bezár
 

irodalom

2015. 03. 16.
Teljesen megújul a 15 éves Prae irodalmi folyóirat
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
Teljesen megújul a 15 éves Prae irodalmi folyóirat Másfél évtized és számos karakteres korszak után 2015-ben ismét megújul a Prae irodalmi folyóirat. Története eddigi legnagyobb változásának oka, hogy a lehető legjobban és legizgalmasabban folytassa azokat az esztétikai, tudományos és szerkesztési elveket, amelyekkel a szerkesztőség eddigi munkája során is számos-számtalan módon kísérletezett: a nyitottságot a legkülönbözőbb irodalmak és a pályakezdő fiatalok egyéni s új hangjai, stílusa felé, a legfrissebb globális tudományos trendek hazai applikációját és a több érzékszerve ható összművészeti megmozdulások szervezését. Bízunk abban, hogy a folytatáshoz a legjobb és legtehetségesebb embereket találtuk meg, és a Prae életében ismét egy olyan korszak kezdődik, amelyik irodalomtörténetet ír. Minden részlet beljebb! Kedves Olvasóink, fogadják szeretettel az új csapatot!   

L. Varga Péter új főszerkesztő bevezetője

2015-től új felállásban dolgozik tovább a Prae irodalmi folyóirat szerkesztősége: Balogh Endre főszerkesztő és Pál Dániel Levente főszerkesztő-helyettes önkéntes távozását követően – akik a jövőben továbbra is kiadói háttere, illetve szerkesztőbizottsága lesznek a folyóiratnak – bővítettük a csapatot: Pollágh Péter és Sopotnik Zoltán irodalmi szerkesztők mellett Mezei Gábor, az ELTE BTK oktatója segíti a Prae tudományos-kritikai arculatának gondozását H. Nagy Péter és jómagam mellett; a tematikus-irodalmi összeállítások kialakításában pedig két további szerkesztő fog munkálkodni, Adorjáni Panna és Győrfi Kata. Az ő nevük az irodalmi és a kritikai közegben is jól ismert.

prae.hu

Az elmúlt 15 évben a Prae arra törekedett, hogy irodalmi kínálatában friss és kurrens hangokat szólaltasson meg. Tematikájában egyszerre képviselte az exkluzív és a popkultúrát. Az utóbbi években olyan naprakész tudományos blokkokat is publikált, amelyek jelentős mértékben hozzájárultak a nemzetközi kultúratudományok hazai recepciójához és népszerűsítéséhez. Ily módon azt a nem könnyű feladatot vállalta, hogy hol különválasztva, hol egyetlen lapszámban kontaminálva a regisztereket és diskurzusokat fölmutassa a kortárs magyar irodalom lehetséges profiljait, illetve alapvető felsőoktatási forrássá váljék.

A jövőben úgy szeretnénk folytatni a megkezdett munkát, hogy változékonyabb és dinamikusabb lapstruktúrákkal operálunk. Figyelemmel követjük és bemutatjuk az aktuális, fontos, érdekes kultúratudományi témákat, teret adunk a nemzetközi trendeknek, továbbá igyekszünk hozzájárulni a hazai irodalom- és kultúraértéshez, az irodalmi és kulturális nyilvánosság alakításához.

Témakínálatban változatosak és ugyancsak változékonyak leszünk, és ezt követően is olyan felfogásban képzeljük el a kultúra és a tudomány mintázatait, amely nem rendezi azokat hierarchikus szerkezetbe, sokkal inkább mellérendelő és egymást értelmező viszonyban gondolja el őket. Irodalmi kínálatunk elsődleges célkitűzése továbbra is annak a profilnak a megőrzése, amely az alakuló kortárs literatúrában képes a folyamatos megújulásra, a beszédmódokat pedig nem bemerevíti, hanem párbeszédbe hozza.

Lapbemutatóink és a folyóirathoz kapcsolódó gyakoribb programjaink, eseményeink a jövőben még szorosabbra fűzik a kapcsolatot a meglévő és egy potenciális közönséggel, az olvasókkal.

A folyóirathoz kapcsolódó aktuális hírekről és programokról ezután a frissen indult blogunkból is tájékozódhat: http://prae-folyoirat.prae.hu/ 

 

Az új szerkesztők bemutatása

Adorjáni PannaAdorjáni Panna 1990-ben született Kolozsváron, jelenleg Budapesten él. 2007-ben érettségizett a kolozsvári Sigismund Toduță Zenelíceumban, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió Karán színháztudomány szakos diplomát szerzett, majd Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem Színháztudomány Tanszékén mesterizett (poszt)feminista színházelméletek témában. Jelenleg szabadúszóként dolgozik: fordít (angol, román és magyar nyelvekről/-re) és különböző színházi projektekben vesz részt. Novelláit magyarországi és erdélyi folyóiratok, illetve különböző antológiák publikálták. Díjai: az E-MIL tehetségkutató pályázata, 2. helyezés (2011), a Székelyföld folyóirat Szabó Gyula-debütdíja (2013), a Korunk folyóirat Korunk és tovább díja (2014).

 

Győrfi KataGyőrfi Kata Bukarestben született 1992 nyarán. Nyolc éves korától Sepsiszentgyörgyön élt, 2011-ben fejezte be líceumi tanulmányait a Mikes Kelemen Elméleti Líceum filológia profilú osztályában, mialatt részt vett a Művészeti Népiskola színészmesterség képzésén. 2011-2014 között a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karának Magyar Filozófia Intézetében végezte alapképzését, 2014 óta az ELTE Esztétika Szak mesterképzős hallgatója. 2011 óta publikálják verseit és kritikáit erdélyi és magyarországi folyóiratok és antológiák. 2013-2014 között a kolozsvári Bretter György Irodalmi Kör alelnöke volt, 2014-2015 között a Communitas Alapítvány alkotói ösztöndíjában részesült, 2015-ben az E-MIL Méhes György verskategória első díjazottja volt. Érdekli a színház és a képzőművészet is. Jelenleg Budapesten él.

 

Mezei GáborMezei Gábor (1982) – költő, az ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékének tudományos segédmunkatársa. Kutatási területeinek aktuális csomópontjai: médiaelmélet, irodalom és anyagiság, illetve Szabó Lőrinc lírafordításai. Angolból fordít regényt, értekező prózát az irodalom- és kultúratudományok köréből, dal- és szakszövegeket. Rendszeresen publikál verseket különböző folyóiratokban és honlapokon, első lírakötete a L’Harmattan Kiadónál jelent meg 2012-ben függelék. címen.

nyomtat

Szerzők

-- PRAE.HU --

A prae.hu művészeti portál 2006 óta jelenik meg, naponta friss művészeti hírekkel, tudósításokkal, és elemzésekkel, interjúkkal. Hat művészeti ág (irodalom, art&design, építészet, színház, zene, film) mellett gyerekrovata is van.


További írások a rovatból

Bemutatták Charles Bukowski A város legszebb nője című novelláskötetét
Kemény Lili Nem című kötetéről a miskolci bemutatón Moklovsky Rékával beszélgetett
Bemutatták Locker Dávid: Beszédkényszer című verseskötetét
Kovács Dominik és Kovács Viktor Lesz majd minden című regényéről

Más művészeti ágakról

Michael Sarnoski: Hang nélkül – Első nap
Gimesi Dóra: Amikor mesélni kezdtek a fák
Luke Korem és Simon Verhoeven Milli Vanilli – Az évszázad botránya című filmjeiről


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés