérdéses.Tőlünk ezt a kis segitséget is elveszik! Magyar Komádi Hajdu-Bihar-Megye 2008-11-21 13:19:40
4710 Vaszkó Zsuzsanna - - Budapest 2008-11-21 13:03:52
4709 Bánszegi Kriszta - - 2008-11-21 12:38:11
4708 Illésné Szalai Fruzsina - - Magyarország Érd 2008-11-21 12:17:24
4707 Szakácsi Andrea - - Magyarország Eger 2008-11-21 11:49:52
4706 Agócs Orsolya - - Magyar Hódmezővásárhely 2008-11-21 11:33:52
4705 Kamocsainé Gyenes Krisztina A politikusainknak meg kellene értenie a... A politikusainknak meg kellene értenie a társadalom alappilléreinek jelentőségét. Ezer olyan hely van ahonnan pénzt lehetne elvonni, de ezek nem a gyerekeink, és az egyésszégünk. Magyarország Budapest 2008-11-21 11:23:13
4704 Samainé Hankó Daniella Szomorú, hogy a PÁR ÉVES gyerekeink... Szomorú, hogy a PÁR ÉVES gyerekeink védelmében petíciót kell benyújtani... Magyarország Eger 2008-11-21 11:17:26
4703 Pintérné Fazakas Andrea - - Magyarország Göd 2008-11-21 11:12:18
4702 Molnár Ferenc 3 nem beteg gyermek édesapja 3 nem beteg gyermek édesapja Magyar Budapest 2008-11-21 11:03:49
4701 Patrik Nándor - - Magyar Vác 2008-11-21 10:56:59
4700 Kalanovics Zoltán - - Magyarország Budapest 2008-11-21 10:48:14
4699 Pápai Krisztina - - Magyarország Dunaharaszti 2008-11-21 10:21:32
4698 Polereczki György - - Dunaharaszti 2008-11-21 10:20:07
4697 Pindákné Erdős Éva - - Magyarország Budapest 2008-11-21 10:10:19
4696 Bürge Hildegárd Ildikó Ha nincs korai fejlesztés, a kishúgom most... Ha nincs korai fejlesztés, a kishúgom most nem menne informatika szakra, az unokaöcsém meg nem lenne kiváló szakember. Csak gyógyosok lennének mind a ketten, talán otthonban! Nem érdeke a mi kis hazánknak, hogy minél több munkaképes ember legyen? Magyarország Szigetvár 2008-11-21 09:59:50
4695 Pósa Gabriella - - Magyar Szeged 2008-11-21 09:54:30
4694 Sárosiné Udud Tünde - - Magyarország Nyíregyháza 2008-11-21 09:50:43
4693 Fifek Gabriella - - Magyarország Budapest 2008-11-21 09:48:12
4692 Kustos György - - Magyarország Kaposvár 2008-11-21 09:40:35
4691 Offenbeckné Sólyi Ilona - - Magyarország Budapest 2008-11-21 09:39:15
4690 Kustosné Pados Ildikó - - Magyarország Kaposvár 2008-11-21 09:39:06
4689 Himer Julianna - - Magyarország Budapest 2008-11-21 09:32:04
4688 Gilicze Melinda - - 2008-11-21 09:24:21
4687 Czirók Márton - - Magyarország Budapest 2008-11-21 09:23:04
4686 Nógrádi Judit - - 2008-11-21 09:06:27
4685 Hegedüsné V. Eszter - - 2008-11-21 09:04:20
4684 Geiszlerné Farkas Mária - - 2008-11-21 08:39:51
4683 Janovszky Károlyné - - Magyar Százhalombatta 2008-11-21 08:33:11
4682 Balogh Rita - - Szigetszentmiklós 2008-11-21 08:29:13
4681 dr Beregszászy Anikó - - Magyar Kulcs 2008-11-21 08:24:10
4680 Varjasi Gyula - - Magyarország Szeged 2008-11-21 08:18:11
4679 Baracskai Zsuzsanna tanító tanító magyar Felcsút 2008-11-21 07:56:16
4678 Apáti Ildikó - - Magyarország Budapest 2008-11-21 07:50:22
4677 Kósa Istvánné - - Magyarország Tázlár 2008-11-21 06:26:49
4676 dr.Szijártó Zsófia - - Magyarország Pécs 2008-11-21 06:19:35
4675 Schmidt Monika Szülők Fóruma Egyesület elnök, konduktor Szülők Fóruma Egyesület elnök, konduktor Magyar Százhalombatta 2008-11-21 03:57:52
4674 Madainé Varga Ottília - - Pécs 2008-11-21 01:08:58
4673 Németh Tímea - - Érd 2008-11-21 00:51:57
4672 Balogh zsolt feleségem aláírta Évikénk nagyon korababa... feleségem aláírta Évikénk nagyon korababa 25.hétre jött BUDAPEST 2008-11-21 00:02:24
4671 Kerbel Katalin - - 2008-11-20 23:52:56
4670 Makádi Pál ez a megszorítás anyagi kárt okoz... ez a megszorítás anyagi kárt okoz élethosszra, sokaknak. Ez nem spórolás, ez brutális pazarlás. Magyarország Dány 2008-11-20 23:43:13
4669 kátai károlyné reméllem ez is számít reméllem ez is számít magyar budapest 2008-11-20 23:37:32
4668 Nagy Bana Ibolya - - Magyarország Budapest 2008-11-20 23:36:43
4667 Vizy Gábor - - Magyarország Budapest 2008-11-20 22:56:24
4666 Vizyné Révész Orsolya - - Magyarország Budapest 2008-11-20 22:55:38
4665 Szauer Mátyás - - Eger 2008-11-20 22:54:09
4664 Vasné Szűcs Imola - - Magyar Budapest 2008-11-20 22:53:27
4663 Benkő Margareta Tanító, nyelvtanár vagyok. Tanító, nyelvtanár vagyok. Magyarország Budapest 2008-11-20 22:41:53
4662 Sasfalvi Ildikó - - Magyarország Baja 2008-11-20 22:38:56
4661 Galgán Gábor Régen az MSZP-re szavaztam, de azzal... Régen az MSZP-re szavaztam, de azzal fordítottak maguk ellen, ahogy egymás után verték szét az értékeinket (a Növényvédelmi Szolgálat, stb.) Magyarország Tatabánya 2008-11-20 22:38:35
4660 Vizi István - - Magyarország Budapest 2008-11-20 22:12:04
4659 Hanuska Hedvig - - Magyarország Budapest 2008-11-20 22:11:11
4658 Márton Zsuzsanna - - Magyar Pásztó 2008-11-20 22:00:50
4657 Császár Edit - - Magyarország Budapest 2008-11-20 21:55:57
4656 Harmati László - - Magyarország Felsőpetény 2008-11-20 21:55:47
4655 Dr. Prágai Ágnes - - Magyarország Szeged 2008-11-20 21:46:53
4654 Molnár Albin - - Körmend 2008-11-20 21:39:05
4653 Pintér Annamária - - Körmend 2008-11-20 21:37:25
4652 Mátics Zoltánné - - 2008-11-20 21:35:16
4651 Takácsné Takács Edit - - Magyar Eger 2008-11-20 20:39:39
4650 Kókainé Sándor Éva - - Magyarország Sopron 2008-11-20 20:36:54
4649 Dévai Gabriella Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani... Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ, gyógytornász Kaposvár 2008-11-20 20:25:08
4648 Cseke Klára Anna - - Paks 2008-11-20 20:16:02
4647 Gonda Alexandra - - 2008-11-20 20:06:45
4646 Molnárné Györe Katalin - - 2008-11-20 19:52:07
4645 Benyovszky Anna - - 2008-11-20 19:39:37
4644 Molnárné Brinza Edit - - Magyarország Eger 2008-11-20 19:38:56
4643 Gőblné Papp Éva védőnő védőnő Magyarország Pécs 2008-11-20 18:28:48
4642 Uzonyi Andrea Korai fejlesztésre szoruló tündér-bogár... Korai fejlesztésre szoruló tündér-bogár unokahugom Anna Magyarország Hajdúböszörmény 2008-11-20 18:24:21
4641 Szabó Szilvia - - Magyarország Bag 2008-11-20 18:22:02
4640 Bauer Anita - - Magyarország Nagydorog 2008-11-20 18:13:44
4639 Bauer Letícia - - Magyarország Nagydorog 2008-11-20 18:12:15
4638 Szabó Józsefné - - Magyarország Nagydorog 2008-11-20 18:09:20
4637 Présel F. Tamás - - Pécs 2008-11-20 18:08:29
4636 Darázs Lászlóné - - Magyarország Budapest 2008-11-20 17:50:00
4635 Achkar Nóra - - Budapest 2008-11-20 17:44:46
4634 Nagyné Nagy Zita nagyon szomorú..... nagyon szomorú..... Magyarország Debrecen 2008-11-20 17:38:00
4633 Molnár-Kósa Ildikó - - 2008-11-20 17:34:30
4632 Soós József - - Magyar Tatabánya 2008-11-20 17:30:26
4631 Kocsisné Somogyi Gyöngyi - - Magyarország Kalocsa 2008-11-20 17:27:27
4630 Soósné Horváth Gizella - - Magyar Szákszend 2008-11-20 17:23:21
4629 Takács Géza - - Magyar Budapest 2008-11-20 17:21:26
4628 Szász Csilla - - Magyarország Sződliget 2008-11-20 17:12:31
4627 Romvári Annamária - - magyar Budapest 2008-11-20 16:50:02
4626 erdődy Péterné Egyetértek a tiltakozással Egyetértek a tiltakozással Magyar Budapest 2008-11-20 16:48:40
4625 Giláné Dobrai Edina - - magyarország Derekegyház 2008-11-20 16:46:38
4624 Fegyes Barnabás - - Felsőpetény 2008-11-20 16:35:21
4623 Gelányi Edina a mai gyerekek a jővő felnőttei. tényleg az... a mai gyerekek a jővő felnőttei. tényleg az ő fejlődésük árán kell nekünk "előrelépni"? magyar Budapest 2008-11-20 16:18:21
4622 Vezsenyi Krisztina - - 2008-11-20 15:39:38
4621 Erdődy Rita Mária - - Magyarország Budapest 2008-11-20 15:37:09
4620 Kiss Bernadett Korai fejlesztőben dolgozom! Megdöbbentett... Korai fejlesztőben dolgozom! Megdöbbentett mindaz,ami történt velünk!!!! Magyarország Pécs 2008-11-20 15:14:12
4619 Füzesiné Széll Szilvia - - 2008-11-20 14:17:21
4618 Kiss Ernő - - Magyarország Keszthely 2008-11-20 14:15:02
4617 Mákos Andrea - - Magyarország Pomáz 2008-11-20 14:14:02
4616 Balázs Orsolya - - 2008-11-20 14:06:38
4615 Cserba Laura - - Magyarország Budapest ,1118 2008-11-20 14:05:12
4614 Zeller Dalma tanár tanár Magyar Budapest 2008-11-20 13:50:37
4613 Mudra Szilvia - - Magyar Budapest 2008-11-20 12:51:32
4612 Nagy Noémi - - Magyarország Alsónémedi 2008-11-20 12:46:26
4611 Tóth Viktória - - 2008-11-20 12:30:02
4610 Kovács Nóra - - Magyarország Nagykáta 2008-11-20 12:24:32
4609 Récsi László - - Magyarország Tápiószele 2008-11-20 12:13:39
4608 Nagyné Katona Eszter - - Magyarország Budapest 2008-11-20 12:04:38
4607 Allgeier Krisztina - - Magyar Budapest 2008-11-20 12:01:40
4606 Szabó István Balázs felháborító,máshol kéne takarékoskodni felháborító,máshol kéne takarékoskodni Magyar Nagykanizsa 2008-11-20 11:55:30
4605 Busa Henriett beteg kislány édesanyja beteg kislány édesanyja Magyar Nagykanizsa 2008-11-20 11:50:39
4604 Strömpl Erika - - Magyar Nagykanizsa 2008-11-20 11:49:39
4603 Nagy Nikolett Gyógypedagógus Gyógypedagógus Magyarország Tiszafüred 2008-11-20 11:47:27
4602 Busz Bernadett - - 2008-11-20 11:44:58
4601 Debera Szilvia - - Budapest 2008-11-20 11:44:29
4600 Csákóné Kompár Heléna - - 2008-11-20 11:42:08
4599 Tanács Adrienn gyógypedagógus gyógypedagógus Magyarország Soltvadkert 2008-11-20 11:40:17
4598 Kocsis Erika, gyógypedagógus-hallgató - - 2008-11-20 10:59:10
4597 Szabó Zsuzsanna - - magyar Alsónémedi 2008-11-20 10:34:18
4596 Hadadiné Mott Erika - - Magyarország Budapest 2008-11-20 10:25:10
4595 csontos éva - - 2008-11-20 10:07:16
4594 Vásárhelyi Judit - - Magyarország Budapest 2008-11-20 10:05:45
4593 Tihanyiné Tóth Mária Nevelőszülő is vagyok, sérült gyermekeket... Nevelőszülő is vagyok, sérült gyermekeket is kaphatok, akik korai fejlesztése így biztosított, hogy javulhasson az állapotuk. Segítsük, ne gátoljuk munkáját! Magyarország Pécs 2008-11-20 10:02:00
4592 Dr. Szász Ilma - - Magyarország Budapest 2008-11-20 09:32:01
4591 enzsöl Nikolett - - Magyarország Budapest 2008-11-20 09:30:23
4590 Pappné Deák Tímea - - Hódmezővásárhely 2008-11-20 09:17:51
4589 Farkas Anita Anna Lattam hogy mit jelent a korai fejlesztes,... Lattam hogy mit jelent a korai fejlesztes, baratnom es egy ismerosom gyerekeinel! Nezzek meg a donteshozok mit jelent ezeknek a csaladoknak, gyerekeknek a korai fejlesztes es utana hozzanak ilyen donteseket! Magyarorszag Budapest 2008-11-20 09:14:18
4588 Piszmanné Szántai Judit - - Dunaújváros 2008-11-20 09:12:53
4587 Veréb Petra Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Magyarország Budapest 2008-11-20 09:07:43
4586 Incze Katalin Az oktatást minden körülmények között... Az oktatást minden körülmények között támogatni kell! Magyarország Budapest 2008-11-20 08:58:41
4585 Szabó Eszter - - Magyarország Budapest 2008-11-20 08:41:14
4584 Sütőné Lőrincz Barbara - - Budapest 2008-11-20 08:33:27
4583 v. Kovács Ferenc - - 2008-11-20 08:32:42
4582 Salamon Réka - - Pécs 2008-11-20 08:30:49
4581 Domaházi Zsoltné - - Budapest 2008-11-20 08:20:54
4580 Papp Attiláné - - Magyarország Kunszentmiklós 2008-11-20 08:12:46
4579 Bán Róbert - - Magyar 2008-11-20 07:53:55
4578 Kékesi Györgyné - - Magyar Budapest 2008-11-20 07:08:46
4577 Reisz Péter - - Magyaro. Szombathely. 2008-11-20 00:33:33
4576 Sundeac Andrea Csatlakozom Csatlakozom Magyarország Kecskemét 2008-11-20 00:31:44
4575 Rácz Kármen - - Magyarország Budapest 2008-11-20 00:01:59
4574 Vay Márton - - Bp 2008-11-19 23:21:19
4573 Szabóné Farkas Edina - - 2008-11-19 22:51:00
4572 Balogh Viktória - - Magyarország Budapest 2008-11-19 22:29:08
4571 Gyalog Eszter - - Magyarország Budapest 2008-11-19 22:28:57
4570 Borbás Ágnes - - 2008-11-19 22:22:49
4569 Szuhaj Eszter konduktor konduktor Magyarország Budapest 2008-11-19 22:11:24
4568 Pásztorné Takács Zsuzsanna - - 2008-11-19 22:05:16
4567 Sinkó Valterné NO KOMMENT!!!!!! NO KOMMENT!!!!!! Magyar Szombathely 2008-11-19 21:52:08
4566 Kamecker Beáta Népírtás. Népírtás. Magyarország Budapest 2008-11-19 21:50:17
4565 Rigó Éva - - Magyarország Hajdúszoboszló 2008-11-19 21:42:40
4564 Dohány László - - Magyar Bp 2008-11-19 21:40:51
4563 Kissné Klumzer Tímea - - Magyarország 2008-11-19 21:33:35
4562 Mébold Sándor - - 2008-11-19 21:28:58
4561 Méboldné Sági Mónika - - 2008-11-19 21:28:03
4560 Molnár Dorottya - - 2008-11-19 21:24:48
4559 Karácsony Judit logopédus - - Magyar 2008-11-19 21:10:00
4558 Tóth Zoltán - - Magyar Balatongyörök 2008-11-19 20:57:52
4557 Pálinkás Emőke - - Magyarország Nyíregyháza 2008-11-19 20:52:31
4556 Schóber József - - Magyar Sásd 2008-11-19 20:50:44
4555 Rolly Attila - - Magyar Budapest 2008-11-19 20:43:03
4554 Rolly-Lénárt Andrea - - Magyar Budapest 2008-11-19 20:42:10
4553 Böröcz Edit - - Budapest 2008-11-19 20:10:40
4552 tóthné kövér henriett - - 2008-11-19 20:06:09
4551 Belecz Petra - - Magyarország Budapest 2008-11-19 19:57:20
4550 Erdős László - - 2008-11-19 19:56:51
4549 kiss tamásné egy izombeteg kisfiú anyukája egy izombeteg kisfiú anyukája Magyar Márok 2008-11-19 19:50:14
4548 Dávidné Csiszár Zsuzsanna - - Zalalövő 2008-11-19 19:48:36
4547 Kiss Tamás egy izombeteg anyuka férje és egy izombeteg... egy izombeteg anyuka férje és egy izombeteg kisfiú apukája Magyar Márok 2008-11-19 19:48:21
4546 Balaskó Viktor - - Magyar Budakeszi 2008-11-19 19:43:28
4545 Balaskóné B. Mariann - - Magyar Budakeszi 2008-11-19 19:42:45
4544 Várnai Andrea - - Magyarország Budapest 2008-11-19 19:25:32
4543 Baráth Kitti - - Magyar Kecskemét 2008-11-19 19:21:10
4542 Fórisné Horváth Ágnes - - 2008-11-19 19:14:18
4541 Doszpodné Szirányi Katalin Ha már óvodás korban nem fejlesztik a... Ha már óvodás korban nem fejlesztik a gyereket, mert pl. a vezető óvónő nem látja fontosnak, akkor úgy járhat, mint mi, hogy a hatodik!!! osztályt kellett megismételnie!Sokkal jobb lett volna még óvodásnak, v. első osztályosnak lennie mégegyszer!!! Magyarország Szeged 2008-11-19 19:07:08
4540 Rendesné Szűcs Judit - - Magyarország Szalánta 2008-11-19 18:56:10
4539 Ránkliné Balázs Edit Telekgerendási Nagycsaládosok Egyesülete... Telekgerendási Nagycsaládosok Egyesülete elnöke Magyarország Telekgerendás 2008-11-19 18:45:06
4538 Győri Mária - - Magyarország Debrecen 2008-11-19 17:57:12
4537 Horvath Erika bar jelenleg nem magyarorszagon elek de... bar jelenleg nem magyarorszagon elek de szeretnek mielobb visszaterni a hazamba es akkor engem is erinteni fog! england/magyarorszag manchester/taszar 2008-11-19 17:51:31
4536 Csík Anita - - 2008-11-19 17:34:18
4535 Erdősné Farkas Mária - - Magyar Hajdúböszörmény 2008-11-19 17:28:49
4534 Ötvösné Oláh Szilvia - - Magyar 2008-11-19 17:21:30
4533 Kristóf Károly - - 2008-11-19 16:48:41
4532 Suhai Tamás Álmos - - Magyarország Szigethalom 2008-11-19 16:45:26
4531 Rádicsné Vida Fruzsina - - 2008-11-19 15:51:52
4530 Burián Judit - - Magyarország Cserkút 2008-11-19 15:49:03
4529 Tamásné Szarvas Eleonóra - - Magyar Salgótarján 2008-11-19 15:45:57
4528 Balázs Johanna - - Budapest 2008-11-19 15:40:18
4527 Karmazsin Eszter - szociálpolitikus - - 2008-11-19 15:21:00
4526 Beke Csilla - - Kiskunmajsa 2008-11-19 15:20:10
4525 Finotáné Fazekas Anikó - - Magyarország Szentes 2008-11-19 15:13:05
4524 SzolÁri Sándorné ne tegyék!!! ne tegyék!!! magyar budapest 2008-11-19 15:11:05
4523 Kovácsné Hajdinák Éva - - Pécs 2008-11-19 15:09:03
4522 Kovács Gyöngyi - - Magyarország Mezőhegyes 2008-11-19 15:05:31
4521 Jakabné Tóth Mária - - Magyarország Dunaföldvár 2008-11-19 14:56:39
4520 Németh Krisztina - - Magyarország Budapest 2008-11-19 14:41:29
4519 Tér Lászlóné - - Magyarország Rédics 2008-11-19 14:17:54
4518 Nagyné Ábrahám Éva az én gyerekem enyhén dyslexiás,... az én gyerekem enyhén dyslexiás, figyelemzavaros Magyar Domaszék 2008-11-19 13:28:41
4517 Kiss Anita - gyógypedagógus hallgató - - Magyarország 2008-11-19 13:25:06
4516 Kelemen Eszter - - Magyar Budapest 2008-11-19 13:18:16
4515 Illés Mihály - karnagy - - Magyarország Szeged 2008-11-19 13:11:00
4514 Szécsényi Katalin - - Magyarország Szentes 2008-11-19 13:10:36
4513 Vinczéné Szele Zsófia - - Budapest 2008-11-19 12:55:07
4512 Dúll Kata - - 2008-11-19 12:42:04
4511 Körmendi-Farkas Olga - - Magyarország Derekegyház 2008-11-19 12:29:12
4510 Konkoly-Tálos Györgyi - - 2008-11-19 12:22:41
4509 Schuszter Anita - - Magyar Sülysáp 2008-11-19 12:10:58
4508 Szeliné dr. Szabó Annamária - - 2008-11-19 12:08:57
4507 Suba Gáborné - - Budapest 2008-11-19 12:02:37
4506 Tóth Zoltán - - Debrecen 2008-11-19 11:48:53
4505 Dömötörné Tóth Éva - - Magyarország Budapest 2008-11-19 11:19:39
4504 genczler ilona - - magyar Dalmand 2008-11-19 11:13:37
4503 Schneckné Hardi Avarka - - Magyarország Budapest 2008-11-19 11:11:40
4502 Kolonics Katalin - - Magyar Budapest 2008-11-19 11:11:28
4501 Garamvölgyi Erzsébet - - 2008-11-19 11:05:18
4500 Berecz Anita - - Magyarország Eger 2008-11-19 11:03:07
4499 Domján Diána - - Budapest 2008-11-19 11:01:57
4498 Korponovics Imréné - - Oroszlány 2008-11-19 10:57:16
4497 Szakács Krisztina - - Budapest 2008-11-19 10:56:13
4496 Nagy Lászlóné Felháborító! Felháborító! Miskolc 2008-11-19 10:48:09
4495 Kotáné C. Andrea - - Budapest 2008-11-19 10:47:15
4494 Havasiné Sz.Andrea - - Magyarország Szigetszentmiklós 2008-11-19 10:45:06
4493 Nádasdi Dalma - - Magyarország Salgótarján 2008-11-19 10:44:23
4492 Nagy Orsolya - - Magyarország Budapest 2008-11-19 10:39:25
4491 Koncz Orsolya - - Magyarország Maglód 2008-11-19 10:39:03
4490 Bíróné Gál Viktória - - Magyarország Bátaszék 2008-11-19 10:35:17
4489 Lukácsné Barabás Zsuzsanna - - Magyarország Ajka 2008-11-19 10:34:37
4488 Nagy Katalin - - 2008-11-19 10:34:32
4487 Süketné Paksi Ildikó - - 2008-11-19 10:34:19
4486 Schulcz Veronika - - Magyarország Szombathely 2008-11-19 10:31:26
4485 Kiss Magdolna - - Magyarország Budapest 2008-11-19 10:31:14
4484 Jancsóné Varga Anita - - Dunakeszi 2008-11-19 10:30:30
4483 Csávics Adrienn - - Pécs 2008-11-19 10:29:01
4482 Hajnal Csilla Remélem tudtam valamit segíteni Remélem tudtam valamit segíteni Magyarország Budapest 2008-11-19 10:28:12
4481 Medveczky Józsefné - - Budapest 2008-11-19 10:25:16
4480 Gesztesi László - - Magyarország 2008-11-19 10:00:23
4479 Grófné Györkös Valéria - - 2008-11-19 09:48:02
4478 Szabóné Jakab Judit éves kisebbik lányom koraszülött volt,korai... éves kisebbik lányom koraszülött volt,korai fejlesztésre jártunk.A mai napig fejlesztésekre szor. Magyarország Nagykarácsony 2008-11-19 09:44:38
4477 Szakál Tibor - - Kalocsa 2008-11-19 09:31:44
4476 Lukács Judit - - Magyarország Budapest 2008-11-19 09:20:50
4475 Pál-Horváth Rita - - magyar Budapest 2008-11-19 09:10:56
4474 Erhardt Krisztina - - Magyar Szeged 2008-11-19 09:07:15
4473 Vincze Márta - - Magyarország Várong 2008-11-19 09:07:04
4472 Rucska Gabriella - - Diósd 2008-11-19 09:04:42
4471 Bisztrai Gergely - - Magyarország Budapest 2008-11-19 08:59:57
4470 Vecsernyés Lászlóné - - 2008-11-19 08:47:30
4469 Bétin Katalin elszomorító elszomorító Magyarország Budapest 2008-11-19 08:46:52
4468 Abonyi Dávid - - Budapest 2008-11-19 08:20:24
4467 Szabó Éva - - Magyarország Örkény 2008-11-19 08:19:42
4466 Szőke Lajos - - magyar 2008-11-19 08:17:17
4465 Holhós Katalin - - magyar Erdőkertese 2008-11-19 08:16:25
4464 Koczó Pál - - 2008-11-19 08:11:06
4463 Burján Péterné - - Magyarország Gönyű 2008-11-19 07:40:56
4462 Karlowits-Juhász Orchidea - - Magyarország Miskolc 2008-11-19 07:24:21
4461 Majorosné Noszály Emese - - Magyarország Miskolc 2008-11-19 07:09:11
4460 Szabó Melinda - - Magyarország Böhönye 2008-11-19 00:14:10
4459 Nagyné Tóth Zenóbia - - Magyar Vác 2008-11-18 23:57:16
4458 Vrba-Gergely Laura - - Nagy-Britannia London 2008-11-18 23:47:34
4457 Schaff Kálmán - - Magyar Debrecen 2008-11-18 23:04:28
4456 Késmárki Tibor - - Magyar Pécs 2008-11-18 23:01:41
4455 Bálint Csilla - - Magyarország Szigetszentmiklós 2008-11-18 22:36:07
4454 Takács Gyula Józsefné Végh Éva MÁria - - Magyarország Szentendre 2008-11-18 22:22:37
4453 Rásáné Kovács Éva - - Magyarország Hajdúsámson 2008-11-18 22:13:04
4452 Sámson László - - 2008-11-18 22:06:18
4451 Fülöpné Rózsavölgyi Gyöngyi - - Magyar Gyúró 2008-11-18 21:48:04
4450 Novak Zsuzsanna agrarkemikus agrarmernok agrarkemikus agrarmernok Magyarorszag Szigetszentmiklos 2008-11-18 21:46:24
4449 Fazekasné Pintér Judit - - Magyarország Budapest 2008-11-18 21:41:49
4448 Oláh Edit gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő Magyarország Budapest 2008-11-18 21:40:43
4447 Oláhné Kohári Kornélia - - Magyarország Alsónémedi 2008-11-18 21:34:55
4446 Csiderné Csizi Magdolna tanár tanár Magyarország Mezőtúr 2008-11-18 21:34:02
4445 Abai Tibor - - 2008-11-18 21:33:46
4444 Fülöp Gábor - - Győr 2008-11-18 21:19:04
4443 Szasz Zoltán Felháborítóak az új intézkedések! Felháborítóak az új intézkedések! Magyarország Budapest 2008-11-18 21:17:07
4442 Berkiné Szribik Anita - - Magyarország Nagyszokoly 2008-11-18 21:15:49
4441 Madárné Bőle Brigitta - - Magyar Előszállás 2008-11-18 20:54:08
4440 SCHNEIDERNÉ TÖLLI MAGDOLNA - - MAGYARORSZÁG SZIGETSZENTMIKLÓS 2008-11-18 20:52:45
4439 Mészáros Ágota - - 2008-11-18 20:51:47
4438 Jakab Eszter perinatális szaktanácsadó hallgató perinatális szaktanácsadó hallgató Magyarország Sződliget 2008-11-18 20:40:47
4437 Bisztrainé Csige Tímea- - - Magyar Budapest 2008-11-18 20:35:19
4436 Szabóné Pál Eszter - - Szigetszentmiklós 2008-11-18 20:33:47
4435 Dr.Kocsisné KÁlló Veronika - - Szeged 2008-11-18 20:20:55
4434 Dr Kakusziné Kiss Gabriella - - Magyarország Szeged 2008-11-18 20:17:34
4433 mészáros nikolett - - magyarország dunaharaszti 2008-11-18 20:11:47
4432 Paluskáné Jebelovszki Tünde mentálhigiénés másoddiplomás tanár Az én... mentálhigiénés másoddiplomás tanár Az én kislányom megkésett mozgás- és beszédfejlődés miatt járt Nyíregyházán az ÉFOÉSZ keretén belül működő korai fejlesztőbe, ahol kimondhatatlanul hasznos és eredményes munkát végeztek az ott dolgozó szakemberek. Nyíregyháza 2008-11-18 20:04:16
4431 dr.Pallós Zoltán - - Magyarország Pécs 2008-11-18 19:53:12
4430 Ottóffyné Kiszely Ildikó Mi jöhet még? Mi jöhet még? Magyarország Fonyód 2008-11-18 19:51:53
4429 Slama Zsófia 21 éves vagyok.2 beteg testvérem van,emiatt... 21 éves vagyok.2 beteg testvérem van,emiatt nagyon rossz anyagi helyzetben van a családunk.Miért nem lehet megbecsülni azt,ha a szülők felvállalják a beteg gyereküket,és nem lőcsölik az állam nyakára.Amit egy állami intézetben a fejlesztésükre fordítanak Magyar Szeged 2008-11-18 19:49:49
4428 Fekete Sándorné - - Magyarország Baja 2008-11-18 19:49:25
4427 Bögeholdné Hajósi Adrienn - - Magyarország Gara 2008-11-18 19:47:11
4426 Balogh Eleonóra - - Magyaro. Szeged 2008-11-18 19:44:29
4425 Slama Caba 2 beteg gyereket nevelünk,így is... 2 beteg gyereket nevelünk,így is beleszakadunk az erőfeszítésbe. Magyar Szeged 2008-11-18 19:42:30
4424 Kecskemétiné Horváth Ágnes - - 2008-11-18 19:31:27
4423 dr Kertesi Zsuzsanna - - Magyarország Budapet 2008-11-18 19:29:42
4422 Keszthelyi Rózsa szociálpedagógus / segéd audiológius... szociálpedagógus / segéd audiológius asszisztens Magyarország Pécs 2008-11-18 18:53:29
4421 Koós Norbert - - Magyar PÉCS 2008-11-18 18:48:19
4420 Dr.Pálinkási Csaba - - Magyarország Budapest 2008-11-18 18:44:14
4419 Fodor Gabriella - - Magyarország Budapest 2008-11-18 18:42:11
4418 Beerné Malomvári Edit - - Magyarország Ajka 2008-11-18 18:38:38
4417 Erdőssy Imréné, ált. isk. tanár - - Magyarország Üröm 2008-11-18 18:35:24
4416 Székely Rita - - 2008-11-18 18:30:50
4415 Száviczáné - - 2008-11-18 18:09:18
4414 Németh Józsefné - - 2008-11-18 18:08:46
4413 Garainé Baki Mónika óvodapedagógus óvodapedagógus 2008-11-18 18:08:44
4412 Sz. Helen M. - - 2008-11-18 18:08:17
4411 Győrffy Miklósné Siketvakok Országos Egyesülete JTSZ.... Siketvakok Országos Egyesülete JTSZ. www.siketvaktolmacs.hu Magyarország Budapest 2008-11-18 18:07:01
4410 Sz. H. Margit - - Sárvár 2008-11-18 18:06:43
4409 Szűcs Attila - - Magyarország Pécs 2008-11-18 18:06:35
4408 Goetterné Bándy Katalin - - Magyarország 2008-11-18 18:06:35
4407 Bertha Jánosné - - Fertőd 2008-11-18 18:05:46
4406 Szavicza Helen - - Magyar 2008-11-18 18:05:21
4405 Csizmók Erika - - 2008-11-18 18:00:05
4404 Forró Betti - - Magyar Budapest 2008-11-18 17:56:47
4403 Borsosné Mihályi Mónika - - Magyarország Keszthely 2008-11-18 17:53:42
4402 Fejérváry Ákos - - Hu Bp. 2008-11-18 17:48:02
4401 Mayer Petra gyógytornász gyógytornász Hosszúhetény 2008-11-18 17:41:54
4400 Hajdu Péterné - - Miskolc 2008-11-18 17:33:14
4399 Juhász Zsuzsanna - - Magyarország Budapest 2008-11-18 17:13:34
4398 Bakonyi Éva Beáta - - Martonvásár 2008-11-18 17:06:55
4397 Makár Barnabásné - - 2008-11-18 17:05:08
4396 Biró Istvánné - - UK. Norwich 2008-11-18 17:02:51
4395 Biró István Ismerhettek veletek vagyok. Ismerhettek veletek vagyok. Egyesült Királyság Norwich 2008-11-18 16:59:53
4394 Máyer Károly - - 2008-11-18 16:54:08
4393 Matuscsákné Tapodi Marianna gyógypedagógiai asszisztens gyógypedagógiai asszisztens Miskolc 2008-11-18 16:53:34
4392 Máyerné Bor Ágnes Csecsemő és kisgyermek gondozó Csecsemő és kisgyermek gondozó 2008-11-18 16:53:31
4391 Lenkey Krisztián - - magyarország Budapest 2008-11-18 16:43:26
4390 Kiss Orsolya Gabriella - - Magyarország Mogyoród 2008-11-18 16:40:19
4389 Müller Janka - - Magyarország Budapest 2008-11-18 16:31:36
4388 Szabó Anikó - - 2008-11-18 16:30:15
4387 Mayer Irén - - Magyar Budapest 2008-11-18 16:29:17
4386 Kemény Gábor így legalább ebből is át lehet... így legalább ebből is át lehet csoportosítani az abortusz-finanszírozásra? Bp 2008-11-18 16:28:25
4385 Lengyel Ernőné - - Magyarország Sály 2008-11-18 16:15:12
4384 Pádárné Lantos Bernadett - - 2008-11-18 16:13:49
4383 Dávid Zsuzsanna - - Magyarország Budapest 2008-11-18 16:12:18
4382 Papp Judit - - Göd 2008-11-18 16:02:41
4381 Barabás Mónika - - Magyarország Ráckeresztúr 2008-11-18 16:00:18
4380 Nógrádi Ágnes - - 2008-11-18 15:51:40
4379 Marosi Eszter - - 2008-11-18 15:46:12
4378 Magyari Ildikó - - Magyarország Miskolc 2008-11-18 15:42:46
4377 Szalay Lívia - - Magyarország Ráckeresztúr 2008-11-18 15:34:52
4376 Juhászné Réka - - Budapest 2008-11-18 15:34:46
4375 Koncz Sándorné Felháborító, hogy azt a csoportot... Felháborító, hogy azt a csoportot rövidítik meg, akiknek amúgy is több a gondja. Magyar Százhalombatta 2008-11-18 15:19:13
4374 Gálfi Anita - - Magyarország Zalavár 2008-11-18 14:47:02
4373 Ujtzné Keller Anna - - Magyarország Paks 2008-11-18 14:46:22
4372 Dr Potyondi Margit - - Budapest 2008-11-18 14:38:51
4371 Szabó Csilla - tanár - - Magyarország Budapest 2008-11-18 14:35:57
4370 Nagyné Bernolák Dóra - - Magyarország Göd 2008-11-18 14:34:59
4369 Melegh Erzsébet - - 2008-11-18 14:11:06
4368 Molnár Henriette tanítónő tanítónő Magyarország Gödöllő 2008-11-18 14:09:04
4367 Bévárdyné Gera Krisztina - - Magyar Pécs 2008-11-18 14:04:56
4366 Tóth Ildikó - - Magyarország Budapest 2008-11-18 14:03:23
4365 Tarjányiné Elter Tünde - - Magyarország Pécs 2008-11-18 14:00:42
4364 Simon Attila - - Magyarország Pécs 2008-11-18 13:52:58
4363 Éhnné Walczer Zsuzsanna támogatom a tiltakozást támogatom a tiltakozást Magyar Győr 2008-11-18 13:46:54
4362 Vidák Máté - - 2008-11-18 13:36:31
4361 Bogárdi Aliz Amíg nem fogjuk fel a megelőzés... Amíg nem fogjuk fel a megelőzés jelentőségét, nem fog a nemzet felemelkedni, és segítségére lenni más nemzeteknek! Magyarország Pécs 2008-11-18 13:34:02
4360 Vozárné Cseke Hajnalka - - Magyarország Pécs 2008-11-18 13:20:01
4359 Hutterné Berthóty Mária - - Magyarország Budapest 2008-11-18 13:13:51
4358 Tóth Györyg Attiláné - - Magyarország Pécs 2008-11-18 13:09:00
4357 Walter Györgyné - - Pécs 2008-11-18 12:34:54
4356 Járdi Attila József - - 2008-11-18 12:32:43
4355 Miklós Réka - - Székesfehérvár 2008-11-18 12:23:35
4354 Lublóváry Era Bella - - 2008-11-18 12:18:17
4353 Ádám Judit - - Magyarország Halásztelek 2008-11-18 12:11:28
4352 Veress Andrásné aláírom aláírom Magyarország Vásárosnamény 2008-11-18 12:07:40
4351 Vanek Zsuzsa - - Magyarország Budapest 2008-11-18 12:06:43
4350 Kürtös Csabáné - - Magyarország Nagyhajmás 2008-11-18 12:04:46
4349 Platthy Pap Enikő gyógyped. logop. - - 2008-11-18 12:04:22
4348 Maurerné Jancz Renáta Támogatom az aláírást. Nekem egy 5hós Fiam... Támogatom az aláírást. Nekem egy 5hós Fiam van, szerencsére viszonylag egészséges(csak ekcémája van, Tőlem örökölte) de másoknak ez jelentette a Mindent!!! Magyar Budapest 2008-11-18 11:55:03
4347 Vörös Emese - - Magyar Budapest 2008-11-18 11:44:17
4346 Dúl Hajnalka - - 2008-11-18 11:35:23
4345 Siklós Gyöngyvér - - Magyarország budaörs 2008-11-18 11:30:20
4344 Kiss Istvánné védőnő védőnő Magyarország Ajka 2008-11-18 11:28:15
4343 Andrásik Margit Kisebbik fiam 5 éves halmozottan sérült 2... Kisebbik fiam 5 éves halmozottan sérült 2 évvel ezelőtt sajnálattal vettük tudomásul, hogy a Bp-i Korai Fejlesztő Int.pesti részlegét bezárták anyagi okokra hivatkozva. Így a budai részre 1,5ó utat már nem tudtuk vállalni. Magyarország Budapest, XV ker. 2008-11-18 11:21:35
4342 Argay Ferenc - - Kaposvár 2008-11-18 11:19:29
4341 Belleau Eszter - - Magyarország Pécs 2008-11-18 11:12:40
4340 Szőke Szilvia - - Magyarország Miskolc 2008-11-18 11:11:41
4339 Kristóf Ildikó - - Baja 2008-11-18 11:10:42
4338 Sámson Margit - - Magyarország Pécs 2008-11-18 10:59:01
4337 Maholányi Krisztina - - Magyar Balassagyarmat 2008-11-18 10:57:08
4336 Dévai Józsefné - - Magyar Lippó 2008-11-18 10:56:13
4335 Gresa Zoltán - - Magyarország Budapest 2008-11-18 10:49:44
4334 Gresa Beáta - - Magyarország Budapest 2008-11-18 10:45:41
4333 Gerendás Barbara - - Magyar Budapest 2008-11-18 10:25:51
4332 Gulyásné Szekeres Judit - - magyar Nagykovácsi 2008-11-18 10:21:58
4331 Tiborné Merkler Gabriella családanya - szociális munkás családanya - szociális munkás Magyarorszád Mohács 2008-11-18 10:18:15
4330 Hambuch Anikó Felháborító, hogy mindig a védtelenektől,... Felháborító, hogy mindig a védtelenektől, rászorultaktól vesznek el. Magyarország Pécs 2008-11-18 10:15:00
4329 Czopf László Dr. - - Magyarország Pécs 2008-11-18 10:14:56
4328 Tutti Tibor - - Kölked 2008-11-18 10:13:37
4327 Siklós Emőke - - Magyarország Budaörs 2008-11-18 10:11:30
4326 Benedekné Toth Hajnalka Ez az ország innen is látszik hogy nagyon... Ez az ország innen is látszik hogy nagyon rossz irányba indult el.De nem csak itt hanem minden téren.A magyar embernek a nyakát akarják kitekerni.És fog is sikerülni nekik.Sajnos. Magyarország Érd 2008-11-18 10:04:09
4325 Kovács Győző - - Magyar Gyöngyös 2008-11-18 09:53:55
4324 Papp Orsolya - - Magyarország Budapest 2008-11-18 09:52:17
4323 Kovács Ildikó - - Magyarország Budapest 2008-11-18 09:52:10
4322 Keller Krisztina - - Sződ 2008-11-18 09:52:06
4321 Katona Mária - - 2008-11-18 09:47:53
4320 Nagy Zoltánné - - Magyar Budapest 2008-11-18 09:46:58
4319 Gazdag György - - Magyarország Felsőpakony 2008-11-18 09:40:28
4318 Pekár Éva - - 2008-11-18 09:40:00
4317 Tóth Kálmánné - - Magyarország Pécs 2008-11-18 09:39:39
4316 Gál Magdolna az én gyerekeim se fejlődtek volna, ha nincs... az én gyerekeim se fejlődtek volna, ha nincs fejlesztőpedagógia Magyar Bp 2008-11-18 09:38:12
4315 Benkőné Kovacsics Magdolna - - Magyarország Pécs 2008-11-18 09:35:43
4314 Kertészné Balázs Veronika - - Magyarország Solymár 2008-11-18 09:33:41
4313 Tóth Gábor - - 2008-11-18 09:33:22
4312 Horváth Zoltánné - - Magyarország Pécs 2008-11-18 09:29:12
4311 Varsányi Zita - - Magyarország Budapest 2008-11-18 09:28:53
4310 Takacs Gabor - - Magyarorszag Hosszuheteny 2008-11-18 09:28:02
4309 Vankóné Nagy Márta Kineziológus Kineziológus Magyar Budapest 2008-11-18 09:27:03
4308 Juhász Eszter - - Magyarország 2008-11-18 09:24:03
4307 Zsemberovszky Zsuzsanna tanár tanár M.o. Pécs 2008-11-18 09:23:49
4306 Vecsey Árpád - - Magyarország Győrújbarát 2008-11-18 09:21:17
4305 Iskiné Máté Krisztina - - Magyarorszag Győr 2008-11-18 09:18:50
4304 Rinkács Katalin Mindenkinek lehet gyereke, vagy unokája,... Mindenkinek lehet gyereke, vagy unokája, egyéb szerette,a ki rászorult lehet!!!!!!!!!!!!!!!!!4 magyar Szentendre 2008-11-18 08:58:12
4303 Joachim Györgyné autista fiatal édesanyja autista fiatal édesanyja Magyarország Budapest 2008-11-18 08:53:24
4302 dr. Varga Éva - - Magyarország Pécs 2008-11-18 08:43:24
4301 Várnagy Erzsébet - - 2008-11-18 08:34:37
4300 Erős Judit - - Budapest 2008-11-18 08:22:32
4299 Lajos Erika A levél tartalmával egyetértek. A levél tartalmával egyetértek. Magyarország Komárom 2008-11-18 08:22:19
4298 Jakus Orsolya - - 2008-11-18 08:07:38
4297 dezső balázs - - 2008-11-18 07:59:35
4296 Bolanowski Gabriella Tiltakozom a gyermekek ellen hozott törvények... Tiltakozom a gyermekek ellen hozott törvények és rendelkezések ellen. Magyarország Nyíregyháza 2008-11-18 07:42:11
4295 Szanyi Tímea Leendő gyógypedagógus Leendő gyógypedagógus Magyarország Budapest 2008-11-18 07:36:52
4294 Varga Gézáné - - 2008-11-18 07:26:34
4293 Madák Gyuláné én is korai fejlesztek, a leghatékonyabb... én is korai fejlesztek, a leghatékonyabb prevenció!!!!!!!! Magyarország Litér 2008-11-18 07:25:48
4292 Szalay Szilvia Szülő Szülő Budapest 2008-11-18 07:07:27
4291 Lantos Ágnes gyógypedagógus-fejlesztő pedagógus gyógypedagógus-fejlesztő pedagógus Budapest 2008-11-18 05:31:27
4290 Mező Árpádné - - Magyarország Budapest 2008-11-18 02:02:15
4289 Kolozsné Ladányi Edit - - 2008-11-18 00:02:36
4288 Penténé Sándor Ildikó majd csak elméletben fejlesztenek ezután? majd csak elméletben fejlesztenek ezután? Magyarország Kiskunhalas 2008-11-17 23:46:47
4287 Sóki Istvánné A kéréssel egyetértek! A kéréssel egyetértek! Magyarország Orosháza 2008-11-17 23:46:32
4286 Tiborcz Zsuzsanna - - Magyarország Budapest 2008-11-17 23:46:01
4285 Violáné Pintér Rozália Gyakorló pedagógus vagyok, akinek a... Gyakorló pedagógus vagyok, akinek a tanítványai között is van SNI-s gyerek. Magyarország Koroncó 2008-11-17 23:11:21
4284 Varga Réka - - 2008-11-17 23:06:54
4283 Sáriné Zsoldos Szilvia - - Budapest 2008-11-17 23:00:28
4282 Borsos Andrásné - - Magyarország Zalaegerszeg 2008-11-17 22:33:57
4281 Harmati Helga Én is csatlakozom a felháborodáshoz, mivel... Én is csatlakozom a felháborodáshoz, mivel mindig onnan vonják el a pénzt, amivel a rászorulóknak lehetne segíteni, javítani élethelyzetükön. Még a reménysugarat a lehetőséget is elveszik az emberektől, hogy emberségesebben élhessenek. Magyarország 2008-11-17 22:32:34
4280 Soós Gyula - - 2008-11-17 22:32:33
4279 Major Magda - - Székesfehérvár 2008-11-17 22:24:46
4278 Ujhidyné Kelemen Erika gyógypedagógus-logopédus A korai fejlesztés hiánya = a leghatékonyabb... A korai fejlesztés hiánya = a leghatékonyabb időszak elvesztésével. Magyaro. Kecskemét 2008-11-17 22:24:37
4277 Arany Renáta - - magyar Kunmadaras 2008-11-17 22:23:50
4276 Herczeg Ágnes - - Budapest 2008-11-17 22:20:31
4275 Csadek Gabriella (ápolónő) (ápolónő) Magyar Budapest 2008-11-17 22:16:10
4274 Haraszti Istvánné - - Magyar Sárvár 2008-11-17 21:57:06
4273 Bira Tímea - - Magyarország Budapest 2008-11-17 21:49:06
4272 Győrfy Anikó Nagycsaládosok Nagykanizsai Egyesülete Nagycsaládosok Nagykanizsai Egyesülete Magyarország Nagykanizsa 2008-11-17 21:44:25
4271 Porcsalmy Tünde pedagógus pedagógus Magyarország Gyula 2008-11-17 21:40:27
4270 Kuruczné Korda Borbála - - Magyarország hajdúszoboszló 2008-11-17 21:39:36
4269 Tamás Andrea - - Magyarország Tatabánya 2008-11-17 21:33:32
4268 Csütörtökiné Rigó Erzsébet - - Magyarország Keszthely 2008-11-17 21:29:39
4267 Finta Bernadette Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nagymaros 2008-11-17 21:26:42
4266 Görgényi Adrienn - - Miskolc 2008-11-17 21:26:12
4265 Ifkó M. Judit tanár tanár Magyarország Budapest 2008-11-17 21:20:49
4264 Vigyázó István - - Magyar Budapest 2008-11-17 21:20:39
4263 Fenyősy Antónia - - Magyarország Gyömrő 2008-11-17 21:14:00
4262 Herczeg Rita védőnő - - Magyarország Szentgotthárd 2008-11-17 21:06:56
4261 Cser Károlyné - - Magyar Budapest 2008-11-17 21:02:05
4260 porkolábné szaniszló márta - - 2008-11-17 20:57:18
4259 Szabó Zsolt - - Magyarország Siófok 2008-11-17 20:29:16
4258 Morvayné Bajai Zsuzsanna Pusztán költségvetési-pénzügyi... Pusztán költségvetési-pénzügyi szempontból is éppenséggel erősíteni kellene a korai fejlesztést 2008-11-17 20:29:10
4257 Gulyás Dénes A feleségem huszonnyolc éve konduktor a Pető... A feleségem huszonnyolc éve konduktor a Pető Intézetben. A családomban is van aki korai fejlesztésre szorult volna, de akkor ez még ismeretlen fogalom volt. Magyar Nagykovácsi 2008-11-17 20:26:45
4256 Berki László egyetértek egyetértek magyarország (csupa kisbetűvel) Debrecen 2008-11-17 20:13:06
4255 Farkas Darnai Judit - - Magyarország 2008-11-17 19:53:06
4254 Hidli Aranka - - Magyarország Szeged 2008-11-17 19:50:06
4253 Csepregi Aranka egyetértek egyetértek Magyarország Szentes 2008-11-17 19:49:33
4252 Ácsné Máthé Ibolya - - 2008-11-17 19:42:47
4251 Ács Ferenc - - 2008-11-17 19:41:50
4250 Besenczy Zoltánné - - Szarvas 2008-11-17 19:28:33
4249 Mészáros Eszter - - Magyar Pécs 2008-11-17 19:18:18
4248 Sipos Gerda - - Magyarország Tápiószentmárton 2008-11-17 19:08:04
4247 Kovács Veronika - - 2008-11-17 18:59:47
4246 Tamás Orsolya gyógypedagógus (korai fejlesztés - is) Ha... gyógypedagógus (korai fejlesztés - is) Ha elvesszük az alapokat, nem lesz többé mire építeni !!! Magyar Budapest 2008-11-17 18:45:15
4245 Molnárné Proks Edina - - Magyar 2008-11-17 18:38:52
4244 iMRE rÉKA tILTAKOZOM tILTAKOZOM mAGYARORSZÁG tERESKE 2008-11-17 18:33:30
4243 Nagy Zsófia - - Magyarország Budapest 2008-11-17 18:31:37
4242 Puskás Andrea - - Magyarország Sándoralva 2008-11-17 18:17:27
4241 Vassné Bejik Beáta - - Magyar Veresegyház 2008-11-17 18:17:17
4240 Molnár András - - 2008-11-17 18:13:18
4239 Füstös János - - Magyarország Csurgó 2008-11-17 18:13:01
4238 Jári Katalin - - Ócsa 2008-11-17 17:56:48
4237 Tóth Ildikó - - Magyarország Kecskemét 2008-11-17 17:44:43
4236 Czindrichné Kovács Szilvia - - Magyarország Százhalombatta 2008-11-17 17:43:24
4235 Tuczai Márta - - Magyarország Szeged 2008-11-17 17:25:08
4234 László Istvánné - - Magyarország Budapest 2008-11-17 17:19:09
4233 Kanyó Zsolt - - 2008-11-17 16:58:17
4232 Kiss Ildiko Mernök vezettsegü fiatal anyuka... Mernök vezettsegü fiatal anyuka (remelhetöleg juniustol), aki mar most sokat gondol gyermekei szellemi es lelki fejlödesenek biztositasara es mgfelelössegere. A Kolosekat igazi ötletgyarosoknak talalom, es nagyon hasznosnak. TAMOGATOM a peticiot!!! Magyarorszag Sopron 2008-11-17 16:56:32
4231 Halász Brigitta - - Szerbia Szabadka 2008-11-17 16:49:35
4230 Gaálné Szabó Ildikó - - Pókaszapetk 2008-11-17 16:37:11
4229 Klimaj Kriszta - - Magyarország Dunakeszi 2008-11-17 16:36:37
4228 Havran Anikó - - Magyarország Nyíregyháza 2008-11-17 16:26:44
4227 Váró Anna - - Magyarország Szeged 2008-11-17 16:04:19
4226 Fabich Enikő - - Magyarország Budapest 2008-11-17 15:57:45
4225 Kovács Istvánné - - Magyrország Budapest 2008-11-17 15:56:10
4224 Kiss Szabolcs Down gyerekes szülő, fogjunk össze, hogy ne... Down gyerekes szülő, fogjunk össze, hogy ne mindent lehessen következmények nélkül rövid távú célok érdekében tönkretenni. Magyarország Budapest 2008-11-17 15:53:51
4223 Lakatos Szabolcs - - Magyarország Bp 2008-11-17 15:53:02
4222 Kovács család - - Magyar 2008-11-17 15:47:23
4221 pétererzsébet semi semi szabolcs tarpa 2008-11-17 15:25:46
4220 Huszti Ágota - - Magyarorszá Veresegyház 2008-11-17 15:18:15
4219 Pungor Lászlóné - - Magyar Sárvár 2008-11-17 15:07:50
4218 Dr. Brádeánné Gacs Judit - - Magyarország Budapest 2008-11-17 14:54:31
4217 Völgyiné Réhm Tímea Az egyik kislányom nyitott gerinccel és... Az egyik kislányom nyitott gerinccel és oxigénhiánnyal született. HA nem lenne ez a fejlesztés és módszer, még a mai napig is csak egy vegetáló kis élet lenne. Ne tegyék ezt velünk! Ne vegyék el az utolsó szalmaszálat tölünk és a hozzánk hasonlóktól!!! Magyarország Pécs 2008-11-17 14:51:40
4216 Sigmund Gyula - - 2008-11-17 14:51:28
4215 Sigmund Laura - - 2008-11-17 14:50:50
4214 Sigmund Ágnes - - Magyarország Budapest 2008-11-17 14:50:05
4213 Sigmundné Viszló Ágnes - - Magyarország Budapest 2008-11-17 14:49:18
4212 Barta Gábor - - Magyarország Sáta 2008-11-17 14:47:49
4211 Sárközy Kinga - - Magyarország Budaörs 2008-11-17 14:20:07
4210 Dudás Erika - - Magyar Monor 2008-11-17 14:11:11
4209 Juhász Éva Embertelenség !!!!!! Embertelenség !!!!!! Magyar 2008-11-17 13:55:09
4208 Horváth Noémi - - Nyergesújfalu 2008-11-17 13:52:01
4207 Fodor Ildikó - - 2008-11-17 13:46:56
4206 Gelle Lászlóné dr - - Magyarország Szombathely 2008-11-17 13:44:31
4205 Kormosné D. Zsuzsa - - Szigetszentmiklós 2008-11-17 13:39:58
4204 Tóth Richárd - - 2008-11-17 13:30:13
4203 Borhy Ágnes korai fejlesztő gyógypedagógus vagyok korai fejlesztő gyógypedagógus vagyok Magyarország Fót 2008-11-17 13:16:20
4202 Király Krisztián - - Magyarország Marcali 2008-11-17 13:12:15
4201 BOgnárné Horváth Délia - - Sopron 2008-11-17 13:07:38
4200 Faggyas Józsefné Teleházvezető Teleházvezető Magyar Somogycsicsó 2008-11-17 13:03:21
4199 Sípos T. Kinga - - Magyarország Budapest 2008-11-17 12:54:40
4198 Márkné Markó Éva - - Magyarország Agyagoszergény 2008-11-17 12:20:54
4197 Péterné Radó Zsuzsanna 3 fejlesztésre szoruló gyermekem van. 3 fejlesztésre szoruló gyermekem van. Budapest 2008-11-17 12:20:18
4196 Dévai Gáborné - - 2008-11-17 12:17:49
4195 Labancz Ildikó - - Budapest 2008-11-17 11:51:02
4194 Nagy Izabella - - Magyarország Nagykáta 2008-11-17 11:43:57
4193 Papné Balog Margit - - Magyar Kecskemét 2008-11-17 11:12:43
4192 KOROKNAI Zsombor - - Bp 2008-11-17 11:08:14
4191 Boáné Stróbl Melinda - - 2008-11-17 10:51:03
4190 Vadasné Farkas Brigitta logopédus, pszichopedagógus logopédus, pszichopedagógus Magyarország Martfű 2008-11-17 10:39:03
4189 Zöld Bernadett - - Magyarország Balassagyarmat 2008-11-17 10:35:36
4188 Solymosi Zsuzsanna - - 2008-11-17 10:31:47
4187 Piriné Paizs Ildikó Tanítónő- fejlesztő pedagógus Tanítónő- fejlesztő pedagógus Magyar Budapest 2008-11-17 10:28:36
4186 Kapusy Zsuzsa pszichológus pszichológus Magyar Budapest 2008-11-17 10:26:15
4185 Maros Kriszta - - 2008-11-17 10:23:19
4184 Mészárosné Szentmiklósi Anita - - 2008-11-17 10:19:01
4183 Godóné Matula Adrienn - - Magyarország Pákozd 2008-11-17 10:15:32
4182 Vajda Boglárka - - 2008-11-17 10:09:40
4181 László Erika - - 2008-11-17 10:06:35
4180 Tóthné Hódi Anikó - - Magyar Szeged 2008-11-17 09:45:04
4179 Bárdiné Bella Mónika - - Hu Bp 2008-11-17 09:37:06
4178 Zajdó Lajosné Tiltakozom. Ez a "megoldás"... Tiltakozom. Ez a "megoldás" antihumánus. Magyarország Gyöngyös 2008-11-17 09:28:23
4177 Salgó-Nemes Katalin - - Magyarország Piliscsaba 2008-11-17 09:28:06
4176 Hangyál Éva - - Magyar Budapest/Hungary 2008-11-17 09:27:04
4175 Nagyné Gelencsér Adrienne - - Magyarország Sásd 2008-11-17 09:17:31
4174 Dr. Tamás Attiláné tanár - - Magyarország Debrecen 2008-11-17 09:09:41
4173 Erdélyi Ilona Az intézkedés a halmozottan hátrányos,... Az intézkedés a halmozottan hátrányos, depressziós térségekben gyorsítaná a leszakadást! Magyar Ópályi 2008-11-17 09:08:57
4172 Álló Zita - - 2008-11-17 09:04:50
4171 Bakó Andrea - - Magyarország Hajdúböszörmény 2008-11-17 09:01:50
4170 Szendrői Péter - - Magyarország Zalaegerszeg 2008-11-17 09:01:43
4169 Fata Zoltán - - Zalaegerszeg 2008-11-17 08:53:00
4168 Boha Hajnalka - - Magyarország Szolnok 2008-11-17 08:52:05
4167 Gonczol Andrea - - Tatabanya 2008-11-17 08:49:27
4166 Tóth Zsuzsa, gyógypedagógus - - Magyarország Budapest 2008-11-17 08:43:49
4165 Golán Ivett - - 2008-11-17 08:36:47
4164 Dr Rátay Csaba Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány Magyar Budapesw 2008-11-17 08:28:27
4163 Radó Lászlóné - - Magyarország Budapest 2008-11-17 08:25:56
4162 Járfás Terézia - - Zalaegerszeg 2008-11-17 08:18:48
4161 Elszeszerné Anna - - Magyar Ercsi 2008-11-17 08:09:21
4160 Szűcsné Stadler Lilla - - Dunakeszi 2008-11-17 08:01:18
4159 Nagyné Kondri Irén - - Magyarország Szigetszentmiklós 2008-11-17 07:51:04
4158 Gémes László - - Magyarország Tiszavasvári 2008-11-17 07:06:14
4157 Sós Eszter mérnöktanár mérnöktanár Magyarország Pécs 2008-11-17 07:06:08
4156 Benkéné Ács Ágnes - - Magyarország Sásd 2008-11-17 07:02:27
4155 Krakkai Valéria - - Magyarország 3896 2008-11-17 05:12:54
4154 Berényi Tamás - - Magyarország Boldog 2008-11-17 04:50:16
4153 Csalló Marina mérnők-közgazdász mérnők-közgazdász Magyarország Debrecen 2008-11-17 00:58:42
4152 Tihanyiné Tóth Mária szeretnénk mi is bekerülni a... szeretnénk mi is bekerülni a beszédjavításhoz, 11 éves tartós beteg fiammal, aki 8 éves születésnapját még a speciális csecsemőotthonban töltötte. Orrhangon beszél, azon énekel, hibás a kiejtése, érdemes volna vele is foglalkozni. Magyarország Pécs 2008-11-17 00:32:42
4151 Pádárné Bagoly Anna - - Magyarország Szigetszentmiklós 2008-11-17 00:12:00
4150 Szemkeő Péter Remélem, hogy egy hozzá nem értő... Remélem, hogy egy hozzá nem értő figyelmetlenségről van szó Magyar Kiskőrös 6200 2008-11-17 00:04:45
4149 Némethné Torma Ida - - 2008-11-16 23:38:19
4148 Pálinkás Csaba Elkeserítő, hogy a rövidtávú érdekekért... Elkeserítő, hogy a rövidtávú érdekekért mindent képesek feláldozni. Magyarország Budapest 2008-11-16 23:24:13
4147 Farkas Judit - - 2008-11-16 23:17:02
4146 Tóvölgyiné Kerek Ildikó - - Budapest 2008-11-16 22:59:08
4145 enyedy valéria - - magyarország budapest 2008-11-16 22:53:36
4144 Tamási Zoltán - - Magyarország Sarród 2008-11-16 22:53:19
4143 Ecsedi Klára - - Budapest 2008-11-16 22:30:03
4142 Kovács Attila Szomorú hogy miközben mindenki az... Szomorú hogy miközben mindenki az emberiességről beszél, egyre kevéssé leszünk emberek. Magyar Abony 2008-11-16 22:22:05
4141 Szűcs Zoltán - - 2008-11-16 22:11:54
4140 Folcz Melinda gyógypedagógus gyógypedagógus Magyarország Komárom 2008-11-16 22:10:24
4139 Németh Pál - - Magyar budapest 2008-11-16 22:10:06
4138 Balla Zsuzsanna - - Magyarország Budaörs 2008-11-16 22:10:05
4137 Óvádi Péter - - 2008-11-16 22:09:17
4136 Lengyel Attila - - Magyarország Budapest 2008-11-16 22:06:20
4135 Ballagó Béla Eggyetértek Eggyetértek Magyar Hatvan 2008-11-16 21:54:22
4134 Danás György és családja - - Magyarország Miskolc-Pereces 2008-11-16 21:48:41
4133 Bella Annamária - - Magyar Sopron 2008-11-16 21:46:35
4132 Gregorics Anna - - 2008-11-16 21:42:45
4131 Mikula Bettina - - Magyarország Zagyvaszántó 2008-11-16 21:36:11
4130 Illés Zoltánné - - Magyarország Paks 2008-11-16 21:35:35
4129 Pap Zsombor - - 2008-11-16 21:27:29
4128 Hendlein László Vannak más források is ahonnan el lehet... Vannak más források is ahonnan el lehet vonni.Elegem van, hogy cégemmel rengeteg emberen segítünk vakokon, beteg gyerekeken de mindig fontosabb az államnak, hogy................ Tudják mit cseréljenek a szülőkkel egyetlen órát lássuk mi lesz Hungary Budapest 2008-11-16 21:22:35
4127 Golovics Mónika - - Magyarország Kecskemét 2008-11-16 21:18:54
4126 Berkiné Őri Márta - - Zalalövő 2008-11-16 21:11:39
4125 Polinger Beatrix gyógyped,logopédus gyógyped,logopédus Magyar Pápa 2008-11-16 21:10:04
4124 Balogh Renáta - - 2008-11-16 21:07:58
4123 Szántó Mária - - Magyar Budapest 2008-11-16 21:03:49
4122 Kőrössy Péter - - Budapest 2008-11-16 20:57:26
4121 Ódorné Marton Edit - - Magyarország Zalaegerszeg 2008-11-16 20:56:57
4120 Szabóné Vinczler Tímea gyógypedagógus Ha csak a piszkos anyagiaknál maradunk, abba... Ha csak a piszkos anyagiaknál maradunk, abba belegondolt valaki, hogy hosszú távon ez a "spórolás" mennyivel lesz drágább mindenkinek?! Magyarország Budapest 2008-11-16 20:55:34
4119 Frcskané Kovács Szilvia Mint anyuka fejezem ki tiltakozásomat ugyanis... Mint anyuka fejezem ki tiltakozásomat ugyanis az én gyermekem is enyhén fogyatékos és integrált iskolába kell hogy járjon a pedegogusok segítségével tudom csak elérni hogy a gyermekem a felnőt korban önálló életet tudjon élni itt a köszönet kevés. Magyarország Tiszaújváros 2008-11-16 20:53:48
4118 Petrányi Barbara - - Magyarország Monor 2008-11-16 20:48:50
4117 Csák Éva - - Magyarország Budapest 2008-11-16 20:44:27
4116 Tombor Csilla - - Jászberény, Bajnok u 83/d 2008-11-16 20:41:48
4115 Piri Orsolya - - Magyarország Veszprém 2008-11-16 20:33:28
4114 Korisánszki Enikő gyógypedagógus Képzelem mekkorát lehet ezen spórolni....a... Képzelem mekkorát lehet ezen spórolni....a forintmilliárdok tengeréből pont ez a csepp hiányzik? Magyarország Taksony 2008-11-16 20:32:20
4113 Varga Ilona - - Magyarország Kiskunlacháza 2008-11-16 20:30:17
4112 Várhelyi Gabriella Gyógypedagógus - - Magyarország Budapest 2008-11-16 20:25:21
4111 Horváth Katalin - - 2008-11-16 20:23:30
4110 Lászlóné Falusi Mónika Nem szabad annyiban hagyni!! Nem szabad annyiban hagyni!! Magyarország Bokod 2008-11-16 20:23:00
4109 Gönyéné Marozsán Gabriella - - Magyarország Szentendre 2008-11-16 20:22:53
4108 Puskásné Kozma Krisztina - - 2008-11-16 20:22:24
4107 Pékné B. katalin - - 2008-11-16 20:17:39
4106 Makra Lajosné - - Magyarország Röszke 2008-11-16 20:12:40
4105 Molnárné Nyári Mónika - - Kaposvár 2008-11-16 20:07:22
4104 Biro Edit orulet orulet Magyarorszag Inarcs 2008-11-16 20:00:22
4103 Nagyné Tallián Réka - - magyar Győr 2008-11-16 19:58:56
4102 Asbolt Bernadett - - 2008-11-16 19:55:32
4101 Devecser Andrásné - - Magyarország Zalaegerszeg 2008-11-16 19:55:28
4100 Hovorka Tünde - - magyarország Budapest 2008-11-16 19:54:01
4099 Pálmai Csilla - - 2008-11-16 19:52:56
4098 Kisné Barta Andrea - - 2008-11-16 19:50:04
4097 Reisz Mária - - Magyarország Újpetre 2008-11-16 19:49:09
4096 Ács Györgyné - - magyar Gönyű 2008-11-16 19:44:01
4095 Dúcz Mihály - - Zalaegerszeg 2008-11-16 19:43:58
4094 Széplábiné Kiszlinger Brigitta - - Magyarország Kislőd 2008-11-16 19:42:20
4093 Mándoki Ádám - - Magyarország Budapest 2008-11-16 19:34:44
4092 Gurmai Zsuzsanna gyógypedagógus - - Kaposvár 2008-11-16 19:11:50
4091 Lukácsi Lilla - - Budapest 2008-11-16 19:06:28
4090 Scholtz Anna Óvónó vagyok,de dolgoztam Zuglóban a... Óvónó vagyok,de dolgoztam Zuglóban a Benedek Elekben,a9. kerületben a koraiban,amit az intézmény vezetője bombázott szét,elvégeztem a felsőfokú gyógyped.assz.képzést,tudom ,mit jelent egy óvónak,ha integrálnia kell egy gyereket,pedig gőze sincs,hogy kell magyarország Bp. 2008-11-16 19:05:17
4089 Minyin Gabriella - - Magyarország Székesfehérvár 2008-11-16 18:59:58
4088 Várhelyi Zoltán - - Magyarország Békéscsaba 2008-11-16 18:56:09
4087 Majsa Imréné - - Magyar Sopron 2008-11-16 18:38:51
4086 Bartókné Szirmai Krisztina óvodapedagógus óvodapedagógus Magyarország Budapest 2008-11-16 18:26:46
4085 Faragó Pál Mindet és mindenkit el akarnak... Mindet és mindenkit el akarnak lehetetleníteni otthon.Felháborító. Anglia London-Surbiton 2008-11-16 18:20:49
4084 Borosné Nagy Andrea - - Magyarország Nemesvámos 2008-11-16 17:56:28
4083 Pethőné Csordás Ilona Ha a korai fejlesztésből kivonják a... Ha a korai fejlesztésből kivonják a támogatást, az később fog nagyságrendekkel többe kerülni az államnak! Ez igazán ésszerű szempont lehetne, ha már az emberi tényezők nem motiválják a törvényhozókat! Magyarország Göd 2008-11-16 17:53:30
4082 Székelyné Palkó Mária - - 2008-11-16 17:49:40
4081 Kovács István - - Magyarország Várpalota 2008-11-16 17:45:16
4080 Szádvári Lászlóné TANAK gyógypedagógus TANAK gyógypedagógus Magyarország Budapest 2008-11-16 17:33:54
4079 Pári Lajosné - - Magyar Baja 2008-11-16 17:33:10
4078 Seres Bernadett - - Magyarország Budapest 2008-11-16 17:30:27
4077 Bozainé Nyireti Erika - - Aba 2008-11-16 17:29:14
4076 Pári Lajos - - Magyar Baja 2008-11-16 17:28:38
4075 Veszprémi Balázs - - 2008-11-16 17:28:11
4074 Gasparovics Edina - - Magyar Lábatlan 2008-11-16 17:26:08
4073 Kákonyi Lászlóné - - 2008-11-16 17:22:12
4072 Csaba Eszter pszichológus hallg. pszichológus hallg. 2008-11-16 17:19:17
4071 Farkas Ferencné - - Magyarország dunaszekcső 2008-11-16 17:16:51
4070 Gyulavári Andrásné - - Eger 2008-11-16 17:00:48
4069 Mednyánszky Ferenc - - Magyarország Győr 2008-11-16 16:59:30
4068 Németh Szilvia - - Magyarország Győr 2008-11-16 16:57:56
4067 Varga János Közben milliárdokat úsztatnak ki... Közben milliárdokat úsztatnak ki célirányosan célszemélyekhez Magyarország Baja 2008-11-16 16:56:48
4066 Szabó Vivien - - Magyarország Tatabánya 2008-11-16 16:56:36
4065 Sárközi Richárd - - magyarország tatabánya 2008-11-16 16:55:36
4064 Kiss Katalin - - Budapest 2008-11-16 16:48:03
4063 Baráth Ferencné - - 2008-11-16 16:46:55
4062 Modok Ivetta - - Magyar Budapest 2008-11-16 16:42:43
4061 Ispán Edit - - 2008-11-16 16:41:07
4060 Répás Zsolt László - - 2008-11-16 16:40:20
4059 Tóth Tamás - - 2008-11-16 16:37:50
4058 Erki-Szabóné Balogh Anna Mária - - Magyarország Csongrád 2008-11-16 16:30:21
4057 Varga Ferenc Mérnök, Tanár Mérnök, Tanár Budapest 2008-11-16 16:28:24
4056 Gulyásné Trangóni Marianna pedagógus pedagógus Magyarország Szigetszentmiklós 2008-11-16 16:22:17
4055 Cseh Anikó - - Magyar Budapest 2008-11-16 16:11:41
4054 Ádám Éva Flóra Alapítvány Flóra Alapítvány Magyarország Budapest 2008-11-16 16:10:23
4053 Bazsikáné Szabó Zsuzsanna - - Magyarország Komló 2008-11-16 16:07:32
4052 Hegyi Timea - - Magyarország Budapest 2008-11-16 16:06:53
4051 Dávid Bernadett - - Magyarország 2008-11-16 15:55:45
4050 Brunczné Tóth Éva - - Komárom 2008-11-16 15:55:28
4049 Máténé Pálfi Ágnes - - Magyarország Budapest 2008-11-16 15:51:33
4048 Szántai Csilla - - magyarország budapest 2008-11-16 15:50:26
4047 Huszka Fruzsina - - Magyarország Budapest 2008-11-16 15:43:19
4046 Viszlai-Nagy Eszter - - Magyarország Pécs 2008-11-16 15:41:47
4045 Balog Tamás - - Magyarország Budapest 2008-11-16 15:41:20
4044 Vajna Zsoltné, gyógypedagógus - - Magyarország Budapest 2008-11-16 15:39:29
4043 Tóth Árpádné - - Magyarország Tuzsér 2008-11-16 15:35:34
4042 Mészáros Veronika - - Magyarország Budapest 2008-11-16 15:33:17
4041 Juhász Benedekné Az én unokámmal is kellett volna foglalkozni... Az én unokámmal is kellett volna foglalkozni de elintézték az ügyet azzal,hogy sokat beszélgessünk ,mondókázzunk együttMost jár első osztályba Külön foglalkoznak vele/AMIKÓR ÉPPEN AKAD EGY SZABAD PEDAGÓGUS/Egy kis faluban élünk.Itt így mennek a dolgok! Magyar 2008-11-16 15:22:03
4040 Szendrei Katalin - - Magyarország Muhi 2008-11-16 15:12:20
4039 Kóbor Andrea - - magyar Szentgotthárd-Rábafüzes 2008-11-16 15:01:43
4038 Prinz Orsolya - - Magyarország Pécel 2008-11-16 15:00:23
4037 Buktáné Kelemen Katalin tanítónő - - Magyarország Eger 2008-11-16 14:59:04
4036 Müller József szülő szülő Magyarország Babarc 2008-11-16 14:53:41
4035 Kovács Enikő - - Magyar Lábatlan 2008-11-16 14:34:16
4034 Csábi Lilla - - 2008-11-16 14:32:46
4033 Csekné Kudomrák Gyöngyi - - 2008-11-16 14:30:50
4032 Magossyné Benkő Mónika - - 2008-11-16 14:28:00
4031 Vladucz Péter - - Magyarország Tiszaújváros 2008-11-16 14:18:05
4030 Putyera Lászlóné Vak gyermek édesanyja,aki a korai... Vak gyermek édesanyja,aki a korai fejlesztésnek köszönheti,hogy gyermeke sikeresen veszi az iskolai akadályokat Magyar Sülysáp,Bp. 2008-11-16 14:17:56
4029 Kalmár Ágnes a normatíva csökkentése embertelen és... a normatíva csökkentése embertelen és felelőtlen intézkedés lenne! Magyar Erdőkertes 2008-11-16 14:09:46
4028 Szőkéné Kapell Valéria amit hozzátennék, az főleg nem publikus amit hozzátennék, az főleg nem publikus Magyarország Zalaegerszeg 2008-11-16 14:01:58
4027 Király Melinda - - Magyar Budapest 2008-11-16 13:53:32
4026 Szeri Tímea - - Magyarország Szeged 2008-11-16 13:36:58
4025 Dr Bárány Sándorné - - Magyar Szentlőrinc 2008-11-16 13:35:03
4024 Kertész Ildikó - korai fejlesztő tanár - - Budapest 2008-11-16 13:30:20
4023 Borbás Eszter - - Magyar Budapest 2008-11-16 13:12:58
4022 Bencsik Gábor ne a drogosokat támogassuk ,a gyerekek nem... ne a drogosokat támogassuk ,a gyerekek nem tehetnek semmiről !!! Magyar Budapest 2008-11-16 13:07:05
4021 Pal Katalin - - Romania Tusnad 2008-11-16 12:52:09
4020 Zubák Balázs - - Magyarország Debrecen 2008-11-16 12:47:27
4019 Gocsál Ákos - - Komló 2008-11-16 12:47:26
4018 Indig Ildikó Hármasikres anyuka vagyok! Hármasikres anyuka vagyok! Magyarország 2008-11-16 12:39:48
4017 Szőke Gabriella gyógypedagógus gyógypedagógus Magyarország 2008-11-16 12:28:34
4016 Lakatos Edina - - Hajdúböszörmény 2008-11-16 12:23:40
4015 Baranyi Petra (egy fejlesztésre szoruló kislány anyukája) - - Magyarország Bátonyterenye 2008-11-16 12:23:34
4014 Koncz Hedvig Hallasserult anyuka vagyok hallasserult... Hallasserult anyuka vagyok hallasserult kisgyermekkel. A korai fejlesztesnek koszonhetoen segitseg nelkul kepes vagyok gondoskodni magamrol,es szeretnem ha ugyanez elmondhato lenne a fiamrol a korai fejlesztesnek koszonhetoen! Magyarorszag Budapest 2008-11-16 12:22:38
4013 Kormos Ágnes - - Magyar Eger 2008-11-16 12:15:20
4012 Duhonyi Adrienn - - Magyar Vác 2008-11-16 12:09:41
4011 Kovács Sipeki Rita Legalább a sérültektől ne vonnjanek el... Legalább a sérültektől ne vonnjanek el mindent ha már mindenhonnan mindent elvonnak, hova lesz az empátia és az alkotmányban leírt szociális biztonság, amihez állíólag minden magyar állampolgárnak joga van???? Magyar Budapest 2008-11-16 11:49:59
4010 Rimóczi Zoltán - - Magyarország Rákóczifalva 2008-11-16 11:45:56
4009 Rimócziné Kurkó Erika A keresztfiam is igényelte ezt a fejlesztést... A keresztfiam is igényelte ezt a fejlesztést ami nagyon sokat segített neki. Felháborítónak tartom, hogy elakarják venni a beteg gyerekektől ezt a lehetőséget is. Magyarország Rákóczifalva 2008-11-16 11:44:01
4008 Rimóczi Fanni Az én unokatestvérem is korai fejlesztésben... Az én unokatestvérem is korai fejlesztésben részesül és ezáltal állapota javul. Magyarország Rákóczifalva 2008-11-16 11:41:21
4007 Dr Kontra Henriett - - 2008-11-16 11:33:36
4006 Szegedi Erzsébet - - Magyarország Budapest 2008-11-16 11:31:36
4005 Bakóné Iván Anikó 19 hónapos kislányomnak... 19 hónapos kislányomnak kromoszóma-remdellenessége van,mely olyan ritka,hogy szindróma neve sincs,a világon 30 ilyen ember él.Mi is hetente 3 x járunk a közel 20 km-re lévő Debrecenbe korai fejlesztésre,terápiákra.Most kb. 8-9 hónapos babának felel meg. Magyarország Hajdúböszörmény 2008-11-16 11:30:43
4004 Kobza Zsuzsanna Elvonás helyett invesztálásra lenne... Elvonás helyett invesztálásra lenne szükség. A korai fejlesztés hatványozott segítség az arra szoruló gyermekeknek. Aki ezzel nincs tisztában, az inkább tartsa távol magát a törvényhozástól! Szakmai megalapozottságra utalok és nem érzelmekre! Magyarország Budapest 2008-11-16 11:30:07
4003 Iváncsics Rita - - Magyarország Budapest 2008-11-16 11:29:08
4002 Berkó Judit - - Magyarország Budapest 2008-11-16 11:25:09
4001 Dr. Magenheim Rita - - Magyarország Budapest 2008-11-16 11:21:54
4000 Szkárosiné Poller Eszter - - 2008-11-16 11:19:37
3999 Fejes Gábor - - Magyarország Ajka 2008-11-16 11:17:17
3998 Bogdán-Körmöczi JÚlia - - Magyarország Budapest 2008-11-16 11:16:43
3997 Tuschné Lőrinczi Gabriella - - Magyar Pécel 2008-11-16 11:14:28
3996 Radimeczky Dóra - - Szombathely 2008-11-16 11:13:47
3995 Tusch Attila - - Magyar Pécel 2008-11-16 11:13:18
3994 Kiss Krisztina - - Budapest 2008-11-16 11:09:29
3993 László Károly - - Magyarország Pécs 2008-11-16 11:06:59
3992 Tóth-Horváth Renáta - - Budapest 2008-11-16 11:06:19
3991 Terpó Edit - - 2008-11-16 11:01:24
3990 Brávácz Ibolya (2 egészséges baba anyukája) Szerencsére a gyermekeim egészségesek, de... Szerencsére a gyermekeim egészségesek, de bele sem merek gondolni, milyen bajban lennék ha nem így lenne! Pedagógusként is nagyon fontosnak tartom a tanulási problémák korai kezelését! Budapest 2008-11-16 10:47:47
3989 Tóth Mária - - Gencsapáti 2008-11-16 10:35:48
3988 Kántor Sándorné Ezeknek a kis emberkéknek is joguk van a... Ezeknek a kis emberkéknek is joguk van a fejlődéshez , és a jobb, szebb emberi élethez. Ezt a lehetőséget elvenni tőlük embertelenség! Magyarország Budapest 2008-11-16 10:32:59
3987 Kántor Sándor - - Magyar Budapest 2008-11-16 10:28:37
3986 Juhász Tamás - - Magyarország Pápa 2008-11-16 10:15:39
3985 Grósz Krisztina - - Magyarország Eger 2008-11-16 09:58:52
3984 Csányi Hilda - - Magyarország Mór 2008-11-16 09:44:20
3983 Juhász Anikó - - Magyarország Budapest 2008-11-16 09:35:57
3982 Kiss Mátyásné - - Magyarország Budapest 2008-11-16 09:34:24
3981 Gyenes Katalin - - Magyar Budapest 2008-11-16 09:31:26
3980 Éliás Gábor - - Magyarország Csokvaomány 2008-11-16 09:24:42
3979 Raábné Steiger Adrienn - - Magyarország Sopron 2008-11-16 09:17:37
3978 Gyuris Erzsébet Mi is most kezdtük a korai fejlesztést 3... Mi is most kezdtük a korai fejlesztést 3 éves beteg kislányommal, akit itthon nem tudnak gyógyítani ezért Ukrajnába kell járnunk! de nagy segítség az itthoni fejlesztő, bár már így is keveset tudnak foglalkozni a beteg gyerekekkel,és ezt is csökkentik?!! Magyar Ballószög 2008-11-16 09:14:18
3977 Koncz Erika - - 2008-11-16 09:11:24
3976 Szántóné Nagy Szilvia - - 2008-11-16 09:09:49
3975 Kovács Lilián - - Magyarország Boconád 2008-11-16 08:49:44
3974 Mazákné Fónyad Orsolya - - Magyarország Nyíregyháza 2008-11-16 08:45:53
3973 Szabó Rita - - Magyarország Budapest 2008-11-16 08:36:24
3972 Imre Bálintné tanító tanító Magyarország Dég 2008-11-16 08:07:44
3971 Farkas Judit - - 2008-11-16 07:59:03
3970 Békési Attila - - Magyarország Újkígyós 2008-11-16 07:51:20
3969 Szalma Anita - - Magyarország Budapest 2008-11-16 07:22:10
3968 Geiger Ildikó - - Vecsés 2008-11-16 05:52:05
3967 Galyó Béla - - Magyar Eger 2008-11-16 03:46:24
3966 Petrányi Bálint - - 2008-11-16 02:42:46
3965 Petrányi Lia - - Magyarország Budapest 2008-11-16 02:41:00
3964 Petrányi Dezső - - Magyarország Budapest 2008-11-16 02:38:35
3963 Petrányiné Omaisz Mária - - Magyarország Budapest 2008-11-16 02:37:15
3962 Zsédely Lajos Szedjék be a közterheket azoktól is, akik... Szedjék be a közterheket azoktól is, akik azt most elcsalják. Magyarország Szécsény 2008-11-16 01:46:39
3961 Hornisch Gabriella - - Budapest 2008-11-16 00:19:08
3960 Katona Gabriella Egy halmozottan sérült kislány anyukája Egy halmozottan sérült kislány anyukája magyar Nyíregyháza 2008-11-16 00:16:40
3959 Danczi Ibolya - - Magyarország Budapest 2008-11-16 00:16:19
3958 Szabó Sándor - - Magyarország Budapest 2008-11-16 00:09:47
3957 Dr. Gőbel Orsolya - - Magyarország Budapest 2008-11-15 23:57:41
3956 LASZLOVSZKI SZILVIA - - MAGYARORSZÁG SZENTENDRE 2008-11-15 23:53:31
3955 Barta Máté - - Magyar 2008-11-15 23:52:53
3954 Sipics Péterné Nem kéne a bajt még tetézni! Nem kéne a bajt még tetézni! Magyarország Fejér megye 2008-11-15 23:19:30
3953 Kababikné Zsupkó Andrea - - Magyarország Hollóháza 2008-11-15 23:19:11
3952 Dorogmanné Székely Gabriella - - Budapest 2008-11-15 23:04:05
3951 Dr. Szabados Borbála - - Budapest 2008-11-15 22:56:16
3950 Cseperkáné Trapp Katalin - - 2008-11-15 22:56:05
3949 Berta Nelly - - 2008-11-15 22:52:39
3948 Hencz Edina - - 2008-11-15 22:50:03
3947 Radulovic Zsuzsanna ápolónö ápolónö Németország München 2008-11-15 22:41:11
3946 Varga Orsolya - - 2008-11-15 22:33:37
3945 Nikolausz Jánosné - - Magyar Berhida 2008-11-15 22:29:44
3944 Földesi Szilvia - - Magyarország Budapest 2008-11-15 22:16:08
3943 Hajkó Judit - - 2008-11-15 22:11:45
3942 Molnár Eszter - - Magyarország Székesfehérvár 2008-11-15 22:06:59
3941 Beda Andrea - - 2008-11-15 22:01:32
3940 Félix Iván - - Magyarország Budapest 2008-11-15 22:00:00
3939 Papp Szilvia - - Budapest 2008-11-15 21:58:13
3938 Baranya Zoltán - - 2008-11-15 21:53:44
3937 Vadas Evelin - - Magyarország 2008-11-15 21:53:33
3936 Akác Zsoltné Elekházy Nóra - - Budapest 2008-11-15 21:45:29
3935 Habóné Gyéresy Zsuzsanna - - Mogyoród 2008-11-15 21:41:30
3934 dr. Tantos Ágnes - - 2008-11-15 21:41:28
3933 Stefán Júlia - - Budapest 2008-11-15 21:40:27
3932 Vass Zsófia - - 2008-11-15 21:36:02
3931 Csébfalvi Judit - - Budapest 2008-11-15 21:30:24
3930 Burgundiné Göböly Katalin - - Eger 2008-11-15 21:28:02
3929 Hartayné Kelemen Éva Autista gyermekem 7 éve meghalt. Nem kapott... Autista gyermekem 7 éve meghalt. Nem kapott oktatást. De legalább a ma élőknek adjanak esélyt. Gödöllő 2008-11-15 21:26:39
3928 Nyári Andrea - - 2008-11-15 21:20:03
3927 Asztalosné Marosi Marianna - - 2008-11-15 21:16:52
3926 Kovácsová Erika - - Szlovákia Strekov 2008-11-15 21:13:54
3925 Sólyomné Gyürk Dorottya - - Magyar Szentendre 2008-11-15 21:07:42
3924 Pappné Mogyorós Andrea - - 2008-11-15 21:02:14
3923 Tasi Józsefné pedagógus pedagógus Magyarország Budapest 2008-11-15 21:00:14
3922 Boda Zoltán - - Bogyiszló 2008-11-15 20:54:41
3921 László Péterné Sérült gyermek édesanyjaként és... Sérült gyermek édesanyjaként és gyógypedagógusként is felháborítónak tartom ezt!!!!!! Magyarország 2008-11-15 20:43:10
3920 Jevuczó Diána - - Magyar Gyula 2008-11-15 20:42:54
3919 Perge Attiláné Vonják vissza a rendeletet. Vonják vissza a rendeletet. Magyarország Győr 2008-11-15 20:42:11
3918 Pikler Attila - - 2008-11-15 20:39:57
3917 Szalai Etelka - - Magyarország Budapest 2008-11-15 20:32:12
3916 Babus Andrea - - Magyarország Pásztó 2008-11-15 20:31:35
3915 Józsa Ferenc - - Veszprém 2008-11-15 20:31:24
3914 Dr. Reisz Terézia, Ph.D Köszönöm, hogy megkerestek és a... Köszönöm, hogy megkerestek és a véleményemet kinyilváníthatom a kezdeményezésükre. Magyarország Mecseknádasd 2008-11-15 20:20:49
3913 Soós Katalin - - Budapest I. 2008-11-15 20:19:59
3912 Balint Maria Agnes - - Mgyarorszag budapest 2008-11-15 20:18:21
3911 Tamás Eszter logopédus logopédus Budapest 2008-11-15 20:16:47
3910 IGNÁCZNÉ NAGY JUDIT - - 2008-11-15 20:13:58
3909 Riszter Jánosné - - Magyar Tata 2008-11-15 20:13:13
3908 Korozmán Gabriella - - Magyaro. Bp., 2008-11-15 20:05:16
3907 Fábiánné Vig Beáta - - Magyarország Herencsény 2008-11-15 19:58:54
3906 Dr. Hatos Gyula - - 2008-11-15 19:52:06
3905 Lőrinczi Anna - - Románia Sepsiszentgyörgy 2008-11-15 19:51:43
3904 Berki Mária/Maczkó Levente - - magyar pomáz 2008-11-15 19:46:36
3903 Dr.Virág Márta Össze kell fognunk a gyengébbekért! Össze kell fognunk a gyengébbekért! Magyarország Veszprém 2008-11-15 19:45:26
3902 Peti Tünde - - Románia Héderfája 2008-11-15 19:27:20
3901 Pappné Debreceni Márta - - 2008-11-15 19:24:31
3900 Óváriné Kalamár Judit - - 2008-11-15 19:17:18
3899 Molnár Orsolya (gyógypedagógus) - - Magyarország Budapest 2008-11-15 18:56:48
3898 czenki andrea - - magyar zalaegerszeg 2008-11-15 18:54:02
3897 ÉLIÁSNÉ BÁLINT SZILVIA munkanélkülivé vált pedagógus munkanélkülivé vált pedagógus Magyarország Csokvaomány 2008-11-15 18:45:57
3896 Müllerné Lukács Fruzsina - - 2008-11-15 18:42:13
3895 Prepokné Kocsis Edit - - magyar Becsehely 2008-11-15 18:36:48
3894 Jeránek Adrienn - - Magyar Budapest 2008-11-15 18:35:06
3893 Demény Lászlóné nyugd.óvodai dajka - - 2008-11-15 18:31:56
3892 Preinerné Barkovics Krisztina - - Magyarország Sopron 2008-11-15 18:30:36
3891 Varga Péter Pius, egyetemi docens - - Magyarország Biatorbágy 2008-11-15 18:28:13
3890 Szélinger Henriett - - Magyar Csepel 2008-11-15 18:27:51
3889 Engi Istvánné Az integrált iskolákat is... Az integrált iskolákat is megszűntetném,gyermekem 5.osztályos és közepesről bukásra csúszott szeptember óta. Magyarország Baja 2008-11-15 18:26:38
3888 BartaJudit - - Magyarország Budapest 2008-11-15 18:26:17
3887 Nagyné Szabó Idikó - - Magyar Tuzsér 2008-11-15 18:23:57
3886 Pruzsinszky Fruzsina Hát mindent tönkre kell tenni ? Hát mindent tönkre kell tenni ? Magyarország Budapest 2008-11-15 18:21:16
3885 Kovács Hajnalka - - Magyarország Szentendre 2008-11-15 18:20:21
3884 Pozsikné Forgó Olga pedagógus vagyok,fejlesztő pedagógiai... pedagógus vagyok,fejlesztő pedagógiai szakvizsgával.Miért kell az egész oktatási rendszert tönkretenni???????A korai fejlesztés döntő jelentőségű egy gyerek érdekében!!!Még ki sem épült a rendszer az egész országban,tovább kellene építeni,nem megsemmisí Magyar Bátonyterenye 2008-11-15 18:18:05
3883 Nyéki Angelika - - Magyarország Erdőkürt 2008-11-15 18:10:07
3882 Nikolov Beáta gyógypedagógus - - Magyarország Bonyhád 2008-11-15 18:06:33
3881 Varga Ferencné - - 2008-11-15 18:06:20
3880 Gyarmati Angéla - - Magyarország Budapest 2008-11-15 18:01:40
3879 Klómer Georgina - - Magyarország 2008-11-15 17:52:53
3878 Hajdu Hajnalka óvodapedagógus MÉLYSÉGES FELHÁBORODÁSOMNAK szeretnék... MÉLYSÉGES FELHÁBORODÁSOMNAK szeretnék hangot adni 'aláírásommal'.Már nem sokáig bírja ezt a pedagógustársadalom... Magyar Tököl 2008-11-15 17:50:47
3877 Gelniczky Luca Orsolya - - 2008-11-15 17:38:55
3876 Pintérné Tóth Andrea - - Magyarország Eger 2008-11-15 17:35:56
3875 Farkas Krisztina - - 2008-11-15 17:33:26
3874 Bánszky Noémi - - 2008-11-15 17:19:42
3873 Schefcsik Orsolya - - Magyarország Budapest 2008-11-15 17:13:57
3872 Tóth Tibor - - Létavértes 2008-11-15 17:12:21
3871 Tóth Norbert - - Létavértes 2008-11-15 17:11:30
3870 Tóth Ana Dalma - - Magyarország Ajka 2008-11-15 17:02:00
3869 Deák Péterné - - Magyarország Szécsény 2008-11-15 16:57:57
3868 Lantos Erika - - Magyarország Várpalota 2008-11-15 16:54:53
3867 Gulyásné Kádár Anna - - Magyarország Csárdaszállás 2008-11-15 16:52:40
3866 Pénzesné Bánki Adrienn - - Budapest 2008-11-15 16:44:22
3865 Borsos Miklós - - Magyarország Zalaegerszeg 2008-11-15 16:41:39
3864 Lengyel Judit - - Magyarország Szeged 2008-11-15 16:30:59
3863 Balázsi István - - Magyarország Üröm 2008-11-15 16:23:56
3862 Virág Lászlóné - - Magyar Fehérgyarmat 2008-11-15 16:18:35
3861 magyar szilvia - - magyar ország sopron 2008-11-15 16:17:31
3860 méri sándor borzaszto borzaszto tiszaföldvár 2008-11-15 16:11:58
3859 Gárdián-Váradi Nóra - - Magyarország Szeged 2008-11-15 16:08:05
3858 Csánóová Margita - - 2008-11-15 15:59:46
3857 Pálos Andrea - - Zalaegerszeg 2008-11-15 15:56:31
3856 Derenkó Dániel - - 2008-11-15 15:52:58
3855 Farkas Béla - szülő - - Magyarország Szentmártonkáta 2008-11-15 15:51:28
3854 Kapor Krisztina - - Olaszorszàg Sassari 2008-11-15 15:48:50
3853 Tóth Györgyi - - 2008-11-15 15:45:40
3852 Légrádi Lászlóné - - Alsónémedi 2008-11-15 15:36:51
3851 Róbertné Spur Timea Két korababa édesanyja Két korababa édesanyja Magyarország Budapest 2008-11-15 15:29:10
3850 Györe Julianna - - Magyarország Budapest 2008-11-15 15:26:26
3849 Varga Zoltánné - - Veszprém 2008-11-15 15:19:25
3848 Bróz István Egy halmozottan sérült gyermeket évtizede... Egy halmozottan sérült gyermeket évtizede nevelő szülő Magyarország Nagykanizsa 2008-11-15 15:05:36
3847 Cattelain Simon Miért????!!!! És a gyerekeink? Miért????!!!! És a gyerekeink? Magyarország Budapest 2008-11-15 14:53:56
3846 Révész Zsuzsa - - Magyar Budapest 2008-11-15 14:43:28
3845 Mezei Bertalanné - - Magyarország Budapest 2008-11-15 14:22:49
3844 Hegedűs Éva gyógypedagógus - - Magyarország Biatorbágy 2008-11-15 14:21:57
3843 Hajdu Ildikó - - Magyarország Makó 2008-11-15 14:20:37
3842 Tiba Krisztina - - 2008-11-15 14:18:47
3841 Kovács Katalin - - Budapest 2008-11-15 14:03:51
3840 Nagyné Kijátz Edina Nemzetközi Pető Intézet konduktora Nemzetközi Pető Intézet konduktora Magyarország Budapest 2008-11-15 13:56:54
3839 Kiss Boglárka - - Magyar Budapest 2008-11-15 13:47:24
3838 Aradi Ernőne - - 2008-11-15 13:32:30
3837 Aradi Ernő - - 2008-11-15 13:32:00
3836 Kiss Beáta - - Magyarország Budapest 2008-11-15 13:19:03
3835 Rigó Krisztina - - 2008-11-15 13:08:03
3834 Kéri Csenge - - Magyarország Budapest 2008-11-15 13:05:06
3833 Szabó Mónika - - Magyarország Budapest 2008-11-15 12:52:28
3832 Krix Andrea - - Magyarország Százhalombatta 2008-11-15 12:46:20
3831 bertus timea - - magyarország 2008-11-15 12:45:31
3830 Harcsik Róbert ELTE BGGYFK hallgató ELTE BGGYFK hallgató Magyarország Budapest 2008-11-15 12:29:53
3829 Víghné Pogány Rózsa - - Magyar Eger 2008-11-15 12:23:49
3828 Alasztics Andrea - - 2008-11-15 12:06:56
3827 Rabné Szondi Bernadett - - Magyarország Pécs 2008-11-15 12:05:04
3826 Törökné Bajusz Gyöngyi gyógypedagógus Auti-club Közhasznu Egyesület gyógypedagógus Auti-club Közhasznu Egyesület Magyarország Nyíregyháza 2008-11-15 12:00:03
3825 Lánczy Mónika - - 2008-11-15 11:55:31
3824 Bodonyi János - - Magyar Szendehely 2008-11-15 11:53:28
3823 Csővári Márta - - Kiskunfélegyháza 2008-11-15 11:44:35
3822 Somodi Orsolya - - Magyarország Budapest 2008-11-15 11:41:27
3821 Weiszburg Júlia - - Magyarország Budapest 2008-11-15 11:20:31
3820 Paulovics Mária Adél - - Magyarország Isaszeg 2008-11-15 11:14:31
3819 Borbély Veronika - - 2008-11-15 11:13:39
3818 Szabó Annamária - - Magyarország Jászárokszállás 2008-11-15 11:09:25
3817 Lukács László - - Tiszaújváros 2008-11-15 11:03:48
3816 oláh gyöngyi - - 2008-11-15 11:00:42
3815 Kövér Józsefné - - Magyarország 2008-11-15 11:00:00
3814 Dobos Krisztina - - Magyarország 2008-11-15 10:57:21
3813 Komlósi Márta - - Tiszaújváros 2008-11-15 10:57:16
3812 Dobos Sándorné - - Magyarország 2008-11-15 10:56:38
3811 Kovács Terézia FELHÁBORÍTÓ!!!!!!!!!!!!! FELHÁBORÍTÓ!!!!!!!!!!!!! Magyar Zalaegerszeg 2008-11-15 10:54:52
3810 Ambrusz Eszter - - Nyíregyháza 2008-11-15 10:53:44
3809 Gál Zoltán - - Budapest 2008-11-15 10:50:45
3808 Farkas Nikoletta - - Budapest 2008-11-15 10:47:31
3807 Mórocz Réka - - 2008-11-15 10:47:04
3806 Dombi Attila - - 2008-11-15 10:44:12
3805 Csikainé Holoda Edit - - 2008-11-15 10:27:51
3804 Mészáros Krisztina - - Magyarország Eger 2008-11-15 10:23:44
3803 Jäger Ildikó - - Magyarország Budapest 2008-11-15 10:12:15
3802 Teiter Ágota gyógypedagóus - - Magyarország Esztergom-Kertváros 2008-11-15 10:05:41
3801 László Angéla - - Magyarország Ősi 2008-11-15 09:59:03
3800 Szántay Emese - - Budapest 2008-11-15 09:56:53
3799 Székely Petra - - Magyarország Budapest 2008-11-15 09:53:36
3798 Jakabné Galambos Mária gyógypedagógus gyógypedagógus Magyar Tököl, Szigetszentmiklós 2008-11-15 09:50:29
3797 Bodóné Németh Csilla !!! !!! Magyarország Budapest 2008-11-15 09:44:44
3796 Bodó Csenge Maximálisan támogatom! Maximálisan támogatom! Magyarország Budapest 2008-11-15 09:43:31
3795 Magyar Ildikó - - Karcag 2008-11-15 09:38:12
3794 Hámmné Tóth Zsuzsanna Aláírásommal szeretném tiltakozásomat... Aláírásommal szeretném tiltakozásomat kifejezni.4 évig jártunk fejlesztésre,és kislányom,már általános iskolás,másodikos.A pomázi korai fejlesztő segítségével tudtunk a gyermekünknek olyan iskolát találni,ami megfelelő számára.Köszönöm!!!! Magyarország Csobánka 2008-11-15 09:21:07
3793 Szabó Zsolt - - Magyar Görbeháza/H.-B.megye/ 2008-11-15 09:20:56
3792 Pósa Ágnes - - Magyarország 2008-11-15 09:20:54
3791 Izsó Lajos - - Magyar Budapest 2008-11-15 09:18:06
3790 Kovács Réka - - Magyarország Budapest 2008-11-15 09:16:10
3789 Karácsony Józsefné - - Magyarország Hatvan 2008-11-15 09:06:31
3788 Kovács Dorottya - - Magyar ország Pakod 2008-11-15 09:03:01
3787 Kormányi Anna - - Magyarország Sóskút 2008-11-15 09:02:14
3786 Nagy Gabriella logopédus logopédus magyar Nagymaros 2008-11-15 08:59:48
3785 Ujlaki Zsófia - - Magyarország Tata 2008-11-15 08:42:36
3784 Farkas Marianna - - Mosonmagyaróvár 2008-11-15 08:28:50
3783 Katona Ágnes - - 2008-11-15 08:27:52
3782 Duzsikné Barnafi Márta Óvodapedagógus Óvodapedagógus Magyarország Tatabánya 2008-11-15 08:25:59
3781 Teichner Szilveszter - - Budapest 2008-11-15 07:50:49
3780 Bálint Andrea - - Magyarország Budapest 2008-11-15 07:50:10
3779 Tóth Bea - - 2008-11-15 07:30:57
3778 Erdei Csaba Négy gyermekem közül a legkisebb... Négy gyermekem közül a legkisebb Down-szindrómás. 5 hetes kora óta fejlesztjük, a mai napig nem jár (4,5 éves). Sok vidámságot hoz az életünkbe, amire szükségünk is van, ha belegondolunk a perspektívákba... Magyar Szeged 2008-11-15 07:30:11
3777 Pethőné Török Réka - - Magyarország Tuzsér 2008-11-15 07:18:22
3776 Tóth László - - Magyarország Dunakeszi 2008-11-15 07:17:21
3775 Tóth Lászlóné - - Magyarország Dunakeszi 2008-11-15 07:16:28
3774 Petrovszky Árpádné A beteg gyermek korai fejlesztése nagyon fontos A beteg gyermek korai fejlesztése nagyon fontos Magyarország Budapest 2008-11-15 07:16:20
3773 Kurczináné Skopál Gyöngyi - - 2008-11-15 06:34:18
3772 Zombori Emőke fejlesztő pedagógus - - Magyarország Makó 2008-11-15 06:26:43
3771 Líbor Ottília gyógypedagógus gyógypedagógus Magyar Szolnok 2008-11-15 05:07:47
3770 Gazdag Viktória - - magyar Budapest 2008-11-15 04:43:00
3769 Szarvasné Horváth Mónika - - Magyarország Isaszeg 2008-11-15 04:27:30
3768 Simon Zsófia - - Magyarhon Pannonhalma 2008-11-15 03:13:29
3767 Faragó Endre - - Magyarország Baja 2008-11-15 01:21:37
3766 Szilvási Virág Anna - - Magyarország Nyíregyháza 2008-11-15 01:20:32
3765 Dr.Nagy Ildikó gyermekorvos gyermekorvos Magyarország Dány 2008-11-15 00:39:55
3764 aradi gergő - - magyarország budapest 2008-11-15 00:31:51
3763 Bán Gabriella - - Magyarország Mezőkövesd 2008-11-15 00:15:24
3762 Kosik Zsófia - - Magyarország Budapest 2008-11-15 00:14:16
3761 Susztár Zsófia - - Budapest 2008-11-15 00:06:21
3760 Belovári Katalin - - Magyarország 2008-11-14 23:56:24
3759 Csikós Judit - - 2008-11-14 23:55:27
3758 Otti Boglárka - - 2008-11-14 23:42:52
3757 Tihanyi József Elmulasztott ifjúkori alapképzés sokszorosan... Elmulasztott ifjúkori alapképzés sokszorosan bosszulja meg magát később! Magyar Pécs 2008-11-14 23:31:03
3756 Somlai Nándorné - - Magyarország Szolnok 2008-11-14 23:28:35
3755 Hataláné Péntek Judit Sajnos az oktatásnak, fejlesztésnek nem csak... Sajnos az oktatásnak, fejlesztésnek nem csak ezen formáját, hanem az alapfokú oktatást is egyre lehetetlenebbé teszi a kormányzat, az önkormányzat. Magyar Budapest 2008-11-14 23:09:45
3754 Greksa László - - Magyarország Kalocsa 2008-11-14 23:05:28
3753 Balogh Zsuzsanna - - Magyarország Szigetszentmárton 2008-11-14 23:04:12
3752 Szerencsés Rita - - Székesfehévár 2008-11-14 23:03:44
3751 kurucz barbara - - magyar vác 2008-11-14 22:58:27
3750 Simonné Farkas Szabina - - Budapest 2008-11-14 22:48:54
3749 MARKUS ERIKA nagyon sajnalom...... nagyon sajnalom...... USA NEW YORK 2008-11-14 22:38:53
3748 Horváth Mónika - - Magyarország Budapest 2008-11-14 22:32:00
3747 Csernus Krisztina - - Magyarország Fót 2008-11-14 22:28:54
3746 dr Jancsó Györgyi - - 2008-11-14 22:27:06
3745 Tóth Imre Tiborné Tudom milyen nagy segítség, nekem is van egy... Tudom milyen nagy segítség, nekem is van egy Down-os lányom. Magyarország Szakmár 2008-11-14 22:19:06
3744 Szarvasné Sipos Éva - - 2008-11-14 22:15:09
3743 Szarvasné Sipos Éva - - 2008-11-14 22:13:49
3742 Rokolya Lászlóné - - Magyarország Szank 2008-11-14 22:12:39
3741 Váradi Krisztina - - 2008-11-14 22:08:21
3740 Sörös Petra - - 2008-11-14 22:08:03
3739 Koltainé Németh Kornélia Egy beteg kislány anyukája. Ha nem... Egy beteg kislány anyukája. Ha nem járhattunk volna korai fejlesztésre, akkor a kislányom még nem tudna önállóan járni. a többiről ne is beszéljünk. Irtózatosan nagy segítség volt ez a lehetőség gyermekünknek. Szombathely 2008-11-14 22:00:37
3738 Márfyné Kerekes Szilvia szülő szülő Magyarország Budapest 2008-11-14 21:59:51
3737 Vinczéné Gyulai Andrea - - Magyarország Karcag 2008-11-14 21:53:53
3736 Tóth Zsuzsanna - - 2008-11-14 21:52:41
3735 Csák Hella - - Magyarország Várpalota 2008-11-14 21:49:20
3734 Koczor Viktória - - Magyarország Budapest 2008-11-14 21:46:36
3733 Tóth-Horti Zsuzsanna - - Magyarország Kiskunfélegyháza 2008-11-14 21:43:11
3732 Gurgolné Marcsa Krisztina Két fejlesztésre szoruló kisgyermek édesanyja Két fejlesztésre szoruló kisgyermek édesanyja Magyarország Fejér megye 2008-11-14 21:38:12
3731 Kristóf Emőke - - 2008-11-14 21:33:56
3730 Licskai-Németh Orsolya - - Magyarország Kapuvár 2008-11-14 21:33:31
3729 Ágoston Viktor - - Budapest 2008-11-14 21:21:12
3728 Ábrahám Lajos - - Magyarország? Fertőszentmiklós 2008-11-14 21:15:09
3727 Juhász András - - 2008-11-14 21:14:49
3726 Szarka Péterné gyógypedagógus gyógypedagógus Magyarország Vác 2008-11-14 21:12:33
3725 Tabányiné Maróti Henrietta - - Magyarország Kóka 2008-11-14 21:11:36
3724 Antalóczy Izabella - - 2008-11-14 21:06:17
3723 Molnárné Steimetc Szilvia - - 2008-11-14 21:05:58
3722 Majorné Szathmári Erzsébet - - Magyarország Debrecen 2008-11-14 21:04:12
3721 Horváth Andrea - - Magyar Sióagárd 2008-11-14 21:01:53
3720 Bolla Zsuzsanna - - Magyarország Budapest 2008-11-14 21:01:37
3719 Málik Anett szomorú dolog szomorú dolog Magyarország Veszprém 2008-11-14 20:59:29
3718 Homor Veronika - - Magyar Budapest 2008-11-14 20:57:04
3717 Pótháné Geier Tünde gyógytestnevelő gyógytestnevelő Magyar Gödöllő 2008-11-14 20:56:53
3716 Hajduné Keksz Andrea - - M 2008-11-14 20:56:43
3715 Gedeon Cecília - - 2008-11-14 20:55:44
3714 Czédly Mariann - - Budapest 2008-11-14 20:51:25
3713 dzierwane hekman erzsebet - - 2008-11-14 20:49:21
3712 Tarsoly András - - Magyar Budapest 2008-11-14 20:48:45
3711 Somogyvári Péter - - 2008-11-14 20:47:12
3710 Hodos Ibolya - - Magyarország Budapest 2008-11-14 20:46:17
3709 Csatári Kata - - Budapest 2008-11-14 20:45:57
3708 major csaba szomorú hogy ide jutottunk a 21.sz.elején.... szomorú hogy ide jutottunk a 21.sz.elején. Köszönjük! magyarország Ófehértó 2008-11-14 20:45:34
3707 Antalné Fenyvesi Zsuzsanna - - Magyarország Szigetvár 2008-11-14 20:42:59
3706 Berlikné Habó Györgyi - - Magyarország Budapest 2008-11-14 20:42:45
3705 Tóth Petra - - Veszprém 2008-11-14 20:42:28
3704 antal ferenc - - Szigetvár 2008-11-14 20:41:47
3703 Nyárs Mária - - Mohács 2008-11-14 20:34:19
3702 dr Vajda Marianna - - 2008-11-14 20:32:52
3701 Varga Judit - - 2008-11-14 20:32:12
3700 Kandáné Vakán Erzsébet A 4 éves nagyobbik fiam Pomázra jár korai... A 4 éves nagyobbik fiam Pomázra jár korai fejlesztésre és JAVUL az állapota, köszönhetően a fejlesztőinek. Ez INGYENES és JOGA VAN RÁ!!! Ktv. 30. § (1) bekezdés,szép törvény mint a többi.Fizetős helyekre is viszem.Több fejlesztő hely kellene!! Magyarország Piliscsaba 2008-11-14 20:25:50
3699 Somogyvári Kata - - Magyar Bp 2008-11-14 20:23:41
3698 Boros Katalin - - Magyarország Budapest 2008-11-14 20:23:29
3697 Szász Anikó Mélységesen felháborító ez az intézkedés... Mélységesen felháborító ez az intézkedés a jövő nemzedék fejlődését gátolva.Sajnos valóban manapság ugyanaz zajlik mint a középkorban, csak modern változatban az erősebb eltiporja a gyengébbet, s a gyerekeinkbe ezt a viselkedésformát nevelik bele. Magyarország Debrecen 2008-11-14 20:19:51
3696 Reznyák Brigitta - - Magyarország Kiskunfélegyháza 2008-11-14 20:17:52
3695 Dr. Reznyák Béla - - Magyarország Kiskunfélegyháza 2008-11-14 20:17:01
3694 Hunya Mónika szülő szülő Magyarország Budapest 2008-11-14 20:16:30
3693 Reznyák Béla - - Magyarország Szeged 2008-11-14 20:16:12
3692 Dr. Reznyák Béláné Tiltakozás Tiltakozás Magyarország Kiskunfélegyháza 2008-11-14 20:15:15
3691 Molnár Anikó - - Magyarország Mosonszentmiklós 2008-11-14 20:11:01
3690 Dr. Szilágyiné Demeter Andrea - - 2008-11-14 20:07:51
3689 Kupóné Schorm Éva - - Magyarország Zalaegerszeg 2008-11-14 20:06:58
3688 Gocsál István - - Komló 2008-11-14 20:00:38
3687 Goreczkiné Szvitil Szandra - - Magyarország Pomáz 2008-11-14 19:58:13
3686 dr Sipos Gyuláné,nyugdíjas pedagógus - - Magyarország Tuzsér 2008-11-14 19:57:04
3685 Horváth Zsolt - - Győr 2008-11-14 19:54:16
3684 Páliné Bernáth Márta Értem én, hogy nehéz időszakot élünk. De... Értem én, hogy nehéz időszakot élünk. De nem mindig az oktatástól és az egészségügytől kellene elvonni. Úgy látszik, mégis a drágább megoldást választják, az olcsóbb megoldás (prevenció!!!) helyett. Magyarország Kunszentmiklós 2008-11-14 19:52:11
3683 PERCZÉNÉ ANTAL BRIGITTA Hasadékkal született kislányom a korai... Hasadékkal született kislányom a korai fejlesztésnek köszönhetően ma már gyönyörűen beszél! Magyarország Ságújfalu 2008-11-14 19:48:55
3682 Tóthné Soltész Barbara - - Magyar Budapest 2008-11-14 19:44:52
3681 Steler Miklós - - Magyarország Pécs 2008-11-14 19:40:41
3680 Szomjasné Czérna Krisztina - - Magyarország Bugyi 2008-11-14 19:38:31
3679 Kozma Tímea - - Magyarország Hatvan 2008-11-14 19:34:34
3678 Keserű Józsefné - - 2008-11-14 19:28:58
3677 Szabóné Imre Margit - - Magyar Gödöllő 2008-11-14 19:21:30
3676 Bokorné H. Judit - - Magyarország Körmend 2008-11-14 19:17:48
3675 Stikel Emese - - Magyarország Budapest 2008-11-14 19:14:33
3674 Nagy Éva - - 2008-11-14 19:14:00
3673 Kolozsy Alexandra - - 2008-11-14 19:11:39
3672 Paróczai Béláné gyógypedagógus ,korai fejlesztő - - Magyar KECSKEMÉT 2008-11-14 19:11:02
3671 Dr. Fodor János - - Magyarország/Abszurdisztán Budapest 2008-11-14 19:10:46
3670 Szuhánszkiné Kasza Lucia - - Magyarország Balassagyarmat 2008-11-14 19:06:24
3669 MATUZ LÁSZLÓNÉ felháboritó!!!! felháboritó!!!! MAGYAR GÖDÖLLŐ 2008-11-14 19:01:01
3668 Szentkirályiné Hanyecz Marianna Óvodapedagógus vagyok Óvodapedagógus vagyok Magyarország Öcsöd 2008-11-14 18:59:36
3667 Kovács Imre - - Magyarország Bátaszék 2008-11-14 18:56:09
3666 Diós Lászlóné - - Szolnok 2008-11-14 18:53:46
3665 HorváthZoltán Vicces, hogy akinek kipattant az agyából,... Vicces, hogy akinek kipattant az agyából, hogy ilyen dolgokon kell spórolni, hozzáértőnek hiszi magát! Magyar Pécs 2008-11-14 18:51:43
3664 Bojti Borbála Felháborítónak tartom, hogy a gyermekek... Felháborítónak tartom, hogy a gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítését akadályozzák meg hozzá nem értők, önös érdekekből! Mindezt természetesen az illetékesek megkérdezése nélkül! Magyarország Budapest 2008-11-14 18:50:25
3663 Kelemen Évi - - Magyarország Budapest 2008-11-14 18:44:58
3662 Horváthné Szabó Éva pedagógus pedagógus Magyarország Sásd 2008-11-14 18:43:34
3661 Kállai Ilona - - Magyarország Jászdózsa 2008-11-14 18:39:57
3660 Tóthné Zsoldos Ildikó - - Magyar Orosháza 2008-11-14 18:39:41
3659 Szabóné Juhász Klára - - 2008-11-14 18:27:19
3658 Dudásné Balog Adrienn - - Magyarország Hatvan 2008-11-14 18:26:51
3657 Nagy Lajosné - - Magyarország Zalaegerszeg 2008-11-14 18:24:52
3656 Bodnár Katalin - - Magyar Pécs 2008-11-14 18:23:01
3655 Kovács Zoltán - - Magyar Debrecen 2008-11-14 18:20:46
3654 Kovács Zoltánné - - Magyarország Debrecen 2008-11-14 18:19:47
3653 Paskó M - - 2008-11-14 18:11:37
3652 Ferincz Hajnalka Rita - - Magyarország Nagykanizsa 2008-11-14 18:10:13
3651 Fekete Judit - - 2008-11-14 18:10:11
3650 Barhácsné Bódi Brigitta - - Magyar Budapest 2008-11-14 18:09:58
3649 Bendik Ferenc - - Magyarország Budapest 2008-11-14 18:05:23
3648 Szilágyi Mariann - - 2008-11-14 18:04:40
3647 Téglás Vera - - Magyarország Budakeszi 2008-11-14 18:03:42
3646 Pete Miklós - - 2008-11-14 18:00:44
3645 Kovács Zoltánné - - Magyarország Kecskemét 2008-11-14 17:57:12
3644 Karsainé Strobl Judit - - 2008-11-14 17:56:40
3643 Bencsné Battyányi judit logopédus logopédus Magyarország Sajószentpéter 2008-11-14 17:55:51
3642 Kulcsár Lídia - - Magyarország Budapest 2008-11-14 17:54:56
3641 Ferenczfi Jánosné - - Magyarország Siklós 2008-11-14 17:52:08
3640 Bartók Erika - - 2008-11-14 17:50:49
3639 Kiss Szabolcs - - Magyarország Budapest 2008-11-14 17:47:06
3638 Karnis Mária gyógypedagógus, korai fejlesztő gyógypedagógus, korai fejlesztő Magyarország Nyergesújfalu 2008-11-14 17:45:54
3637 Lukács Tünde Sajnos Romániában még ilyen lehetőségeik... Sajnos Romániában még ilyen lehetőségeik sincsenek a "problémás "gyerekek szüleinek. Románia Kézdivásárhely 2008-11-14 17:45:28
3636 Molnár Ferencné - - Magyarország Hódmezővásárhely 2008-11-14 17:37:44
3635 Lakatos Eszter Kell magyarázat?! Kell magyarázat?! Magyarország Újkenéz 2008-11-14 17:32:03
3634 Nemeskéri Klára - - Magyarország Budapest 2008-11-14 17:31:13
3633 Baloginé Kovács Erzsébet - - Magyarország Budapest 2008-11-14 17:26:22
3632 Solymosiné Götz Anikó Egyetértek Egyetértek Magyarország Darány 2008-11-14 17:21:09
3631 Butor Józsefné Én is egyetértek az előttem aláírókkal Én is egyetértek az előttem aláírókkal Magyar Darány 2008-11-14 17:20:39
3630 vass mihályné - - magyar 2008-11-14 17:18:36
3629 Jurcsák Tibornbé - - Magyar Bácsalmás 2008-11-14 17:18:13
3628 Fodor Zoltán - - Budapest 2008-11-14 17:14:05
3627 Toutant Judit - - Magyarorszag 2008-11-14 17:10:42
3626 Várkonyi Zsuzsanna - - Magyarország Nyíregyháza 2008-11-14 17:05:19
3625 Feketéné Geiger Bernadett - - 2008-11-14 17:00:59
3624 Szász Ildikó - - Magyarország Budapest 2008-11-14 16:57:52
3623 Pásztor Tamásné - - Magyarország Kiskunfélegyháza 2008-11-14 16:53:25
3622 Hargitai Enikő ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat... ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményegység vezető Magyar Sárbogárd 2008-11-14 16:51:28
3621 Hernád Csabáné Cserna Barbara - - Magyarország Budapest 2008-11-14 16:48:14
3620 Karsainé Brakszatórisz Mónika - - Magyarország Mezőtur 2008-11-14 16:34:26
3619 Foltányi Zsuzsa - - Magyarország Csobánka 2008-11-14 16:29:50
3618 Sóron Karolina - - Magyarország Budapest 2008-11-14 16:23:50
3617 Nemesné Varga Mónika - - 2008-11-14 16:23:43
3616 Berec Livia - - Szerbia Mohol 2008-11-14 16:08:38
3615 Dr. Schőn Zsuzsa - - Székesfehérvár 2008-11-14 16:05:55
3614 Stoff Jánosné - - 2008-11-14 16:03:05
3613 Tóth Györgyné Támogatom minden képpen. Támogatom minden képpen. Magyarország Soltvadkert 2008-11-14 15:50:47
3612 Bodnár András - - Debrecen 2008-11-14 15:39:59
3611 Simon Ernőné - - Magyarország Szeged 2008-11-14 15:35:31
3610 Soós Éva - - Magyarország Szeged 2008-11-14 15:32:07
3609 Böjti Andrásné - - Tiszaföldvár 2008-11-14 15:30:08
3608 Hete Éva - - Veszprém 2008-11-14 15:19:31
3607 Sevenyákné Turi Ágnes - - Magyarország Miskolc 2008-11-14 15:15:57
3606 Baudics Ferencné - - Magyar Budapest 2008-11-14 15:15:39
3605 muller józsefné - - 3245 Recsk 2008-11-14 15:08:23
3604 Fehér Krisztina - - Magyarország Budapest 2008-11-14 15:05:38
3603 Weibli Mónika - - Budapest 2008-11-14 15:03:08
3602 Párkányi Zsuzsa - - 2008-11-14 15:02:32
3601 Schiller Sebestyénné autista fiam van. autista fiam van. Budapest 2008-11-14 14:57:15
3600 Miskolczi Aranka gyógypedagógus,logopédus gyógypedagógus,logopédus magyar Fülöpszállás 2008-11-14 14:56:37
3599 Csatáriné Varga Katalin - - Magyarország Dabas 2008-11-14 14:53:02
3598 Vassné Romoda Andrea - - 2008-11-14 14:51:48
3597 Várfalviné Tari Zsuzsanna - - Magyarország Budapest 2008-11-14 14:51:05
3596 maria33 nagyon szomorunak tartom hogy ilyen dolgokat... nagyon szomorunak tartom hogy ilyen dolgokat szüntetnek meg de erröl sajnos olyanok döntenek akiknek nincs ilyen tipusu gyereke mert ha volna máskép gondolkozna magyarország tiszaföldvár 2008-11-14 14:37:20
3595 Melnyák Józsefné - - 2008-11-14 14:36:31
3594 Szigeti Beáta - - 2008-11-14 14:33:28
3593 Áfra Zsoltné - - Magyarország Tiszaújváros 2008-11-14 14:30:19
3592 Schellenberger Andrea 7 éve küzdünk problémákkal, amit a mai... 7 éve küzdünk problémákkal, amit a mai napig nem fogadnak el tőlünk. Magyarország Budapest 2008-11-14 14:29:20
3591 Benczurné Szécsényi Éva - - Magyarország 2008-11-14 14:26:35
3590 Alpek Ottilia Mária - - Bp. 2008-11-14 14:14:49
3589 Baráthné Borsay Tímea Talán ha a Tisztelt Kormány venné a... Talán ha a Tisztelt Kormány venné a fáradtságot,hogy utánanézzenek honnan vennének el pénzt és nem csak vaktában tüzelnének,akkor ők is látnák,tudnák amit mi! Magyarország Budapest 2008-11-14 14:13:15
3588 TORMÁSI MIHÁLYNÉ - - MAGYAR KECSKEMÉT 2008-11-14 14:12:52
3587 Borosné Szűcs Tímea - - Magyar Dunaújváros 2008-11-14 14:10:28
3586 Erdős Beáta gyógypedagógus hallgató gyógypedagógus hallgató 2008-11-14 14:07:56
3585 Mikus Katalin - - Magyarország Dunakeszi / Fót 2008-11-14 14:05:26
3584 Panulin Zsuzsanna - - Zalaegerszeg 2008-11-14 14:00:15
3583 Krüplné Teleki Réka - - Magyarország Budapest 2008-11-14 13:59:18
3582 Kertesi Lászlóné - - Magyarország Csömör 2008-11-14 13:55:06
3581 Porpáczy Aliz - - 2008-11-14 13:53:18
3580 Malatinszky Zita - - 2008-11-14 13:52:34
3579 Rózsa Zsuzsanna - - Magyarország Marcali 2008-11-14 13:46:59
3578 Tallér Bea - - Magyarország Kiskunhalas 2008-11-14 13:44:49
3577 Dobrocsi Laura gyógypedagógus gyógypedagógus Budapest 2008-11-14 13:43:37
3576 Karátson János - - Budapest 2008-11-14 13:37:00
3575 Ádámné Kovács Franciska logopédus logopédus Budapest 2008-11-14 13:34:49
3574 Sólyomvári Szilárdné gyógypedagógus gyógypedagógus Tiszafüred 2008-11-14 13:32:47
3573 Gergácz Tiborné Marietta óvónő vagyok ,szabadidőmben pedig... óvónő vagyok ,szabadidőmben pedig önkéntes segítő egy sérültekkel foglalkozó alapítványnál,látom a családok küzdelmét a gyerekeikért,ha intézetbe adnák őket sokkal drágább lenne az államnak! mAGYARORSZÁG Sarród 2008-11-14 13:30:28
3572 Majkó Krisztina tanár tanár Magyarország Budapest 2008-11-14 13:25:10
3571 Takácsné Szabó Zsuzsa - - Magyarország Mezőtúr 2008-11-14 13:21:44
3570 Széles Zsuzsanna - - Magyarország Budapest 2008-11-14 13:17:15
3569 Pál Erzsébet - - Magyarország Szentnmártonkáta 2008-11-14 13:13:52
3568 Szabóné Vajna Kinga - - Magyarország Budapest 2008-11-14 13:13:21
3567 dr. Bannáné Biró Judit két fejlesztésre szoruló kisgyermek édesanyja két fejlesztésre szoruló kisgyermek édesanyja Magyar Barcs 2008-11-14 13:09:47
3566 Wimmer Tünde - - 2008-11-14 13:06:06
3565 Fejős Anikó gyógypedagógus gyógypedagógus Magyarország Budapest 2008-11-14 13:03:06
3564 Vojcsekné Tóth Andrea Kislányom koraszülöttként született... Kislányom koraszülöttként született jelentleg is hordom gyógytornára és korai fejlesztésre. Nagyon fontosak ezek a foglalkozások. Magyar Tatabánya 2008-11-14 12:47:08
3563 Gombás Imréné ny. drámapedagógus - - 2008-11-14 12:42:29
3562 Albert Istvánné - - Magyar Budaörs 2008-11-14 12:41:29
3561 Bálint Hajnalka ingatlan közvetítő ingatlan közvetítő Magyarország Budapest 2008-11-14 12:38:42
3560 Lajkó Éva - - Magyarország Budapest 2008-11-14 12:37:54
3559 Kiglics Ágnes - - 2008-11-14 12:36:09
3558 Kajtár Krisztina - - Magyar Pápa 2008-11-14 12:34:51
3557 Burai Márta TÁmogatom a petíciót, a gyerekek korai... TÁmogatom a petíciót, a gyerekek korai fejlesztése nem lehet pénzügyi kérdés, a korai fejlesztéshez szükséges feltételeket kellene támogatni és nem megvonni.. Magyarország Nagyoroszi 2008-11-14 12:34:44
3556 Péteri Józsefné - - Magyarország Kóka 2008-11-14 12:29:31
3555 Békés Hajnalka pszichológushallgató pszichológushallgató Magyarország Budapest 2008-11-14 12:19:15
3554 Belláné Bogár Katalin ZM TEGYESZ Nagykanizsa - - magyar Nagykanizsa 2008-11-14 12:17:09
3553 Csintalan Tamásné - - Nyírtelek 2008-11-14 12:03:52
3552 Ollai Róbert - - 2008-11-14 11:59:36
3551 Abai Anna - - Magyarország Pécs 2008-11-14 11:58:06
3550 Reményi Katalin Tiltakozom az eszetlen költségvetés ellen Tiltakozom az eszetlen költségvetés ellen Magyarország Budapest 2008-11-14 11:56:59
3549 Zsilákné Timkó Réka - - Békéscsaba 2008-11-14 11:51:01
3548 Varsányi Orsolya - - 2008-11-14 11:50:10
3547 Filó Zsuzsanna pedagógus pedagógus Magyarország Székesfehérvár 2008-11-14 11:48:16
3546 Darvas Ágnes MTA KTI Gyerekprogram Iroda az MTA Gyerekprogram nevében az MTA Gyerekprogram nevében Magyarország Budapest 2008-11-14 11:45:38
3545 Katona Lajosné - - Magyarország Budapest 2008-11-14 11:44:33
3544 Lukács Eszter - - Magyarország Budapest 2008-11-14 11:38:38
3543 Kenessey Éva - - 2008-11-14 11:32:16
3542 Gion Márton - - Békés 2008-11-14 11:29:57
3541 Totth Benedek - - Magyarország Budaörs 2008-11-14 11:29:21
3540 Rongics Richárdné Kívánom,hogy érjünk célba!!! Kívánom,hogy érjünk célba!!! Magyarország Mosonszentmiklós 2008-11-14 11:29:11
3539 Gellai Renáta - - 2008-11-14 11:29:11
3538 Patakiné Hanczár Mónika - - Békés 2008-11-14 11:27:09
3537 Lövey Éva tanár és szülő tanár és szülő Magyarország Budapest 2008-11-14 11:25:25
3536 dr. Németh-Kiss Ilona ügyvéd ügyvéd Magyarország Budapest 2008-11-14 11:18:32
3535 Szente Dóra - - Magyarország Tatabánya 2008-11-14 11:09:51
3534 Koncz Krisztina - - Budapest 2008-11-14 11:07:17
3533 Bognár Gabriella védőnő védőnő Magyarország Csetény 2008-11-14 11:01:02
3532 Szűcs Éva - - Békés 2008-11-14 10:59:29
3531 Arató Tamás - - 2008-11-14 10:57:34
3530 Csonka Jánosné - - Békés 2008-11-14 10:55:29
3529 Fehér Sándorné - - Békés 2008-11-14 10:54:19
3528 Rozgonyi Tünde - - 2008-11-14 10:51:37
3527 Gajdács-Pusztai Dalma - - Békés 2008-11-14 10:50:17
3526 Petneházi Eszter - - Békés 2008-11-14 10:49:34
3525 juhász andrea - - magyarország budapest 2008-11-14 10:47:22
3524 Fülep Anett - - Békés 2008-11-14 10:46:04
3523 Szeremi Gáborné Nem értek egyet a normatív támogatás... Nem értek egyet a normatív támogatás összegének csökkentésével, mert súlyosan sérül az esélyegyenlőség biztosítása, illetve esélysem lesz a fejlesztésre. Magyarország Eger 2008-11-14 10:43:54
3522 Bonifert Zoltán Felháborító! Felháborító! Nagyarország Pomáz 2008-11-14 10:37:05
3521 Lukácsné S. Lívia - - 2008-11-14 10:21:01
3520 Horváth Attila - - Magyarország Érd 2008-11-14 10:20:22
3519 ARANKA SAFAR - - 2008-11-14 10:16:42
3518 Orsó Krisztina - - Magyarország Debrecen 2008-11-14 10:10:32
3517 Vér Judit - - 2008-11-14 10:10:16
3516 Módos Anna gyógypedagógus - - 2008-11-14 10:09:36
3515 Tóth Erzsébet Rita - - 2008-11-14 10:05:10
3514 budai katalin - - magyarország budakalász 2008-11-14 09:47:38
3513 Basáné Léman Szilvia Úgy gondolom, és szerintem mindenki egyetért... Úgy gondolom, és szerintem mindenki egyetért velem, ha probléma van egy gyermekkel, akkor azt orvosolni kell, de ha ebben gátolva vagyunk mint szülők, akkor az senkinek sem jó, a gyermek nem fejlődik a szülő pedig őrlődik, ez pedig egy ördögi kör. Magyar Szada 2008-11-14 09:38:49
3512 Petneházy Gyöngyvér - - Magyarország Veresegyház 2008-11-14 09:29:43
3511 Holdvilág Imre - - Székesfehérvár 2008-11-14 09:29:00
3510 Földi Edit Adj esélyt ,mert van egy személy ott fenn... Adj esélyt ,mert van egy személy ott fenn ,aki szemében MI mindannyian egyformán szeretetre méltóak vagyunk és nem tesz kivételt kit szeressen kit nem.Egyedül a bűnt utálja. Magyarország Budapest 2008-11-14 09:24:47
3509 M. Molnár Marianna - - 2008-11-14 09:20:43
3508 nagy benita - - magyarország zalaegerszeg 2008-11-14 09:19:31
3507 Mészáros Evelin - - Magyar Budapest 2008-11-14 09:18:08
3506 Fülöp Izabella - - Székesfehérvár 2008-11-14 09:02:51
3505 Budai Mónika - - Magyarország Székesfehérvár 2008-11-14 09:01:33
3504 Józsáné Kovács Klára - - Magyarország Ludányhalászi 2008-11-14 08:56:47
3503 Kanyó Ferenc - - Magyarország Balassagyarmat 2008-11-14 08:54:39
3502 Fehér Ágnes - - Magyarország Budapest 2008-11-14 08:46:54
3501 Bere Ágota - - Magyar Budapest 2008-11-14 08:46:34
3500 Ligeti Dávid Ádám - - Magyarország Budapest 2008-11-14 08:41:53
3499 dr.Wagner Kinga - - Magyar Kaposvár 2008-11-14 08:41:09
3498 Szomor Mária - - 2008-11-14 08:32:15
3497 Gilyén Péter László - - Magyarország Budapest 2008-11-14 08:31:29
3496 Vlasicsné Bocz Krisztina Anya, szociális munkás és mentálhigiénikus... Anya, szociális munkás és mentálhigiénikus hallgató Magyar Pécs 2008-11-14 08:26:12
3495 Farkas-Gregóczki Rita - - Magyarország Budapest 2008-11-14 08:20:26
3494 szőcs zoltán házad lehet bárhol,de hazád csak itt házad lehet bárhol,de hazád csak itt magyar győr 2008-11-14 08:12:36
3493 Kun Andrea fejlesztő pedagógus - - Magyarország Füzesabony 2008-11-14 08:08:33
3492 Kiss Anita - - 2008-11-14 08:05:15
3491 Lasztovicza László - - Magyar Kiskőrös 2008-11-14 07:59:05
3490 Pirosné Albert Izabella - - 2008-11-14 07:48:49
3489 Farkas-Gregóczki András Ez sem fog fájni? Ez sem fog fájni? Magyarország Budapest 2008-11-14 07:46:53
3488 Birkás Ildikó Ének-zene tanár Ének-zene tanár Magyarország Hatvan 2008-11-14 07:17:09
3487 Czéhné Tóth Ildikó - - 2008-11-14 07:16:51
3486 Szabóné Kardos Andrea Azokat büntetni, akikkel a sors is... Azokat büntetni, akikkel a sors is kegyetlenül elbánt? Magyarország Hódmezővásárhely 2008-11-14 07:12:30
3485 Pál Gabriella Tiltakozom Tiltakozom Magyarország Etyek 2008-11-14 07:10:37
3484 Czéh Béla - - Magyarország Budapest 2008-11-14 07:04:44
3483 Takács Attiláné - - Magyar Mosonszentmiklós 2008-11-14 06:36:20
3482 Jóné Godó Anikó - - Magyarország Kiskunhalas 2008-11-14 06:24:38
3481 Juhászné Völcsek Mária - - Magyarország Ózd 2008-11-14 05:53:51
3480 Gombainé Mátyási Mária Nem a lehetőséget kell elvenni, hanem... Nem a lehetőséget kell elvenni, hanem odafigyelni, hogy miért is születik ennyi sérült gyermek! Nagy részben a születéskori mulasztásra vezethetőek vissza az okok, itt kell szankciókat hozni, nem a megnyomorított családokon sújtani még egyet! Magyarország Lábatlan 2008-11-14 04:45:12
3479 Racskó Éva - - Magyarország Budapest 2008-11-14 03:06:20
3478 Czéh Eszter - - Budapest 2008-11-14 01:16:08
3477 Mészáros Zsófia - - 2008-11-14 00:45:53
3476 Gérgyán Brigitta - - Magyarország Szeged 2008-11-14 00:36:16
3475 Plotné T. Gabriella tanár tanár Budapest 2008-11-14 00:30:59
3474 Pusztainé Schäffer Andrea - - Magyarország Pécs 2008-11-14 00:18:53
3473 Szücs Ágnes - - 2008-11-13 23:53:16
3472 Hail Skolasztika - - Magyarország Biatorbágy 2008-11-13 23:41:08
3471 Radics Laszlo - - Magyarország Budapest 2008-11-13 23:32:31
3470 Csonka Brigitta - - Magyar Budapest 2008-11-13 23:30:41
3469 Ofella Erzsébet - - Magyarország Budapest 2008-11-13 23:27:52
3468 Horgász Csaba pszichológus, X.ker. Nevelési Tanácsadó pszichológus, X.ker. Nevelési Tanácsadó Magyar Budapest 2008-11-13 23:20:55
3467 Hraskó Ildikó szociális munkás szociális munkás Magyarország Szabadkígyós 2008-11-13 23:19:23
3466 Palásthy Kinga - - 2008-11-13 23:13:34
3465 Szalkay Róbert - - Magyarország Kunmadaras 2008-11-13 23:09:04
3464 Szabó Tünde - - 2008-11-13 23:06:40
3463 Fazekas Hedvig - - Magyarország Dunakeszi 2008-11-13 23:02:10
3462 Flekácsné Spisák Emőke - - Magyarország Miskolc 2008-11-13 23:01:14
3461 Nagy Angéla - - 2008-11-13 23:01:06
3460 Dr. Ruzsa Mária Gyermekgyógyászként a következőket látom:... Gyermekgyógyászként a következőket látom: óriási a különbség a fejlesztésre hordott gyerekek, és a fejlesztés lehetősége nélkül élők között. Rendkívül szomorú lennék, ha ez utóbbiak száma nőne. 2008-11-13 22:51:51
3459 dr sényi katalin - - 2008-11-13 22:50:58
3458 Kóbor András - - Magyarország 2008-11-13 22:50:52
3457 Sztrehárszkiné Gyetvai Mária - - 2008-11-13 22:48:50
3456 Rigler Eszter - - 2008-11-13 22:47:38
3455 Knulné Varga Hajnalka Óvónő vagyok sszabadidőben sérüléssel... Óvónő vagyok sszabadidőben sérüléssel élő gyermemekek szüleit támogató civil szervezetben is tevékenykedem Magam is súlyos tanulási zavarral küzdő kamasz édesanyja vagyok egyre nagyobb szükség van ezeknek az intézményeknek a működésére!!! Magyar Monor 2008-11-13 22:41:34
3454 Bakó Noémi Krisztina - - 2008-11-13 22:40:16
3453 Udvari Maja - - magyarország sarrod 2008-11-13 22:39:34
3452 Németh Józsefné - - Magyarország Tiszafüred 2008-11-13 22:38:11
3451 Gazsiné Bodor Boglárka - - Magyarország Ságújfalu 2008-11-13 22:37:44
3450 Theilné Barna Éva Támogatom Támogatom Magyar Zsámbék 2008-11-13 22:30:25
3449 Békés Borcsa - - 2008-11-13 22:28:02
3448 Kernyáné Németh Éva - - Magyarország Zalaegerszeg 2008-11-13 22:23:57
3447 Varga Edit - - Magyarország Fertőszentmiklós 2008-11-13 22:23:06
3446 Ölvetiné Jelinek Beáta - - Magyarország Kaposvár 2008-11-13 22:20:36
3445 Traski Laura - - Magyarország Budapest 2008-11-13 22:18:17
3444 Kocsisné Csorba Júlia - - Magyarország Miskolc 2008-11-13 22:15:24
3443 Gocsál Isvánné - - Magyarország Komló 2008-11-13 22:11:57
3442 Zwickl Erika - - Magyarország Budapest 2008-11-13 22:00:26
3441 Pummer Enikő - - Magyarország Debrecen 2008-11-13 21:58:06
3440 Tirvolné Fekete Ágnes - - 2008-11-13 21:56:31
3439 Kovácsné Berta Margit - - Magyarország Szolnok 2008-11-13 21:55:36
3438 Husztikné Cserháti Krisztina - - Magyarország Budapest 2008-11-13 21:55:20
3437 Szilágyi Tamás - - 2008-11-13 21:53:16
3436 Bereczki Annamária - - Magyarország Dombóvár 2008-11-13 21:50:12
3435 Szalai Anikó - - 2008-11-13 21:47:56
3434 Gyöngyösi Róbertné - - Magyarország Miskolc 2008-11-13 21:43:28
3433 Madary Andrea - - Magyaroroszág budapest 2008-11-13 21:35:27
3432 Bíróné Dr Pepó Judit A kisebbik fiam... A kisebbik fiam SNI-s/dyslexia,dyscalculia,figyelem zavar/Jelenleg magántanuló.Az iskolák többsége nincs felkészülve az ilyen gyermekek fogadására.A korai és egyébb fejlesztés finanszírozásának csökkenése tragikus helyzetet fog teremteni. Magyarország Hódmezővásárhely 2008-11-13 21:35:09
3431 Abuczkiné Kis Mónika - - Magyarország Mezőkövesd 2008-11-13 21:30:12
3430 Kiss Ágnes - - Magyarország Szigetszentmiklós 2008-11-13 21:29:01
3429 Mező Istvánné hitoktató-segédlelkész, 6 gyermek édesanyja hitoktató-segédlelkész, 6 gyermek édesanyja Magyarország Tápiószele 2008-11-13 21:28:37
3428 Tátrai Attila "a jövőnk:a gyermekeink!!!" "a jövőnk:a gyermekeink!!!" Magyarország Szigethalom 2008-11-13 21:28:26
3427 Bozsó Jenő - - 2008-11-13 21:23:16
3426 Egriné Szécsi Ágnes - - 2008-11-13 21:22:47
3425 dr. Mailáth Nóra gyermek szakpszichológus gyermek szakpszichológus magyar Budapest 2008-11-13 21:22:29
3424 Pabar Iván - - Magyar Túrkeve 2008-11-13 21:21:57
3423 Szalai Kornél pedagógus pedagógus 2008-11-13 21:21:14
3422 Veres Ildikó Andrea - - Magyar Túrkeve 2008-11-13 21:19:58
3421 Márton Zoltánné - - 2008-11-13 21:19:32
3420 Pankasz Andrea - - Magyar Szombathely 2008-11-13 21:17:15
3419 Beer Ágnes - - Magyarország Budapest 2008-11-13 21:16:48
3418 Puspán Judit - - Magyar Várpalota 2008-11-13 21:15:29
3417 Horváth Ernőné A jövő generációnál nincs fontosabb A jövő generációnál nincs fontosabb magyar Mosonmagyaróvár 2008-11-13 21:14:34
3416 Nagy Andrea - - Magyarország Vértesboglár 2008-11-13 21:12:06
3415 Gellén Melinda gyógypedagógus-logopédus gyógypedagógus-logopédus 2008-11-13 21:10:58
3414 Zsiga Gyuláné A gyerekekért mindent meg kell tennünk A gyerekekért mindent meg kell tennünk Magyarország Gyöngyös 2008-11-13 21:09:47
3413 tóth istván - - Magyarország Pécs 2008-11-13 21:09:21
3412 Kasler Zsuzsanna tanító, logopédus - - Pécs 2008-11-13 21:04:42
3411 Fekete Éva - - Pécs 2008-11-13 21:03:49
3410 Lőrincz Ildikó - - Magyar Nagykanizsa 2008-11-13 21:02:29
3409 Dr. Majoros Ferenc hátborzongató intézkedések sora ami velünk... hátborzongató intézkedések sora ami velünk és a rászorultakkal történik 2008-11-13 21:00:06
3408 Kocsis Annamária - - 2008-11-13 20:57:04
3407 Szántóné Istók Mária - - Magyarország Debrecen 2008-11-13 20:56:13
3406 Török László - - 2008-11-13 20:55:53
3405 Kocsis Józsefné - - 2008-11-13 20:54:50
3404 Szentmiklósi László Szégyen az,hogy a kormány mindig a... Szégyen az,hogy a kormány mindig a közalkalmazott Jógait semibe veszi.Föleg a munkájukat, pedig fontos tevékenységet végeznek.Szeretnek és nevelnek Magyar Budapest 2008-11-13 20:54:16
3403 Törökné Katona Márta - - Kocsord 2008-11-13 20:53:40
3402 Magvasi Gizella Egyet értek mindig a Pedagogusokon sporol a... Egyet értek mindig a Pedagogusokon sporol a kormány. Magyar Budapest 2008-11-13 20:49:37
3401 Szunyogné Farkas Szilvia Felháboritó!Nem innen kellene lefaragni!!!! Felháboritó!Nem innen kellene lefaragni!!!! Magyar Érsekvadkert 2008-11-13 20:48:07
3400 Kalydy Antónia - - 2008-11-13 20:47:07
3399 Horváth Tamásné tanító,fejlesztő pedagógus - - Magyar Zalahaláp 2008-11-13 20:40:32
3398 Molnárné Gál Yvett - - Magyarország Levél 2008-11-13 20:39:36
3397 Tóthné Barta Boglárka - - 2008-11-13 20:38:35
3396 Krug Ádám - - Magyarország Budapest 2008-11-13 20:38:32
3395 Kiss Erika - - 2008-11-13 20:34:15
3394 Mátrayné B. Ágnes - - Magyarország Budapest 2008-11-13 20:29:21
3393 Tarjánné Sólyom Ildikó - - Dunakeszi 2008-11-13 20:27:33
3392 Csatos Brigitta - - Tab 2008-11-13 20:27:19
3391 Dr. Kálmán Zsófia Ezek a döntések érintik a még súlyosabb... Ezek a döntések érintik a még súlyosabb helyzetben lévő, halmozottan, súlyosan sérült gyermekek és családjaik sorsát is! Mo Budapest 2008-11-13 20:22:50
3390 Uliczki Anna Mivel fogyatékkal élő gyerekekkel... Mivel fogyatékkal élő gyerekekkel foglalkozom, tudom, milyen fontos a korai fejlesztés... Magyar Esztergom 2008-11-13 20:22:49
3389 Angyal Andrea Szerintem nagyon kellenek ilyen emberek akik... Szerintem nagyon kellenek ilyen emberek akik segitenek. Magyar Budapest. 2008-11-13 20:18:47
3388 Pelyva Ágnes - - Magyarország Zalaegerszeg 2008-11-13 20:17:03
3387 Kállai Adél pszichológus pszichológus Magyarország Kiskunfélegyháza 2008-11-13 20:16:37
3386 Bálintné Miklós Éva - - Magyarország Szeged 2008-11-13 20:15:02
3385 Kiss Nándor - - Magyarország Szeged 2008-11-13 20:15:00
3384 Márton Edit szociális ügyintéző szociális ügyintéző Magyarország Szabadkígyüs 2008-11-13 20:09:50
3383 Gyulainé Juhász Ilona - - 2008-11-13 20:05:57
3382 Román Gellért - - Magyarország Csobánka 2008-11-13 20:04:05
3381 Csunderlik Csaba - - Magyarország Esztergom 2008-11-13 20:02:19
3380 Debre Emese - - Magyarország Esztergom 2008-11-13 20:01:21
3379 Grézal Gyuláné - - Magyarország Budapest 2008-11-13 19:59:43
3378 Ézsiás Helga - - 2008-11-13 19:58:48
3377 Kelemenné Kiss Mónika fejlesztő pedagógus fejlesztő pedagógus Magyarország Győr 2008-11-13 19:58:40
3376 Mizerák Józsefné Fel vagyok háborodva ! Fel vagyok háborodva ! Magyarország Budapest 2008-11-13 19:58:37
3375 Zsákai Lénárd -.- -.- Magyarország Dabas 2008-11-13 19:58:11
3374 Penzerné Horváth Adrienn - - Magyarország Sárosd 2008-11-13 19:57:18
3373 Horváth Erzsébet - - 2008-11-13 19:57:14
3372 Buzás Ferenc - - Magyarország Zalaegerszeg 2008-11-13 19:55:01
3371 Széll Lászlóné Ez NAGYON FONTOS A GYEREKEINKRŐL VAN SZÓ!!! Ez NAGYON FONTOS A GYEREKEINKRŐL VAN SZÓ!!! Magyarország HEGYMAGAS 2008-11-13 19:54:11
3370 Sódarné Szilágyi Erzsébet A törvény elfogadóinak biztosan nem volt... A törvény elfogadóinak biztosan nem volt még szükségük arra, hogy gyermekük a korai fejlesztést igénybe vegye! Ha megtapasztalták volna, biztosan nem így szavaztak volna. A költségvetési kiadásokat nem itt kellene csökkenteni!!!! Magyarország Szeged 2008-11-13 19:53:32
3369 Buzás ferencné - - Magyarország Zalaegerszeg 2008-11-13 19:51:19
3368 Adrián Renáta - - Magyar Kiszombor 2008-11-13 19:49:36
3367 Gulyás Anna - - Magyarország Aszód 2008-11-13 19:49:26
3366 Varga Tibor - - Budapest 2008-11-13 19:48:55
3365 dr. Veresné Murányi Marian Pedagógusként és szülőként is... Pedagógusként és szülőként is felháborítónak tartom, hogy gyermekeink jövőjére sajnálják a pénzt a döntéshozók! Hiszen ez az egyik legjobb befektetés! Magyarország Budapest 2008-11-13 19:48:44
3364 Bárdosné Veliczky Júlia - - HU BP. 2008-11-13 19:47:23
3363 Horváth Andrásné - - Magyarország Győr 2008-11-13 19:47:10
3362 Solymossy Mariann pszichopedagógus pszichopedagógus Magyarország Székesfehérvár 2008-11-13 19:43:15
3361 Sándorné Matykó Krisztina - - Magyarország Herend 2008-11-13 19:36:48
3360 Lórántfi Mónika - - 2008-11-13 19:36:06
3359 Gyulai Péter - - Magyarország Budapest 2008-11-13 19:34:22
3358 Ruzsinné Tilesch Judit Szécsényi Kistérség, közoktatási referens Szécsényi Kistérség, közoktatási referens Szécsény 2008-11-13 19:33:42
3357 Gyulai-Miklós Katalin Tiltakozom! Tiltakozom! Magyarország Budapest 2008-11-13 19:33:36
3356 Menyhárt József - - Magyarország Egyek 2008-11-13 19:32:16
3355 Fórián Gabriella - - Budapest 2008-11-13 19:31:21
3354 Ádámné Kecse Marianna szülésznő szülésznő Magyarország Mezőtúr 2008-11-13 19:30:43
3353 Végváriné Pongrácz Ágnes - - Magyarország Szanda 2008-11-13 19:29:44
3352 Kocsis Gyuláné - - Magyarország Ózd 2008-11-13 19:25:14
3351 Hegedüsné Egri Katalin - - Magyarország Érd 2008-11-13 19:24:08
3350 Börcsökné Sarró Tímea gyógypedagógus gyógypedagógus Magyar Domaszék 2008-11-13 19:21:03
3349 Oswald Tamás - - Magyarország Budapest 2008-11-13 19:20:23
3348 Hegedüs Rozália Adél - - Magyarország Budapest 2008-11-13 19:20:10
3347 Palló Éva - - Magyarország Bp 2008-11-13 19:19:04
3346 Völgyi Eszter támogatom a petíciót támogatom a petíciót Magyarország Budapest 2008-11-13 19:15:53
3345 Marton Zoltan - - Magyarorszag Budapest 2008-11-13 19:08:11
3344 Varga Evelin - - Belgium 2008-11-13 19:06:41
3343 Flóráné Balogh Éva - - Kecskemét 2008-11-13 19:03:11
3342 Váradyné Fábri Mónika - - Magyarország Budapest 2008-11-13 19:02:05
3341 Szűcs Lilla - - Magyarország Sárkeresztes 2008-11-13 19:01:16
3340 Balajthy Viola - - Székesfehérvár 2008-11-13 19:01:11
3339 Veréczi Zoltán - - Úrhida 2008-11-13 19:00:25
3338 Vass Krisztina - - Magyarország Zalaegerszeg 2008-11-13 18:52:17
3337 Kárászné Dudás Erzsébet - - Magyarország Sátoraljaújhely 2008-11-13 18:49:31
3336 Sulyan Márta - - 2008-11-13 18:48:15
3335 Kozma Andrea - - Magyarország Bucsuta 2008-11-13 18:47:16
3334 Schubert Veronika - - Magyarország Tokod-üveggyár 2008-11-13 18:45:42
3333 Zaja Eszter - - 2008-11-13 18:36:31
3332 Hajdúné Hegedűs Mária gyógypedagógus - - 2008-11-13 18:34:03
3331 ÁGOSTON GÁBOR - - MEZŐTÚR 2008-11-13 18:32:45
3330 Farkas Dóra - - Magyarország Székesfehérvár 2008-11-13 18:32:25
3329 Bajnóczi Piroska - - Mogyoród 2008-11-13 18:27:53
3328 Vizy Dávid - - Magyarország Budapest 2008-11-13 18:26:18
3327 Peterdiné nagy Erzsébet - érintett szülő - - Magyarország Vép 2008-11-13 18:25:10
3326 Motyovszki Borbála (gyógytornász) - - 2008-11-13 18:24:31
3325 Pődörné Hajdu Ibolya - - Magyarország Zalaegerszeg 2008-11-13 18:23:32
3324 Vízvári Ottóné tanító - - Magyarország Pakod 2008-11-13 18:22:11
3323 Kisvári Katalin - - Magyarország Balassagyarmat 2008-11-13 18:20:11
3322 Szél Petronella - - Magyarország Nagybajom 2008-11-13 18:19:12
3321 Könnyű Istvánné gyógypedagógus gyógypedagógus Magyarország Vecsés 2008-11-13 18:13:30
3320 Fodor Katalin - - Budapest 2008-11-13 18:12:00
3319 gombásné Farkas Katalin Támogatom a petíciót! Támogatom a petíciót! Magyarország Budapest, 2008-11-13 18:11:10
3318 sokal - - 2008-11-13 18:10:35
3317 Törökné Szűcs Anikó - - Magyar Hódmezővásárhely 2008-11-13 18:08:59
3316 Molnár Nikolett egy beteg gyermek nevelő anyukája egy beteg gyermek nevelő anyukája Magyarország Makó 2008-11-13 17:57:21
3315 Szanto Judit - - magyarorszag Koszeg 2008-11-13 17:52:27
3314 Gyarmati András egy beteg gyermek édesapja egy beteg gyermek édesapja Magyarország Makó 2008-11-13 17:51:45
3313 Bujdosó Anna - - 2008-11-13 17:50:54
3312 Sipos Flóra - - Magyarország Budapest 2008-11-13 17:50:50
3311 Raffai Rolandné - - Pécs 2008-11-13 17:47:27
3310 Kondor Tünde - - Magyarország Páty 2008-11-13 17:39:55
3309 Bogdánné Morvai Viola Éppen elég nagy gond,ha sérült gyerek van a... Éppen elég nagy gond,ha sérült gyerek van a családban!!!És akkor még ellátást se kapjon?Ez az esélyegyenlőség? Magyarország Tés 2008-11-13 17:37:36
3308 Angerman Éva - - Hungary Veszprém 2008-11-13 17:35:13
3307 dr. Bierbaum Marianna A nyugdíjasok után jónnek a beteg gyermekek?... A nyugdíjasok után jónnek a beteg gyermekek? S még nincs vége! 2008-11-13 17:33:04
3306 Tiszavári Ágnes - - Magyarország Budapest 2008-11-13 17:32:31
3305 Gaál Gyöngíi - - Magyarország Eger 2008-11-13 17:28:40
3304 Bátori Istvánné gondozónő felháborító, hogy mindig a sérülteken... felháborító, hogy mindig a sérülteken csattan mindenrossz Magyar Kiskunfélegyháza 2008-11-13 17:27:51
3303 Gárdosné Román Bernadett - - Magyarország Kávás 2008-11-13 17:26:47
3302 Lukács Barbara - - Budapest 2008-11-13 17:20:09
3301 Juhász Éva - - 2008-11-13 17:03:38
3300 Günterné Meggyesi Dóra - - 2008-11-13 17:01:34
3299 Kovács Zsuzsanna - - 2008-11-13 17:00:48
3298 Boriné Kőrösi Beatrix - - Gyula 2008-11-13 16:56:29
3297 Nagyházúné Dankó Anikó - - Magyar Tahitótfalu 2008-11-13 16:54:38
3296 makone nagy ida igen itt az ideje hogy ilyen sorsu gyerekekre... igen itt az ideje hogy ilyen sorsu gyerekekre is odafigyeljenenek Anglia London 2008-11-13 16:53:37
3295 Bánfalvi Katalin - - Budapest 2008-11-13 16:46:51
3294 Gyuriga Zoltánné - - Lenti 2008-11-13 16:26:42
3293 Marsi Éva - - Magyar Pécs 2008-11-13 16:21:35
3292 Kurucz Lászlóné - - Magyarország Borjád 2008-11-13 16:21:28
3291 kovács Istvánné 2 autista kisfiú anyukája 2 autista kisfiú anyukája Magyarország Várpalota 2008-11-13 16:18:10
3290 Kálmán Zsoltné védőnő - - 2008-11-13 16:16:32
3289 Patkós Márton aláírom aláírom Magyarország Érd 2008-11-13 16:12:26
3288 Szőllősi Aurél én is ápoló voltam és megérdemelnék a... én is ápoló voltam és megérdemelnék a támogatást. Magyarország Tiszaalpár 2008-11-13 16:12:16
3287 Sárosi Ádám - - 2008-11-13 16:03:54
3286 Szőllősi Istvánné - - Magyar Bükkszentkereszt 2008-11-13 16:00:29
3285 Nyúl Lászlóné - - Magyarország Tarnaörs 2008-11-13 15:59:54
3284 Harkány Enikő Elkeserítő, hogy minden fontos kérdésben... Elkeserítő, hogy minden fontos kérdésben hozzá nem értő, lelketlen, pénzhajhász, (bezzeg a saját jövedelmüket pofátlan módon a csillagos egekig emelő) embernek nem nevezhetők döntenek. Magyarország Somogyjád 2008-11-13 15:58:48
3283 Bátori Andrea - - Magyarország Mezőtúr 2008-11-13 15:50:04
3282 Telkes Imréné - - 2008-11-13 15:49:00
3281 Magosányi Zsuzsanna - - 2008-11-13 15:42:50
3280 Kondi Nikoletta - - Magyar Szigetszentmiklós 2008-11-13 15:40:29
3279 Vargyas Lászlóné botrányos hozzáállás a kormány... botrányos hozzáállás a kormány részéről. a jövön a gyermekeink kezében van!!!!! Szemünk fénye a gyermek, ne hagyjuk őket tönkretenni!! Magyarország Budapest 2008-11-13 15:20:48
3278 Dr. Sándor Istvánné - - Magyar Budapest 2008-11-13 15:16:39
3277 Gerencsérné Passa Mária - - Magyarország Zalaszentiván 2008-11-13 15:16:22
3276 Kovács Rita - - 2008-11-13 15:10:48
3275 Tóth Kornélia pedagógus pedagógus Magyarország 2008-11-13 15:07:57
3274 Sziklai Zoltán - - Székesfehérvár 2008-11-13 15:06:29
3273 Jánosi Ildikó - - 2008-11-13 15:03:43
3272 Farkas Krisztina tanító tanító Magyarország Budapest 2008-11-13 14:59:14
3271 Horváth Ildikó - - Magyarország Pápa 2008-11-13 14:57:52
3270 örökös anita - - Magyar Fertőszentmiklós 2008-11-13 14:51:11
3269 Rácz Krisztina - - Magyarország Budapest 2008-11-13 14:46:19
3268 Harter Árpádné Szivárvány Autizmus Egyesület (Szeged) Szivárvány Autizmus Egyesület (Szeged) 2008-11-13 14:43:09
3267 Garamvölgyiné Horváth Dóra Egyetértek,nem itt kellene spórolni! Egyetértek,nem itt kellene spórolni! Magyarország Hernád 2008-11-13 14:42:29
3266 Sipos-Szabóné Kuklis Györgyi gyógypedagógus gyógypedagógus MAGYARORSZÁG 2008-11-13 14:41:11
3265 Ábrahám Zsuzsanna felháborító felháborító magyarország fertőd 2008-11-13 14:40:37
3264 szuprics renáta - - Magyarország Komló 2008-11-13 14:39:25
3263 Markóczi Erzsébet - - Magyar ország Tiszafüred 2008-11-13 14:38:54
3262 Pucsekné Király Angéla - - 2008-11-13 14:38:33
3261 Pánczél Noémi - - magyar budapest 2008-11-13 14:36:12
3260 Petes Ágnes - - 2008-11-13 14:33:17
3259 Csapo Istvan - - Mo Bp 2008-11-13 14:33:14
3258 Toronyi Antalné - - Magyarország Rudabánya 2008-11-13 14:30:20
3257 Garay Lászlóné - - Magyarország Szerencs 2008-11-13 14:28:38
3256 Gál Katalin - - 2008-11-13 14:28:11
3255 Fiath Ferenc - - Mo Nadap 2008-11-13 14:24:31
3254 Beke Szilvia Nagyon fontos a korai fejlesztés! A mi... Nagyon fontos a korai fejlesztés! A mi csemeténket is fejlesztik, mert nem nagyon akar beszélni 4 évesen. Rossz belegondolni, hogy mi lenne velünk, ha ezt a fejlesztést nem kapná! Magyarosrszág Mezőtúr 2008-11-13 14:21:30
3253 Molnar Annamaria Szegyen Szegyen Mo Fehervar 2008-11-13 14:21:12
3252 Garami Judit - - 2008-11-13 14:19:47
3251 Kiss Lívia addiktológiai konzultáns, szociálpedagógus,... addiktológiai konzultáns, szociálpedagógus, "Lélek Éled Kör" Közhasznú Egyesület tagja Magyarország Veszprém 2008-11-13 14:19:38
3250 Ambrus Ivett - - Szolnok 2008-11-13 14:16:28
3249 Maruzsiné Holló Rita egy halmozottan sérült, fejlesztésre szorulo... egy halmozottan sérült, fejlesztésre szorulo gyermek anyukája Magyar Kissikátor 2008-11-13 14:10:15
3248 Csapo Eva Egy autista kisfiu anyukaja Egy autista kisfiu anyukaja Mo Bp 2008-11-13 14:03:20
3247 Szekrényes Zoltán - - Magyarország Budapest 2008-11-13 14:02:13
3246 Kalmárné Marchut Réka - - Budapest 2008-11-13 14:00:37
3245 Dr. Hegedüs Lajos Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Magyarország Kaposvár 2008-11-13 13:59:21
3244 Molnár Réka no comment no comment Magyarország Dunavecse 2008-11-13 13:50:31
3243 Királyné Sümeghy Erzsébet - - Budapest 2008-11-13 13:50:22
3242 Hardiné Kamondi Tünde - - Magyarország Budapest 2008-11-13 13:46:01
3241 Verbánszkyné Toma Erika - - Magyar Budapest 2008-11-13 13:39:42
3240 Machalek Szilvia - - 2008-11-13 13:35:34
3239 Faigl Vera - - 2008-11-13 13:35:06
3238 Sereg Katalin - - 2008-11-13 13:34:40
3237 Ravaszné Papp Rita - - 2008-11-13 13:30:22
3236 Olaszné Svejkovszky Mónika - - Hatvan 2008-11-13 13:30:16
3235 Ruff Tamás - - Magyarország Székesfehérvár 2008-11-13 13:23:44
3234 Kertészné Aczél Dóra talán nem a legvédtelenebbeken kellene... talán nem a legvédtelenebbeken kellene spórolni... Magyarország Budapest 2008-11-13 13:23:02
3233 grundtner flóriánné - - magyar kimle 2008-11-13 13:20:42
3232 Nagyné Gálfi Erika felháboritó hogy mindent csokkentenek, csak a... felháboritó hogy mindent csokkentenek, csak a politikusok fizetését nem! 2008-11-13 13:12:19
3231 Földvári Viktória - - Magyarország Tiszasas 2008-11-13 13:07:05
3230 Jankóné Demeter Krisztina - - Magyarország Budapest 2008-11-13 13:03:50
3229 Jeney Gábor - - Magyarország Kalocsa 2008-11-13 13:02:36
3228 Csala Virág - - Magyarország Budapest 2008-11-13 13:00:39
3227 Szabóné Forgács Gabriella - - 2008-11-13 12:59:45
3226 Nagy Zsolt László - - Magyarország Budapest 2008-11-13 12:58:37
3225 Mezei Gábor - - Budapest 2008-11-13 12:56:24
3224 Vargáné Kiss Erika - - Magyarország Kaposvár 2008-11-13 12:54:27
3223 Dzsupinné Zsidai Klára Sajnos egyre több kisgyermek szorul... Sajnos egyre több kisgyermek szorul segítségre.Az Én Fiam is figyelemzavarral küzd.Szükség van a korai fejlesztésre. 2008-11-13 12:54:03
3222 bereczkiné havasi zita felháborito felháborito magyarország nyiregyháza 2008-11-13 12:51:48
3221 Dr. Bognerné Dr. Karátson Eszter Dóri lányunk 15-ös triszómiával született Dóri lányunk 15-ös triszómiával született Magyarország Pécs 2008-11-13 12:50:11
3220 Hetyéssy Fruzsina Dorottya - - 2008-11-13 12:43:58
3219 Tóth Sándor gyógypedagógus - - Magyar 8434ROMÁND 2008-11-13 12:43:57
3218 Némethné Fodor Ilona - - 2008-11-13 12:43:25
3217 Bódiné K. Zsuzsanna - - Magyar Ságújfalu 2008-11-13 12:43:24
3216 Bogdán Andrea - - 2008-11-13 12:41:51
3215 Forintos Veronika Óvodapedagógus - egy mozgássérült kislány... Óvodapedagógus - egy mozgássérült kislány anyukája Magyarország Budapest 2008-11-13 12:39:35
3214 Kocsisné Árvai Éva - - Magyarország Tiszaújváros 2008-11-13 12:38:32
3213 varga erzsébet - - magyarorszag 2008-11-13 12:37:18
3212 Szabóné Lelik Mónika - - Magyarország Kóka 2008-11-13 12:30:29
3211 Zsemberi-Szigyártó Éva - - Magyarország Tököl 2008-11-13 12:30:02
3210 Csiszár Ildikó Jómagam is hallássérült gyermek voltam. Jómagam is hallássérült gyermek voltam. Magyaroország Zalaegerszeg 2008-11-13 12:25:14
3209 Bakó-Artmüller Ágnes - - 2008-11-13 12:24:31
3208 Kemenczei László - - Magyarország Újlengyel 2008-11-13 12:22:35
3207 Kemenczeiné Varga Edit - - Magyarország Újlengyel 2008-11-13 12:21:43
3206 Fehérné Ungai Ilona - - Magyarország Hajdúszoboszló 2008-11-13 12:16:24
3205 Fabókné Diviaczky Sarolta - - Magyarország Eger 2008-11-13 12:14:42
3204 Kutrovits Erzsébet - - magyar Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, GYŐR 2008-11-13 12:13:44
3203 Torják Katalin - - Magyarország Budapest 2008-11-13 12:11:06
3202 Ekler-Megyesi Szilvia - - Zalaegerszeg 2008-11-13 12:09:50
3201 Matolcsi Ildikó - - Magyarország Martonvásár 2008-11-13 12:05:30
3200 Gyói Gábor - - 2008-11-13 12:03:39
3199 Molnárné NyujtÓ Julianna - - Magyar Kecskemét 2008-11-13 11:59:45
3198 dr.Hollóné Ruska Zsuzsanna - - Magyar Kecskemét 2008-11-13 11:58:44
3197 Szekerczés Zsuzsanna Teljes mértékben egyetértek az írással. Teljes mértékben egyetértek az írással. Magyarország Bonyhád 2008-11-13 11:58:01
3196 Trifánné Dósa Annamária sosem azok hozzák a döntéseket akik igazán... sosem azok hozzák a döntéseket akik igazán megélik. 2008-11-13 11:54:26
3195 Hajdu Veronika gyógypedagógus gyógypedagógus Magyarország Velence 2008-11-13 11:44:45
3194 Fekete Jánosné Sérült a fiam Sérült a fiam Magyarország Székesfehérvár 2008-11-13 11:43:13
3193 Dr. Polákné Szomor KInga - - Magyar Tatabánya 2008-11-13 11:41:56
3192 Fenyő Adrienn - - Magyarország Budaörs 2008-11-13 11:40:34
3191 Fodor Tamás - - 2008-11-13 11:40:22
3190 Antal Judit - - 2008-11-13 11:40:09
3189 Horvath Zsuzsanna - - Magyarország Győr 2008-11-13 11:39:00
3188 Mariczáné Csanádi Éva - - Magyarország Budapest 2008-11-13 11:36:39
3187 KUSTÁNNÉ GYALOG MÁRTA . . MAGYARORSZÁG KUSTÁNSZEG 2008-11-13 11:36:07
3186 Bürge Viktória - - Magyarország Eger 2008-11-13 11:36:03
3185 Lengyelné Waktor Andrea - - Magyarország Budapest 2008-11-13 11:36:00
3184 Hegedűs Imre - - Magyarország Budapest 2008-11-13 11:34:12
3183 Dézsma Györgyné Szurdopedagógus Szurdopedagógus Eger 2008-11-13 11:30:38
3182 Mádl Mária - - Magyar 2008-11-13 11:27:33
3181 Horváth Gergő - - Budapest 2008-11-13 11:22:01
3180 Choma Richard - - Magyar Zalaegerszeg 2008-11-13 11:21:37
3179 Vida Éva gyógypedagógus gyógypedagógus Baktalórántháza 2008-11-13 11:19:28
3178 Marcinkovics Tamás - - 2008-11-13 11:16:56
3177 László Istvánné - - 2008-11-13 11:15:51
3176 Buktáné Veres Judit - - 2008-11-13 11:14:46
3175 Tóth Hajnalka - - Magyarország Kaposfő 2008-11-13 11:14:30
3174 Petró Tamás - - 2008-11-13 11:13:52
3173 Nagy Tamásné - - Magyarország Ócsa 2008-11-13 11:13:51
3172 Kis-Marics Mónika - - Magyar Siklós 2008-11-13 11:13:28
3171 Bertók Csilla - - Magyarország Budapest 2008-11-13 11:12:10
3170 Süvegesné Kiss-Turay Judit angoltanár, SNI-s gyermek édesanyja angoltanár, SNI-s gyermek édesanyja Magyarország Győr 2008-11-13 11:10:41
3169 Éder Andrea - - Budapest 2008-11-13 11:03:08
3168 Trenyikné Minda Zsuzsanna - - Budapest 2008-11-13 11:02:50
3167 Vargáné Költő Orsolya - - Budapest 2008-11-13 11:02:06
3166 Nagy Balázs - - Magyarország Budapest 2008-11-13 10:57:25
3165 Ujhelyi Andrea - - Magyar Dunavarsány 2008-11-13 10:57:19
3164 Perger Éva - - 2008-11-13 10:55:59
3163 Szabó Edina - - 2008-11-13 10:54:39
3162 Balázs Péterné gyógypedagógus gyógypedagógus Budapest 2008-11-13 10:53:16
3161 Knapik Zsuzsanna - - Magyar 2008-11-13 10:50:40
3160 Oszlánczi Adrienn - - Székesfehérvár 2008-11-13 10:49:18
3159 Szabóné Gáspár Szilvia - - Magyar Dunaújváros 2008-11-13 10:45:27
3158 Kelemen Dávid - - 2008-11-13 10:45:21
3157 Tóthné Bentzik Klára - - 2008-11-13 10:44:56
3156 Kelemen Lajos - - 2008-11-13 10:44:49
3155 Englertné Baranyai Krisztina Óvodai szül. munkaközösség képviseletében Óvodai szül. munkaközösség képviseletében Magyar Pápakovácsi 2008-11-13 10:42:49
3154 Kelemenné Ódor Csilla - - 2008-11-13 10:41:59
3153 Mcgowran Barbara - - Magyar Budapest 2008-11-13 10:40:22
3152 Bertáné Varga Renáta - - 2008-11-13 10:35:47
3151 BALOGH MIKLÓSNÉ - - 2008-11-13 10:34:10
3150 Benedek Krisztina - - Magyarország Budapest 2008-11-13 10:34:06
3149 Vásárhelyi Nóra - - Budapest 2008-11-13 10:33:41
3148 Nagyházú Emese - - 2008-11-13 10:31:43
3147 molnár Erzsébet - - magyar polgár 2008-11-13 10:27:16
3146 Kovács Tibor testvér testvér Magyarország Bucsuta 2008-11-13 10:19:47
3145 Stadler Viktória - - Magyarország Szekszárd 2008-11-13 10:18:36
3144 Pajor Zsolt - - Magyarország Csabrendek 2008-11-13 10:18:35
3143 Szeép-Pataki Katalin - - 2008-11-13 10:17:14
3142 Mészáros Ágnes - - Magyar Budakeszi 2008-11-13 10:17:08
3141 Pajorné Molnár Violetta - - Magyarország Csabrendek 2008-11-13 10:16:37
3140 Kutfejné Bódis Szilvia - - Magyarország Bucsuta 2008-11-13 10:15:42
3139 Tóthné Vindics Erzsébet - - 2008-11-13 10:14:21
3138 Magyari Melánia Kérem ne tegyék még nehezebbé a... Kérem ne tegyék még nehezebbé a helyzetünket, hisz így sem könnyű, és remélem azt se gondolják komolyan, hogy jobb a beteg gyerekeket intézetbe adni!. Magyarország Ócsa 2008-11-13 10:12:22
3137 Kovács Nikolett - - Magyarország Bucsuta 2008-11-13 10:12:02
3136 Lovász Anita - - Magyarország 2008-11-13 10:10:30
3135 Herczeg Katalin pedagógiai szakértő pedagógiai szakértő Magyarország Budapest 2008-11-13 10:09:03
3134 Kolasovszki Éva - - 2008-11-13 10:08:20
3133 Karakán Melinda - - Buapest 2008-11-13 10:07:56
3132 Kovács Tibor szülő szülő Magyarország Bucsuta 2008-11-13 10:04:31
3131 Berzsenyi Máté - - Magyarország Budapest 2008-11-13 10:04:07
3130 Lelkes Judit - - Magyar Bocfölde 2008-11-13 10:00:46
3129 Zuborné Ráduly Renáta - - Magyarország 2008-11-13 09:59:59
3128 Kovácsné Péter Ildikó Kinek ha nem nekik?! Kinek ha nem nekik?! Magyarország Bucsuta 2008-11-13 09:59:26
3127 Déghy Magdolna gyógypedagógus gyógypedagógus Magyar Marcali 2008-11-13 09:59:02
3126 Halászné Kovács Krisztina - - Magyar Zalaegerszeg 2008-11-13 09:58:16
3125 dr. Szőke Jenőné - - Magyar Zalaegerszeg 2008-11-13 09:56:05
3124 Horváth Dorottya - - 2008-11-13 09:54:09
3123 Kiss Szabolcs - - 2008-11-13 09:54:08
3122 Hegymegi Brigitta - - Magyarország Debrecen 2008-11-13 09:52:58
3121 Vetési Csilla - - Magyarország Gyula 2008-11-13 09:50:33
3120 Kalocsa Viktória - - 2008-11-13 09:46:49
3119 Lányi Katalin dr. Messzemenően ellenzem az elképzelést. Az... Messzemenően ellenzem az elképzelést. Az ember megérti, hogy gazdasági gondok vannak, de NEM ez a kivezető út! Tudnék javasolni a költségvetésben olyan helyeket, ahonnan inkább lehetne elvonni pénzt, mint innen. Magyarország Békéscsaba 2008-11-13 09:44:49
3118 Vass Gusztáv - - 2008-11-13 09:44:15
3117 Vassné Srágli Hajnalka - - 2008-11-13 09:43:33
3116 Ambrus Ágnes - - Magyarország Budapest 2008-11-13 09:41:46
3115 Balog Veronika Kisebbik lányom írás-olvasási nehézséggel... Kisebbik lányom írás-olvasási nehézséggel és figyelemzavvaral küzd. Kisfiam halláscsökkent. Fokozottan is érint minket ez a módosítás. Magyarország Győr 2008-11-13 09:36:56
3114 Harnos Ferenc érintett szülő érintett szülő Magyarország Budapest 2008-11-13 09:33:58
3113 Zsigovits Gabrielle - - Magyarország Budapest III. 2008-11-13 09:33:03
3112 Dr. Csontosné BaruchEszter - - Magyarország Budapest 2008-11-13 09:30:05
3111 Nehéz Katalin - - Magyarország Komárom-Esztergom Megye 2008-11-13 09:28:27
3110 Liptákné Gergely Valéria - - 2008-11-13 09:26:53
3109 Miklósvári Tamás - - 2008-11-13 09:24:37
3108 Tóth Lászlóné - - Miskolc 2008-11-13 09:23:05
3107 Gecse Gergely - - 2008-11-13 09:21:29
3106 Madár Balázs - - Magyar Budapest 2008-11-13 09:21:26
3105 Sári Éva mélységesen egyetértek mélységesen egyetértek Magyarország Budapest 2008-11-13 09:21:00
3104 Madár Balázsné - - Magyar Budapest 2008-11-13 09:20:46
3103 Radvánszki Lászlóné - - Magyar Dunakeszi 2008-11-13 09:16:13
3102 Dubniczki Csilla - - Magyarország 2008-11-13 09:16:03
3101 Sarnyai Tibor Talán nem semmitmondó szakmai... Talán nem semmitmondó szakmai továbbképzésekre és informatika cégektől elavult számítógépek vásárlására kellene pénzt fordítani egy ilyen helyzetben... Magyarország Szeged 2008-11-13 09:13:22
3100 Körtvélyesi Menta Katalin - - Magyarország Budapest 2008-11-13 09:10:50
3099 Özv. Dózsa Lászlóné Sajnos az én gyermekem is érintett a korai... Sajnos az én gyermekem is érintett a korai fejlesztésben Magyarország Békéscsaba 2008-11-13 09:05:17
3098 Bakáné Kovács Ildikó - - 2008-11-13 09:05:10
3097 Kissné Bári Edit Kétségve vagyok esve. Évek hosszú... Kétségve vagyok esve. Évek hosszú fejlesztése során jutott el a gyerekem arra a szintre, hogy normál iskolába járhat. Ha nem lett volna a korai fejlesztés, a logopédiai óvoda, a sorsa a befordult, néma, lecsúszott ember sorsa lett volna Magyarország Mosonmagyaróvár 2008-11-13 09:04:19
3096 Veisz Andrea logopédus logopédus 2008-11-13 09:04:02
3095 Köves Béláné - - Magyarország Bóly 2008-11-13 09:02:18
3094 Csuti Mónika - - Magyarorszag Budapest 2008-11-13 09:00:20
3093 Pergelné Szabó Papp Mónika - - Magyarország Beloiannisz 2008-11-13 08:59:14
3092 Dr. Szűcs Zoltán nem bankár, nem jogász, nem politikus ---... nem bankár, nem jogász, nem politikus --- sebész. 2008-11-13 08:55:26
3091 Eperjesi Aniko - - Magyarország eger 2008-11-13 08:54:42
3090 Kávéné Szabó Rita - - Magyarország Kaposvár 2008-11-13 08:54:42
3089 Türeiné Tóth Anita - - Magyarország Kecskemét 2008-11-13 08:52:55
3088 Zsótér Zita - - Magyarország Szeged 2008-11-13 08:51:43
3087 Márton Márk - - Magyarország Salgótarján 2008-11-13 08:51:36
3086 Szabóné Görcsös Éva - - Magyarország Tiszafüred 2008-11-13 08:45:06
3085 Tóth Zsuzsanna - - Magyarország Budapest 2008-11-13 08:44:49
3084 Kárászné Czigola Márta - - 2008-11-13 08:44:47
3083 Daru Éva Katalin - - Magyarország Gyöngyös 2008-11-13 08:43:34
3082 Tábori Kálmánné Tanító - - magyar Lakitelek 2008-11-13 08:42:41
3081 Orbán Enikő Egyetértek a petícióval! Egyetértek a petícióval! Magyar Budapest 2008-11-13 08:40:20
3080 Beckné Spengler Enikő - - 2008-11-13 08:40:02
3079 Simon Istvánné hol van, és hogyan lesz- itt az... hol van, és hogyan lesz- itt az esélyegyenlőség? Magyar Debrecen 2008-11-13 08:39:04
3078 Ficánkoló Óvoda - - Magyar Vasvár 2008-11-13 08:37:09
3077 Banga Beáta kiknek ha nem nekik????????? kiknek ha nem nekik????????? 2008-11-13 08:35:15
3076 Rózsa Viktória szégyen szégyen 2008-11-13 08:34:11
3075 Buday Zsuzsanna - - Magyarország Budapest 2008-11-13 08:32:26
3074 Jámborné Sárosi Éva Sina HBME Sina HBME 2008-11-13 08:32:10
3073 Berendi Gabriella - - Magyarország Budapest 2008-11-13 08:31:35
3072 Paless Eszter Ez a megszorítás drasztikusan érintené a... Ez a megszorítás drasztikusan érintené a non-profit szervezeteket,akik küzdenek azért, hogy a sérült gyermekek is színvonalas fejlesztést, oktatást kapjanak. Mi lesz ezekkel a gyermekekkel, ha az őket fejlesztp intézmények nem tudják magukat fenntartani? Magyar Budapest 2008-11-13 08:31:13
3071 Szavári Ágnes - - Magyarország Siófok 2008-11-13 08:25:27
3070 Székely Árpád - - Magyarország Budapest 2008-11-13 08:20:36
3069 Farkasné Lux Izolda - - Magyarország Budapest 2008-11-13 08:16:22
3068 Albert Csilla - - Romania Szekelyudvarhely 2008-11-13 08:15:36
3067 Görgey Etelka Református lelkész Református lelkész Pálfa 2008-11-13 08:15:25
3066 Szabó Attile felháborító felháborító Magyar SZILASLIGET 2008-11-13 08:11:53
3065 Kozma Katalin - - Magyar budapest 2008-11-13 08:11:37
3064 Magyarné Tábori Katalin - - Magyarország Nyíregyháza 2008-11-13 08:11:16
3063 Albert Tímea - - Magyaroország Győr 2008-11-13 08:05:43
3062 Kondás Judit anyuka anyuka Magyarország Budapest 2008-11-13 08:01:43
3061 Pápai Attiláné A keresztfiam is korai fejlesztőbe jár, és... A keresztfiam is korai fejlesztőbe jár, és nagyon sokat fejlődik hétről-hétre! Magyarország Csokvaomány 2008-11-13 07:55:34
3060 Csányi Mariann - - Magyarország Békéscsaba 2008-11-13 07:55:28
3059 Matesz Kinga - - Magyar Pécs 2008-11-13 07:54:23
3058 Lázókné Bori Gabriella Érintett szülő Érintett szülő Úri 2008-11-13 07:46:33
3057 Czémán-Nagy Enikő gyógypedagógus gyógypedagógus Magyarország Budapest 2008-11-13 07:45:48
3056 Lakyné Kovács Andrea - - Magyar Dunaharaszti 2008-11-13 07:39:21
3055 Csesztregi Beáta - - Magyar Nagykanizsa 2008-11-13 07:37:40
3054 Konczikné Molnár Krisztina - - Magyar Pókaszepetk 2008-11-13 07:36:11
3053 Császár Kata - - Magyarország 2008-11-13 07:29:12
3052 Csukerdáné Batta Ildikó szurdopedagógus, korai fejlesztő szurdopedagógus, korai fejlesztő Miskolc 2008-11-13 07:25:35
3051 Nagy Ferencné - - Magyarország Füzesabony 2008-11-13 07:21:13
3050 Mányi Józsefné nagymama nagymama Magyarország 2008-11-13 07:15:03
3049 Szívós Istvánné - - Gyöngyösoroszi 2008-11-13 07:05:02
3048 Millián Anna - - 2008-11-13 06:58:40
3047 Berkes Róbertné - - Magyarország Lábod 2008-11-13 06:45:39
3046 Gőgösné Zsamboki Beatrix - - 2008-11-13 06:38:41
3045 Kocsis Éva - - Magyarország Székesfehérvár 2008-11-13 06:38:04
3044 Sárközi Éva óvodatitkár - - Magyarország Tököl 2008-11-13 06:30:12
3043 Kovács Mihályné (nagymama) - - Magyar Cegléd 2008-11-13 06:19:57
3042 Fazekas Zsuzsa - - Magyarország Hatvan 2008-11-13 05:50:25
3041 Vrábelné Verebes Ágnes - - Magyarország Paks 2008-11-13 05:40:11
3040 Turóczy Zsuzsanna - - Magyarország Budapest 2008-11-13 05:39:34
3039 Béresné Illyés Andrea - - Magyarország Békéscsaba 2008-11-13 05:28:29
3038 Vass Balázs Ákos - - Magyarország Lakitelek 2008-11-13 05:21:40
3037 Kovács Ágnes - - Magyarország Németkér 2008-11-13 05:21:06
3036 Oláh Ibolya, klinikai gyermek szakpszichológus - - 2008-11-13 04:09:46
3035 Magyar Anita - - - Orosháza 2008-11-13 03:53:36
3034 Drozdik, Dolli - - Magyaro. Veszprém 2008-11-13 03:10:03
3033 Dóri Eszter Zita Kérem, hogy gyermekeink, s jövőnk... Kérem, hogy gyermekeink, s jövőnk érdekében ne vonják meg a támogatást az elmaradt gyermekektől. Egy autisztikus gyermek édesanyja. Magyarország Budapest 2008-11-13 02:52:03
3032 Németh Ádám - - 2008-11-13 01:22:22
3031 szűcs istvánné - - 2008-11-13 01:15:42
3030 kapitány sándor - - 2008-11-13 01:14:39
3029 kapitány imola - - 2008-11-13 01:13:24
3028 Tóthné Balogh Mária - - Magyarország Jánoshida 2008-11-13 01:00:15
3027 Gálosi Edina - - 2008-11-13 00:25:36
3026 Kelemen Anita gyógypedagógus gyógypedagógus Magyarország 2008-11-13 00:21:16
3025 Dorogman Csilla - - Magyarország Sarród 2008-11-13 00:18:53
3024 László Árpádné - - Magyar Újszilvás 2008-11-13 00:02:36
3023 Lakatos Gergő - - 2008-11-12 23:55:10
3022 Hegedűs Zsanett - - Magyarország Mezőtúr 2008-11-12 23:46:53
3021 Munkácsiné Fazekas Rita - - Magyarország Budapest 2008-11-12 23:37:49
3020 Lukácsi Szilvia gyógypedagógus gyógypedagógus Magyarország Inárcs 2008-11-12 23:28:47
3019 Berkovicsné Németh Melinda - - 2008-11-12 23:28:06
3018 Ráczné Mezei Katalin - - Magyarország Tiszaújváros 2008-11-12 23:20:14
3017 Ferenczi Lászlóné tanító - - 2008-11-12 23:16:04
3016 Györgyiné Resch Dorina - - Magyarország Diósd 2008-11-12 23:10:54
3015 Császár Tünde - - Magyarország Budapest 2008-11-12 23:08:04
3014 Sey-Pacor Ferencné gyógypedagógus vagyok gyógypedagógus vagyok Magyarország Budajenő 2008-11-12 23:06:02
3013 Moharos Ágnes - - Magyarország Pécs 2008-11-12 23:04:43
3012 Boros Zita - - 2008-11-12 23:03:55
3011 Tőkés Tamás - - Magyarország Budapest 2008-11-12 23:03:01
3010 Papné Nagy Zsuzsanna - - 2008-11-12 23:02:02
3009 száraz gábor - - magyarország budapest 2008-11-12 23:01:30
3008 Paszinger Katalin - - Magyar Nyáregyháza 2008-11-12 22:58:11
3007 Polgár Katalin óvodapedagógus-gyógypedagógus, szocmunkás - - Magyarország Veszprém 2008-11-12 22:56:12
3006 Sárossyné Kovács Éva Katalin - - Magyarország Veszprém 2008-11-12 22:51:14
3005 Nemes Gyuláné - - Zalaegerszeg 2008-11-12 22:46:22
3004 Simon László - - Magyarország Budapest 2008-11-12 22:40:26
3003 Walterné Böröcz Emília - - 2008-11-12 22:37:01
3002 Molnárné Katona Éva - - Gyomaendrőd 2008-11-12 22:33:39
3001 Harangozó Adina - - Magyar Budapest 2008-11-12 22:30:51
3000 Bednárikné Bíró Marianna - - Magyarország Budapest 2008-11-12 22:27:23
2999 verbényi zsuzsanna - - Budapest 2008-11-12 22:27:05
2998 Kapornay Emöke - - Budapest 2008-11-12 22:26:08
2997 Bense Sándorné - - HUN Kecskemét 2008-11-12 22:23:45
2996 Macsek Anita - - Magyarország Keszthely 2008-11-12 22:18:19
2995 Vajdáné Vörös Orsolya - - 2008-11-12 22:18:19
2994 Miklós Andrea - - 2008-11-12 22:17:29
2993 Berényi Katalin Gyermekeinkért Gyermekeinkért Magyar Budapest 2008-11-12 22:17:04
2992 Csurgó Judit konduktor hallgató konduktor hallgató Magyarország Mezőtúr 2008-11-12 22:16:30
2991 Hubikné Klein Margit - - Magyarország Dunakeszi 2008-11-12 22:15:02
2990 Imre Tekla - - Romania Marosvasarhely 2008-11-12 22:13:37
2989 Németh Gyöngyi - - 2008-11-12 22:13:24
2988 Gerencsér Orsolya gyógypedagógus gyógypedagógus 2008-11-12 22:10:39
2987 Kulcsárné Katus Erzsébet - - Magyarország 2008-11-12 22:06:20
2986 Végh Miklósné - - Budapest 2008-11-12 22:05:37
2985 Joóné Soós Andrea Csak egy anya vagyok, pontosan ezért vagyok... Csak egy anya vagyok, pontosan ezért vagyok felháborodva. Magyarország Hetvehely 2008-11-12 22:04:10
2984 Horváthné Kósa Klára - - Magyarország Tab 2008-11-12 22:03:09
2983 Nagy Viktor - - Budapest 2008-11-12 22:02:36
2982 Nagy Judit Ágnes Esélyegyenlőséget minden gyermeknek! Esélyegyenlőséget minden gyermeknek! Magyarország Kunszentmárton 2008-11-12 21:58:57
2981 Kovács Adrienn elsőéves gyógypedagógia szakos hallgató,... elsőéves gyógypedagógia szakos hallgató, két kisfiú (1ik autista( anyukája Magyar Szigethalom 2008-11-12 21:58:38
2980 Terecskei Zoltánné - - 2008-11-12 21:58:36
2979 Juhasz Gábor - - Magyar Rád 2008-11-12 21:55:16
2978 Vágó Krisztina - - 2008-11-12 21:53:53
2977 Dr. MOlnár Miklós - - Magyarország Békéscsaba 2008-11-12 21:53:11
2976 Nagy Nikolett - - Magyarország Budapest 2008-11-12 21:50:02
2975 Szabó Paula gyógypedagógus - - Magyarország Tiszaföldvár-Homok 2008-11-12 21:46:25
2974 Cseke Amália Támogatom a petíciót Támogatom a petíciót hajdúszoboszló 2008-11-12 21:43:09
2973 L. Ritók Nóra egyetértek egyetértek Magyarország berettyóújfalu 2008-11-12 21:42:35
2972 Fodor Attila - - 2008-11-12 21:41:43
2971 Lendvai Judit - - Magyarország Budapest 2008-11-12 21:40:11
2970 Nagy Erika gyógypedagógus-logopédus Elkeserítő az oktatás helyzete, vezetőink... Elkeserítő az oktatás helyzete, vezetőink szétzilálták a működő magyar oktatási rendszert. A GYEREK a legkevésbé fontos szempont a mai magyar oktatási gyakorlatban. A bürokrácia fontosabb! Hol a jövőnk?? Magyarország Nagyatád 2008-11-12 21:39:18
2969 Friedl Karola - - Magyar Sopron 2008-11-12 21:39:06
2968 Gábor Gabriella - - Magyarország Etyek 2008-11-12 21:38:12
2967 Aléné Kucsera Andrea - - Magyar Békéscsaba 2008-11-12 21:37:56
2966 Kovács Ditta - - magyar budapest 2008-11-12 21:36:18
2965 Kovács Imréné - - Tiszaföldvár 2008-11-12 21:33:56
2964 Józsáné Kiss Izabella - - Magyar Zalaegerszeg 2008-11-12 21:33:22
2963 Dr. Dobos László - - Magyarország Miskolc 2008-11-12 21:32:23
2962 Rácz Jánosné Családilag érintett vagyok a témában. Korai... Családilag érintett vagyok a témában. Korai fejlesztő nélkül nagy valószínűséggel nem állna a 20. évében levő fiam érettségi előtt. Hála és köszönet minden segítségért! Rendkívül nagy szükség van ezekre az intézményekre! Magyarország Budapest 2008-11-12 21:31:49
2961 Kontlerné Egyed Edina - - Magyar Zalaegerszeg 2008-11-12 21:28:57
2960 Szegedi Ádám - - Budapest 2008-11-12 21:26:35
2959 Paltán Bernadett - - Magyarország Bag 2008-11-12 21:26:29
2958 Megyeryné R.Andrea - - magyar Kazincbarcika 2008-11-12 21:25:52
2957 Polgár Mária - - Magyarország Budapest 2008-11-12 21:24:03
2956 dr. Faragóné dr. Novadovszki Nóra Edina - - 2008-11-12 21:23:53
2955 Kariusz Ágnes - - 2008-11-12 21:23:11
2954 Bolkor Zoltánné, tanító - - Magyarország Dunaszekcső 2008-11-12 21:21:52
2953 Simon Józsefné - - Magyar Nyíregyháza 2008-11-12 21:21:39
2952 Csapóné Horváth Andrea - - Magyarország Győr 2008-11-12 21:20:54
2951 Takácsné Nagy Anikó - - Magyarország Knszentmiklós 2008-11-12 21:20:49
2950 Lestyán Jánosné Tiltakozom a korai fejlesztés tönkretétele... Tiltakozom a korai fejlesztés tönkretétele ellen!!! Magyar Miskolc 2008-11-12 21:17:25
2949 Kozmáné Vincze Éva egészségfejlesztő-mentálhigiénikus,... egészségfejlesztő-mentálhigiénikus, differenciáló szakpedagógus Magyarország Kecskemét 2008-11-12 21:17:04
2948 Sugárné Dr. Pető Katalin - - Magyarország Jászberény 2008-11-12 21:16:08
2947 Sántháné Bodor Julianna - - Magyarország Öcsöd 2008-11-12 21:15:57
2946 Molnár Mariann - - Magyarország Budapest 2008-11-12 21:14:42
2945 Őze Krisztián - - Magyarország Szentendre 2008-11-12 21:13:01
2944 Tóthné Prenner Beáta - - Zalaegerszeg 2008-11-12 21:11:12
2943 Kapitány Anita - - Magyar Pécs 2008-11-12 21:08:06
2942 Zagyva Lászlóné tanár tanár Magyarország Biharnagybajom 2008-11-12 21:06:27
2941 makkai ildiko igaz hogy erdelyi vagyok de ugy erzem minden... igaz hogy erdelyi vagyok de ugy erzem minden magyar ajku gyerekert felelos vagyok en is es megdobbenessel figyelem hogy vezetoink pusztulasba viszik a nemzetet itt is ott is romania kolozsvar 2008-11-12 21:05:43
2940 Radákné Berényi Edit tanító, gyógypedagógus - - 2008-11-12 21:04:29
2939 Szilágyi Barnabásné - - Budapest 2008-11-12 21:03:57
2938 aranyi orsolya felháborító ez a hozzáállás felháborító ez a hozzáállás Magyarország Budapest 2008-11-12 21:02:46
2937 Kántor Andrea - - 2008-11-12 21:02:19
2936 Batki Lászlóné - - Magyarország 2008-11-12 21:02:08
2935 Czerovszki Tamás - - Magyarország Sződliget 2008-11-12 21:01:49
2934 Lampel Gabriella - - Magyarország Dánszentmiklós 2008-11-12 20:59:43
2933 Nagy István - - Magyarország Karcag 2008-11-12 20:59:28
2932 Lédeczi Dénes - - Magyarország Csépa 2008-11-12 20:58:52
2931 Oláhné Kálmán Viktória - - 2008-11-12 20:56:46
2930 Ács Erika Mi is jártunk korai fejlesztésre, de akkor... Mi is jártunk korai fejlesztésre, de akkor még Bp.-en éltünk. Magyar Pilis 2008-11-12 20:56:32
2929 Bernáth Ildikó - - Magyarország Nagykanizsa 2008-11-12 20:56:13
2928 Kecskésné Erdei Róza - - 2008-11-12 20:55:30
2927 Kissanek Ilona - - Magyar Budapest 2008-11-12 20:54:54
2926 Gyurcsákné Kotroczó Ildikó - - 2008-11-12 20:52:05
2925 Szappanos Tünde - - Kiskunfélegyháza 2008-11-12 20:51:36
2924 Kardos Zsoltné tanító Szégyen ami ebben az országban folyik az... Szégyen ami ebben az országban folyik az oktatás támogatása címén. Olyan, mintha tudatos butítás folyna! Magyarország Pécs 2008-11-12 20:51:33
2923 Lessner Veronika nekünk létfontosságú volt a korai... nekünk létfontosságú volt a korai fejlesztés és ez volt az alapja a későbbi fejlődési sikereinknek!!! Magyaroszág Budapest 2008-11-12 20:51:11
2922 Zsohár István - - Magyarország Zalaszentgrót 2008-11-12 20:50:04
2921 Juhász Lászlóné - - Magyarország Szeged 2008-11-12 20:49:08
2920 Zsohárné Stampfel Edit Középiskolai tanár vagyok, egyre több... Középiskolai tanár vagyok, egyre több tanulási nehézséggel, magatartászavarral rendelkező gyereket tanítok. Ha ezek a gyerekek kora fejlesztést, mozgásterápiás foglalkozásokat kaptak volna, most nem itt tartanánk. Magyarország Zalaszentgrót 2008-11-12 20:48:59
2919 Kuzmáné Laky Andrea - - Magyarország Nagykanizsa 2008-11-12 20:48:40
2918 Jäger Zsuzsa - - Magyarország Budapesf 2008-11-12 20:48:37
2917 Hábli Olga - - Magyarország Nagykanizsa 2008-11-12 20:48:31
2916 dr. Simó Judit Nem gondolom, hogy a rendelet szándéka rossz,... Nem gondolom, hogy a rendelet szándéka rossz, de szakmailag súlyosan hibás, végiggondolatlan, elfogadhatatlan Magyarország Budapest 2008-11-12 20:48:24
2915 Vasaji Edina - - Magyarország Dunavecse 2008-11-12 20:47:35
2914 Gáspárné Győrvári Henriette Hálát adok, hogy az mindkét gyermekem... Hálát adok, hogy az mindkét gyermekem egészségesen született! De, mi lett volna, ha...? Magyarország Budapest 2008-11-12 20:46:28
2913 Birkás Lajosné - - Hatvan 2008-11-12 20:45:24
2912 Mesterné Kóródi Ildikó A nagyobbik gyermekem SNI-s, nem elsorvasztani,... A nagyobbik gyermekem SNI-s, nem elsorvasztani, hanem fejleszteni kellene a korai gondozást, fejlesztést. Magyarország Besenyzsög 2008-11-12 20:44:43
2911 Magyar Regina - - Magyar Esztergom 2008-11-12 20:44:30
2910 Könye Erika - - Magyarország Zalaegerszeg 2008-11-12 20:44:09
2909 Lakati Pétr - - 2008-11-12 20:43:01
2908 Ormai Istvánné gyógypedagógus gyógypedagógus Nagyatád 2008-11-12 20:42:27
2907 Rancz Imola - - Magyarország Budapest 2008-11-12 20:40:43
2906 Bali Viktória - - Magyarország Zalaegerszeg 2008-11-12 20:39:35
2905 Majtényi Ágnes - - Magyarország Jászapáti 2008-11-12 20:38:49
2904 Kocsis Tiborné - - Hatvan 2008-11-12 20:38:33
2903 Cserni Péterné - - Magyarország Esztergom 2008-11-12 20:37:46
2902 Dr. Báló Mária gyermek-ideggyógyász Kisvilág Gyermekrendelés, Felhőcsikó... Kisvilág Gyermekrendelés, Felhőcsikó Gyermekfejlesztő Közhasznú Egyesület elnöke Magyarország Szentes 2008-11-12 20:36:16
2901 Lakati Ágnes védőnő hallgató védőnő hallgató Magyarország Vác 2008-11-12 20:35:50
2900 Simon Zoltán - -