bezár
 

irodalom

2013. 05. 02.
Forradalom – performativitás – struktúra – konferencia Debrecenben
MODEM, 2013. május 9-10.
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
Az ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoportja konferenciát rendez Forradalom – performativitás – struktúra címmel 2013. május 9-10-én a debreceni MODEM-ben. A konferencia az irodalmi és történelmi esemény szerkezetének, a forradalmak elbeszélhetőségének, valamint a társadalmi-kulturális nyilvánosság viszonyrendszerének átfogó, irodalom-, történelem- és kultúratudományi vizsgálatára tesz kísérletet.
A Történés – médium – nyilvánosság című OTKA kutatási projekt keretében az ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoportja 2013. május 9-10-én Forradalom – performativitás – struktúra címmel konferenciát rendez. A konferencia hívószavai olyan kutatási horizontot alakítanak ki, amely a történet-, az irodalom- és a média-, illetve kultúratudomány kérdésfelvetéseit egyaránt magában foglalja, s azokat a történés, az esemény és a nyilvánosság fogalmainak alapján artikulálja. Egy történés végbemenetele összefügg a nyilvánosság szerkezetével, s ennyiben a nyilvánosság a történés eseménnyé válásának feltétele. A nyilvánosság mindenkori szerkezete ugyanakkor feltételezi azokat a mediális kondíciókat is, amelyek között valamely történés eseményként egyáltalán megjelenik. A konferencia keretében azt vizsgálnánk, hogy az így értett végbemenetel – performatívum – miként alakítja vagy rendezi át belátásainkat és elgondolásainkat akár a történelemről és a történettudományról, akár az irodalomról és az azt értelmező kritikai és tudományos nyelvről, illetve a történést színre vivő mediális feltételekről.


A konferencia időpontja: 2013. május 9-10.
Helyszín: MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ, 4026 Debrecen, Baltazás Dezső tér 1.
Facebook:
https://www.facebook.com/events/231976053610611/?fref=ts


 
Forradalom – performativitás – struktúra

Program


Május 9. csütörtök

10.00 Kulcsár Szabó Ernő megnyitója

elnök: Scheibner Tamás
10.30: Szirák Péter: Benne? Kívüle? A forradalom mint idegállapot, s mint megfogalmazás
11.00: Hansági Ágnes: Az elbeszélhető és az elbeszélhetetlen forradalom. Jókai forradalom-elbeszélései a 19. századi printmédiumokban
11.30: Molnár Gábor Tamás: Hajótörés olvasóval: performativitás és nyelvi struktúra Petőfi Sándor Föltámadott a tenger című versében

12.00-12.30: vita

12.30–14.00 ebéd
 
I. szekció

elnök: Hansági Ágnes
14.00: Scheibner Tamás: Retrospektív forradalom. A kommunista "kulturális forradalom" szemantikájához
14.30: Dánél Mónika: Megérinthetetlen képek valósága. A ’89-es román forradalom re-prezentációja
15.00: L. Varga Péter: Színre vitt a terror – a WTC-esemény mint identitásnarratíva

15.30–16.15 vita, kávészünet

elnök: Bednanics Gábor
16.30: Simon Attila: Deliberáció és nyilvánosság. Arisztotelész a politikai beszéd alapmeghatározottságairól
17.00: Tamás Ábel: A történeti esemény megképződése Tacitusnál
17.30: Vajda Károly: Történések és az irodalmi narráció diszponibilitásának strukturális kérdései Zsuzsa Bánk epikája kapcsán

17.30–18.00 Vita
 
II. szekció

elnök: Kulcsár-Szabó Zoltán
14.00: Bednanics Gábor: A programozhatatlan modernség
14.30: Bengi László: Rebellió és irodalom Kosztolányi publicisztikájában
15.00: Lőrincz Csongor: Megbocsátás, performativitás, esemény (Kosztolányi)

15.30–16.15: vita, kávészünet

elnök: Lőrincz Csongor
16.30: Kulcsár-Szabó Zoltán: Forgalom és forradalom: Ezra Pound
17.00: Kovács Béla Lóránt: A szabadság médiumai és a gonosz forradalma (Luciano Floridi információetikai vizsgálódásai)
17.30: Mezei Gábor: A textus által színre vitt test – médiaantropológia és mediális megelőzöttség

17.30–18.00: vita


Május 10. péntek

elnök: György Péter
9.30: Gyáni Gábor: 1956 mint memotörténeti esemény
10.00: Lénárt András: Nyilasper zsidók nélkül. Nyilas fegyveres pártszolgálatosok ellen folytatott eljárás a nyilvánosságban
10.30: Oláh Szabolcs: Malév – egy bukáseset elbeszélése (Nyilvánosság- és médiumkonfigurációk a globális imázsépítéstől a közösségi mítoszokban élő emlékezethellyé válásig)

11.00–11.45: vita, kávészünet
 
I. szekció

elnök: Molnár Gábor Tamás
12.00: Smid Róbert: Kimennek-e a struktúrák az utcára? Az írásképiség diskurzusformáló potenciálja Lacan "forradalmi" szemináriumaiban
12.30: Palkó Gábor: A struktúra instabilitása Niklas Luhmann rendszerelméletében
13.00: Halász Hajnalka: A dekoráció cirkularitása. A művészet médiuma Luhmannál és Gadamernél

13.30–14.00 vita
 
II. szekció

elnök: Szirák Péter
12.00: Bónus Tibor: Forradalom, háború és az esemény medialitása (Marcel Proust: Le Temps retrouvé)
12.30: Lénárt Tamás: Esemény és archívum a Városmajor utcában. Fényképek a Film-ben
13.00: Vásári Melinda: "A valóság tettenérése": a megjelenítés struktúrája és performatívuma a Filmben

13.30–14.00 Vita
nyomtat

Szerzők

-- L. Varga Péter --


További írások a rovatból

A Nyitott Műhelyben mutatta be a Látó Szépirodalmi Folyóirat az októberi számukat
irodalom

Október 25-ig lehet jelentkezni a PKÜ által megrendezett Kossuth-szónokversenyre
László Noémi és Tóth Kinga közös könyvbemutatója a Margó Irodalmi Fesztiválon

Más művészeti ágakról

építészet

Fényképkollekció a Tabán utolsó évtizedeiről
színház

HöKöm Project: Wándör Wumen és Szupermen
színház

Zemlényi Attila és kabai lóránt darabja Miskolcon


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés