bezár
 

irodalom

2018. 04. 13.
A Magvető Kiadó könyvfesztiváli megjelenései
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
A Magvető Kiadó könyvfesztiváli megjelenései A Magvető Kiadónál ebben az éveben több könyv is a Könyvfesztivál újdonságaként jelenik meg.

Bár már van lehetőség az előrendelésre, a 13 mű közül a legtöbb bemutatójára csak április végén kerül sor, a Könyvfesztiválon 19-22. között.

prae.hu

Esterházy Péter Az olvasó országa című kötete a közelmúlt és a jelen Magyarországáról szóló, 2003 és 2016 között keletkezett írásokat tartalmaz.  Az író cikkeiből tizenöt év után jelenik meg újabb kötet. A z írások akár a szigorú figyelem soha nem leegyszerűsítő élével, akár az öröm összetéveszthetetlenül finom sokrétűségével; szellemmel és eleganciával készültek. Publicisztikák, esszék, jegyzetek, beszédek: Esterházy jellegzetes műfajai hétköznapjainkról és ünnepeinkről adnak hírt és arról, hogy e kettő mindig és mindenekelőtt: munka.  A könyv április 9-én jelent meg, bemutatójára április 15-én 19:00-tól kerül sor Szövegséták Esterházyval címen a Radnóti Színházban.

Kemény István Nílus című könyve egy folyó-verssel kezdődik és egy másikkal ér véget. És hogy mi van a két mű, a Duna és a Nílus között? Egy költő kontinense, egy csodálatos életmű újabb szigete, egysorosok és hosszúversek. Egyszerre tetőzés és továbblépés a Nílus: történelmünkről és jelenünkről, e kettő kapcsolódásairól, az elmúlásról és az örökkévalóságról, magáról az időről. Ekképpen tekinthetjük a Délig és Estig ciklusokkal tagolt könyvet akár egyetlen nap történetének is, és még inkább utazásnak e páratlan költészet forrásvidékétől a kiteljesedésig. A könyv április 5-én jelent meg.

Guillaume Métayer francia költő első magyarul megjelent könyve válogatás az 1972-ben született szerző régebbi és újabb verseiből. Métayer korábban sokkötetnyi magyar verset és prózát fordított franciára Petőfitől József Attilán át a kortárs szerzőkig. Líráját négy kiváló magyar költő ültette át magyarra: Tóth Krisztina, Imreh András, Kemény István és Lackfi János. Ezek a versek egyszerre ejtenek kétségbe a mai európai társadalom és a magunk döbbenetes felületessége, zombi-léte miatt, és gyönyörködtetnek formájukkal, eleganciájukkal, humorukkal. A kötet a költészet napja alkalmából jelenik meg, bemutatója április 22. 14:00-tól lesz  Kemény István Nílus című művével együtt a könyvfesztiválon.

Krasznahorkai László még soha nem engedte közel saját személyéhez az olvasót. Új könyve, A Manhattan-terv azokról a véletlenekről és elrendeltetésekről beszél, melyek az embert egy létfontosságú döntésig elvezetik. Műve térkép, terek és képek dialógusa, ahol a vallomás radikálisan nyílt szövegét képek ellensúlyozzák, Ornan Rotem intenzív fényképei, amelyek az író New York-i életét és nyomozásának különböző állomásait rögzítik. A Manhattan-terv városnapló is. Benne a világ talán legizgalmasabb metropoliszában vagyunk, rejtélyes összefüggések labirintusában, ahonnan a kiutat épp az mutatja meg, akitől a legkevésbé várnánk: a szerző, egy új mű bejelentésével. A regény április 17-én jelenik meg.

Nádasdy Ádám arra a feladatra vállalkozott, hogy újra fordítja Shakespeare műveinek egy részét. A kérdés az, hogy amit elvesztünk a réven (ódon hangulat, termékeny homály, irodalmiság és klasszikus illat), azt vajon visszanyerjük-e a vámon (érthetőbb szöveg, közvetlenebb lélektani hatás, pergőbb játéklehetőség).  A Shaekspeare drámák III. április 9-én jelent meg, Nádasdy Ádám új Shakespeare-fordításainak bemutatója a könyvfesztiválon április 22. 13:00-tól lesz.

Szabó T. Anna a Határ  című regénye személyes emlékekből táplálkozó prózái rákérdezések sorozata a személyiség határaira, a saját történetével és a történelemmel szembesülő ember örömére és szégyenére. Azonosulás és elhatárolódás, szabadság és kiszolgáltatottság, próza és líra: ez a könyv az értelem és érzelem egyensúlyát keresve a kimondhatóság határait feszegeti. A Töréstesztben megismert indulat, a vadság és a harag, amely meglepte Szabó T. Anna olvasóit, ebben a kötetben szomorúsággal és szenvedéllyel vegyül, ám ezúttal nem a párkapcsolat áll a középpontban, hanem az egyén és a család. A má április 5-én jelent meg, bemutatója április 22. 11:00-tól lesz a könyvfesztiválon.

A fiatal Petri-díjas költő, Balaskó Ákos második kötete, a Tejsav igazi szerves líra. A könyv verseire jellemző, hogy a kiszolgáltatott emberi léthelyzeteket vegytani pontossággal, de cseppet sem sterilen ábrázolja. Napjaink egyik leggyakoribb lélektani problémája, a kiégés áll a könyv narratív középpontjában. A költő tűéles pontossággal veszi végig egy harminc-egynéhány éves fiatal személyiségének széthullását és lehetséges visszaépülését, illetve ezek stációit. A Balaskó-líra másik fontos eleme, forráskódja az irónia alakzata és evidenciája. Kulturális kódok, popzenei utalások, vendégszövegek, transzavantgárd gesztusok szövik át és színezik a kötetet.

Fehér Renátó új könyve, a Holtidény az idő és az emlékezet motívumai köré szerveződik. Az emlékezés ideje és az idő emlékezete is belefér a metaforavilágába. A múlt azonban nem befejezett, hanem folyamatos. Mintha egyszerre lenne a határsáv egyik oldalán a múlt, a másikon pedig a jelen ideje.  Könyvében külön búvópatakot képez az ismétlésalakzatok nagyszerű alkalmazása.  A Balaskó Ákos és Fehér Renátó kötetei a költészet napján jelennek meg, bemutatójuk  a Magvető Caféban lesz április 10-én 17:00-tól.

Mathias Énard a francia irodalom legfrissebb klasszikusa. Goncourt-díjas regénye, az Iránytű Kelet és Nyugat találkozásának magával ragadó látomása. A főhős, Franz Ritter osztrák zenetudós hatalmas tudással felvértezve azt elemzi, hogyan szivárgott be a török és az arab-perzsa kultúra az európai zenébe, és milyen hatással volt Lisztre vagy épp Beethovenre. Az Iránytű az ő monológja: miután megtudja, hogy halálos beteg, képtelen elaludni, és egyre mélyebbre hatol a múltjába. A kötet április 11-én jelenik meg,  21-én 16:30-tól Mathias Énard, egy francia kelet és nyugat között címmel lesz a Goncourkról-díjas szerző Zóna, Iránytű és Mesélj nekik csatákról, királyokról és elefántokról című köteteinek bemutatója a könyvfesztiválon lesz látható. 

Ha Shakespeare ma élne, és regényt írna, az éppolyan volna, mint a Tyll. Daniel Kehlmann regényét Fodor Zsuzsa fordította magyarra. Tyll Ulenspiegel, a halhatatlan tréfacsináló a harmincéves háború zűrzavaros időszakában és időszakából teremt karneváli mulatságot. A szórakozott molnárt boszorkányperbe fogják, a fia, Tyll ezután fogadott nővérével útra kel: vásári mutatványosként végigjárja a háború dúlta Európát, mint udvari bolond pedig még a Téli király palotájába is eljut. A regény április 11-én jelenik meg, bemutatója 21-én 14:00 órától lesz a könyvfesztiválon.

Fiatal férfi ül a tévétorony kilátóteraszán. Nagyon úgy fest a dolog, hogy le fog ugrani, de előbb még elmeséli az életét. Ő Arthur Beerholm, a világ legünnepeltebb mágusa. Amit tervez, nem öngyilkosság, hanem élete legnagyobb, végső mutatványa, egyenes következménye mindannak, amit megtanult és átélt. Mutatványainak tétje ugyanis a tökéletes illúzió: a varázslat, amely magát a mágust is elvarázsolja. A világszerte népszerű szerző, Daniel Kehlmann mindössze huszonkét évesen írta meg első könyvét, A Beerholm-illúziót, a fordítást Fodor Zsuzsa készítette. A regény a költészet napján jelent meg.

Jelena Lengold, szerb írónő történetei nem egyszer a sakkjátékhoz hasonlítanak: fekete és fehér, férfi és nő. Védelem és támadás. Vonzások és választások. Lépések és kényszerek. A tábla pedig napjaink Szerbiájának városi, Nyugatra figyelő világa. Itt keresik egymást, a testi és lelki boldogságot és végeredményben saját magukat is a figurák. Vásári mutatványos című nagyszerű novelláskönyve 2011-ben az Európai Unió Irodalmi Díjában részesült. A kötet április 11-én jelenik meg Oravecz Krisztina fordításában.

Agneša Kalinová – Jana Juráňová Hét életem című könyvében két nő beszélget. Ez Jana Juráňová interjúja, aki egy közép-európai értelmiségi, Agneša Kalinová életén kalauzol végig, miközben személyes képet ad a 20. századi Csehszlovákiáról és a kor Európájáról. Kalinová Kassán született Farkas Ágnesként. Elbeszéléséből egy magyar nyelven felnőtt zsidó lány életútja bontakozik ki. A főhős hibákkal és meggyőződésekkel kikövezett utat jár végig, amelyeket az idő múlásával felülvizsgál, miközben hű marad a szabad gondolkodás, a rá jellemző humor és sodró temperamentum értékeihez. A kötet április ötödikén jelent meg, bemutatója  április 20-én 16:00-tól lesz látható a könyvfesztiválon.

nyomtat

Szerzők

-- PRAE.HU --

A prae.hu művészeti portál 2006 óta jelenik meg, naponta friss művészeti hírekkel, tudósításokkal, és elemzésekkel, interjúkkal. Hat művészeti ág (irodalom, art&design, építészet, színház, zene, film) mellett gyerekrovata is van.


További írások a rovatból

Bemutatták Szvoren Edina Kérődző Kronosz című könyvét
Élő Csenge Enikő Apám országa című kötetének bemutatója
Április 11-én Szóbeli figyelmeztetés címmel tartottak felolvasást
Petőfi Sándor válogatott művei törökül

Más művészeti ágakról

gyerek

31. Kabóciádé Családi Fesztivál
(Súlyosan elfogult vélemény)
A Friss Hús Határhelyzetek című nemzetközi szekciójáról
art&design

Keresztes Zoltán privát ikonjai mellé


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés