bezár
 

irodalom

2018. 04. 13.
A Magvető Kiadó könyvfesztiváli megjelenései
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
A Magvető Kiadó könyvfesztiváli megjelenései A Magvető Kiadónál ebben az éveben több könyv is a Könyvfesztivál újdonságaként jelenik meg.

Bár már van lehetőség az előrendelésre, a 13 mű közül a legtöbb bemutatójára csak április végén kerül sor, a Könyvfesztiválon 19-22. között.

Esterházy Péter Az olvasó országa című kötete a közelmúlt és a jelen Magyarországáról szóló, 2003 és 2016 között keletkezett írásokat tartalmaz.  Az író cikkeiből tizenöt év után jelenik meg újabb kötet. A z írások akár a szigorú figyelem soha nem leegyszerűsítő élével, akár az öröm összetéveszthetetlenül finom sokrétűségével; szellemmel és eleganciával készültek. Publicisztikák, esszék, jegyzetek, beszédek: Esterházy jellegzetes műfajai hétköznapjainkról és ünnepeinkről adnak hírt és arról, hogy e kettő mindig és mindenekelőtt: munka.  A könyv április 9-én jelent meg, bemutatójára április 15-én 19:00-tól kerül sor Szövegséták Esterházyval címen a Radnóti Színházban.

Kemény István Nílus című könyve egy folyó-verssel kezdődik és egy másikkal ér véget. És hogy mi van a két mű, a Duna és a Nílus között? Egy költő kontinense, egy csodálatos életmű újabb szigete, egysorosok és hosszúversek. Egyszerre tetőzés és továbblépés a Nílus: történelmünkről és jelenünkről, e kettő kapcsolódásairól, az elmúlásról és az örökkévalóságról, magáról az időről. Ekképpen tekinthetjük a Délig és Estig ciklusokkal tagolt könyvet akár egyetlen nap történetének is, és még inkább utazásnak e páratlan költészet forrásvidékétől a kiteljesedésig. A könyv április 5-én jelent meg.

Guillaume Métayer francia költő első magyarul megjelent könyve válogatás az 1972-ben született szerző régebbi és újabb verseiből. Métayer korábban sokkötetnyi magyar verset és prózát fordított franciára Petőfitől József Attilán át a kortárs szerzőkig. Líráját négy kiváló magyar költő ültette át magyarra: Tóth Krisztina, Imreh András, Kemény István és Lackfi János. Ezek a versek egyszerre ejtenek kétségbe a mai európai társadalom és a magunk döbbenetes felületessége, zombi-léte miatt, és gyönyörködtetnek formájukkal, eleganciájukkal, humorukkal. A kötet a költészet napja alkalmából jelenik meg, bemutatója április 22. 14:00-tól lesz  Kemény István Nílus című művével együtt a könyvfesztiválon.

Krasznahorkai László még soha nem engedte közel saját személyéhez az olvasót. Új könyve, A Manhattan-terv azokról a véletlenekről és elrendeltetésekről beszél, melyek az embert egy létfontosságú döntésig elvezetik. Műve térkép, terek és képek dialógusa, ahol a vallomás radikálisan nyílt szövegét képek ellensúlyozzák, Ornan Rotem intenzív fényképei, amelyek az író New York-i életét és nyomozásának különböző állomásait rögzítik. A Manhattan-terv városnapló is. Benne a világ talán legizgalmasabb metropoliszában vagyunk, rejtélyes összefüggések labirintusában, ahonnan a kiutat épp az mutatja meg, akitől a legkevésbé várnánk: a szerző, egy új mű bejelentésével. A regény április 17-én jelenik meg.

Nádasdy Ádám arra a feladatra vállalkozott, hogy újra fordítja Shakespeare műveinek egy részét. A kérdés az, hogy amit elvesztünk a réven (ódon hangulat, termékeny homály, irodalmiság és klasszikus illat), azt vajon visszanyerjük-e a vámon (érthetőbb szöveg, közvetlenebb lélektani hatás, pergőbb játéklehetőség).  A Shaekspeare drámák III. április 9-én jelent meg, Nádasdy Ádám új Shakespeare-fordításainak bemutatója a könyvfesztiválon április 22. 13:00-tól lesz.

Szabó T. Anna a Határ  című regénye személyes emlékekből táplálkozó prózái rákérdezések sorozata a személyiség határaira, a saját történetével és a történelemmel szembesülő ember örömére és szégyenére. Azonosulás és elhatárolódás, szabadság és kiszolgáltatottság, próza és líra: ez a könyv az értelem és érzelem egyensúlyát keresve a kimondhatóság határait feszegeti. A Töréstesztben megismert indulat, a vadság és a harag, amely meglepte Szabó T. Anna olvasóit, ebben a kötetben szomorúsággal és szenvedéllyel vegyül, ám ezúttal nem a párkapcsolat áll a középpontban, hanem az egyén és a család. A má április 5-én jelent meg, bemutatója április 22. 11:00-tól lesz a könyvfesztiválon.

A fiatal Petri-díjas költő, Balaskó Ákos második kötete, a Tejsav igazi szerves líra. A könyv verseire jellemző, hogy a kiszolgáltatott emberi léthelyzeteket vegytani pontossággal, de cseppet sem sterilen ábrázolja. Napjaink egyik leggyakoribb lélektani problémája, a kiégés áll a könyv narratív középpontjában. A költő tűéles pontossággal veszi végig egy harminc-egynéhány éves fiatal személyiségének széthullását és lehetséges visszaépülését, illetve ezek stációit. A Balaskó-líra másik fontos eleme, forráskódja az irónia alakzata és evidenciája. Kulturális kódok, popzenei utalások, vendégszövegek, transzavantgárd gesztusok szövik át és színezik a kötetet.

Fehér Renátó új könyve, a Holtidény az idő és az emlékezet motívumai köré szerveződik. Az emlékezés ideje és az idő emlékezete is belefér a metaforavilágába. A múlt azonban nem befejezett, hanem folyamatos. Mintha egyszerre lenne a határsáv egyik oldalán a múlt, a másikon pedig a jelen ideje.  Könyvében külön búvópatakot képez az ismétlésalakzatok nagyszerű alkalmazása.  A Balaskó Ákos és Fehér Renátó kötetei a költészet napján jelennek meg, bemutatójuk  a Magvető Caféban lesz április 10-én 17:00-tól.

Mathias Énard a francia irodalom legfrissebb klasszikusa. Goncourt-díjas regénye, az Iránytű Kelet és Nyugat találkozásának magával ragadó látomása. A főhős, Franz Ritter osztrák zenetudós hatalmas tudással felvértezve azt elemzi, hogyan szivárgott be a török és az arab-perzsa kultúra az európai zenébe, és milyen hatással volt Lisztre vagy épp Beethovenre. Az Iránytű az ő monológja: miután megtudja, hogy halálos beteg, képtelen elaludni, és egyre mélyebbre hatol a múltjába. A kötet április 11-én jelenik meg,  21-én 16:30-tól Mathias Énard, egy francia kelet és nyugat között címmel lesz a Goncourkról-díjas szerző Zóna, Iránytű és Mesélj nekik csatákról, királyokról és elefántokról című köteteinek bemutatója a könyvfesztiválon lesz látható. 

Ha Shakespeare ma élne, és regényt írna, az éppolyan volna, mint a Tyll. Daniel Kehlmann regényét Fodor Zsuzsa fordította magyarra. Tyll Ulenspiegel, a halhatatlan tréfacsináló a harmincéves háború zűrzavaros időszakában és időszakából teremt karneváli mulatságot. A szórakozott molnárt boszorkányperbe fogják, a fia, Tyll ezután fogadott nővérével útra kel: vásári mutatványosként végigjárja a háború dúlta Európát, mint udvari bolond pedig még a Téli király palotájába is eljut. A regény április 11-én jelenik meg, bemutatója 21-én 14:00 órától lesz a könyvfesztiválon.

Fiatal férfi ül a tévétorony kilátóteraszán. Nagyon úgy fest a dolog, hogy le fog ugrani, de előbb még elmeséli az életét. Ő Arthur Beerholm, a világ legünnepeltebb mágusa. Amit tervez, nem öngyilkosság, hanem élete legnagyobb, végső mutatványa, egyenes következménye mindannak, amit megtanult és átélt. Mutatványainak tétje ugyanis a tökéletes illúzió: a varázslat, amely magát a mágust is elvarázsolja. A világszerte népszerű szerző, Daniel Kehlmann mindössze huszonkét évesen írta meg első könyvét, A Beerholm-illúziót, a fordítást Fodor Zsuzsa készítette. A regény a költészet napján jelent meg.

Jelena Lengold, szerb írónő történetei nem egyszer a sakkjátékhoz hasonlítanak: fekete és fehér, férfi és nő. Védelem és támadás. Vonzások és választások. Lépések és kényszerek. A tábla pedig napjaink Szerbiájának városi, Nyugatra figyelő világa. Itt keresik egymást, a testi és lelki boldogságot és végeredményben saját magukat is a figurák. Vásári mutatványos című nagyszerű novelláskönyve 2011-ben az Európai Unió Irodalmi Díjában részesült. A kötet április 11-én jelenik meg Oravecz Krisztina fordításában.

Agneša Kalinová – Jana Juráňová Hét életem című könyvében két nő beszélget. Ez Jana Juráňová interjúja, aki egy közép-európai értelmiségi, Agneša Kalinová életén kalauzol végig, miközben személyes képet ad a 20. századi Csehszlovákiáról és a kor Európájáról. Kalinová Kassán született Farkas Ágnesként. Elbeszéléséből egy magyar nyelven felnőtt zsidó lány életútja bontakozik ki. A főhős hibákkal és meggyőződésekkel kikövezett utat jár végig, amelyeket az idő múlásával felülvizsgál, miközben hű marad a szabad gondolkodás, a rá jellemző humor és sodró temperamentum értékeihez. A kötet április ötödikén jelent meg, bemutatója  április 20-én 16:00-tól lesz látható a könyvfesztiválon.

nyomtat

A prae egy több mint húsz éves történettel rendelkező brand, aminek növekedését és fejlődését most Ön is segítheti. Célunk, hogy minél több emberhez eljussanak a kultúráról való gondolataink és az ezt tartalmazó termékeink - akár az online portál cikkei, a különböző folyóiratszámok vagy a könyveink. A kooperációt nem szeretnénk viszonzatlanul hagyni: a különböző támogatásokért igyekszünk azzal egyenértékű köszönetet mondani.

Szerzők

-- PRAE.HU --

A prae.hu művészeti portál 2006 óta jelenik meg, naponta friss művészeti hírekkel, tudósításokkal, és elemzésekkel, interjúkkal. Hat művészeti ág (irodalom, art&design, építészet, színház, zene, film) mellett gyerekrovata is van.


További írások a rovatból

irodalom

Záróakkord Záróakkord
Prae Műfordító Tábor, beszámoló, 7. nap
irodalom

Dolgozni kell, művelni, amiben alkotunk Dolgozni kell, művelni, amiben alkotunk
Interjú Ladik Katalinnal irodalomról, színházról, női jelenlétről, földrajzi és történelmi helyzetekről
irodalom

Elég gazdagok már nem leszünk sosem Elég gazdagok már nem leszünk sosem
Prae Műfordító Tábor, beszámoló, 4. nap
irodalom

Ha lehet, akkor éljen és mozogjon Ha lehet, akkor éljen és mozogjon
Prae Műfordító Tábor, beszámoló, 1. nap

Más művészeti ágakról

art&design

Harsány mélymerülés Harsány mélymerülés
Tót Endre: Layout festmények 1988-1991
Az Influencer – egy figyelemkurva vallomásai
Az Első Budapesti Illusztrációs Fesztivál kurátori tárlatvezetése
színház

Megtisztulás elvitelre Megtisztulás elvitelre
Ábel Stella Psyché-interpretációja. Monodráma, ami szó szerint a székhez szegez


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés