bezár
 

film

2017. 03. 21.
Az Úr csendje
Martin Scorsese: Némaság
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
Martin Scorsese monumentális méretei ellenére visszafogott, elmélkedő filmje világnézettől függetlenül minden gondolkodó ember számára fontos alkotás. A legsötétebb inkvizíció idején az Úr hallgatása okozta mélységes kétségekről szóló Némaság vallomás a legszemélyesebb istenhitről.

Az első keresztény misszionáriusok már a 16. században megérkeztek a Távol-Keletre, nagy részük a jezsuita rend tagja volt, köztük a leghíresebb, Xavéri Szent Ferenc is végzett missziós tevékenységet Japánban. A kezdetben sikeres térítő munka azonban idővel erős ellenállást váltott ki a művelt, szokásaira és tradícióira rendkívül büszke japán nép – és különösen az elöljáróság – körében. Nem sokkal később pedig kezdetét vette a történelem egyik legvéresebb keresztényüldözése a szigetországban.

Ebben a komor időszakban játszódik Scorsese filmje. Cristóvao Ferreira atya (Liam Neeson) egykori tanítványai, a fiatal és lánglelkű szerzetesek, Sebastiao Rodrigues (Andrew Garfield) és Francisco Garrpe (Adam Driver) útnak indulnak, hogy felkeressék mesterüket, akinek utolsó levelei borzalmas kínzásokról és kivégzésekről tudósítanak. Egy idő után a levelek elmaradnak, csupán egy pletyka jut el Európáig, mely szerint Ferreira megtagadta a hitét, és japán emberként éli tovább az életét.

Némaság

A két szerzetest egy részeges halász csempészi át a szigetre, ahol minden képzeletet felülmúló üldöztetés lesz a sorsuk. A maroknyi elnyomott, keresztény közösség testileg-lelkileg kiéhezve vár azonban rájuk, a küldetéstudattól fűtött papoknak pedig rá kell döbbenniük, hogy bár Ferreira miatt utaztak idáig, most nem hagyhatják magukra ezeket a szükséget szenvedő embereket. Eképpen hosszú ideig a partmenti erdőségekben bujkálnak, és éjszakánként titokban miséznek, szentségeket szolgáltatnak ki, gyóntatják a környék keresztényeit. Már ekkor felsejlik bennük a gyanú, hogy az európai kultúrától oly mérhetetlenül távol álló keleti világ embereinek gondolkodásában, jelentős nyelvi akadályokkal küzdve, sajátságosan másként, pontatlanul vagy egyenesen tévesen honosodtak meg a kereszténység tanai, ezeknek az üldöztetés közepette frissen megtért embereknek pedig – az őskeresztények lángoló lelkületével ugyan –, mégis a keresztény tárgykultúra iránti túlzott ragaszkodásban manifesztálódik a hitük.

Némaság

A hosszasan kibontakozó expozícióban tanúi lehetünk annak, ahogy Rodrigues és Garrpe először csak a reverendát cseréli praktikusabb öltözékre, majd fokozatosan megválnak minden vallásgyakorlással kapcsolatos személyes tárgyuktól: rózsafüzéreiket szemenként osztják szét a hívők között. A nélkülözésben, bujkálásban és szenvedésben pedig fokozatosan hasonlatossá válnak a japán testvéreikhez. Végül már csupán európai vonásaik jelzik papi mivoltukat.

Némaság

A két szerzetes először elszakad egymástól, majd keserves bolyongás után menthetetlenül az inkvizíció előtt találják magukat. A japán elöljáróságok eddigre már megértették, hogy “a mártírok vére a kereszténység magvetése” – immár nem a japán parasztok visszatérítése a fő céljuk. Fókuszukba az európai papok kerültek, akiket értelmetlen volna egyszerűen kivégezni, ehelyett arra kell őket minden elképzelhető eszközzel rávenni, hogy önként tagadják meg a hitüket, és ezzel szolgáljanak példaként a japán keresztények előtt.

Némaság

A Némaság egy olyan remekmű, amely csupa egymásnak ellentmondó állítással írható le. 161 percnyi hosszúságával egy rendkívül lassan kibontakozó, kontemplatív attitűdű alkotás. Ennek ellenére csak úgy sorjáznak a vásznon az üldöztetés borzalmai, a testi és pszichés kínzások kitörölhetetlen emléket hagynak a nézőben. Rodrigo Prieto joggal méltatott operatőri munkájában a tökéletesen megkomponált és átesztetizált képek nem emelik el tőlünk a bemutatott borzalmakat, minden, ami a vásznon megjelenik, a maga legfájdalmasabb valóságában áll előttünk. Miközben folyamatosan történik valami, a rettegés pedig általános létállapottá válik, az események mégis szinte rituálisan ismétlik önmagukat. A kegyelem és a kétség kéz a kézben járnak. Mindez azonban nem egy széttartó alkotást eredményez, hanem olyan tökéletesen egységes remekművet, amely a néző számára is felkínálja az átlényegülést. Azt, amit Rodrigues atya arcán látunk minden alkalommal, amikor a hitét újra meg újra megtagadó Kicsidzsiro bűnbánóan visszatér, hogy meggyónjon. A pap saját emberi érzelmeivel bár viaskodik, ahogy azonban a feloldozást megadja, testtartása, mimikája minden alkalommal átalakul, a gondterheltség ráncai kisimulnak. Ezekben a pillanatokban a szerzetes több önmagánál.

Némaság

Scorsese érzékeny rendezése számos kérdést vet fel a világban mégoly fájdalmasan aktuális vallási toleranciával kapcsolatban, legkiemelkedőbb jeleneteiben pedig a film maga is tisztelettel adózik a lenyűgöző japán kultúra és a buddhista hitvilág előtt. A Némaság megérti a másik oldalt és becsüli az erényeit, Japán a keresztény világ egyenrangú és méltó partnereként jelenik meg a főinkvizítor, Inoue-szan és tolmácsa, valamint Rodrigues dialógusaiban, s Scorsese attól sem riad vissza, hogy rámutasson a jezsuiták hittérítő tevékenységének megkérdőjelezhető momentumaira.

Némaság

Vértől ázó és erőszakban bővelkedő jelenetei ellenére a Némaság csodálatra méltó módon, csendes mértéktartásának hála, elkerüli, hogy hatásvadász legyen. S ahogy a szenvedés állandósul, ránk borul a kegyelem árnyéka: Isten hallgatása nyomán a kétség hangjai törnek fel Rodrigues atyában. Az emberi élet értékéről, a szenvedés helyességéről, az állhatatosságról és a bűnbocsánatról, végeredményben az Isten szeretetéről elmélkedünk a filmmel együtt.

Némaság

A hívő élet útja nem egyenletes és vargabetűkől mentes a megtérést követően sem. A legmélyebb elkötelezettség és a hittel való teljes, őszinte azonosulás azonban nem a dogmákban meghatározott és rituálékkal szabályozott tételes vallás gyakorlásában rejtőzik. Alighanem minden hívőnek van egy tökéletesen saját, nagyon is apokrif istenhite, amely nem a tettekben, hanem a gondolatok és a lélek legmélyén található. Ez a végső konklúzió azonban csak az igazán kiérlelt, rendkívül mértéktartó és mélyen átszellemült alkotók művészetében érhető tetten. Kevesen vannak ilyenek, de Martin Scorsese immár közéjük tartozik.

 

Képek forrása: Freeman Film

 

Némaság (Silence)

Feliratos, olasz-mexikói-amerikai történelmi dráma, 161 perc, 2016

Rendező: Martin Scorsese

Forgatókönyvíró: Jay Coks, Martin Scorsese

Operatőr: Rodrigo PrietoVágó: Thelma Schoonmaker

Szereplők: Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tadanobu Asano, Shinya Tsukamoto

Tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott!

Bemutató: 2017. március 16.

Forgalmazza: Freeman Film

nyomtat

A prae egy több mint húsz éves történettel rendelkező brand, aminek növekedését és fejlődését most Ön is segítheti. Célunk, hogy minél több emberhez eljussanak a kultúráról való gondolataink és az ezt tartalmazó termékeink - akár az online portál cikkei, a különböző folyóiratszámok vagy a könyveink. A kooperációt nem szeretnénk viszonzatlanul hagyni: a különböző támogatásokért igyekszünk azzal egyenértékű köszönetet mondani.

Szerzők

-- Dombai Dóra --

Dombai Dóra az ELTE BTK magyar nyelv és irodalom, valamint filmtudomány és esztétika szakán végzett. Rendszeresen publikál filmkritikákat, társadalmi témájú esszéket, alapítója a kortárs magyar divatot szemléző Sikk Projekt portálnak, illetve a gasztronómiai és belföldi turisztikai témákkal foglalkozó Kalandjárónak. Érdeklődési területe a feminista kritika, a narratológia és a rituális művészetek.


További írások a rovatból

Interjú Erdély Mátyással az operatőri hivatásról, a siker kérdéseiről, a kamera mögött álló művész hazai és külföldi lehetőségeiről
Noah Baumbach: Házassági történet
Bogdán Árpád Gettó Balboa című filmje a 16. Verzió filmfesztiválon

Más művészeti ágakról

Interjú Geréb Zsófia színház- és operarendezővel magyarországi és külföldi tanulmányokról, lehetőségekről, tervekről
Interjú Nyáry Lucával
irodalom

Egy szamosújvári polgár karikatúrája Egy szamosújvári polgár karikatúrája
Törös Tivadar Áfgánistán Vártán levelei című tárcagyűjteménye elé (Romanika Kiadó, Budapest, 2019.)
Tom Hooper: Macskák


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés