bezár
 

film

2012. 02. 09.
A műhely alapja a személyesség – interjú Gothár Péterrel
Új mesterképzések az SZFE-n
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
A műhely alapja a személyesség – interjú Gothár Péterrel A Színház- és Filmművészeti Egyetem idén induló filmrendező művész mesterszakáról, annak felépítéséről, a tanári karról, az osztályok csapategységéről beszélgettünk Gothár Péter rendezővel, a szakért felelős oktatóval, osztályfőnökkel.
PRAE.HU: A filmrendező művész mesterképzés először kerül meghirdetésre itt a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Milyen típusú előképzettséget vár el a szak, milyen alapképzésű diplomát igényel, feltételez?

Természetesen a szakleírásokban megtalálható a pontos, részletes jelentkezési lehetőség és minden formai követelmény. Aki eddigi egyetemi tanulmányai során alapképzés vagy osztatlan képzés keretében filmes szaktudást szerzett, vagy foglalkozott filmmel, filmelmélettel, médiával, az érintett lehet ebben a mesterképzésben.
Gothár Péter
PRAE.HU: Miután hírhedten nehéz az SZFE-re bekerülni, milyen keretszámokra lehet számítani a mesterképzésben? Milyen felvételire kell készülniük az ide jelentkezőknek, miben tér ez el az alapképzés felvételijétől?

Nem is az iskolába való bekerülés az, ami elsősorban nehéz, hanem a filmezéshez szükséges nyitottság, alkalmasság bizonyítása. Számunkra elsődleges kötelezettség a tehetség felismerése. Készség, képesség, tehetség, rátermettség: nehezen mérhető, sokszor rejtett, szubjektíven ítélhető tulajdonságok. Azt, hogy az aspiráló személyisége mit rejt, mennyit tartogat magában, mi lesz belőle pár év tanulás után, a felvételi procedúra alapján csak megérezni, feltételezni tudjuk. Azt, hogy az iskola szerint ki mennyire alkalmas a hallgatói státus megszerzésére, a felvételi sorozat végén egy tanárokból és az iskola vezetőiből álló bizottság dönti el. A kiírásban szintén pontosan megfogalmazott feltételeknek, az elvárásoknak való megfelelésen túl fontos, hogy az együttműködésen alapuló, összetett felvételi folyamat során megpróbáljuk kölcsönösen kideríteni a jelentkezőkkel, hogyan értjük meg, és mennyire érdekeljük egymást. A felvételi egy általános műveltségi teszt helyes kitöltése után készséget próbál mérni írások, fényképek és tanári segítséggel forgatott felvételi kisfilm közös értékelése alapján. Ezután már személyes kapcsolatfelvételen, beszélgetéssorozaton próbáljuk felmérni a jelentkező rátermettségét. Ez a fázis már felkészülés, munka, közös filmkészítés is egyben. A keretszámok négy-nyolc emberrel kalkulálnak.

PRAE.HU: Mi vár a képzésben a sikeresen felvételizőkre? Melyek azok a főbb szempontok, amelyek mentén a képzés szerveződik és felépül? Milyen elméleti és gyakorlati munkára, milyen feladatokra lehet számítani?

A gyakorlati képzés lényege "mélyvízi" munkavégzés, ami úgynevezett "hétvégi film" szisztémát jelent. Filmrészleteket kell elképzelni, megfogalmazni. Történet-elemeket, célzott szituációkat megírni, kibontani, kidolgozni, majd képben rögzíteni. Minden héten készül néhány perc forgatott anyag, ami műhelymunka eredménye. Előző évfolyamok tapasztalata alapján a feladatokra való közös felkészülésen, az ötletek kitalálásán, a forgatott anyagok értékelésén keresztül lehet tanulni. Az elméleti felkészítés alatt pedig a társművészeti ismeretek bővítését, a gondolkodás és a gondolatok folyamatos korrekcióját, az íráskészség, képalkotás fejlesztését, a filmes agy filmelemzéssel való munkában tartását jelentő összetett szellemi tevékenységet kell érteni. A négy félévben lépésről lépésre lehet haladni, elmerülni a fikciós vagy történetmesélős film készítésének ismereteiben. Az egyetem különleges lehetősége, hogy a filmes hallgatók közösen dolgozhatnak az itt tanuló színész hallgatókkal. Ezt a lehetőséget kiemelten építjük be a képzésbe. Az oktatás színvonalának biztosítéka az egyetem szellemi háttere, a tanári kar szakmai gyakorlata, művészi tapasztalata. Terv szerint kortárs írók, a színházi és filmes szakma gyakorlott rendezői kurzusokban, konzultációkkal segítik a munkát. A hallgatókról, munkáikról kialakuló szakmai véleményeket, tanári tapasztalatokat a konzultációk során rendszeresen megtudhatják és beépíthetik munkájukba a növendékek. Ezen a módon valósulhat meg az oktatási koncepció fontos eleme, a személyes képzés.
Gothár Péter
PRAE.HU: Kik alkotják ezt az oktatói, tanári csapatot?

Az iskola szellemi bázisát jelentő, a honlapunkon megtalálható tanárokon kívül az oktatásban képviselteti magát a pályája elején tartó, friss tapasztalatokat szerzett fiatal filmrendező-gárda és kurzus szinten részt vesz a képzésben a magyar filmművészet néhány, az idősebb generációhoz tartozó tapasztalt alkotója is.

PRAE.HU: Nemzetközi kapcsolatok, lehetőségek, szakmai gyakorlatok tekintetében mire számíthatnak a hallgatók?

Az egyetemen folyó filmes képzésnek komoly híre, nemzetközi értéke van. A külkapcsolatok építését mindig maguk a filmek, az itt készült vizsgamunkák teszik lehetővé. Az iskola tagja a filmes egyetemek nemzetközi szervezeteinek, filmjeikkel fesztiválokon szerepelnek. Ez a jelenlét már alkalmas a közvetlen kapcsolatfelvételre, produkciós kontaktok kiépítésére.
Gothár Péter
PRAE.HU: A filmszakmai ismeretek átadása mellett mik azok az egyéb értékek, amelyek a nevelőmunkával, a mesterséghez való személyes viszonyulással kapcsolatosak? Van-e olyan központi ars poetica, fundamentum, ami a sokféle oktatói attitűd között is kiemelkedik?

A szorosan vett elméleti képzés fő tárgya a filmtörténet, művészettörténet, a társművészetek, zene, képzőművészet, stb. oktatása és értékelése. Az irodalmi ismeretek, az írás és forgatókönyvírás mellett elengedhetetlenül fontosak a szakmai, technikai ismeretek, a képalkotás fázisai, kép és anyagismeret. A filmes tanárok, oktatók szellemisége, elemző képessége, alkotói tevékenysége kell, hogy inspirálja a hallgatókat önálló fogalmazásra. A kötelező és egyéni feladatok elvégzésén, azok műhely-értékelésén, az így szerzett tapasztalatokra épülő önálló munkákban, filmkezdemények készítésén keresztül fejlődhet ki saját hang, kellő önismeret, alakulhat a filmes gondolkodásmód. A történetmesélő képesség kibontása, a személyiség fejlesztése mint oktatói attitűd meg tud valósulni a tervezett személyes képzésben.
Gothár Péter
PRAE.HU: Melyek azok a módszerek, amik a kétéves időintervallum rövidsége ellenére is képesek megteremteni a csapategységet, az egymásra való odafigyelést egy osztályban? Mi segíti abban a hallgatót, hogy a mesterképzés során megtalálja magának a tanári karból is azt az oktatót, akire mesterként vagy mentorként tekinthet?

A filmkészítés sok előkészületet, fizikai és szellemi befektetést igénylő munka az első kép kitalálásától a forgatásig. Az osztályt alkotóműhelyként kell elgondolni, ahol az elkészült gyakorlatokra épül a következő feladat. A képalkotás folyamata, a gondolatok kifejezésének mechanizmusa a filmkészítésben változó, nem ritkán csalódásokkal nehezített utat, néha örömöt jelent. Mikor munka során tanulja, tapasztalja ezt a kétféleséget az ember, nagyon fontos a műhely védelme és toleranciája. Az osztály együtt dolgozik, mindenki részt vesz a filmezés minden fázisában, a növendékek egymás munkáiban különböző feladatokat látnak el. Ebből a keresztbe működő munkavégzésből sokat lehet tanulni. Az eredményt, a leírt vagy forgatott anyagot közösen értékelik a hallgatók és a tanárok. A felkészülés, az előkészítő munka, a személyes képzés alapja az egyes feladatokra, a hallgatóra való koncentrálás. Ez akkor lehet eredményes, ha a tanároknak sikerül a növendék személyiségéhez, egyéniségéhez alkalmazkodni.

A szövegben található információk összegyűjtve:
Fotó: Bach Máté
nyomtat

Szerzők

-- Fehér Renátó --


További írások a rovatból

Trine Piil Christensen, Seamus McNally: Semmi

Más művészeti ágakról

A Prae körkérdése zeneszerzőkhöz: Tornyai Péter válaszol
Interjú Szabó Tibor Benjáminnal
Megjelent a Csaknekedkislány új albuma
Légrádi Gergely: Alkalomadtán


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés