bezár
 

art&design

2020. 12. 12.
Kölcsönös kontamináció
Áfra János – Szegedi-Varga Zsuzsa: „Termékeny félreértés / Productive Misreadings”
Tartalom értékelése (3 vélemény alapján):
A költészet a nyelv megformált folyama, hangok hordozzák és képek sorában bontakozik ki. A költők mégsem érdeklődnek különösebben a képzőművészet iránt, ritkán látni megnyitókon vagy kiállítótermekben a nyelv művészeit. Ahogy a művészek sem nagyon forgatnak versesköteteket, nem járnak felolvasóestekre, inkább másfajta könyveket olvasnak. A szó képei persze a festés, faragás és egyéb módon megformáltakhoz képest másként mutatkoznak; a szavak szövedékéből kirajzolódó alakzatok képletesek.

Mindazonáltal a képalkotás különböző volta e könyv létrejöttében nem jelentett akadályt. A képzőművész és költő szerzőpáros egymásra hatása szinte már első látásra nyilvánvaló – a képek töredezettek, kirojtozottak, szétfolyóak; a szövegek széttördeltek, feldaraboltak; az egymáshoz közelálló képvilág alapján vélhetően kölcsönösen inspirálták egymást az alkotófolyamat során. Ám úgy tűnik, együttműködés eredményessége nem is annyira képeik hasonlóságán alapul, mint inkább a világlátásuk párhuzamain, a közös alkotóelveken és módszereken.

Az utóbbiak leírását egyszerű lenne a dekonstrukció fogalmával kezdeni, ha jelentése nem lenne elterelve és ideologikusan megterhelve. A kötet képeinek, szavainak és szóképeinek alakítása ugyanis a konstrukciók felbontásának, leépítésének és szétszervezésének jegyében zajlott. A dekonstrukció eredeti értelme azért érvényes mindkét alkotó módszerére, mert a felhasznált anyagokat (digitálisan betárolt képeket, emlékezetben őrzött nyelvi konvenciókat) a konstrukcióikra tekintettel bontották le, szedték szét és konstruálták át. Szegedi-Varga Zsuzsa a digitális tárlók fotózott, szkennelt és komputergenerált készletéből merítette munkái alapanyagát. Ezek olvadnak, metsződnek, roncsolódnak egymásba, hullanak elemeire, szakadoznak és hasadnak szét, majd omlanak egymásba – hol színes foltokban gomolyogva, hol monokróm felületeket képezve. Az analóg képalkotás montázstechnikája keveredik a programozás véletlenül vagy szándékoltan generált hibáival. Így példátlan alakzatok képződtek meg az egymásba illesztett, olvadt, morfolódott, olykor geometrikus töredékeket is tartalmazó formákból. Áfra János szó-képei néha szinte összeérnek a könyv képeivel: „Olvaszt, fröccsen, pukkan, átég...”[1] ; a költői reflexió olykor a látványt generáló eszközök működését tükrözi: kifakadnak a hitetlen táj sebei, e mindent látó gépek”[2]. Vagy amikor a médiumok humán működését temetési aktusként írja le: „Adatóriások koporsóba szórják az emlékeket”[3]; messze ható következményeit: „[…] gép szól a tegnap áldozatainak, maradjanak nyugton. Takarásban tartva a holnapot”[4].

Termékeny félreértés – Productive Misreadings
Termékeny félreértés – Productive Misreadings

A különös narráció költő-alanya egy különös „harmadik alak, az isten és ember utáni hidegben”[5]; olyasvalaki, aki énnek nevezett valóját visszavonja. Önreflexiója szerint „[á]llatot eszik és állattá lesz, / növénnyé változik”[6]. A történés elővételezése nyomán – a láncreakció végén”[7]. Amikor „sötét az ég, mint hagymás vér”[8]. A lokális táplálkozási kultúra vidéki vérvalóságának felvillantása ellenére a szemhatára univerzális. A hely ornamentikája nem korlátozza kilátását. Logosza, gondolkodása és nyelve szaggatott, szétbontás után kibontakozó szólam. A leíró, elbeszélő beszédmódot dinamikus passzázsok szabdalják:  felapríts, szitálj, masszává pépesíts [...] vágd [...][9] Az eleve is töredékes textúrát törlések, szakadások és tipográfiai torzítások tarkítják. Betűi eláznak / hamvad a nyelv[10].

A könyvben egy entrópikus folyamatokkal átjárt világ tájai, szavai, érzései és bomlástermékei tárulnak föl. Úgy tűnik, nincs túl nagy távolságra tőlünk, számos övezete egybeesik a miénkkel; történései részei ennek a térnek. Ahol növekvő rendezetlenségben mutatkozik az egyre magasabb szervezettségű technológiák, intézmények és hálózatok tárgyiasult szigetvilága. A termékek növekvő racionalitása és komplexitása az összefüggésük hiányának és értelmetlenségének növekményével jár együtt. A magunkfajta lágy gépezetek az életvilág különféle szegmenseiben, közös szellemi szervezőerő nélkül működve megszenvedjük ezek hatását. A Termékeny félreértés ennek művészi panorámáját adja; ezért is érdemes belemerülni, és végigmenni lapjain. Közben azért olykor nézzünk föl az égre – ahol még viszonylagos helyükön vannak a csillagok.

Termékeny félreértés – Productive MisreadingsTermékeny félreértés – Productive Misreadings
 

[1] Áfra János – Szegedi-Varga Zsuzsa: Termékeny félreértés / Productive Misreadings. Alföld Alapítvány, Debrecen, 2020. A 33. o., A 60. o.
[2] i. m. A 53. o., A 60. o., Ω 58. o.
[3] i. m. A 20. o.
[4] i. m. A 41. o.
[5] i. m. A 54. o.
[6] i. m. Ω 42. o.
[7] i. m. A 27–28. o.
[8] i. m. A 27. o.
[9] i. m. A 47–48. o.
[10] i. m. Ω 27. o. / Ω 33. o.

nyomtat

A prae egy több mint húsz éves történettel rendelkező brand, aminek növekedését és fejlődését most Ön is segítheti. Célunk, hogy minél több emberhez eljussanak a kultúráról való gondolataink és az ezt tartalmazó termékeink - akár az online portál cikkei, a különböző folyóiratszámok vagy a könyveink. A kooperációt nem szeretnénk viszonzatlanul hagyni: a különböző támogatásokért igyekszünk azzal egyenértékű köszönetet mondani.

Szerzők

-- Tillmann, J. A. --

Tillmann J. A. filozófus, esszéista, egyetemi tanár. 2000 óta a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tanára.


További írások a rovatból

art&design

Kereszt a világ végén Kereszt a világ végén
Keresztes Zoltán oroszországi fényképeiről
art&design

Az otthon fogalma alapjaiban határozza meg munkáimat Az otthon fogalma alapjaiban határozza meg munkáimat
Interjú Schwéger Zsófia festőművésszel külföldi felsőoktatásban szerzett tapasztalatokról, kapcsolati háló építéséről és az időbeosztás fontosságáról
art&design

Archivált otthonaink Archivált otthonaink
A „Mikhail Bushkov & Olga Bushkova «ZRH»” című kiállításról
art&design

Életem története Életem története
Gát János: Csillapíthatatlanul szomjazzák a végtelent – Beszélgetések Reigl Judittal – egy festő (ön)életrajza, Corvina Kiadó, 2020.

Más művészeti ágakról

irodalom

Legyen gyereknap Legyen gyereknap
Prae Műfordító Tábor, tábori napló, 4. nap
irodalom

A kislányunk arca A kislányunk arca
Mécs Anna novellája a Prae folyóirat spekulatív fikció témájú lapszámából
irodalom

Két napig a test körül Két napig a test körül
A Test-symposium – Irodalom, elmélet és kritika című konferenciáról
A Margó Fesztivál záró napja


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés