bezár
 

irodalom

2012. 01. 19.
Igazi kihívás egy új Petőfi-kép bemutatása
Interjú E. Csorba Csillával
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
E. Csorba Csilla, a PIM főigazgatója a múzeum 2011-es kiállításairól, irodalmi programjairól és az idei rendezvénykről mesél. Szóba kerül a Magyar Könyv Alapítvány, valamint a múzeum helyzete és jövője is.

prae.hu

PRAE.HU: Hogyan értékeli a tavalyi évet? Milyen pozitív és negatív változások történtek a PIM körül?

2011 a PIM életében a kiemelkedő teljesítmények éve volt. Ha az év végén nem következik be a 20%-os létszámelvonás, közelmúltunk egyik legeredményesebb, talán legboldogabb évének tekintettem volna.  Bővültek hazai és nemzetközi kapcsolataink, sok energiát, munkát, kreativitást feltételező TÁMOP-pályázatokban vettünk részt, gyűjteményeink nagy jelentőségű műtárgyegyüttesekkel gazdagodtak  (többek között Petőfihez köthető relikviák, Csáth Géza fényképek mellett Németh László hagyatékának átadása, Jókai levelei stb.),   megújult valamennyi állandó vagy részben állandó kiállításunk, megsokszorozódtak a múzeumpedagógiai programok. 

A két konkrét elismerés: a MúzeumCafé díja a legjobb kiállításért (Balatonfüred - Jókai-villa) Kalla Zsuzsának, a Kultúraközvetítők Fehér Rózsa Díja a múzeum közösségének szólt. Bécsben, a Theatermuseumban rendezhettük meg az „Álmok köntöse” – Magyar írók Bécs-élménye című kiállítást, a PIM-hez tartozó Kassák Múzeum pedig nemcsak az óbudai Fő téren, hanem Berlinben a Berlinische Galerie-ben is bemutatta Kassák életművét. A Svábhegyen a Jókai-villában emlékszobát rendeztünk be az író tiszteletére.

A Budapest Transzfer és a Nyári Fesztivál, illetve a nagy sikerű megemlékezések és születésnapi estek mellett büszkék vagyunk a részben évfordulókhoz köthető, a www.pimmedia.hu elnevezésű site-unkra felkerült virtuális kiállításainkra is - érdemes ellátogatni az internetes oldalunkra. Állandóan frissülő Márai-honlapunkra egy új életrajzi film is készült a szerzőről, amely letölthető. Megjelent az Aranyhangok CD negyedik „kötete”, válogatása Médiatárunk legszebb felvételeiből. 

PRAE.HU: Ezek szerint az idén számtalan kiállítást rendeztek, mégis, melyek azok, amiket kiemelne, amiket röviden ismertetne?

Nagy szakmai visszhangot váltott ki a Ködlovagok tárlatunk, amelynek komplex, interaktív, az érzékekre ható megközelítése, látványa a látogatók számára a 19. század végi, ma már részben elfeledett novellista-generáció megismerését segítette.

Igazi kihívást jelentett a 21. század elején az új kutatási eredmények fényében egy, a mai tizen-, huszonévesekhez közelálló Petőfi-képet bemutatni, olyat, amely sok multimediás eszközt felhasználva - kellő tiszteletet adva, de nem piedesztálra emelve - mutatja be a „nemzeti költőt”. Az új Petőfi kiállítás rendezése során köz- és magángyűjteményekből sikerült még soha nem látott relikviákat, autográf kéziratokat szerezni - s ezzel is a költői életmű lezáratlanságát, a múzeumi bemutatás mindenkori megújulási természetét érzékeltetni.

Budapest Transzfer
fesztiválunk témája az „újrahasznosítás” volt: e program során a MOME tanáraival és hallgatóival dolgoztunk együtt, ennek az együttműködésnek, reméljük, idén is lesz folytatása.

A Zoób Kati divattervezővel közösen rendezett Textúra című tárlat igazi sikerként könyvelhető el, jelenleg Balatonfüreden várja a látogatókat.

PRAE.HU: Ha jól tudom, elindítottak egy múzeumpedagógiai képzést, és létrehoznak egy Mesemúzeumot is. Honnan jöttek ezek az ötletek, milyen újdonságokkal jelentkeznek 2012-ben?

A PIM 2011-ben aktívan bekapcsolódott az önkéntesek képzésébe és múzeumi foglalkoztatásába. A palota történetét bemutató tárlatvezetéseket magyar, német, angol nyelven önkénteseink végzik. Ehhez kapcsolódik az említett akkreditált képzés. Az I. kerületi önkormányzattal közösen megálmodott kis Mesemúzeum nemcsak kiállításával, hanem széles közönségnek szóló foglalkozásaival is szeretné felhívni magára a figyelmet. Megnyitását 2012 szeptemberében tervezzük, fővédnökünk Kányádi Sándor író.

2012-ben lesz Örkény István és Ottlik Géza 100. születésnapja, Karinthy Frigyes, Szabó Zoltán évfordulója, a Párizsi Magyar Műhely 50 éves jubileuma, amelyek közül többet társintézményekkel, szervezetekkel közösen tervezünk, s terveink szerint a Hungarofest mellett bekapcsolódunk a nemzetközi Hay Fesztivál programjába. A Kassák Múzeum a nemzetközi avantgárd kutatásának kíván hazai bázisává válni, ennek érdekében több workshop, kiállítás létrehozását tervezik.  Februárban felújított épületben terveink szerint megnyílhat a balatonszárszói új József Attila kiállítás, amelynek Bagó Ilona kolléganőm a kurátora.

A PIM az elmúlt években az ország számos pontján készített új kiállítást, állított össze új múzeumpedagógiai programot. Kicsit aggódva szemléljük, hogy a gazdasági nehézségek között van olyan önkormányzat, amelyik átmenetileg nem tudja nyitva tartani az épületet. 2012-ben nagyon számítunk a szponzorokra, a mellénk álló pártoló tagokra, mert a költségvetésünk egyelőre nem teszi lehetővé nagyra törő álmok megvalósítását.

PRAE.HU: Számos múzeumi változás, változtatás híre kering. Mi az, ami Önöket is érinteni fogja, érintette?

A 20 %-os elvonás több pótolhatatlan kolléga leépítését, nyugdíjazását jelentette. A múzeumokban az évek során kisebb műhelyek jönnek létre, ahol egymásra épülve végezzük a feladatokat. Ilyen volt az állományvédelmi munkát végző digitalizáló műhelyünk, vagy a hangstúdiónk. E feladatok alaptevékenységünk részét képezik, így pótlásukról valamilyen módon gondoskodnunk kell. Például a PIM-ben az oral history, az irodalmi életműinterjúk készítése igen korán bekerült a gyűjteményfejlesztés lehetséges körébe. Az irodalomtörténeti kutatómunka nélkülözhetetlen része az a hatalmas interjú-anyag, amely az 1970-es évektől gyűlt hangtárunkban. A sérülékeny hangszalagokat restaurálni kell, átjátszani újabb hordozókra, digitalizálni és használhatóvá, kutatómunkára alkalmassá tenni, CD-n, szerkesztve publikálni. Ez csak szakemberekkel megoldható feladat. A múzeumok megnövekedett feladatai újabb és újabb tevékenységeket ölelnek magukhoz, ehhez néha a hagyományos muzeológiától eltérő tudással rendelkező kollégákra is szükség van/lenne (jogi végzettség, menedzser, marketing ismeretek, pályázatírás, felnőttoktatás, stb.) Mindez pedig a létszám bővülését, nem szűkítését jelentené. Kár, hogy a gazdasági helyzet mindezt nem teszi lehetővé.

PRAE.HU: Hogyan értékeli a MKA PIM-be olvasztását?

A Magyar Könyv Alapítvány munkájának mindig távoli tisztelője voltam. Megszüntetésük aggodalommal töltött el, hiszen az általuk végzett tevékenység rendkívül fontos. Megtisztelőnek érzem, hogy a PIM-be olvadva a Magyar Könyv-és Fordítástámogatási Iroda néven folytatódhat Károlyi Dóráék munkája. Remélem, hogy a finanszírozás, illetve a saját bevétel lehetővé teszi, hogy újabb magyar könyvek kerüljenek a külföldi könyvpiacra, a külföldi könyvvásárokra. Károlyi Dórával, úgy érzem korrekten, egymást megbecsülve tudunk dolgozni, s az ő támogatásukkal a PIM is kap lehetőséget szervező- és kapcsolatépítő képességének bemutatására.

PRAE.HU: Mi volt az idei legjobb olvasmányélménye?

Az olvasmányélmények között szépirodalmi, irodalomtörténeti, művészet- és fotótörténeti könyvek egyaránt megtalálhatók. Sok esetben a múzeumi programokhoz kapcsolódóan igyekszem utolérni lemaradásaimat, illetve nagyjából naprakésznek lenni a frissen megjelent művekből. Ez szinte lehetetlen. Az utóbbi hónapokban olvasottak közül Ortutay Gyula Naplói, Tóth Krisztina Pixel című könyve, Bánffy Miklós Megszámláltattál című regénye, György Péter Apám helyett című kötete, Mary Warner Marien A fotográfia nagykönyve, Szabolcsi Miklós A clown  mint a művész önarcképe jelentett sok új ismeretet, más-más szempontból élményt számomra. Marno János, Kemény István, Szálinger Balázs, Kántor Péter verseinek nagy kedvelője vagyok, Kántor Levél anyámnak című versét vagy százszor elolvastam.
nyomtat

Szerzők

-- Hevesi Judit --


További írások a rovatból

irodalom

Hajdu Levente volt a Kötetlenül sorozat vendége
Bemutatták Nyerges Gábor Ádám Vasgyúrók című kötetét
irodalom

Hegymegi Flóra és Horváth Florencia beszélgetése a Kötetlenül sorozat keretében
Bemutatták Locker Dávid: Beszédkényszer című verseskötetét

Más művészeti ágakról

Gimesi Dóra: Amikor mesélni kezdtek a fák
színház

Interjú Pálffy Tibor színésszel külső-belső tényezőkről, színházi igazságról, és szerepről
Az Elérhetetlen című kötet bemutatójáról


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés