bezár
 

irodalom

2012. 01. 26.
Ha mindenki kivár, a kör bezárul
Interjú Hunyady Andrással
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
Hunyady András, az Eötvös Kiadó igazgatója a hazai felsőoktatási könyvkiadásról, a könyvpiaci változások hatásáról, pénzszerzési, finanszírozási nehézségekről és túlélési stratégiákról, valamint a szakkönyvek e-book formátumú kiadásáról beszél interjúnkban.

PRAE.HU: Hogyan értékelné 2011-et? Milyen változások történtek az Eötvös Kiadónál, vagy Önnel személyesen? 

prae.hu

A 2006 elején megkezdett építkező munka eredményei 2011-re beértek. A két-három fős szervezeti egységből 11 munkatársat foglalkoztató kisvállalkozás vált. Az egyetem területén öt boltból álló saját értékesítési hálózat jött létre ("Eötvös-pontok"), és a kiadó a korábbi jókora veszteség után évről évre nyereségesen gazdálkodott. A munka is felgyorsult. Élő kapcsolat alakult ki az egyetem mind a nyolc karával, a kiadói profil kiszélesedett, termékeny sorozatok indultak, a megjelentetett és elérhetővé tett könyvcímek száma a sokszorosára nőtt.

Mindeközben a hazai könyvkiadásban drámai változások zajlottak le. A tudományos és felsőoktatási könyvek forgalma 2000 óta szakadatlanul zsugorodik. A szűkülő piac egyre kisebb példányszámokat eredményezett, ez pedig az előállítási költségek emelkedése miatt egyre versenyképtelenebbé tette az igényesen elkészített szakmai és felsőoktatási kiadványokat. A finanszírozásban korábban kulcsszerephez jutott könyvkiadási pályázatok 2009–2010-re végleg elapadtak. Ugyanekkor a könyvpiac egésze is megroppant. Az olvasókért folytatott egyre elkeseredettebb versenyben a könyvterjesztők – az ő szempontjukból érthetően – a szélesebb tömeget vonzó könyvekre és a bevásárlóközpontokban létesült könyvpalotákra koncentráltak. A tudományos könyvkiadók egyszerre vesztették el a piacon kívüli finanszírozás és a hatékony piaci érvényesülés lehetőségét.

2011-ben a Kiadó, illetve tulajdonosa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem válaszút elé került. Vagy friss források bevonásával és perspektivikus fejlesztésekkel folytatja a megkezdett munkát, megőrizve annak irányát és dinamizmusát, vagy feladja eddigi eredményeit, és a puszta túlélésért küzd a zord piaci viszonyok között. Öröm és megkönnyebbülés volt számomra, hogy az egyetem Szenátusa az év utolsó napjaiban az első opció mellett döntött. Ezzel egy új korszak kezdődött meg a kiadó életében.

PRAE.HU: A Kiadót működését befolyásolták-e a pénzek megvonásai? Ha igen, hogyan, miben nyilvánult ez meg?

A Kiadót ezer szál köti tulajdonosához, az ELTE-hez. Létrehozását egykor az motiválta – és mindmáig legfőbb feladata az –, hogy az oktatásban hasznosuló kötetek elkészítésével és forgalmazásával segítse az oktatók és a hallgatók munkáját. Ezen túlmenően számos egyetemi, kari és diákkiadványt készítünk egyetemi megrendelésre: egyebek között tiszteletköteteket, konferenciaköteteket, reprezentatív kiadványokat, prospektusokat, katalógusokat. Ezek a kiadványok – a kis példányszámú jegyzetekhez és oktatási segédletekhez hasonlóan – nem elsősorban a könyvpiac számára készülnek, finanszírozásuk tipikusan költségvetési forrásból oldható meg. Ezért a közszférában, különösen a felsőoktatás területén jelentkező zárolások és elvonások bennünket is érzékenyen érintenek.

PRAE.HU: Évente mennyi tan- és szakkönyvet ad ki az Eötvös Kiadó?

A Kiadó évente megközelítőleg 50 új címmel jelentkezik, de az új, átdolgozott, javított, újra elérhetővé tett kiadványok összesített száma eléri a kétszázat. 2012-től a kiadó fokozott szerepet vállal az ELTE-s könyvkiadási igények kielégítésében, ezért ez a szám rövid távon megduplázódhat.

PRAE.HU: Miért van/nincs válságban a felsőoktatási, illetve tudományos könyvkiadás?

Eddig két, egymással összefüggő tényezőről szóltam, a finanszírozásról és a célközönség elérésének problémájáról. Ide kívánkozik egy harmadik szempont is. A piaci forgalom drasztikus csökkenése fontos, akár meghatározó szereplőket (kiadókat és szakkönyv-kereskedőket) késztetett tevékenységük feladására vagy jelentős korlátozására. A fennmaradt és aktív szereplők egy része engedett a gazdasági nyomásnak, és ahol tehette, költséget takarított meg – akár a könyvek szakmai, nyelvi, könyvészeti és esztétikai minőségének rovására is. E kettős folyamat kedvezőtlenül befolyásolta a hazai felsőoktatási és tudományos könyvkiadás egykor imponálóan magas szakmai színvonalát.

A szakmai könyvkiadásnak a jelzett finanszírozási, terjesztési és minőségi nehézségeken túl meg kell küzdenie a fénymásolásból és az illegális digitalizálásból fakadó károkkal is.

PRAE.HU: Ha lehet, hogyan lehet ezt a fajta könyvkiadást üzleti szempontból is sikeresen tenni?

Egyetemi kiadóként feladatunk kettős. Egyrészt és elsősorban az egyetemi munkát kell támogatnunk, másrészt gazdaságilag sikeresen kell érvényesülnünk az üzleti életben. E célkitűzések olykor látszólag ellentmondásba kerülnek egymással. Gondoljunk a kis létszámú, esetenként csupán néhány fős hallgatói csoportok tananyagellátására vagy szűkebb szakmai közönségnek szóló tudományos művek közreadására. Nem véletlen, hogy az egyetemi kötődés nélküli, "tisztán" piaci szereplők nem állnak sorban az ilyen megbízatásokért, hiszen a hallgatók erősen korlátozott anyagi lehetőségei, illetve az érdeklődők szűk köre miatt a magas előállítási költségek nem érvényesíthetők a fogyasztói árban – a közvetlen üzleti siker nemhogy kétséges, jószerével kizárt.

Az ehhez hasonló ellentmondások feloldhatók, ha az értékeket (és a hozzájuk fűződő középtávú érdekeket) a rövidtávú és rövidlátó kalkuláció eredménye elé helyezzük. A megoldás kulcsa a minőség iránti elkötelezettség. A tartalmában, nyelvében és kivitelében is igényes kötet bizalmat ébreszt megrendelőben és olvasóban egyaránt, s ha a minőségi könyvkiadás egy kiadó védjegyévé válik, ez piaci pozícióit is megerősíti. A kis példányszámú tudományos munkákat és jegyzeteket eltarthatja az a tankönyvsorozat, amely az előbbiek bázisán létesül, ahogy ez például az Állam- és Jogtudományi Karral közösen létrehozott sorozataink esetében történik. A minőségi könyvkiadás talaján létrejövő piaci bizalom üzleti hasznosításához a könyvértékesítésben és a terjesztésben nagyfokú kiadói öntevékenységre és intézményi-kiadói szakmai összefogásra van szükség.

PRAE.HU: Mit vár 2012-től? Milyen terveik vannak a Kiadónál?

Mozgalmas év vár ránk. A szerkesztőség létszáma jelentősen bővül, hogy a növekvő egyetemi igényeknek eleget tudjunk tenni. A szakmai színvonal emelésének érdekében új szakszerkesztői hálózatot hozunk létre. Lépéseket teszünk annak érdekében, hogy bolthálózatunkat további tagokkal bővítsük és a könyvkínálatot tovább gyarapítsuk. Megújítjuk honlapunkat és webáruházunkat. S végül, de nem utolsósorban elindítjuk elektronikus könyvkiadási programunkat.

PRAE.HU: Hogyan látja a tan- és szakkönyvek e-könyvesítésének lehetőségeit? Mik a legnagyobb akadályok? Van ennek jövője?

Egyetértek azokkal, akik nagy lehetőséget látnak az elektronikus könyvkiadásban, de vitatom, hogy ennek hatásai olyan végzetesek lennének a hagyományos könyvkiadásra nézve, mint azt laikus és könyves körökben egyaránt sokan feltételezik. Egy újfajta médiumot látunk kibontakozni, amely lehetőséget ad arra, hogy eredeti célkitűzéseinkhez (az ismeretek hatékony átadásához, az aktív ismeretszerzéshez, a szórakoztatáshoz és így tovább) közelebb kerülhessünk. A felsorolt célok mellett a kiadói felelősség is változatlan: minőségi, tartalmas és megformált kiadványokat készíteni. Ha ez sikerül, a könyvkiadás nem tűnik el, hanem éppenséggel újabb, a korábbiaknál több tekintetben gazdagabb formában bontakozik ki.

E kibontakozást pillanatnyilag leginkább a következő nehézség hátráltatja: a fejlődés és fejlesztés kérdéseiben alapvető technikai bizonytalanság uralkodik. Nem tudni, milyen formátumok, milyen eszközök és mely technológiák kerülnek majd ki győztesen a most dúló küzdelemből. A végső szót természetesen a piac fogja kimondani – az a piac, amely itthon úgyszólván még nem is létezik, de a vezető angolszász területeken is csupán formálódik. A piaci érdeklődést igényes, nagy volumenű és kedvező árú tartalomszolgáltatással lehetne felébreszteni. Ehhez azonban a szereplőknek el kell kötelezniük magukat valamelyik (sokszor költséges) fejlesztési irány mellett, ami adott helyzetben jelentős kockázattal jár. Tehát mindenki kivár – és a kör bezárul.

Az elektronikus könyvkiadás és könyvkereskedelem olyan úttörő terület, ahová másodikként jó megérkezni. A már kiépült és infrastruktúrájában a jelenleginél lényegesen demokratikusabb elektronikus könyvpiac kétségtelenül az e-könyvek gyors burjánzásához fog vezetni, az útkeresés, az első érdemi lépések megtétele azonban – terheinél és kockázatánál fogva – kevesek kiváltsága. A friss egyetemi döntés ehhez biztosít számunkra anyagi hátteret és erre nézve teremt morális kötelezettséget. Elektronikus könyvkiadás címén nem elégszünk meg a nyomdai anyagok közzétételével, hanem azokat a megoldásokat keressük, amelyek a felhasználói élmény növelésével didaktikusabbá teszik az egyetemi tananyagokat, látványosabbá a tudományos közleményeket, tartalmasabbá és hitelesebbé a szakmai kiadványokat. Ha – mint remélem – ebben sikerrel járunk, akkor az e-könyvek már rövid távon meghaladják a fénymásolt vagy fénymásolható tartalmak színvonalát. Az pedig saját tapasztalatom, hogy a felhasználó nem okvetlenül keresi a kerülőutat és fizetni is hajlandó az adott elektronikus termékért, ha megfelelől árszint mellett igényes kivitellel, minőségi tartalommal találkozik.

PRAE.HU: Mi volt az idei olvasmányélménye?

Erre a kérdésre rendhagyó választ tudok adni. A kiadóban megfordult rengeteg kézirat és némi időfizikai kitérő mellett olvasmányélményeimet egyértelműen a kortárs gyermekirodalom és a magyar népmesék világa uralta. Kisfiam, Benedek hivatásos altatójaként széles áttekintést szereztem mindkét területen. Az állatok és járművek színes forgatagában elmerülni olyan, mint megmerítkezni a fiatalság vizében. A népmeséket felnőtt fejjel újraolvasva pedig messzire vezető következtetések vonhatók le nemcsak a gyermeki, hanem, ha van ilyen, a "néplélekről" is.

 

nyomtat

Szerzők

-- Hevesi Judit --


További írások a rovatból

Bemutatták Sárkány Tímea első, Boszorkányok nyara című verseskötetét
Bemutatták Charles Bukowski A város legszebb nője című novelláskötetét
Kemény Lili Nem című kötetéről a miskolci bemutatón Moklovsky Rékával beszélgetett
Kovács Dominik és Kovács Viktor Lesz majd minden című regényéről

Más művészeti ágakról

színház

Interjú Pálffy Tibor színésszel külső-belső tényezőkről, színházi igazságról, és szerepről
art&design

Isabela Muñoz Omega című kiállítása a Mai Manó Házban


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés