bezár
 

art&design

2024. 01. 08.
Nyitva hagyta az ajtót
Under the Skin – Huminilowicz Vanda egyéni kiállítása a Keletben
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
Huminilowicz Vanda festészetének szomatikus receptora a test egésze. Itt nem a tapintható anyagszerűségről van szó, és nem arról a fajta taktilis megismerésről, amit a felületek és a test kölcsönhatása jelent. Része ez is, hiszen elmélyült kapcsolata van a tapintással, ám abban inkább érző és tapasztaló testként van jelen, illetve egy másik élő szervezetet ismer meg általa.    

Ennek módjára a cím is utal: a bőr alá menni, lebontani a védelmi hálót és behatolni a hús lágyságába, szétáramolni a vér és a nyirokrendszer elágazódásaiban, letapogatni a szerveket. Tudatosítani a testben való létezés tapasztalatait, melynek festői megnyilvánulása közvetett ugyan, de mindenképpen rokon műfaj a performanceművészet egzisztenciális kérdésekre választ kereső gyakorlatával (gondolok itt például Hajas Tiborra, akinél a test a létből a nemlétbe való átjárhatóság mediátori szerepét töltötte be). Huminiliowicz Vandánál az átmenetiség megragadása kíméletlen önreflexiót követel és folyamatos, nyugtalan mozgást jelent – festményein kapuk, járatok, gradientek és tükröződések formájában jelenik ez meg.  

A mozgást különböző vallási kultúrák szimbólumai is tükrözik, (kereszt, jin-jang stb.) ezáltal primer elmozdulásként megjelölve a világ keletkezését. A képeken is tetten érhető a vallások, de leginkább az azt megelőző archaikus kultúrák egyszerre ismerős és titkos tudásként megjelenő világa. Mindemögött nem csupán a formai átvétel, hanem az ősi, különösen a feltételezett védikus európai(1) hagyomány szimbólumainak tanulmányozása áll. Barlangrajzok, hieroglif írásjelek, votív szobrok és őskori kerámiaedények keverednek a kortárs környezet digitális vizualitásával.

a

Huminiliowicz Vanda: Cím nélkül. 60x80cm,olaj, vászon
 

Huminiliowicz Vanda festészetét a biodinamikusság fogalmával definiálja, mely a mezőgazdaság és az ökoszisztéma viszonyára alkalmazott Rudolf Steiner által bevezetett fogalom és a táj, valamint az azt benépesítő élő szervezetek holisztikus viszonyára utal. A dinamikus mozgás a befektetett munka által jön létre, és energiát teremt. Az energia áramlása azonban akadályokba ütközhet, gócpontjaiban konfliktust, feszültséget és kirobbanó háborúkat eredményezhet. A mozgásban felfedezett ritmika megfigyelése ugyanakkor szokásrendszerekké és rítusokká szelidíthető, mely keretezi a dimenziók kondícióinak kitett ember állapotváltozásait. Az ember érzékeny lény, ha kell, szilárd vagy éppen lágy, mindazonáltal képes befogadni a lágyságából fakadó sérülésekből nyert tapasztalást.  

Mi végre a védelem? Mi ellen kell tehát megvédeni magunkat?

A fizikaiságtól való megszabadulás, a világban való tiszta, ám csupasz és kiszolgáltatott lét megtapasztalását, a testtel való kapcsolat elvesztését is jelentheti, és így az éteri világhoz vezető út is elterelődhet. A kapcsolatfelvétel szándéka könnyen válhat okkult szentségvárássá, ahol a test bálvány, a rá épülő szokásrendből pedig fétis válik. Vandában megvan a vágy, hogy újra meg újra megkockáztassa a védelmi vonalak és formális keretek lerombolását. Az a fajta tapasztalatiság foglalkoztatja, mely az élet láthatatlan erővonalai mentén zajlik, melynek frekvenciatartományában mozogni-elmerülni felszabadultság, féktelen vizionárius kamikaze akció, bizonyos értelemben pedig elsajátítható, pontosabban elfeledett és újra elsajátítandó tudás.

aa

Huminiliowicz Vanda: Cím nélkül. 30x40cm, olaj, vászon
 

Amiben mozog, az történelmi időelőttiség, a jó és rossz előttiség, de a dichotóm helyzetek utániság is, ahol a végpontokban a dolgok valós természete – jelentsen ez bármit –, feltárul, ahol a kromoszómák telomereinek végpontján az egész DNS-készlet homogén, izzó magmaként tárul fel.

Huminilowicz Vanda világok között jár, és kíváncsian várja, hogy amit magában összebékít, az összebékül-e körülötte is. Vanda világok között jár, és közben szereti nyitva hagyni az ajtót.

(1)  Európa a kereszténység előttre visszanyúló, kevéssé kutatott területe a Cucuteni–Trypillian kultúra, mely a mai Románia, Ukrajna és Moldova területén helyezkedhetett el.

Huminilowicz Vanda
Under the Skin 

Kelet Kávézó és Galéria, 2023.12.15.-2024.01.09.

f

Huminilowicz Vanda: Cím nélkül. 30x40cm, olaj,vászon
nyomtat

Szerzők

-- Szilák Andrea --

Képzőművész, a Kelet Kávézó és Galéria kulturális szervezője.


További írások a rovatból

Az antropomorf jelleg mint animációs karaktertipológiai megközelítés
art&design

Under the Skin – Huminilowicz Vanda egyéni kiállítása a Keletben
art&design

Interjú Esterházy Marcellel a MODEM-ben tartott kiállítás kapcsán

Más művészeti ágakról

Bűn és bűnhődés az Örkény Színházban
Az év ódaköltője 2024 pályázat eredményhirdetése
kabai lóránt el sem kezdett versek kötetbemutató és kiállításmegnyitó Miskolcon


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés