bezár
 

irodalom

2010. 07. 30.
Otthonos otthontalanság
Györe Balázs: kölcsönlakás. Kalligram, 2010.
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
Otthonos otthontalanság Györe Balázs könyvében számos lakás, szoba, erkély, egyszóval otthoni tér található - a kölcsönlakás című kötet mégis az otthontalanság kötete. Másrészről pedig "Losonczy Anna menjen a büdös francba".
Györe költészete úgynevezett életköltészet, mely az ő esetében azt jelenti, hogy a saját életét teszi költészetének tárgyává. De ezek az életversek nem a napló beszédmódjához hasonlatosak, nem is a zsánerköltemények világára emlékeztnek. Inkább meditációban szemlélt valóságdarabok, amelyek szemlélése közben az ember saját létére vonatkozó mély, egzisztenciális igazságokat érez meg. A szigliget című versben írja: “nem akarok több tárgyesetet / használni ebben a versben / és talán egy másikban sem”, s ezt könnyen dekódolhatjuk úgy, hogy a lírai én nem akar tárgyias viszonylatokba kerülni, ez a kijelentés pragmatikus vonatkozásban a cselekvő akarat elutasítását, a szemlélődő magatartás felértékelését jelentheti. Az akaratról lemondó szemlélődés eredményezheti a mély egzisztenciális felismeréseket, a rádöbbenéseket. Jellemző, hogy egy forgalmas térről (Moszkva tér) se a forgalom, a nyitott térség, hanem egy ottani lakás jut eszébe, a külvilág csak mint sziréna hangja szűrődhet be, legfeljebb az erkély az összekötő kapocs hozzá, de az ember eltűnik onnan is, csak tárgyai jelzik azt, hogy valaha ott volt.

A meditáció, az elmélyülés bensőségessége miatt nincsenek versmondatok a költeményekben. A szókezdő nagybetű és a központozás hiánya nem a nyelv akusztikus anyagszerűségét erősíti fel - mint más poétikákban -, hanem a koncentrált jelentésképzés lehetőségeire irányítja a figyelmet.

A kölcsönlakás verseiben a személyes élet helyeződik a középpontba. A szubjektum a személyes és tárgyi kapcsolatain keresztül képződik meg. A versek referenciatartománya tehát mimetikus lehetne, de ez is csak lehetőség marad, mivel az avantgárdra jellemző (vagy azokra hasonlító) poétikai eljárások lehetetlenné teszik a biografikus olvasásmódot. Nemcsak a szabályos szintaxis eliminálódik, hanem a betű-enjambement révén a lexéma is. Tehát nem a szó áll a nyelvhez való viszony tengelyében, nem is a mondat, inkább a szintagma, amit a meditáció vizuális medializációs csatornája szervez.

A kötet magára a költészet egészére, annak befogadására és hagyománytörténetére is reflektál. A refleflexió perspektívája szintén az avantgárd poétikákból ismerős: nem a nyelvi megelőzöttség, az időbeliségen módosítva ismétlő, egymásra ható szöveghagyományok érdeklik a költőt, hanem a valóságdarabok, imágók, sőt tulajdonnevek tárgyiasuló materializációi, széttartó montázsai. Például a szerelmi költészetre tett utalásban, amelyben az Anna (Losonczy Anna, Balassi Bálint 1553-ban születt szerelme, Anna Karina, az 1940-ben született francia modell, színésznő, filmrendező és Anna Karenina, Tolsztoj világhíres regényének hősnője merül fel) tulajdonnév deszemiotizációs elidegenítése adja a széttartó montázs-szerkezetet.

a szerelmi költészet megújítására nem vállalkozom
Losonczy Anna menjen a büdös francba
Anna Karina és Karenina Anna
hármójukat nem tudom összegyúrni
a szerelmi költészet haláláról nem elmélkedem
(szerelmi költészet)


A legmélyebb egzisztenciális tematikát és meghitt otthonosságot egy nem emberre utaló szó, a röltex fogja össze, amely lakáshoz tartozó használati cikkekre utal, és ezzel a gesztussal idegeníti el az antropológiai léthelyzetet, valamint a poétikában a montázsok varrásszerű felépítettségét is jelzi.

Ha Györe kötetének hátországát, hagyományba ágyazottságát szemléljük megint több réteget látunk. A szövegközi viszonyokat az avantgárd deszemiotizációs poétikája szervezi, ugyanakkor a kölcsönlakás jól látható módon leginkább a XX.századi amerikai költészet hagyományához kötődik. A beatköltészethez, John Barryman-hez, Robert Creely-hez. Irodalomtörténeti szempontból pedig azt mondhatnánk, mindent beleng a nyolcvanas évek atmoszférájának emlékezete.

Györe Balázs költészete kerül mindenféle túlfeszítettséget, harsány megoldást. Akkor a legjobb ez a líra, amikor a deszemiotizációs poétika jelentéskiürítése – paradox hatásként – a legteljesebb egzisztenciális jelentést sugallja. Amikor a szó úgy veszíti el eredeti, konvencionális jelentését, hogy az örvényszerű meditációs elmélyülésben mintegy felvillantja az új jelentést, méghozzá úgy, hogy ezt a bensőségest ugrásszerűen a tudat fényébe emeli, s ezáltal visszafelé is egyszerivé és megismételhetetlenné válik az alkotás, a technéből poézis lesz.

benéztem egy ablakon
az ulászló utcában
egy női kart láttam
a vállat már nem
valami megszakadt bennem
mint a fű győkere
ősszel a földben
a baba karja kijár
elhúzott függöny
tiszta ablak
ulászló király
(benéztem egy ablakon)

nyomtat

A prae egy több mint húsz éves történettel rendelkező brand, aminek növekedését és fejlődését most Ön is segítheti. Célunk, hogy minél több emberhez eljussanak a kultúráról való gondolataink és az ezt tartalmazó termékeink - akár az online portál cikkei, a különböző folyóiratszámok vagy a könyveink. A kooperációt nem szeretnénk viszonzatlanul hagyni: a különböző támogatásokért igyekszünk azzal egyenértékű köszönetet mondani.

Szerzők

-- dr. Payer Imre --


További írások a rovatból

irodalom

Fejnehéz éjszakák Fejnehéz éjszakák
André Aciman: Nyolc fehér éjszaka. Ford.: Rácz Judit. Athenaeum Kiadó, 2018.
irodalom

Hiteles fikció a gyerekirodalomtól a drámáig Hiteles fikció a gyerekirodalomtól a drámáig
Beszámoló a 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 4. napjáról
irodalom

Az íráshoz nem kell világítótorony Az íráshoz nem kell világítótorony
A 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál harmadik napja
irodalom

Se férfi, se nő, se kutya, se macska Se férfi, se nő, se kutya, se macska
Női szerzők, női témák a kortárs európai irodalomban - 2019. április 27.

Más művészeti ágakról

építészet

Hatalmas méhkaptárra emlékeztető építmény New Yorkban
Thomas Heatherwick nagyot álmodott
Interjú Halász Glória filmrendezővel nyitottságról, szerzőiség és hitelesség egyensúlyáról, valamint az önmagunkba vetett hitről
Kemény Lili: B monitor című darabja az Ódry Színpadon
Justin Baldoni: Két lépés távolság


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés