bezár
 

irodalom

2022. 02. 17.
Milton és a lőfegyverek
A közönség tetszéssel fogadta
Tartalom értékelése (4 vélemény alapján):
Több mint ötven év után új magyar fordítás készül John Milton Elveszett paradicsom című epikus költeményéhez. Az új változatért felelős Horváth Viktor a Fordítsunk! sorozat keretében a Magvető Caféban mesélt a mű fordítástechnikai kihívásairól és kultúratörténeti összefüggéseiről.

Az estet a Magyar Műfordítók Egyesületének részéről Tax Ágnes vezette fel, aki röviden bemutatta a szerzőt és a fordítandó művet is. Utóbbi kapcsán fontos megjegyezni, hogy az Elveszett Paradicsomból eddig három magyar fordítás készült, a legutóbbi 1969-ben. A fordítóként és oktatóként egyaránt ismert Horváth már több évtizede tervezgette a mű újrafordítását, amely mostanra megkezdődött, a folyamat pedig a prae.hu-n vezetett blogján is nyomon követhető.

prae.hu

Az ebből az alkalomból  –  életében először  –  Powerpoint prezentációval is készülő Horváth először Daniel Stoopendaal holland geográfus 1730-as világtérképét mutatta meg a hallgatóságnak. A világ akkori tudását összefoglaló térképen jól látszik, hogy ekkor Ausztráliát még csak részleteiben ismeri az emberiség, és Észak-amerika nyugati csücske sem a valóságnak megfelelően van feltüntetve. Ennek nyomán betekintést kapunk a korabeli csillagászati elképzelésekbe is, és megtudhatjuk, hogy a közel 100 évvel korábban élő Galilei nem börtönbe, hanem csupán pápai apanázzsal megtámogatott házi őrizetbe került a kopernikuszi világképpel kapcsolatos felfedezéseiért. Galileitől pedig már csak egy ugrás John Milton, akinek előbbi nagy tisztelője volt, ez a tudományos kíváncsiság pedig az Elveszett paradicsom szövegében is nyomon követhető: amikor a Sátán betör a Földre, Uriel arkangyal őrködik, és a Nap fénysugarán csúszik le Gábriel arkangyalhoz, jelenteni a gyanús betolakodót. Később az őrhelyére visszatérve ismét lefelé csúszik a fénysugáron, mert a beszélgetés közben lement a Nap.

A fordítástechnikai kihívásokra rátérve felmerült a szótagszám kérdése. Horváth szerint általános tendencia, hogy míg egy angol szó 1-2 szótag, addig a magyar 4-5, vagyis a magyar szöveg jóval hosszabb az eredeti szótagszámnál. Ő maga éppen ezért a mostani fordítás esetében a sorállandóság elvének feladása mellett döntött, leszámítva egy-két olyan speciális kivételt, amikor különösen fontos megtartani az eredeti szöveg terjedelmét. (Ennek a fordítási technikának köszönhetően a szöveg várhatóan 130-140%-kal lesz hosszabb az eredetinél.)

HV Fotó: Balogh Viktória

Az új fordítás egyszerre szeretne törekedni a filológiai hitelességre és az olvasmányosságra is. Vagy ahogyan a fordító fogalmazott, nem szeretne lemondani a háziasszonyokról, a művelt dandártábornokokról és az igényes főkönyvelőkről sem. A mű tudniillik van annyira fontos, hogy hozzájuk is eljusson. Egy Homérosszal és Dantéval azonos súlyú anyagról beszélünk, amely csupán az idejétmúlt  – és éppen ezért nehézkes  –  fordítás miatt esett ki a legnagyobbak közül. E rangjától valószínűleg nem teljesen függetlenül viselkedik fraktálszerűen, vagyis olyan módon, hogy minden helyzetben és mérettartományban ugyanabban a minőségben legyen képes hatni. Horváth szerint Milton ezt a hatást olyan, a szövegből kiugró hasonlatokkal kívánta elérni, amelyekben mítoszokra, történelemre vagy saját korának bizonyos aspektusaira –például annak méhészetére – világít rá.

Bár a sorállandóságot elhagyja, a szavak hosszából adódó sajátos feszültség átültetésére mégis törekszik a fordítás. Horváth ennek szemléltetésére Nádasdy Ádám hasonlatát használta, aki szerint az angol olyan, mint a géppuskatűz, a magyar pedig mint az ágyúzás: előbbi – rövid, egyszótagos kifejezéseiből adódóan – folyamatosan lő, utóbbi pedig ritkán dördül, de akkor nagyot szól. Amikor az Elveszett paradicsomban Gábriel elfogja a Sátánt, hatalmas szópárbajt vívnak egymással, amelynek eredetijében rengeteg egyszótagos kifejezés kerül elő. Horváth az ágyú-megoldáshoz igazodva itt szándékosan használ kiugróan hosszú szavakat, egy ponton például a megszentségtelenítés kifejezést, amelynek szintén megvan a maga grandiozitása.

Az angol alapjában véve nem alkalmas időmértékes verselésre, mert hangsúlyelvű. Horváth ugyanakkor rámutatott, hogy amennyiben mégis kísérletet teszünk az időmértéknek való megfeleltetésre, akkor a metrum többnyire jambust imitál. Egy igen érzékletes példában hívta fel a figyelmet arra, mennyire furcsának hat, ha a 11 szótagú shakespeare-i klasszikus mondatot ( "To be or not to be, that is the question") megpróbáljuk ráénekelni a szintén 11 szótagú, szintén erősen jambikus hatású Villa negra-dalra.

Az előadásról általánosságban elmondható, hogy ahogyan Milton reflektált saját korára, úgy Horváth is megtette ezt a fordítás kommentálása során. A nagy mű szereplőinek pozícióját előszeretettel írta le mai politikai hasonlatokkal. Ennek megfelelően lett Uriel angyal a kémelhárításért felelős, Miháel főangyal a hadügyminiszter, Gábriel az égi TEK főparancsnoka, a küldöncként működő Rafael főangyal a propagandaminiszter, Jézus pedig természetesen a miniszterelnök. Az ilyen és ehhez hasonló megoldásokat a közönség tetszéssel fogadta.

nyomtat

Szerzők

-- Stermeczky Zsolt Gábor --

1992. Budapest. Főleg Rákospalota és Újpest határmezsgyéje. Költő, kritikus, hobbizenész, még hobbibb táncos. Megjelent könyve: Tévedések tárgya (2018, Scolar, verseskötet).


További írások a rovatból

Horváth Iván (1948-2024)
Bemutatták Charles Bukowski A város legszebb nője című novelláskötetét

Más művészeti ágakról

[ESCAPE] – A Donkihóte-projekt az Örkény István Színház és a Városmajori Szabadtéri Színpad közös produkciójában
Renaud-Delage: Gru 4
színház

Interjú Pálffy Tibor színésszel külső-belső tényezőkről, színházi igazságról, és szerepről


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés