bezár
 

irodalom

2021. 12. 23.
Tudás, internet és hálólét
Informatórium – A tudomány tudománya című tudománynépszerűsítő programsorozat a Szegedi Tudományegyetemen
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
Ropolyi László fizikus és filozófus közel negyven évig az ELTE BTK Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Tanszéken oktatott. 2006-ban jelent meg könyve, Az internet természete a Typotex Kiadónál, amely meghatározó mű a témában. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszéke felkérte, hogy tartson az egyetemistáknak előadást az Informatórium – A tudomány tudománya című rendezvénysorozatukon 2021. november 17-én. A vírushelyzet miatt az előadó azonban csak online tarthatta meg előadását, amit azonban nemcsak a tanszék diákjai, hanem bárki meghallgathatott. 

Ropolyi László tudományfilozófiai kutatásai során szembesült az internetnek a tudományos világra gyakorolt hatásával. A társadalom törvényszerűségeit és a tudományszemléletet, annak reprezentációját és tekintélyét megingatta és alternálta, az igazság térnyerését és érvényesülésének szűrőjét teljesen új alapokra helyezte az internet. Az elmúlt tizenöt évben Ropolyi kutatásai éppen ezért az internet filozófiájára irányultak, melynek során az internet összetettségét és használatának az emberi életre gyakorolt ​​hatását vizsgálta. A Tudás, hálózat, internet – Mit gondoljunk az internetfilozófiáról? című izgalmas előadásában tehát az internethasználat kiterjedésének és széles körben a mindennapi élet szerves részévé válásának következményeként végbemenő változásokat, illetve az ezzel kapcsolatos ismeretelméleti, lételméleti és egzisztenciális összefüggéseket tárta fel a közönsége számára.

Az internet komplexitása és formálhatósága növeli a befolyását a társadalomra, annyira, hogy minden területére kiterjed annak, amit mi azelőtt életnek neveztünk, és hatást gyakorol rá. Ezáltal az egyénnek és a közösségeknek lehetősége nyílt arra, hogy teljesen új felületen vagy közegben reprezentálódjanak, levetkőzve az internet korát megelőzően az emberre jellemző társadalmi viszonyok és hierarchia korlátait, sőt védelmét is.

Párhuzamos élet jön létre, a hálólét, egy teljesen új színtere a világnak. Ezzel Ropolyi azt a jelenséget magyarázta és támasztotta alá, hogy a társadalmi viszonyok terhétől mentesülve, ezen az új színtéren az egyén szabadsága és önmegvalósítása sokkal magasabb szinten működik, a politikához, a kultúrához és a tudományhoz is sokkal közvetlenebb kapcsolat fűzi. A hálólét egy korábbi létformának az univerzális válságát hozza el, ugyanis harmadik világként – a természet és a társadalom mellett – megrendíti azokat a feltételeket, amelyre a társadalmi lét épült. Az egyén magasabb szintű érvényesülésének nagy veszélye, hogy megbomlasztja azt az egységességet, ami az internet előtti társadalom számára biztos pontként rendelkezésre állt,  és ez által a kultúra, a politika, a tudomány, az ideológia mind elaprózódik, pluralizálódik. A centrális szerveződés hiánya következtében az ember manipulálhatóvá válik. Az elaprózódott és szubjektív valóságban, egységes igazságok híján, az ember a saját valóságának a kialakítója lett, ugyanakkor ezáltal a saját elhagyatottságának van kiszolgáltatva. Az a közösségi kontroll, ami az embernek még a javára is válna, szintén megszűnik. Biztosítékok nélkül találja szemben magát olyan sokszínű információáradattal, amelynek a cenzúrája egyre nagyobb iramban tűnik el.

A Ropolyi által felvetett elméletek és problémák rendkívül aktuálisak, és mindenki számára jelentőséggel bírnak egy olyan világban, ahol az internet szféráján belüli létezés már a legtermészetesebb dolog. Rálátván ennek veszélyeire és előnyeire, talán reflektáltabb módon tudunk a tudáshoz fűződő, immár személyes viszonyunkhoz és az internethez fordulni, és talán jól meg tudjuk különböztetni azokat a tevékenységeket és attitűdöket, amelyek révén bajba keverhetjük magunkat, azoktól, amelyek a javunkra válnak. Azt gondolom, hogy valamennyien, akik hallottuk ezt az előadást, nemcsak a posztmodern tudáshoz fűződő viszonyt, valamint a hálólét jelenségét és működésmódját ismertük meg, hanem az internet világára való behatóbb rálátásunknak köszönhetően talán előre kiküszöbölhetünk egy esetlegesen bekövetkező magánéleti vagy egzisztenciális válságot.

Az előadás a tanszék YouTube-csatornáján 2022 januárjától megtekinthető lesz.

nyomtat

Szerzők

-- Selényi Márk --


További írások a rovatból

Bemutatták Kali Ágnes Megvakult angyalok című verseskötetét
Vaktérkép
Vida Gábor Senkiháza című regényének bemutatója a Margón

Más művészeti ágakról

építészet

Szaúd-Arábia gigantikus beruházása
Kilian Riedhof: Nem kapjátok meg a gyűlöletem
Tanulmány Víkingur Ólafsson videóklipjéről
Beszélgetés Majoros Áron Zsolt szobrászművésszel


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés