bezár
 

irodalom / körkérdés

A független értelmiségi egzisztencia lehetősége megszűnt Magyarországon
2011-et záró kérdéseinkkel olyan irodalmárokat kerestünk fel, akik a könyvkiadást, az irodalmi élet szervezeti rendszerét, valamint a kultúr- és irodalompolitikai folyamatok alakulását belülről, elsőkézből ismerik, képviselik. Elsőként Csordás Gábor, a Jelenkor Kiadó alapító-főszerkesztője válaszait közöljük.
Egy agnosztikus író
Egy agnosztikus író
Szentkuthy Miklós könyvei nem hagynak nyugton. Személyes viszonyba kerülök és vitázom velük, megunom őket, újra előveszem, elfelejtem, majd ismét elemi erővel törnek elő. Nem hagy nyugodni Szentkuthy akkor sem, amikor egymásnak ellentmondó módon definiálja saját munkáját, egyszer például magáról mint a realizmus igényével író emberről beszél, máskor pedig arról, hogy minden nyelv.
A metaforikus prózaköltő
A metaforikus prózaköltő
D´ Annunzio, Joyce, Merezskovszkij, Dos Passos - e nevek ugranak be hasonlatokat keresgélve Szentkuthy életművének jelentőségét méricskélve. Korántsem irodalomtörténeti szempontból, „csupán” érdeklődő olvasóként és írogató emberként. Úgy érzem azonban, hogy fentemlített kortárs alkotók elismertségéhez és recepciójához képest sajnos Szentkuthy Miklós műveinek ismertsége s recepciója szinte elhanyagolható.
Metafora-kincstárnok és eleváció-magiszter
Metafora-kincstárnok és eleváció-magiszter
„…a metafora és hasonlat legdrágább kincsem…” Amikor először találkoztam a Múzsák testamentuma című tanulmánykötetében (1985) Szentkuthy Miklósnak azzal az esszéjével (folyóirat-körkérdésre írta válaszul, Az emberi szó jelene és jövője címmel), amelyből a citátum való, azóta e vallomása fényében lapozom a Szent Orpheust éppúgy, mint a Prae-t, az „önarc-kép álarcokban”-sorozatát vagy a történelmi regényekként is olvasható, kíméletlenül őszinte emberlény-elemzéseit.
Händel és egyéb „alkalmazott” szentkuthyzmusok
Händel és egyéb „alkalmazott” szentkuthyzmusok
Ladies and gentlemen – hogy mesterünket idézzem –, a körkérdésre, hogy vajon hol lehet Szentkuthy helye a mai magyar és világirodalomban, természetesen nem lehet értelmes választ adni. Talán jobb kérdés lett volna, ha azt firtatnánk: hol van a magyar és a világirodalom, sőt a magyar és a világművészet (irodalmon messze túl: zene, képzőművészet, majdnem azt írtam: Film, Színház, Muzsika, meg persze világtudomány, filozófia és vallás) helye Szentkuthy életművében?
Sokkoló élmény
Sokkoló élmény
Szentkuthyt először olvasni sokkoló élmény. Nem feledem, magyar szakos főiskolai hallgatóként irodalomtörténeti szigorlatra készülve olvastuk a PRAE-t. Elképedve kérdezgettük egymástól: Mi ez? A meghatározható műfajt kerestük egy számunkra addig ismeretlen tartományban.
Szentkuthy erős jelenléte
Szentkuthy erős jelenléte
A Szentkuthy helyére vonatkozó kérdés számomra mindenekelőtt azt jelenti, hogy: mennyire erős Szentkuthy jelenléte a mai magyar irodalmi közéletben. Általános vélekedés (én legalábbis gyakran találkozom vele), hogy Szentkuthy periférikusan van jelen: könyveit kevesen olvassák, a látványosabb vitákban ritkán esik róla szó. És így tovább.
Szentkuthy Miklós időszerűsége
Szentkuthy Miklós időszerűsége
Magyarországon többnyire nem szeretik a szélsőségeket. Szentkuthy Miklós különcként való megítélése is alighanem abból fakadhat, hogy írói alkatától indíttatva radikálisan vitte végig azt az elbeszélői poétikai eljárást és szemléleti konzekvenciát, amelyeket egyébként más alkotók is a magukénak vallottak.
Szentkuthy az egyik legnagyobb szabálysértő
Szentkuthy az egyik legnagyobb szabálysértő
A Prae a magyar irodalom egyik legfontosabb műve. S talán ma már a kánoncsinálók sem idegenkednek annyira tőle, írja körkérdésünkre adott válaszában Grendel Lajos, mint még nemrég is. Lásd a Gintli Tibor – Schein Gábor féle irodalomtörténetet, amelyben Szentkuthyról nagy megbecsüléssel írnak. Én egy lépéssel meg tovább mennék.
Szentkuthy, a szigetlakó argonauta
Szentkuthy, a szigetlakó argonauta
Körkérdésünkre adott válasza elején Fekete J. József leszögezi: a meghatározások sohasem elég tágak, ha Szentkuthy Miklós műveit szeretnénk minősíteni.
1   2   3   4   5   6 
bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés