bezár
 

irodalom

2020. 09. 24.
Irodalom és sport
Testgyakorlatok, testtechnikák, testképek címmel konferenciát szervez a Fiatal Írók Szövetsége és az egri Eszterházy Károly Egyetem 2020. szeptember 24-25. között
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
Irodalom és sport Tandori Dezső lóversenyleírásai, Ottlik Géza bridzsértekezései, Mészöly Miklós „futóprózája” vagy éppen Esterházy Péter „berni-döntő” parafrázisa és olyan sokatmondó ellentétpárok, mint atlétika versus futball, egyéni versus csapatsport, fair play versus bunda, hatalom versus szubjektum egyaránt hívószavai lehetnek a sport és irodalom kapcsolatáról való gondolkodásnak. A konferencián a sport, valamint – egy általánosabb szinten – a testtechnikák, a testtel és a testen végzett mediális, medikális és politikai gyakorlatok színrevitelét és/vagy ezek nyelvi lehetőségfeltételeit vizsgáló előadásokat hallhatnak szeptember 24-25. között.

A 20. századi irodalom és médiakultúra egyik legszembetűnőbb sajátossága a sportnak szentelt figyelem fokozatos térnyerése. Leni Riefenstahl Olimpia (1938) című filmje e folyamat egy emblematikus állomása. A mozi, mint az jól ismert, teljesen átírta és megújította a test színrevitelének és általában a sportesemények világának esztétikai keretrendszerét, miközben a náci propaganda számára kiemelte azt, az emberi test, a testmegjelenítés és a politikai egy új ötvözetét hozva létre. A sport ezzel visszavonhatatlanul a modern biopolitika egy kitüntetett reprezentációs terévé vált. Eddig azonban hosszú út vezetett: a 19. században még főként csak – a szenzációfaktor köré szerveződő – sajtóérdeklődés mutatkozott a modern sport iránt. Ugyanakkor a század utolsó harmadában már tematikus rovatok és lapok indulása, valamint tanácsadókönyvek kiadása tette egyértelművé a sport gyors ütemben változó társadalmi szerepét. Liszner Vili Kosztolányi Dezső Aranysárkányában, mely a 19. század végén játszódik, maga is A bajnok című tanácsadókönyvet forgatja – arról azonban, hogy milyen tragédiához vezet a későbbiekben az, hogy Liszner a tanulás helyett a futásban éli ki magát, és a matematika, valamint a fizika helyett a sportkönyvben mélyed el, csupán az 1925-ben megjelent regény olvasója szerezhet tudomást.

A sport szépirodalmi belépője a test színrevitelének az 1920-as, 1930-as évektől egyre hangsúlyosabbá váló általános tendenciájával kapcsolódik össze. Ebben az összefüggésrendszerben a test képei, a testtel és a testen végzett gyakorlatok, valamint a test technikái az irodalom és a tömegmédiumok, továbbá a medikális és (bio)politikai diskurzusok kereszteződési pontjaiként válnak elgondolhatóvá. A huszadik századi és a kortárs sporttematikájú irodalmi művek között olyan alkotások szerepelnek, amelyek nemcsak emléket állítanak egyes sporttörténeti jelentőségű pillanatoknak, hanem sajátos művészeti szempontból értelmezik annak kulturális hatását és ezáltal hozzá is járulnak a sport esztétikai reprezentációjához, kulturális pozíciójának megalapozásához, fenntartásához. Tandori Dezső lóversenyleírásai, Ottlik Géza bridzsértekezései, Mészöly Miklós „futóprózája” vagy éppen Esterházy Péter „berni-döntő” parafrázisa és olyan sokatmondó ellentétpárok, mint atlétika versus futball, egyéni versus csapatsport, fair play versus bunda, hatalom versus szubjektum egyaránt hívószavai lehetnek a sport és irodalom kapcsolatáról való gondolkodásnak.

Mándy Iván A pálya szélén című műve például hatásosan vall a futballban és a futballon keresztül kifejeződő érték- és tapasztalatrétegek gazdagságáról: a futball ekkor az identitással, a közösségiséggel, a szocializációval, a bajtársiassággal, az árulással kapcsolatos kérdések kimondásával fonódik össze, amelyben a sportsiker mint (a szocializmusban bevett) hatalmi reprezentáció jelenik meg, amellyel szemben áll az egyén önfelszabadítása és önkifejezése vagy egy új identitáslehetőség keresése a pálya oltalmában. Ezért a fizikai teljesítmény, a testtudat, a határátlépés, a lelkesítő élmény, a tömeghipnózis, a szórakoztatás, a rivalizáció vagy akár az agitáció szintén a sport megjelenítésének és hatásának esztétikai-kulturális kérdéseire irányíthatja a figyelmet, ugyanis az irodalom médiuma tökéletesen alkalmas a sport űzése és szemlélése közben szerzett érzéki, társadalmi, testi, közösségi tapasztalataink poétikailag koncentrált, játékos, egyben tragikus megszólaltatására.

A konferencián a fenti kérdésfelvetésekhez kapcsolódó, a sport, valamint – egy általánosabb szinten – a testtechnikák, a testtel és a testen végzett mediális, medikális és politikai gyakorlatok színrevitelét és/vagy ezek nyelvi lehetőségfeltételeit vizsgáló előadásokat hallhatnak majd.

A konferencia Facebook-eseménye ezen a linken érhető el.

nyomtat

A prae egy több mint húsz éves történettel rendelkező brand, aminek növekedését és fejlődését most Ön is segítheti. Célunk, hogy minél több emberhez eljussanak a kultúráról való gondolataink és az ezt tartalmazó termékeink - akár az online portál cikkei, a különböző folyóiratszámok vagy a könyveink. A kooperációt nem szeretnénk viszonzatlanul hagyni: a különböző támogatásokért igyekszünk azzal egyenértékű köszönetet mondani.

Szerzők

-- PRAE.HU --

A prae.hu művészeti portál 2006 óta jelenik meg, naponta friss művészeti hírekkel, tudósításokkal, és elemzésekkel, interjúkkal. Hat művészeti ág (irodalom, art&design, építészet, színház, zene, film) mellett gyerekrovata is van.


További írások a rovatból

irodalom

Sosem hal már meg Sosem hal már meg
Brandon Hackett novellája a Prae spekulatív fikció témájú lapszámából
irodalom

47° 47′ 40″N 19° 02′ 05″E 47° 47′ 40″N 19° 02′ 05″E
Prae Műfordító Tábor, tábori napló, 6. nap
irodalom

Önmaga számára elégséges Önmaga számára elégséges
Prae Műfordító Tábor, tábori napló, 3. nap
irodalom

Értékelés, felolvasás, lazulás Értékelés, felolvasás, lazulás
SZÍN Szépírónők Évadzáró Buli

Más művészeti ágakról

színház

Shakespeare, amikor magyar és abszurd Shakespeare, amikor magyar és abszurd
Hamlear a Gyulai Várszínházban
Gyerekkönyvek a koronavírusról
Magnus von Horn: SWEAT
színház

Bábesztétikai egyszeregy Bábesztétikai egyszeregy
Hívószavak a bábhoz – a Budapest Bábszínház online bábesztétikai konferenciája


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés